KURECKA Maria
Autorka hasła: Beata Dorosz

KURECKA Maria
Autorka hasła: Beata Dorosz

1920-1989

Podpisywała też utwory nazwiskiem: M. Wirpsza, M. Wirpsza-Kurecka.

Pseud.: m.k.; M.K.; Marian Kosowski; Mikołaj Majewski; mk; Spectator.

Tłumaczka, krytyk literacki, poetka

Zob. też: PRZEKŁADY, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzona 20 lipca 1920 w Płocku; córka Aleksandra Kureckiego, właściciela przedsiębiorstwa spedycyjnego, i Janiny z Waśniewskich, nauczycielki; matka Aleksandra Wirpszy, poety i krytyka literackiego (pseud. Leszek Szaruga). Od sierpnia 1920 mieszkała z rodzicami w Gdańsku, gdzie uczęszczała do szkoły powszechnej. Naukę w szkole średniej odbywała początkowo w Gimnazjum ss. Sacre Coeur w Polskiej Wsi pod Poznaniem, a następnie w Gimnazjum ss. Niepokalanek w Szymanowie pod Warszawą, gdzie w 1939 zdała egzamin maturalny. Po wybuchu II wojny światowej, jako obywatelka Wolnego Miasta Gdańska przebywała w roku akademickim 1939/40 w Berlinie i Lipsku, gdzie uzyskała dyplom szkoły lingwistycznej Dr Nagel Schule w dziedzinie języka angielskiego. Następnie mieszkała w Warszawie, pracując w okresie okupacji niemieckiej jako urzędniczka początkowo w Starostwie Powiatowym Warszawskim, a następnie w dyrekcji Polskiego Monopolu Zapałczanego (PMZ). Jednocześnie w 1941 podjęła studia polonistyczne na tajnym Uniwersytecie Warszawskim, które przerwała w 1943 ze względu na zły stan zdrowia. Brała udział w powstaniu warszawskim jako sanitariuszka w szpitalu PCK. Wyszedłszy z Warszawy we wrześniu 1944 jako członek eskorty sanitarnej ludności cywilnej opuszczającej miasto, uciekła z obozu przejściowego w Pruszkowie. Następnie pracowała w biurze fabryki zapałek w Błoniu pod Warszawą, a od lutego 1945 jako urzędniczka w dyrekcji PMZ w Krakowie. W czerwcu 1945 wyszła za mąż za poetę Witolda Wirpszę. W 1946 przeniosła się do Warszawy, a w 1947 do Szczecina. Jako tłumaczka debiutowała w 1947 przekładem fragmentu Dżumy A. Camusa pt. Dżuma zmusza do myślenia, ogłoszonym w tygodniku „Nowiny Literackie” (nr 40/41). W 1949 w Rozgłośni Szczecińskiej Polskiego Radia prowadziła cotygodniowe audycje pt. Co czytać oraz cykliczne programy omawiające nowości wydawnicze przekładów z języków obcych zatytułowane Wśród książek (pod pseud. Marian Kosowski). W 1950-1955 współpracowała stale z „Przeglądem Kulturalnym”, publikując przekłady z literatury niemieckojęzycznej i artykuły literackie. W 1950 została członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). Od 1951 należała do Sekcji Tłumaczy przy Polskim PEN Clubie. W 1952 opublikowała książkę biograficzną Dzieje Jana Sebastiana Bacha. W 1953-1955 opiekowała się Kołem Młodych przy Oddziale Szczecińskim ZLP. Prowadziła również działalność odczytową z ramienia szczecińskiego Frontu Narodowego oraz Towarzystwa Wiedzy Powszechnej; wykładała w Wieczorowym Studium Marksizmu-Leninizmu. W 1954-1955 pracowała na stanowisku kierownika działu literackiego Rozgłośni Szczecińskiej Polskiego Radia. W 1956 ponownie zamieszkała w Warszawie. Rozwijając twórczość przekładową i krytycznoliteracką publikowała m.in. w „Twórczości” (1947-1949, 1956, 1967, 1970), „Nowej Kulturze” (1950-1963), „Świecie” (1956, 1959-1966, 1969), „Argumentach” (1958, 1960, 1962-1963), „Zwierciadle” (1958-1961, 1965-1966, 1968-1969), „Polityce” (1962-1963, 1968), „Życiu Literackim” (1962-1963, 1965). W 1964 została członkiem Polskiego PEN Clubu. W 1965 otrzymała, w związku z pracą nad monografią J.Ch. Andersena (wydaną w tymże roku), stypendium duńskiego Ministerstwa Kultury, które umożliwiło jej podróże do Danii i Szwecji. W 1967 otrzymała nagrodę tłumaczy niemieckiej Akademie für Sprache und Dichtung w Darmstadcie. W 1970 wyjechała na stałe za granicę; początkowo mieszkała w Wiedniu, a w 1971 przez parę miesięcy w Lucernie w Szwajcarii. W drugiej połowie 1971 zamieszkała w Berlinie Zachodnim. W tymże roku napisała książkę o Tomaszu Manie pt. Czarodziej (wyd. 1993). W 1982 ukończyła z tytułem magistra studia uniwersyteckie w Berlinie Zachodnim w dziedzinie romanistyki i bibliotekoznawstwa. Artykuły i recenzje literackie, utwory literackie oraz przekłady publikowała w czasopismach emigracyjnych: „Tydzień Polski” (Londyn, 1975), „Kultura” (Paryż, 1975-1986, z przerwami), „Zeszyty Literackie” (Paryż, 1984), „Archipelag” (Berlin Zachodni, 1984-1986) oraz w wydawanym poza cenzurą wrocławskim czasopiśmie „Obecność” (1986). Pozostawiła w rękopisie książkę wspomnieniowo-eseistyczną, pisaną w 1983-1986, pt. UFO albo mój jedyny garnek. Zmarła 10 stycznia 1989 w Berlinie Zachodnim; pochowana na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie. Pośmiertnie wydane zostały jej pamiętniki pt. Niedokończona gawęda (wyd. 2000).

