ZAGÓRSKA Aniela
Autorka hasła: Ewa Głębicka

ZAGÓRSKA Aniela
Autorka hasła: Ewa Głębicka

1881-1943
Tłumaczka.

Zob. też: PRZEKŁADY, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzona 26 grudnia 1881 w Lublinie; córka Karola Zagórskiego, chirurga (zmarł w 1898), i Anieli z Unrugów; siostra Karoli Zagórskiej, śpiewaczki, przez ojca spokrewniona z Józefem Conradem Korzeniowskim. Ukończyła szkołę średnią w Lublinie. Z powodu choroby płuc wyjechała do Zakopanego, gdzie jej matka założyła pensjonat „Konstantynówka”. W 1905-1909 uczęszczała na wykłady z historii i historii literatury polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ale regularnych studiów nie podjęła. Następnie pracowała jako nauczycielka domowa. Próbowała przez krótki okres swoich sił na scenie; około 1910 występowała krótko w Teatrze Miejskim w Krakowie, m.in. razem z Ireną Solską, a także w wystawieniu Wyzwolenia S. Wyspiańskiego w Zakopanem. Wystawiła też amatorsko w Zakopanem za zgodą autora Różę Stefana Żeromskiego. Zachęcona przez samego Josepha Conrada, około 1920 zajęła się przekładami jego twórczości. Wkrótce przeniosła się na stałe do Warszawy. Debiutowała jako tłumaczka w 1923 przekładem powieści Conrada Fantazja Almayera. W latach następnych publikowała przekłady także w czasopismach „Robotnik” (1925), „Głos Prawdy” (1927-1928), „Droga” (1928, 1930), „Wiadomości Literackie” (1929, 1931-35), „Kultura” (1932) i „Pion” (1934, 1936, 1938). Prowadziła salon literacki, w którym gromadzili się wybitni przedstawiciele literatury i sztuki. Za całokształt twórczości przekładowej, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu Zwycięstwa Conrada, otrzymała nagrodę Polskiego PEN Clubu (1929). W 1931 została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. W czasie okupacji niemieckiej mieszkała nadal w Warszawie; pracowała nad tłumaczeniem powieści J. Conrada Złota strzała i powieści S. Undset Leśny storczyk (przekład zaginął). Zmarła 30 listopada 1943 w Warszawie.

PRZEKŁADY

  1. J. Conrad: Pisma wybrane. Warszawa: Ignis 1923-24.

  W przekładzie A. Zagórskiej w t. 1: Szaleństwo Almayera [poz. 2]. ‒ w t. 13: Freja z siedmiu wyspo. Opowieść o płytkich wodach [poz. 3].

  1. J. Conrad: Szaleństwo Almayera. Opowieść o Wschodniej Rzece. Pierwodr. pt. Fantazja Almayera. (Pisma wybrane. T. 1 [poz. 1]) Warszawa: Ignis [1923], 211 s. Wyd. nast.: wyd. 2 z przedm. S. Żeromskiego tamże [1925]; wyd. pt. Szaleństwo Almayera: wyd. 3 (Pisma zbiorowe. T. 1 [poz. 7]) Warszawa: Dom Książki Polskiej 1928; Rzym: Pol. Dom Wydawnictwo 1947; wyd. 1 [!] z posł. Z. Najdera. Wyrazy i realia malajskie oprac. R. Stiller. (Z pism [poz. 23]) Warszawa: PIW 1956, toż: wyd. 2 1958, wyd. 3 1961, wyd. 4 1962; (Dzieła. T. 1 [poz. 28]) Warszawa: PIW 1972; wyd. 6 [!] Szczecin: Glob 1986; – przedr. w: Szaleństwo Almayera. Przeł. A. Zagórska; Wyrzutek. Przeł. A. Zagórska; Murzyn z załogi „Narcyza”. Przeł. B. Zieliński. (Dzieła wybrane. T. 1 [poz. 31]) Warszawa: PIW 1987; wyd. 2 [!] z posł. Z. Najdera. Warszawa: Świat Książki 1998.

