Aleksander JUREWICZ

ur. 1952

Pseud.: A.J.; (jota); O. Łapian; Olek Łapian.

Poeta, powieściopisarz, eseista.

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzony 18 listopada 1952 w Lidzie na Białorusi; syn Michała Jurewicza, krawca, i Janiny z domu Łapian. Do 1957 mieszkał we wsi Krupowo koło Lidy; w tymże roku w ramach repatriacji wyjechał wraz z rodzicami do Polski i zamieszkał we wsi Redło pod Połczynem Zdrojem, gdzie uczył się w szkole podstawowej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Połczynie Zdroju przeniósł się do Gdańska, gdzie podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Gdańskim; w 1976 przerwał naukę. Debiutował w 1971 w piśmie „Radar” fragmentem prozy pt. Jesień bez liści (nr 2); za właściwy debiut uważa publikację wierszy Między jednym oddechemOd niedawna widzę, Więc najpierw był krzyk, ogłoszonych w miesięczniku „Nowy Wyraz” (1973 nr 10). Był członkiem Koła Młodych przy Oddziale Gdańskim ZLP. Od 1973 brał udział w turniejach poetyckich i publikował w antologiach gdańskiego środowiska studenckiego oraz w pismach młodoliterackich. W 1977 pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej w Gdańsku, a w 1977-79 jako wychowawca Ochotniczych Hufców Pracy. W sierpniu 1980 podpisał rezolucję Koła Młodych przy Oddziale Gdańskim ZLP popierającą postulaty Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Od stycznia 1980 pracował w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku. W 1981 został członkiem ZLP (do zawieszenia Związku w 1983). W roku akademickim 1982/83 studiował w Studium Scenariuszowym Łódzkiej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. W 1980-89 pod pseudonimami O. Łapian i Olek Łapian zamieszczał wiersze w pismach ukazujących się poza cenzurą: „Naprzeciw” (1980), „Wezwanie” (1982, 1989), „Podpunkt” (w 1983-89 był współredaktorem), „Arka” (1984), „Kurs” (1987), „Puls” (1988). Nadto pod własnym nazwiskiem wiersze, utwory prozą i recenzje publikował w „Pomeranii” (1988), „Odrze” (1989). W 1989 został członkiem SPP, a w 1991 członkiem ZAiKS-u oraz Polskiego PEN Clubu. W 1991-98 należał do redakcji kwartalnika literacko-artystycznego „Tytuł”. Felietony literackie, szkice i zapiski publikował w czasopismach: „Akcent” (1990; tu cykl wierszy Kronika lidzka), „Kultura” (Paryż; tu w 1990 cykl Lida), „Gazeta Morska” (gdański dodatek „Gazety Wyborczej”; tu w 1992 cykl: Życie i liryka), „Tytuł” (1992-95), „Nasza Rodzina” (Paryż, 1993-98; tu w 1995-98 cykl Posłuchaj, M…), „Kwartalnik Artystyczny” (od 1994; tu m.in. w 1998-2002 cykl pt. Zapiski ze stróżówki, a w 2003-2009 cykl pt. Samotnia), „Tygodnik Powszechny” (od 1994), „Dziennik Bałtycki” (1995-97). W latach 1997-2002 prowadził zajęcia z tzw. specjalizacji praktycznoliterackiej na Uniwersytecie Gdańskim. Publikował w pismach „Vivat Akademia” (1998-2002; tu cykl Z pamięci) i „Dzień Dobry. Trójmiasto” (2002; tu cykl Wolnym krokiem). Za twórczość literacką otrzymał wiele nagród, m.in.: Fundacji Polcul (Australia; 1988), Honorową Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (1990); Nagrodę Fundacji Marii i Jerzego Kuncewiczów (1991). W 1991 był pierwszym laureatem przyznawanej przez Czesława Miłosza prywatnej nagrody literackiej, otrzymał także „Pro libro legendo” Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (1996; 2003), Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska (1996, 2002, 2012), Nagrodę „Radiowa Osobowość Roku” Radia Gdańsk (2002); Pomorską Nagrodę Artystyczną (2002). Wyróżniony Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

W 1980 ożenił się z Aleksandrą Bujak, ma córkę Justynę (ur. 1981, po mężu: Bieńkowska). Mieszka w Gdańsku.