PRZEKŁADY

  1. J. Lindsay: Ludzie 1848 roku. [Powieść]. [Warszawa:] Czytelnik 1949, 496 s.
  2. W. Pozner: Ostrze włóczni. Powieść. [Warszawa:] PIW 1950, 313 s.
  3. A. Seghers: Linia. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1950, 60 s.
  4. J. Lindsay: Stracone prawo. [Powieść]. Przeł.: M. Kurecka, K. Tarnowska. Warszawa: Czytelnik 1951, 495 s.
  5. A. Seghers: Dzieci. [Opowiadanie; przeł.: B. Płaczkowska, M. Wirpsza Kurecka]. [Warszawa:] Czytelnik 1951, 48 s.
  6. F. Wolf, F. Gecht: Rada bogów. [Powieść]. Oprac.: F. Fabian. Posł.: E.J. Osmańczyk. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej 1951, 206 s.
  7. A. Hild: Ludzie wychodzą z morku. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1954, 401 s.
  8. E. Mörike: Podróż Mozarta do Pragi. [Opowieść]. Warszawa: PIW1956, 201 s.
  9. W. Raabe: Kronika Wróblego Zaułka. [Powieść]. Wstęp: M. Ranicki. Warszawa: PIW1956, 207 s.
  10. Noc mistrza Villona. [Utwór dramatyczny wg opowiadania L.R. Stevensona]. Wyst. Telewizja Polska 1959.
  11. T. Mann: Doktor Faustus. [Powieść]. Przeł.: M. Kurecka i W. Wirpsza. Warszawa: Czytelnik 1960, 668 s. Wyd. nast. z podtyt. Żywot niemieckiego kompozytora Adriana Leverkühna opowiedziany przez jego przyjaciela: tamże wyd. 2 1962, wyd. 3 ze wstępem M. Wydmucha 1985; Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1994; Warszawa: Prószyński i S-ka 2001; Warszawa: Porozumienie Wydawców, Wrocław: Wydawnictwo. Dolnośląskie 2002; Warszawa: Świat Książki 2003; wyd. z komentarzem L. Szarugi Warszawa: Muza 2008. Wyst. Wrocław, T. Pol. 1999.