  Adaptacje radiowe: Adaptacja i reżyseria: E. Łukomska. Radio 1997; Adaptacja: B. Prządka. Reżyseria: W. Modestowicz. Polskie Radio 2017.

  1. J. Conrad: Freja z siedmiu wysp. Opowieść o płytkich wodach. W: J. Conrad: Między lądem a morzem. [Opowiadania]. (Pisma wybrane. T. 13 [poz. 1]) Warszawa: Ignis 1924 s. 169-268. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1925; wyd. 2 [!] popraw. (Pisma zbiorowe. T. 15 [właśc. 14] [poz. 7]) Warszawa: Dom Książki Polskiej 1929; (Z pism [poz. 23]) Warszawa: PIW 1962; (Dzieła. T. 14 [poz. 28]) Warszawa: PIW 1973; (Dzieła wybrane. T. 8 [poz. 31]) Warszawa: PIW 1987; wyd. 2 [!] Szczecin: Glob 1988. Przedr. zob. poz. 26, 30. Wyd. osob. zob. poz. 19.

  W przekł. A. Zagórskiej także: Przedmowa autora.

  Adaptacje radiowe: Adaptacja i reżyseria: T. Kalińska. Polskie Radio 1998; Adaptacja i reżyseria: M. Malec. Polskie Radio 2017.

  1. J. Conrad: Opowieści niepokojące. Przeł.: H. Gay i A. Zagórska. Warszawa: W. Czarski [1925], 205 s. Wyd. nast.: (Pisma zbiorowe. T. 4 [poz. 7]) Warszawa: Dom Książki Polskiej 1936. Przedr. w: Opowieści niepokojące; Opowieści zasłyszane. Przeł.: H. Gay, T. Sapieżyna, S. Wyrzykowski, A. Zagórska. (Z pism [poz. 23]) Warszawa: PIW 1964; Przeł.: H. Carroll-Najder, H. Gay, A. Zagórska. (Dzieła. T. 4 [poz. 28]) Warszawa: PIW 1972; Opowieści niepokojące; Młodość i inne opowiadania; Tajfun i inne opowiadania. Przeł.: A. Zagórska, H. Gay, J.B. Rychliński. (Dzieła wybrane. T. 7 [poz. 31]) Warszawa: PIW 1987; Przeł.: H. Carroll-Najder, H. Gay, A. Zagórska. Szczecin: Glob 1991, wyd. 2 tamże 1991; Tajfun i inne opowiadania. Przeł.: H. Najder, A. Zagórska. Posł.: Z. Najder. Warszawa: Świat Książki 1999; Tajfun i inne opowiadania. Przeł.: J.B. Rychliński i A. Zagórska. Wrocław: Siedmioróg 2000.

  W przekł. A. Zagórskiej: Przedmowa, ‒ oraz opowiadania: Karain; Placówka postępu; Laguna.

  Wyd. osob. opowiadania Laguna zob. poz. 27.

  Adaptacja telewizyjna opowiadania Placówka postępu: Adaptacja: A. Demkowska. Reżyseria: A. Bohdziewicz. Telewizja Polska 1961.

  1. J. Conrad: Zwycięstwo. T. 1-2. Lwów: Ossolineum [1927]. XXI, 205 + 285 s. Wyd. nast.: wyd. 2 z przedm. S. Żeromskiego (Pisma zbiorowe. T. 18-18a [poz. 7]) Warszawa: Dom Książki Polskiej 1931; Rzym: Pol. Dom Wydawnictwo 1947; (Z pism [poz. 23]) Warszawa: PIW 1957; (Dzieła. T. 16 [poz. 28]) Warszawa: PIW 1973. Wyd. łączne z poz. 21 pt. Zwycięstwo; Złota strzała. Przeł.: A. Zagórska, J. Korniłowicz. (Dzieła wybrane. T. 5 [poz. 31]) Warszawa: PIW 1987, 598 s.

  Nagroda Pol. PEN Clubu (1929).

  Adaptacje: radiowa: Reżyseria: R. Belczyk. Polskie Radio 1968; Adaptacja: K. Kraśniewska. Reżyseria: W. Modestowicz. Polskie Radio 2004, – telewizyjna pt. Ja, Axel Heyst. Adaptacja i reżyseria: A. Zakrzewski. Telewizja Polska 1990.