TWÓRCZOŚĆ

1. Sen, który na pewno nie był miłością. [Wiersze]. Wwa 1974, 12 s., Arkusz Poetycki nr 7.
Wkł. do „Nowego Wyrazu”, nr 6/7.
2. Po drugiej stronie. [Wiersze]. Gdańsk: WM 1977, 53 s.
Nagroda „Peleryny” w konkursie poetyckim Czerwonej Róży w 1978.
3. W środku nocy. [Powieść]. Gdańsk: WM 1980, 85 s.
4. Nie strzelajcie do Beatlesów. [Wiersze]. Gdańsk: WM 1983, 65 s.
5. Jak gołębice gnane burzą. [Wiersze]. Posł.: K. Nowosielski. Gdańsk: Niezal. Ofic. Kotek 1990, 42 s.
Nagroda lit. im. św. Stanisława Kostki za 1989 łącznie z poz. 6.
6. Lida. [Opowieść]. Białystok: Versus 1990, 113 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Gdańsk: Fokus 1995; wyd. 3 Kr.: Znak 2004; Gdynia: Wydawn. Latarnia 2015.
Nagroda literacka im. św. Stanisława Kostki za rok 1989 łącznie z poz. 5, prywatna nagroda Cz. Miłosza (1991), Nagroda Fundacji im. M. i J. Kuncewiczów (1991).
Zawiera opowiadania: Dzikie gęsi; Płonące ćmy; Okruchy.
Adapt. tv: W rytmie kół, w rytmie łez… [Film dokumentalny z udziałem A. J.]. Reż.: B. Balińska, K. Kalukin. TVP 1994.
7. Dopóki jeszcze… i inne wiersze. Posł.: S. Chwin. Gdańsk: Gord 1991, 66 s.
8. Pan Bóg nie słyszy głuchych. [Powieść]. Gdańsk: Marabut 1995, 90 s.
Nagroda lit. „Pro libro legendo” Woj. Bibl. Publ. im. J. Conrada Korzeniowskiego w 1996.
9. Życie i liryka. [Felietony]. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 1998, 148 s.
10. Prawdziwa ballada o miłości. [Powieść]. Kr.: Znak 2002, 190 s.
Nagroda lit. „Pro libro legendo” Woj. Bibl. Publ. im. J. Conrada Korzeniowskiego w 2003, nominacja do Nagrody im. J. Mackiewicza.
. 11. Popiół i wiatr. [Felietony]. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2005, 178 s.
Nominacja do Nagrody Literackiej Nike (2006).
12. Dzień przed końcem świata. [Powieść]. Kr.: WL 2008, 138 s.

Przekłady wierszy i fragmentów prozy A. Jurewicza w antologiach zagranicznych: ang.: Young poets of a new Poland. London 1993; niem.: Prosa. [Oprac.] K. Dedecius. Zürich 1997; Mit Fischen leben… = Żyć z rybami… Bremen 1989; Nach den Gewittern. [Red.:] K.-D. Sommer. Göttingen1995; Zwischen den Linien. [Oprac.:] S. Geist. Hannover 1996; Polnische Lyrik aus 100 Jahren. [Oprac.:] S. Sterna-Wachowiak. [Przeł.] J. Retz. Gifkendorf 1997; Es ist Zeit. [Oprac.:] J. Bernig, U. Rachowski. Dresden 1998; Das Unsichtbare lieben. [Wybór i posł. D. Danielewicz-Kerski]. Köln [1998]; Landschaften und Luftinsel. [Oprac.:] A. Markiewicz. München 2000, – ukr.: Napjaarèumy. Ad Buga da Varty. [Przeł.:] A. Loika. T. 2. Mìnsk 2003.