  Nagroda ZAiKS-u za przekład w 1961.

  Adaptacje: radiowa: pt. W noc jasną od błyskawic. Adaptacja: M. Komorowska. Reżyseria: Z. Kopalko. Polskie Radio 1975, – teatralna: Adaptacja i reżyseria: [G. Jarzyna] Das Gemie. Wyst. Wrocław, Teatr Polski 1999; pt. Lament Doctoris Fausti. Adaptacja i reżyseria: P. Wasilkowski. Poznań, Festiwal „Maski” 2001, Szczecin, Teatr Kana 2002.

  1. T. Mann: Jak powstał Doktor Faustus. Powieść o powieści. Warszawa: Czytelnik 1960, 187 s. Wyd. 2 tamże 1962. Wyd. nast. w: T. Mann: Eseje. Warszawa 1998.
  2. J.E. Berendt: Wariacje na temat jazzu. Eseje. Przeł.: M. Kurecka i W. Wirpsza. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Muzyczne 1961, 211 s.
  3. Ho Chi Minh: Dziennik więzienny. [Wiersze]. Przeł. z franc.: M. Kurecka i W. Wirpsza. Wstęp: M. Kurecka. Warszawa: PIW1962, 77 s. Wyd. 2 Warszawa: [b.m.] 1969.
  4. E.T.A. Hoffmann: Dzieła wybrane. [T. 5]. Opowieści. Wyboru dokonał W. Kopaliński. Warszawa: Czytelnik 1962, 487 s.
  5. H. Broch: Śmierć Wergilego. [Powieść]. Przeł.: M. Kurecka i W. Wirpsza. Warszawa: Czytelnik 1963, 697 s. Wyd. nast. z posł. K. Pysiaka. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1993.

  Adaptacja radiowa: Adaptacja i reżyseria: Z. Kopalko. Polskie Radio 1969.

  1. M. Hess: Pisma filozoficzne 1841-1850. Wyboru dokonali, wstępem i przyp. opatrzyli: A. Cornu, W. Mönke. Przeł.: M. Kurecka i W. Wirpsza. Warszawa: Książka i Wiedza 1963, 658 s.
  2. T. Mann: Opowiadania. Przeł.: M. Kurecka, A. Linke, A. Rybicki, W. Wirpsza. Warszawa: PIW1963, 318 s. Wyd. nast.: [Przeł.:] M. Kurecka, L. Staff, W. Wirpsza. Warszawa: Muza 2009.

  Tu w przekł. M. Kureckiej: Upadła; Szafa; Droga na cmentarz; Gladius Dei; Cudowne dziecko; Z rodu Wälsungów.

  W wyd. 2009 w przekł. M. Kureckiej: Upadła; Szafa. Historia pełna zagadek; Z rodu Wälsungów.

  1. R. Musil: Tonka. W: R. Musil: Trzy kobiety. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1963 s. 93-166.
  2. Cud wtórnego kwitnienia śliw. [Powieść chińska]. Przeł. z chiń.: F. Kuhn. Przeł. z niem. M. Kurecka. Posł. i konsultacja sinologiczna: T. Żbikowski. Warszawa: Pax 1964, 276 s.
  3. J. Huizinga: Erazm. Wstępem opatrzyła M. Cytowska. Konsultacja nauk.: L. Kołakowski. Warszawa: PIW1964, 321 s.
  4. Kształt techniki. [Red. J. Olkiewicz; Przekł.: z czes. J. Bułakowska, z niem. M. Wirpsza]. Rada wzornictwa i Estetyki Produkcji przemysłowej. Warszawa: Agencja Wydawnicza „Ruch” 1964, 179 s.
  5. F. Mehring: Historia socjaldemokracji niemieckiej. T. 2. Do pruskiego kryzysu konstytucyjnego. Warszawa: Książka i Wiedza 1964, 594 s.
  6. 1 w tłum. E. Werfel.
  7. R. Musil: Marzyciele. Dramat w 3 aktach. „Dialog” 1964 nr 6 s. 42-99. Wyst. Reżyseria: D. Jagła. Poznań, Teatr Polski 1977. TV 1992.