  1. J. Conrad: Ocalenie. Opowieść z płytkiego morza. Pierwodr. pt. Wybawienie. „Głos Prawdy” 1928 nr 355-360; 1929 nr 1-171. Wyd. osob.: Ocalenie. Opowieść z płytkiego morza. Z przedm. autora. Cz. 1-3: Człowiek i bryg; Wybrzeże szpiegów; Porwanie. Cz. 4-6: Dar płytkiego morza; Honor i namiętność; Zew życia i okup śmierci. (Pisma zbiorowe. T. 21-21a [poz. 7]) Warszawa: Dom Książki Polskiej 1929, X, 217 + 289 s. Wyd. nast.: (Z pism. [T. 6] [poz. 23]) Warszawa: PIW 1957; (Dzieła. T. 20 [poz. 28]) Warszawa: PIW 1974; wyd. 2 Szczecin: Glob 1984; Wyd. łączne z: Smuga cienia. Przeł. J.J. Szczepański; Korsarz. Przeł. E. Krasnowolska. (Dzieła wybrane. T. 6 [poz. 31]) Warszawa: PIW 1987.

  Recenzja: A. Tretiak. „Pamiętnik Warszawski” 1929 z. 3.

  Adaptacje radiowe: Reżyseria: R. Belczyk. Polskie Radio 1971; Adaptacja: K. Kraśniewska. Reżyseria: W. Modestowicz. Polskie Radio 1999.

  1. J. Conrad: Pisma zbiorowe. Z przedm. S. Żeromskiego. Warszawa: Dom Książki Polskiej 1928-1939.

  W tomach 1, 2-2a, 4, 5-5a, 6, 6a, 8, 10-12, 15 [właśc. 14], 15, 18-18a, 21-21a w przekładzie A. Zagórskiej Szaleństwo Almayera [poz. 2]; Freja z siedmiu wyspo. Opowieść o płytkich wodach [poz. 3]; Opowieści niepokojące [poz. 4]; Zwycięstwo [poz. 5]; Ocalenie. Opowieść z płytkiego morza [poz. 6]; Młodość. Jądro ciemności [poz. 8]; Młodość; Jądro ciemności [poz. 8]; Falk; Wspomnienie; Amy Foster; Jutro [poz. 9]; Lord Jim [poz. 10]; Ze wspomnień [poz. 11]; Zwierciadło morza [poz. 12]; Wyrzutek [poz. 14]; Sześć opowieści [poz. 16]; Tajny agent [poz. 17]; U kresu sił [poz. 18].

  1. J. Conrad: Młodość; Jądro ciemności. [Opowiadania]. (Pisma zbiorowe. T. 6 [poz. 7]) Warszawa: Dom Książki Polskiej 1930, 206 s. Wyd. nast.: Jerozolima: Wydz. Kultury i Prasy Dowództwa Jednostek Wojska na Śr. Wschodzie 1946. Przedr. w: Młodość i inne opowiadania. (Z pism. T. 4 [poz. 23]) Warszawa 1957; (Dzieła. T. 6 [poz. 28]) Warszawa: PIW 1972; (Dzieła wybrane. T. 7 [poz. 31]) Warszawa: PIW 1987; (Dzieła wybrane). Kraków: WL 1995.

  Recenzja: [K. Nitsch] K.N.: Uwagi językowe o książkach. „Język Polski” 1930 nr 5.

  Wyd. osob. opowiadania Jądro ciemności zob. poz. 33, opowiadania Młodość pt. Pożar na „Judei” zob. poz. 20.

  1. J. Conrad: Falk; Wspomnienie; Amy Foster; Jutro. [Opowiadania]. (Pisma zbiorowe. T. 8 [poz. 7]) Warszawa: Dom Książki Polskiej 1932, XII, 199 s. Wyd. nast. Rzym: Nakładem Polskiej Ymca przy Armii Polskiej na Wschodzie 1945. Przedr. zob. poz. 25 [z pominięciem opowiadania Wspomnienie], 30, 31 [z pominięciem opowiadania Jutro].