OPRACOWANIA (wybór)

Ank. 2010.
Wywiady: Cichotworzenie. Rozm. P. Cielesz. „Fakty” 1989 nr 19; Tamten dziecięcy lament… Rozm. A. Hlebowicz. „Tyg. Gdański” 1990 nr 49 [dot. powieści „Lida”]; Aleksander Jurewicz w podróży. Rozm. K. Chwin. „Gaz. Gdań.” 1991 nr 102; Ból zadaję sobie sam. Rozm. K. Chwin. „Gaz. Wybor.” 1991 nr 204; Moje. Rozm. T. Skutnik. „Prz. Polit.” 1991 nr 13; Prawdy ruchome. Rozm. A. Ubertowska. „Tytuł” 1993 nr 3; Skąd to piękno, skąd to okrucieństwo. Rozm. K. Kubisiowska. „Rzeczpospolita” 1999 nr 135; Nie jestem blondynem. Rozm. S. Łupak. „Gaz. Wybor.” 2004 nr 42 dod. „Trójmiasto”; Całe moje pisanie jest w dzienniku. Rozm. T. Majdasz. „Fraza” 2005 nr 4; Moja i nie moja Lida. Rozm. T. Buraczewski. „Akant” 2007 nr 1 dod. „Świat Inflant” nr 14; Muzeum umierającej pamięci. Rozm. S. Drajewski. „Polska. Głos Wielkop.” 2008 nr 71; Słuchajcie, to Jurewicz do nas mówi. Rozm. S. Łupak. „Gaz. Wybor.” 2008 nr 57 dod. „Trójmiasto”.
[Rozmowa z A.J.] „Morele i Grejpfruty” 2008 nr 5; Opowieść o domu. Rozm. M. Oliwa-Ciesielska. „Zesz. Karmelitańskie” 2009 nr 2; Pogrzeb dziadka nogi. Rozm. M. Górlikowski. „Gazeta Wybor.” 2012 nr 9 dod. „Duży Format” nr 2; Sobie samemu na urodziny. Rozm. G. Pewińska. „Polska. Dz. Bałt.” 2013 nr 3.

L. RYBICKI: A. J. W: Słownik pisarzy Wybrzeża [on-line] [dostęp 6 grudnia 2015]. Dostępny w Internecie.

Ogólne
T. SOLDENHOFF: Jurewicz – między rozpaczą a nadzieją. „Autograf” 1988 nr 1, przedr. w: Topika pogranicza w literaturze polskiej i niemieckiej. Rzeszów 1998.
S. CHWIN: Ciemne doznanie egzystencji. „Prz. Polit.” 1991 nr 13.
T. FERENC, Z. JANKOWSKI: Aleksander Jurewicz. „Topos” 1999 nr 5/6.
L. ROGOŻ: Motyw utraconej ojczyzny w twórczości Aleksandra Jurewicza.. „Zesz. Nauk. WSP w Rzesz. Hist. Lit.” 2001 z. 1.
J. JEZIORSKA-HAŁADYJ: „Ja” dawne, „ja” obecne: o powrotach do własnej prehistorii w prozie Aleksandra Jurewicza. „Tekstualia” 2006 nr 2.
M. JENTYS: Los tułaczy. O Aleksandrze Jurewiczu. „Migotania, Przejaśnienia” 2008 nr 4, przedr. w tejże: Argonauci naszych czasów. Tor. 2009 s. 181-195.
L. RYBICKI: Słownik pisarzy Wybrzeża: Aleksander Jurewicz. [on-line] [dostęp 18 marca 2010]. Dostępny w Internecie: www. wbpg.org.pl.
J. JEZIORSKA-HAŁADYJ: Memory of loss : Danilo Kiš and Aleksander Jurewicz. „Prz. Hum.” 2012 nr 6.
M.M. HMÂL’NICKI: Problema „maloj ajczyzny” u tworczosci A. Jurewicza. W tegoż: Belaruskì dyskurs u pol’skaj lìtaratury XX st. Minsk 2016.