  Wyst. inne: Reżyseria: K. Lupa. Kraków, Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej 1988.

  Adaptacja radiowa: Adaptacja i reżyseria: D. Jagła. Polskie Radio 1994.

  1. H. Scholz: Zarys historii logiki. Przekł. przejrzał T. Czeżowski. Przedm. do pol. wyd.: T. Kotarbiński. Warszawa: PWN 1965, 91 s.
  2. P.H. Feist: Paul Cezanne. [Szkic monograficzny]. Warszawa: Arkady 1966, 84 s.
  3. J. Bobrowski: Młyn Lewina. 34 zdania o moim dziadku. [Powieść]. Przeł.: M. Kurecka i W. Wirpsza. Warszawa: Czytelnik 1967, 294 s.
  4. J. Huizinga: Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Przeł.: M. Kurecka i W. Wirpsza. Warszawa: Czytelnik 1967, 308 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1985; wyd. 1 w tej edycji. Warszawa: Czytelnik 1998; Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2007.
  5. W. Wirpsza: Bruchsünden und Todstücke. [Wiersze; przeł. z pol.]. Stuttgart: D.E. Walther 1967, [14] k.
  6. W. Wirpsza: Orangen im Stacheldraht. [Wiersze; przeł. z pol.]. [Posł. autora]. München: C. Hanser Verlag 1967, 166 s. Wyd. nast. Berlin: Oberbaum 1987.

  Tytuł oryginału pol.: Pomarańcze na drutach.

  1. M. Ałpatow: Historia sztuki. Warszawa: Arkady.

  Cz. 1 [właśc. cz. 1 i 2]. Starożytność i średniowiecze. Przeł. z niem.: M. Kurecka i W. Wirpsza. 1968, 317 s. Wyd. 2 tamże 1976.

  [Cz. 3]. Renesans i barok. Przeł. M. Kurecka. 1977, 257 s.

  [cz. 4]. Sztuka XVIII i XIX w. Przeł. M. Kurecka. 1978, 173 s.

  Wyd. łączne t. 1-4 tamże : wyd. 3 [!] 1981, wyd. 4 1982, wyd. 5 1983, wyd. 6 1984, wyd. 7 t. 1 1989, t. 2-4 1991.

  1. H. Hesse: Demian. Dzieje młodości Emila Sinclaira. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1968, 180 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Wydawnictwo Głodnych Duchów 1990; Warszawa: PIW 2001.

  Adaptacja radiowa: Polskie Radio [cz. 1-10] 1994, [cz. 11-17] 1995.

  1. M. Lobe: Babcia na jabłoni. [Powieść dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1968, 156 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1971, wyd. 3 1981; Warszawa: Dwie Siostry 2006.

  Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta: W. Solarz.Warszawa: Dwie Siostry 2013, płyta CD, plik w formacie mp3.

  Adaptacja telewizyjna: Reżyseria: W. Nowak. Telewizja Polska 1997.

  1. R. Schneider: Proces w Norymberdze. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1968 nr 8 s. 36-84. Wyst.: Reżyseria: T. Bartosik. Częstochowa, Teatr Dramatyczny im. A. Mickiewicza 1980.
  2. A. Schnitzler: Anatol. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: telewizyjne: Reżyseria: B. Trukan. Telewizja Polska 1968; teatralne: Reżyseria: B. Willibald. Łódź, Teatr im. S. Jaracza 1984.
  3. K. Eigl: Bimbo niezdara. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1969, [16] k.
  4. B. Pludra: Wakacje z przeszkodami. [Powieść dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1969, 86 s.
  5. H. Poświatowska: Pięć pieśni. [Przeł. na jęz. niem.] M. Kurecka. Partytura. Muzyka: T. Baird. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, London: J & W. Chester Ltd. 1969, 68 s.

  Tekst w jęz. pol. i niem.