  Wyd. osob. opowiadania Amy Foster zob. poz. 15.

  Adaptacje: teatralna: opowiadania Jutro: Reżyseria M. Pasieczny. Kraków, T. im. J. Słowackiego 1989. ‒ Adaptacje radiowe: opowiadania Amy Foster: Adaptacja L. Marjańska. Reżyseria: Z. Dąbrowski. Polskie Radio 1990, ‒ opowiadania Jutro: Adaptacja L. Marjańska. Reżyseria: Z. Dąbrowski. Polskie Radio 1989.

  1. J. Conrad: Lord Jim. Opowieść. T. 1-2. (Pisma zbiorowe. T. 5-5a [poz. 7]) Warszawa: Dom Książki Polskiej 1933, IX, 271 + 206 s. Wyd. nast.: wyd. ze wstępem W. Tarnawskiego Jerozolima: Interim Treasury Committee for Polish Question 1946; Warszawa: PIW 1949; wyd. 2 [!] z posł. J. Andrzejewskiego. (Z pism. T. 1 [poz. 23]) Warszawa: PIW 1956, tamże: 1960, 1961, wyd. 5 1962, wyd. 6 1964, wyd. 7 1966, wyd. 8 1968; (Dzieła. T. 5 [poz. 28]) Warszawa: PIW 1972; wyd. 9 Warszawa: PIW 1973, wyd. 10 tamże 1973; wyd. ze wstępem J. Rurawskiego Warszawa: Kama [1977]; wyd. 11 Warszawa: PIW 1978; wyd. ze wstępem i w oprac. Z. Najdera Wrocław, Kraków: Ossolineum 1978, Biblioteka Narodowa II, 188; wyd. 12 Warszawa: PIW 1979; wyd. 13 ze słowem wstępnym Z. Najdera Warszawa: Iskry 1981; wyd. 15 Warszawa: PIW 1983; Warszawa: Chimera 1991. Czytam, więc Myślę; Warszawa: Lettrex 1991; Warszawa: Temark 1993; w oprac. Z. Najdera Warszawa: Interart 1995 [zawiera też część metodyczną oprac. przez E. Brandeburską]; wyd. ze wstępem i w oprac. Z. Najdera. Wyd. 2 przejrz. Wrocław, Kraków: Ossolineum 1996, Biblioteka Narodowa II, 188; Warszawa: Interart 1996; Wrocław: Siedmioróg 1996; Warszawa: Tow. Upowszechniania Czytelnictwa 1996; wyd. ze wstępem J. Rurawskiego. Warszawa: Kama [1997]; wyd. z posł. J. Andrzejewskiego. Warszawa: Verum 1995; wyd. ze wstępem J. Rurawskiego. Warszawa: Kama 1998, Lektury Szkolne z Opracowaniem; wyd. z posł. Z. Najdera. Warszawa; Świat Książki 1999; wyd. w przekł. E. Węsławskiej [i A. Zagórskiej]. [Warszawa]: MG 2016; Kraków: WL 2017; wyd. w oprac. A. Popławskiej: Kraków: Wydawnictwo Greg 2005, wyd. 2 rozszerz. i uzup. tamże [2017].

  Wyd. jako dokument elektroniczny: [Kórnik]: Wydawnictwo Wymownia 2016, plik w formacie PDF; Warszawa: Wydawnictwo Avia Artis 2017, plik w formacie PDF.

  Wyd. jako dokument dźwiękowy: Warszawa: Agencja Artystyczna MTJ 2008, 2 płyty CD; wyd. wspólnie z W. Gomulicki: Wspomnienia niebieskiego mundurka. Czyta: M. Maciejewski. Warszawa: Fundacja Klucz 2011, 1 płyta CD, projekt „Daisy ‒ standard XXI wieku. Multimedialne lektury i bestsellery dla czytelników z uszkodzonym wzrokiem”.