Sen, który na pewno nie był miłością
S. ROSIEK: Na styku dwóch światów. (O arkuszu poetyckim Aleksandra Jurewicza). „Litteraria” 1975.
S. STERNA-WACHOWIAK: Idzie z nich sen nasz powszedni. „Nowy Wyraz” 1975 nr 4.

Po drugiej stronie
– T. SKUTNIK: Poezja stanu wyjątkowego. „Nowy Wyraz” 1978 nr 11.
S. STERNA-WACHOWIAK: Magia formy. „Fakty” 1979 nr 8.
K. NOWOSIELSKI: Egzystencjalny reportażysta. „Twórczość” 1980 nr 7.
S. CHWIN: Poezja i egzystencja. W: W stronę wiersza. Wwa 1984.
T. WYRWA-KRZYŻANSKI: Wesele – z okazji rozwodu przed ślubem i życia przed śmiercią. „Poezja” 1984 nr 3 [dot. też: Nie strzelajcie do Beatlesów].

W środku nocy
E. STAROSTA: Beznadzieja. „Fakty” 1980 nr 52.
R. HOLZER: Polecimy Lelouchem. „Literatura” 1981 nr 6.
[M. ORSKI] OR: Typowy bohater… „Odra” 1981 nr 4.

Nie strzelajcie do Beatlesów
K. KARWAT: Kto strzela do Beatlesów. „Tak i Nie” 1984 nr 39.
B. RISS: Co pozostało dziś z nowej prywatności? „Nowe Książ.” 1984 nr 8.
[A. SZMIDT] A.S.: Aleksander Jurewicz urodził się… „Więź” 1984 nr 6.
T. WYRWA-KRZYŻANSKI: Wesele – z okazji rozwodu przed ślubem i życia przed śmiercią. „Poezja” 1984 nr 3 [dot. też: Po drugiej stronie].
S. STERNA-WACHOWIAK: Czarna tożsamość. „Twórczość” 1985 nr 3.
A. WOJNAR: Dom spokojnej młodości. „Integracje” 1985 nr 18.

Jak gołębice gnane burzą
K. KUCZKOWSKI: Mowa ściany. „Gaz. Wybor.” 1990 nr 24 dod. „Gaz. Morska”.
P. SZEWC: „Przedwcześnie dorośli”. „Życie Warsz.” 1990 nr 181.