  1. M. Lobe: Mały słonik Kuba. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1970, 46 s.
  2. M. Lobe: Taps. [Powieść dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1970, 50 s. Wyd. 2 tamże 1975.
  3. H. Rohde: Orestes i wieloryb. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1970, 230 s.
  4. F. Feld: O kotku, który zgubił swój cień. [Powieść dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1971, 54 s.
  5. H. Hesse: Gra szklanych paciorków. Próba opisu życia magistra ludi Józefa Knechta wraz z jego spuścizną pisarską. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1971, 566 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Poznań: Jednorożec 1992; z posł. J. Prokopiuka Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1993, tamże 1994, 1995; Warszawa: PIW1999, tamże 2004; Warszawa: TMM Polska/Planeta Marketing, Axel Springer Polska 2007.
  6. M. Lobe: Mirek i Morka. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1971, 38 s.
  7. V. Tornius: Wolfgang Amade. Powieść o Mozarcie. Przeł.: M. Kurecka i W. Wirpsza. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Muzyczne 1971, 396 s. Wyd. 2 tamże 1986.
  8. W. Wirpsza: Der Mörder. Erzählunger. [Przeł.:] P. Lachman, H. Zand, M. Kurecka. München: C. Hanser [1971], 69 s.

  Tytuł oryginału pol.: Morderca.

  1. W. Wirpsza: Pole, wer bist du? [Przeł.:] M. Kurecka i W. Wirpsza. Lucern: C.J. Bücher 1971, 269 s. Wyd. nast. tamże 1983.

  Wybór tekstów publicystycznych z l. 1944-1989.

  1. 0.H. Heeresma: Dzień na plaży; Ryba. [Mikropowieści]. Warszawa: PIW1972, 152 s.
  2. R. Musil: Wincenty i przyjaciółka znakomitych mężów. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: teatralne: Oprac. tekstu: E. Naganowski. Reżyseria: B. Hussakowski, A. Wanat. Poznań, Teatr Polski 1972; telewizyjne: Reżyseria: W. Laskowska. Telewizja Polska1977.
  3. A. Schweitzer: Jan Sebastian Bach. [Monografia]. Przeł.: M. Kurecka i W. Wirpsza. Przedm.: Ch.-M. Widor. Posł.: B. Pociej. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Muzyczne 1972, 856 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1987; wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. 2009.
  4. V. Ferra-Mikura: Mój przyjaciel Tulli. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1973, 93 s.
  5. B. Grun: Dzieje operetki. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Muzyczne 1974, 510 s.
  6. S. Lem: Transfer. [Przeł. z pol. M. Kurecka]. Düsseldorf: M. von Schroder 1974, 263 s. Wyd. nast.: wyd. 3 [!] Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977; wyd. 4. Dusseldorf: Suhrkamp 1978; wyd. 2 [!] Düsseldorf: Claassen 1981; Berlin, Darmstadt, Wien: Buchgemeinschaft Donauland 1983; wyd. 2 [!] München: Deutscher Taschenbuch-Verlag 1984, tamże: 1984, wyd. 3 1986, wyd. 4 1987, wyd. 5 1989, wyd. 6 1991, 1995; wyd. Inne pt. Ruckkehr von den Sternen. Roman. München: Econ Ullstein List Verlag 2002.

  Wyd. łącznie z: S. Lem: Die Astronauten. [Przeł.] R. Pabel. [Zürich:] Neue Schweitzer Bibliothek 1976, 512 s. Wyd. nast: Stuttgart, Hamburg, München: Deutscher Bucherbund 1977.

  Wyd. inne pt.: Rückkehr von den Sternen. Frankfurt am Main: Inselverlag 1984, 253 s.

  Tytuł oryginału pol.: Powrót z gwiazd.

  1. B. Brecht: Wartość mosiądzu. Wybór, układ i noty: W. Hecht. Przekł. zespołowy. Wiersze i „Teksty do ćwiczeń dla aktorów” tłum. M. Kurecka. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1975, 258 s.
  2. K. Brandys: Ruhige Jahre unter der Besatzung. [Przeł. z pol. M. Kurecka]. Berlin: Literarisches Colloquium, Berliner Kunstlerprogramm der DAAD 1979, 66 s.

  Tytuł oryginału pol.: Spokojne lata pod zaborem.