  Recenzje: W. CHWALEWIK: O przekładzie „Lorda Jima” J. Conrada. „Rocznik Literacki” 1933. ‒ A. ADAMOWICZ-POŚPIECH: Nowe oblicze „Lorda Jima”. „Poradnik Językowy” 2002 z. 8 [dot. też przekładu M. Kłobukowskiego]. – A.TATARKIEWICZ: Huragan Aniela? „Res Publica Nowa” 2003 nr 5 s. 69.

  Adaptacje: telewizyjna: Scenariusz i reżyseria: L. Zamkow. Telewizja Polska 1972, ‒ radiowa: Adaptacja: Z. Zakrzewska. Reżyseria: A. Zakrzewski. Polskie Radio 1988.

  Wyd. łączne z: W oczach Zachodu pt. Lord Jim; W oczach Zachodu. Przeł. W. Tarnawski. (Dzieła wybrane. T. 2 [poz. 31]) Warszawa: PIW 1987; Warszawa: Chimera 1991; Warszawa: Temark 1993; wyd. w oprac. Z. Najdera Warszawa: Interart 1995; wyd. z posł. J. Andrzejewskiego Warszawa: Verum 1995; Wrocław: Siedmioróg 1996; wyd. 2 ze wstępem i w oprac. Z. Najdera Wrocław, Kraków: Ossolineum 1996, wyd. 2 [!] w oprac. Z. Najdera Warszawa: Interart 1996; wyd. 2 ze wstępem J. Rurawskiego. Warszawa: Kama [1997], wyd. 2 tamże [1998]; wyd. z posł. Z. Najdera Warszawa: Świat Książki 1999.

  1. J. Conrad: Ze wspomnień. (Pisma zbiorowe. T. 15 [poz. 7]) Warszawa: Dom Książki Polskiej 1934, 175 s. Wyd. nast.: Warszawa: PIW 1965; (Dzieła. T. 13 [poz. 28]) Warszawa: PIW 1973. Wyd. łączne z poz. 12 pt. Zwierciadło morza. Przeł. A. Zagórska; Ze wspomnień. Przeł. A. Zagórska; Gra losu. Przeł. T. Tatarkiewiczowa. (Dzieła wybrane. T. 4 [poz. 31]) Warszawa: PIW 1987, 645 s.
  2. J. Conrad: Zwierciadło morza. (Pisma zbiorowe. T. 10 [poz. 7]) Warszawa: Dom Książki Polskiej 1935, X, 221 s. Wyd. nast.: Warszawa: PIW 1949; wyd. 2 [!] Nazewnictwo marynistyczne: Z. Grabowski. (Z pism [poz. 23]) Warszawa: PIW 1962, wyd. 3 tamże 1969; (Dzieła. T. 9 [poz. 28]) Warszawa: PIW 1972. Wyd. łączne z Ze wspomnień; Gra losu zob. poz. 11.

  Recenzja: W. Chwalewik. „Rocznik Literacki” 1935.

  1. O. Wilde: Wachlarz lady Windermere. Komedia w 4 aktach. Wyst. Warszawa, T. Nar. 1935.
  2. J. Conrad: Wyrzutek. Wyd. pt. Wykolejeniec. Powieść. T. 1-2. (Pisma zbiorowe. T. 2-2a [poz. 7]) Warszawa: Dom Książki Polskiej 1936, XI, 164 + 218 s. Wyd. nast.: pt. Wykolejeniec. Wyd. z posł. Z. Najdera. Słownictwo i realia malajskie oprac. R. Stiller. (Z pism [poz. 23]) Warszawa: PIW 1956; (Dzieła. T. 2 [poz. 28]) Warszawa: PIW 1972; pt. Wyrzutek łączne z Szaleństwo Almayera [poz. 2] Przeł. A. Zagórska; Murzyn z załogi „Narcyza”. Przeł. B. Zieliński. (Dzieła wybrane. T. 1 [poz.32]) Warszawa: PIW 1987.
  3. J. Conrad: Amy Foster. [Opowiadanie]. Warszawa: Bibl. Pol. 1938, 43 s. Zob. poz. 9.

  Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Fundacja Festina Lente 2013, plik w formacie PDF.