Lida
A. HLEBOWICZ: Urodzony w Lidzie w 1952 roku. „Ład” 1990 nr 41.
P. HUELLE: Ciężkie chmury nad Lidą. „Gaz. Wybor.” 1990 nr 156 dod. „Gaz. Gdań.”.
T. KOMENDANT: Po tej samej stronie lustra. „Tyg. Lit.” 1990 nr 6.
[M.KOŁYSZKO] J. NACHIŁO: Głód nazwany dzieciństwem. „Plus” 1990 nr 9.
T. SKUTNIK: „Jak literka oderwana od adresu”. „Tyg. Gdań.” 1990 nr 49.
M. ADAMIEC: Przesiedleńcza opowieść. „Twórczość” 1991 nr 2.
A. BALIŃSKA: Pożegnanie z Lidą. „Rzeczpospolita” 1991 nr 58.
Z. BIEŃKOWSKI: Najbardziej przejmujące. „Wokanda” 1991 nr 6.
M. CZUBAJ: Smak popiołu. „Słowo. Prz. Kult.” 1991 nr 13.
K. LISOWSKI: „Słowami Utraty witam cię, miasteczko…”. „Dekada Lit.” 1991 nr 12.
Z. ŁUKASZEWICZ: Na granicy lęku i nadziei. „Gaz. Nowa Zielonogórska” 1991 nr 223, przedr. w tegoż: Mój alfabet oraz pstryczki i potyczki. Wwa, Zielona Góra 1993.
J. NAGRABIECKI: Powrót udany. „Potop” 1991 nr 13.
K. PIEŃKOSZ: Elegia o wygnaniu. „Literatura” 1991 nr 6.
A. SZYMAŃSKA: Wydziedziczenie. „Prz. Powsz.” 1991 nr 5.
Z. ŻAKIEWICZ: Jurewiczowska wycieczka do Lidy. „Prz. Polit.” 1991 nr 13.
G. KNITTER: Przesiedleńcza opowieść. „Lithuania” 1991/92 nr 4/1.
A. MAZUR: W objęciach Erynii. „Twórczość” 1992 nr 11.
M. CZERMIŃSKA: Centrum i kresy w prozie pisarzy urodzonych po wojnie. „Akcent” 1993 nr 4, przedr. w tejże: Autobiograficzny trójkąt. Kr. 2000.
D. KRZYWICKA: Nasza młodość jęczy przez sen… W tejże: Penetracje. Kr. 1993.
Z. ŁUKASZEWICZ: A.J. Na granicy lęku i nadziei. W tegoż: Mój alfabet oraz pstryczki i potyczki. Wwa, Zielona Góra 1993.
H. ZAWORSKA: Wygnańcy. „Gaz. Wybor.” 1995 nr 1 dod. „Gaz. o Książ.”.
M. SKWARNICKI: Nasze małe ojczyzny. „Tyg. Powsz.” 1996 nr 11.
S. ULIASZ: Powroty do dzieciństwa na pograniczu. W: Topika pogranicza w literaturze polskiej i niemieckiej. Rzeszów 1998, s. 163-175, przedr. w tegoż: O literaturze Kresów i pograniczu kultur. Rzeszów 2001.
L. SZARUGA: Walka o dusze. Konteksty „Lidy” Aleksandra Jurewicza. „Zesz. Nauk. Szczec. Pr. Polonist.” 2004 nr 15.
Zob. też Wywiady.

Pan Bóg nie słyszy głuchych
M. ADAMIEC: „Co było wielkie, małym się wydało…”. „Twórczość” 1995 nr 6.
A. BAGŁAJEWSKI: Samotni pod wyblakłym niebem. „Odra” 1995 nr 6.
P. CZAPLIŃSKI: Nie zagojony sen. „Tytuł” 1995 nr 3/4, przedr. pt. W poszukiwaniu utraconej jedności, w tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Kr. 2001.
Z. DOMINIAK: Wostok nad Bałutami. „Kron. m. Łodzi” 1995 z. 1.
G. KALINOWSKI: Kocha się to, co nieosiągalne… „Kwart. Artyst.” 1995 nr 3.
L. KOPEĆ: Serdeczny świat przez łzy opisany. „Tytuł” 1995 nr 1.
A. OSIECKA: Czas owocarni. „Życie Warsz.” 1995 nr 73 dod. „Ex Libris”, przedr. w tejże: Czytadła. Wwa 2010.
J. PILCH: Chleb, cukier i kosmos. „Tyg. Powsz.” 1995 nr 17.
W. WOROSZYLSKI: Co czytałem tej wiosny. „Więź” 1995 nr 7.
K. MACIĄG: J. „dzieckiem będąc”. „Fraza” 1996 nr 11/12.
S. STERNA-WACHOWIAK: Opowieść z ulicy Głuchej. „Nowe Książ.” 1996 nr 1.
L. ŻULIŃSKI: Wypędzony z Lidy. „Wiad. Kult.” 1996 nr 6.
E. BORKOWSKA: Czas uwięziony w kadrze. „Topos” 1997 nr 1.

Dopóki jeszcze… i inne wiersze
A. NASIŁOWSKA: Dom młodości. „Życie Warsz.” dod. „Ex Libris” 1991 nr 14.
J. SIKORA: Poetycki testament mało lirycznej epoki. „Nowe Książ.” 1992 nr 5.