  1. K. Fiałkowski: Homo divisus. Science-fiction Roman. [Przeł. z pol. M. Kurecka]. Munchen: Heyne 1980, 127 s.

  Tytuł oryginału pol.: Homo divisus.

  1. Karol Wojtyla Johannes Paul II: Primat des Geistes. Philosophische Schriften. [Oprac.] J. Stroynowski. [Przeł.:] M. Kurecka, A. Danka Spranger, E. Wiener. Stuttgart-Degerloch: Seewald 1980, 327 s.
  2. I. Jakimowicz: Roger Loewing. Rysunki i grafiki. Wystawa daru dla Muzeum Narodowego = Ausstelung der Schenkung für Nationalmuseum. Handzeichnungen und Graphik. [Przeł.:] M. Kurecka. [Berlin:] Creszentia-Troike-Loewig i Roger Loewig; Warszawa: Muzeum Narodowe 1986, [134 s].

  Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, 1 XII 1986 – 15 I 1987.

  1. A. Schnitzler: Korowód. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reżyseria: M. Grąbka. Kraków, Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej1986.

  Wyst. inne: Reżyseria: A. Glińska. Warszawa, Teatr Ateneum im. S. Jaracza 1997.

  1. L. Szaruga: Nie mówię Europa = Sagt nicht Europa. [Wiersze]. [Przekł.: K. Dedecius, M. Kurecka, R. Schmidgall]. [Wyd. i red.: E. Klimczak]. Berlin: Pogląd [1988], 65 s.

  Tekst w jęz. pol. i niem.

  1. R. Musil: Szkice z „Człowieka bez właściwości”. Przeł. M. Kurecka. Wyst.: Adaptacja i reżyseria: K. Lupa. Kraków, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego 1990.
  2. R. Loewig: Epitafia. Oświęcim: Creszentia-Troike-Loewig i Roger Loewig 1992, [48] s.

  Katalog Wystawy, Państwowe Muzeum w Oświęcimiu, 15 IV – 31 V 1992.

   

  P R A C E R E D A K C Y J N E

  1. E. Fischer: O potrzebie sztuki. Przeł. M. Ogórek. Do druku przygot. M. Kurecka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1961, 278 s.
  2. Z poezji Wietnamu. [Wybór i przekł. z franc. i wietn.:] Thanh-Le, M. Kurecka, W. Wirpsza. Warszawa: PIW1962, 115 s.

OPRACOWANIA (wybór)

Ankiety dla IBL PAN: 1953, 1966, 1973. – Wywiady prasowe: Berlin – miejsce do pisania. Rozmowa z Marią Kurecką. [Rozm.]. E.M. SLASKA, G. ZIĘTKIEWICZ. „Pogląd”, Berlin Zachodni 1986 nr 5/6.

LICHODZIEJEWSKA: Maria Kurecka. [Hasło biobibliograficzne]. W: Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria II. T. 1. Warszawa 1977. – B. DOROSZ: Maria Kurecka. [Hasło biobiliograficzne]. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. T. 4, 10 [uzupełnienia: K. BATORA]. Warszawa 1996, 2007. – Maria Kurecka. [Biogram]. W: Literatura na Pomorzu zachodnim do końca XX wieku. Szczecin 2003.

TWARDOCHLEB: Maria Kurecka. W: Pionierskie lata kultury szczecińskiej. Szczecin 1986. – E. CZERWIAKOWSKA: O Marii Kureckiej. „Puls” 1989 nr 40. – A. SZULCZYŃSKI: Maria Kurecka. „Kultura”, Paryż 1989 nr 3.

Doktor Faustus (poz. 11): C. SIKORSKI: Doktor Faustus – traktat o miłości: w podzięce dla Marii Kureckiej i Witolda Wirpszy. „Migotania” 2014 nr 4.

Utwory Witola Wirpszy w przekł. M. Kureckiej na niem. (poz. 29, 30, 46, 47): A. KREMER: Wirpsza w niemieckim przekładzie, czyli od lingwizmu w konkretyzm. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” [T.] 23 (2014) s. 307-323.