  1. J. Conrad: Sześć opowieści. (Pisma zbiorowe. T. 12 [poz. 7) Warszawa: Dom Książki Polskiej 1938, 303 s. Przedr. w wyborze w: Sześć opowieści. Wybór; Między lądem a morzem; Wśród prądów. Wybór; Opowieści zasłyszane. Wybór. (Dzieła wybrane. T. 8 [poz. 31]) Warszawa: PIW 1987.

  Zawartość: Gaspar Luiz; Szpieg; Bestia; Anarchista; Pojedynek; Il conte.

  1. J. Conrad: Tajny agent. Opowieść z wieku XIX. (Pisma zbiorowe. T. 11 [poz. 7]) Warszawa: Dom Książki Polskiej 1939, 360 s.
  2. J. Conrad: U kresu sił. Powieść. Warszawa: (Pisma zbiorowe. T. 6a [poz. 7]) Dom Książki Polskiej 1939 [właśc. 1938], 186 s. Przedr. w: Młodość i inne opowiadania. (Z pism [poz. 23]) Warszawa: PIW 1957.

  Zawiera również: G. Jean-Aubry: Wstęp do przekładu francuskiego.

  1. J. Conrad: Freja z siedmiu wysp. Opowieść o płytkich wodach. Roma: War Relief Services, National Catholics Welfare Conference 1946, 124 s. Wyd. nast. Warszawa: KiW 1968. Zob. poz. 3.
  2. J. Conrad: Pożar na „Judei”. Przekł. autoryzowany A. Zagórskiej. Rzym: Pol. Dom Wydawnictwo 1947, 52 s. Wyd. pt. Młodość zob. poz. 8.
  3. J. Conrad: Złota strzała. Opowieść opatrzona wstępem i końcowym objaśnieniem. Przekł. powst. w 1939-1943. Przeł.: A. Zagórska i J. Korniłowicz. Kilka słów od autora przeł. K. Zagórska. Przedm.: J. Parandowski. Kraków: Poziom 1948, 366 s. Wyd. nast.: (Z pism [poz. 23]) Warszawa: PIW 1958; (Dzieła. T. 19 [poz. 28]) Warszawa: PIW 1973 [właśc. 1974]; wyd. 2 [!] Szczecin: Glob 1985. Wyd. łączne z Zwycięstwo zob. poz. 5.

  Recenzja: M. Czapska: Złota strzała. „Wiadomości”, Londyn 1962 nr 3.

  Adaptacja radiowa: Reżyseria: R. Belczyk. Polskie Radio 1972.

  1. J. Conrad: Opowieści wybrane. Przedm.: A. Gołubiew. Warszawa: Pax 1952, XII, 250 s.

  W przekł. A. Zagórskiej: Jądro ciemności [poz. 8]; Placówka postępu [poz. 4]; Amy Foster [poz. 9].

  1. J. Conrad: Z pism. Warszawa: PIW 1956-1964.

  W przekł. A. Zagórskiej: Szaleństwo Almayera [poz. 2], Freja z siedmiu wysp. Opowieść o płytkich wodach [poz. 3]; Zwycięstwo [poz. 5]; Ocalenie [poz. 6]; Młodość. Jądro ciemności [poz. 8]; Falk. Wspomnienie. Amy Foster. Jutro [poz. 9]; Lord Jim [poz. 10]; Zwierciadło morza [poz. 12]; Wyrzutek [poz. 14]; U kresu sił [poz. 18]; Złota strzała [poz. 21]; Tajfun i inne opowiadania [poz. 25]; Laguna [poz. 27].

  1. J. Conrad: Młodość i inne opowiadania. (Z pism [poz. 23]) Warszawa: PIW 1957, 381 s.

  Zawartość: Przedmowa autora. – Młodość [poz. 8]; Jądro ciemności [poz. 8]; U kresu sił [poz. 18].

  1. J. Conrad: Tajfun i inne opowiadania. Przeł.: J.B. Rychliński i A. Zagórska (Z pism [poz. 23]) Warszawa: PIW 1957, 305 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: PIW 1966, tamże: wyd. 3 1968, wyd. 4 1971; Przekł.: H. Carroll-Najder i A. Zagórska (Dzieła. T. 7 [poz. 28]) Warszawa: PIW 1972; wyd. 5 Warszawa: PIW 1973, tamże: wyd. 6 1977, wyd. 7 1978, wyd. 8 1986; wyd. w przekł. H. Carroll-Najder, A. Zagórska. Posł. Z. Najder. Warszawa: Świat Książki 1999; wyd. w przekł. J.B. Rychlińskiego i A. Zagórskiej. Wrocław: Siedmioróg 2000.

  W przekł. A. Zagórskiej z poz. 9: Amy Foster; Falk; Jutro.

  1. J. Conrad: Wybór nowel. Przeł.: T. Tatarkiewiczowa, A. Zagórska, T. Sapieżyna. Oprac.: S. Zabłocki. Wrocław: Ossolineum 1957, 316 s.

  W przekł. A. Zagórskiej: Freja z siedmiu wysp [poz. 3]; Młodość [poz. 8]; Amy Foster [poz. 9].

  1. J. Conrad: Laguna. [Opowiadanie]. Warszawa: KiW 1967, 84 s. Zob. poz. 4.
  2. J. Conrad: Dzieła. Red. i wstęp: Z. Najder. Warszawa: PIW 1972-1974.

  W przekł. A. Zagórskiej: w t. 2: Szaleństwo Almayera [poz. 2]; Wyrzutek [poz. 14]; Opowieści niepokojące. Przeł.: H. Carroll-Najder, H. Gay, A. Zagórska [poz. 4]; Lord Jim [poz. 10]; Młodość i inne opowiadania [poz. 24]; Tajfun i inne opowiadania. Przeł.: H. Carroll-Najder i A. Zagórska [poz. 25]; Zwierciadło morza [poz. 12], ‒ w t. 6: Młodość; Jądro ciemności, ‒ w t. 13: Ze wspomnień [poz. 11], ‒ w t. 14: Między lądem a morzem. Przeł. H. Carroll-Najder i A. Zagórska [poz. 32], – w t. 16: Zwycięstwo [poz. 5], ‒ w t. 19: Złota strzała. Opowieść ze wstępem i zakończeniem. Przeł.: A. Zagórska i J. Korniłowiczowa [poz. 21], ‒ w t. 20: Ocalenie. Opowieść z płytkiego morza [poz. 8].

  1. J. Conrad: Wybór opowiadań. Przeł.: A. Zagórska, H. Carroll-Najder. Oprac.: Z. Najder. Kraków: Ossolineum 1972, LXXXV, 387 s. Biblioteka Natrodowa II, 171.

  W przekł. A. Zagórskiej: Młodość [poz. 8]; Jądro ciemności [poz. 8]; Amy Foster [poz. 9]; Freja z siedmiu wysp. Opowieść o płytkich wodach [poz. 3].

  1. J. Conrad: Opowiadania wybrane. Wyboru dokonał Z. Najder. Przeł.: H. Carroll-Najder, K. Tarnowska, A. Zagórska. Warszawa: PIW 1978, 458 s.

  W przekł. A. Zagórskiej: Młodość [poz. 8]; Jądro ciemności [poz. 8]; Amy Foster [poz. 9]; Falk [poz. 9].

  1. J. Conrad: Dzieła wybrane. Warszawa: PIW 1987.

  Teksty wg Dzieła. Warszawa: PIW 1972-1974; w przekł. A. Zagórskiej: w t. 1: Szaleństwo Almayera [poz. ]; Wyrzutek [poz. ], ‒ w t. 2: Lord Jim [poz. ], ‒ w t. 4: Ze wspomnień, ‒ w t. 5: Zwycięstwo; Złota strzała. Przeł. A. Zagórska i J. Korniłowiczowa, ‒ w t. 6: Ocalenie, ‒ w t. 7: Opowieści niepokojące, ‒ w t. 8: Sześć opowieści.

  1. J. Conrad: Między lądem a morzem. [Opowiadania]. Przeł.: H. Carroll-Najder i A. Zagórska. Warszawa: PIW 1973, 255 s. (Dzieła. T. 14). Wyd. inne: Przeł.: J. Lemański, J. B. Rychliński, A. Zagórska. Wyd. 2 [!] Szczecin: Glob 1988, 259 s.

  W przekł. A. Zagórskiej: Freja z Siedmiu Wysp. Opowieść o płytkich wodach.

  1. J. Conrad: Jądro ciemności: Warszawa: Sen 1991, 119 s.; Kraków: WL 1995; wyd. skrócone w oprac. A. Popławskiej. Kraków: Wydawnictwo Greg 2004 [lektura szkolna]; wyd. pełne: Kraków: WL 1995; [Warszawa]: Wydawnictwo MG 2015; Kraków: Cztery Strony 2016; Kraków: Wydawnictwo Literackie; Warszawa: Ringiel Axel Springer Polska 2017; Poznań: Wydawnictwo Ibis 2017.

  Wyd. jako dokument elektroniczny pt. Jądro ciemności. [Warszawa]: Wydawnictwo MG 2015, plik tekstowy w formacie PDF; pt. Heart of darkness = Jądro ciemności. [Kórnik]: Wydawnictwo Wymownia 2017, plik tekstowy w formacie PDF [tekst równolegle w języku angielskim i polskim]; Warszawa: Wydawnictwo Avia Artis 2017.

  Recenzja: B. KOC: Znaczenie powściągliwej wyobraźni w przekładach Josepha Conrada na podstawie przekładu „Heart of darkness”. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi” 2003 t. 13 s. 179-194.

  1. Myśli niepokojące. [Aforyzmy]. Wybrał K. Tur. Na podstawie przekł. A. Zagórskiej i in. Białystok: Łuk 1993, 51 s.
  2. J. Conrad: Wybór opowiadań. Przeł.: A. Zagórska, J. Lemański. Madrid: Club International del Libro 1999, 191 s.
  3. J. Conrad-Korzeniowski: Wybór prozy. Przeł.: H. Najder, K. Tarnowska, A. Zagórska. Wstęp i oprac.: Z. Najder. Wrocław: Ossolineum 2015, CXXIII, 854 s. Biblioteka Narodowa II, 259.

  W przekł. A. Zagórskiej: Młodość [poz. 8]; Jądro ciemności [poz. 8]; Lord Jim [poz. 10].

OPRACOWANIA (wybór)

Aniela Zagórska. [Hasło biobibliograficzne]. W: Słownik współczesnych pisarzy polskich. [Seria I]. T. 3. Warszawa 1964. – E. GŁĘBICKA: Aniela Zagórska. [Hasło biobibliograficzne]. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. T. 9. Warszawa 2004.

Zagórska: Kilka wspomnień o Conradzie. W: Conrad wśród swoich. Listy, dokumenty, wspomnienia. Warszawa 1996.

Z archiwum B. Malinowskiego: Ogarnia mnie wówczas dziwny niepokój. (Pisane dla Anieli Zagórskiej) [list do A. Zagórskiej (z 1913)]. „Konteksty” 1997 nr 3/4 s. 209-214, H. Wayne: Glosa do rękopisu Bronisława Malinowskiego „Pisane do Panny Anieli Zagórskiej” s. 200-208.

KUJAWSKA-LIS: Marlow pod polską banderą. Tetralogia Josepha Conrada w przekładach z lat 1904-2004. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2011, 470 s. [dot.: Jądro ciemności, Lord Jim, oraz Los w przekł. Teresy Tatarkiewiczowej].

G. POTOCKI: Miss A. Zagórska. „Pologne Litteraire” 1934 nr 94/95. ‒ J. LECHOŃ: Aniela Zagórska. W: Straty kultury polskiej 1939-1944. T. 2. Glasgow 1945. ‒ M. CZAPSKA: Wspomnienie o A. Zagórskiej. „Tygodnik Powszechny” 1945 nr 29. ‒ M. DĄBROWSKA: A. Zagórska. (Wspomnienie o najwybitniejszej tłumaczce Conrada). W tejże: Myśli o sprawach i ludziach. Warszawa 1956. ‒ A. GRZYMAŁA-SIEDLECKI: A. Zagórska. W tegoż: Nie pożegnani. Kraków 1972.