Życie i liryka
J. DRZEWUCKI: Między północą a świtem. Felietony Jurewicza. „Rzeczpospolita” 1999 nr 18.
M. JASTRZĘBIEC-MOSAKOWSKI: Życie i liryka Jurewicza. „Odra” 1999 nr 7/8.
W. KOWALEWSKI: O sztuce felietonu. „Borussia” 1999 nr 18/19.
E. PIECHOCKA: Odcienie czasu. „Kwart. Artyst.” 1999 nr 3.
S. STERNA-WACHOWIAK: Poeta jak Humphrey Bogart w wieku pobalzakowskim. „Nowe Książ.” 1999 nr 7.

Prawdziwa ballada o miłości
M. CZUBAJ: Prosta ballada. „Polityka” 2002 nr 50.
J. GIZELLA: Kresy jako katharsis? „Kwart. Artyst.” 2003 nr 1.
A. GŁOWACKA: Miłość na kresach. „Opcje” 2003 nr 2.
W. KALISZEWSKI: Ludzka pamięć… „Więź” 2003 nr 2.
M. MIZURO. „Odra” 2003 nr 3.
D. NOWACKI: Ku pokrzepieniu, niestety. „Twórczość” 2003 nr 5.
M. ORSKI: Ballada w „czasie bez miłości”. „Nowe Książ.” 2003 nr 3.
K. MASŁOŃ. „Książ. Mag. Lit.” 2003 nr 1.
K. MASŁOŃ: Z Mickiewicza rodem. „Rzeczpospolita” 2003 nr 3.
D. NOWACKI: Ku pokrzepieniu, niestety. „Twórczość” 2003 nr 5.
K. ORŁOŚ: Romeo i Julia. „Rzeczpospolita” 2003 nr 232.
M. ORSKI: Ballada w „czasie bez miłości”. „Nowe Książ.” 2003 nr 3.
A. SZCZEBLEWSKA: Powieść w kolorze sepii. „Topos” 2003 nr 4/5.
D. WOŁODŹKO: O „najprawdziwszej rzeczywistości”. „Tygiel Kult.” 2003 nr 4/6.
J. WATRAK: Miłość na kresach. „Kresy” 2004 nr 1/2.

Popiół i wiatr
K. KORCZAK: Po dobrej stronie świata. „Głos Wybrz.” 2004 nr 40 [dot. też: Lida].
P. BRYSACZ: Ballada o straconym czasie. „Charaktery” 2005 nr 6.
TF [T. FIAŁKOWSKI]: Elegia na odejście. „Tyg. Powsz.” 2005 nr 26.
J. KORNHAUSER: Czas pamiętany. „Kwart. Artyst.” 2005 nr 2.
T. MAJDOSZ: Felieton z życia. „Fraza” 2005 nr 14 [15].
R. OSTASZEWSKI: Pamięć i reszta. „Nowe Książ.” 2005 nr 12.
P. URBANIAK: Ocalić przeszłość przed zapomnieniem. „Topos” 2005 nr 5/6.
K.E. ZDANOWICZ: Tajemny krąg. „Śląsk” 2005 nr 11.
M. CUBER: Popiół i diament. „Res Publica Nowa” 2006 nr 1.
M. DĘBORÓG-BYLCZYŃSKI: Wszystko, co boli… „Śląsk” 2006 nr 9.
A. FRANKOWIAK: Proustowska potrzeba rekonstrukcji. „Portret” 2006 nr 2.
A. JĘSIAK: „…i piękno i smutek”. „Migotania, Przejaśnienia” 2006 nr 4.
M. ORSKI: Requiem na „koniec tożsamości”. „Prz. Powsz.” 2006 nr 5.
M. ORSKI: W poszukiwaniu czasu przeoczonego. „Prz. Polit.” 2006 nr 76.
M. RADZIWON. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 121.
J. WANGIN: Żyjąc wstecz. „Pogranicza” 2006 nr 2.

Dzień przed końcem świata
P. CZAPLIŃSKI: Pojałtańska sielanka. „Pogranicza” 2008 nr 5.
J. CZECHOWICZ: O symbolicznej roli literackiego pożegnania. „Portret” 2008, nr 1.
B. DARSKA: To miał być inny czas. „Opcje” 2008 nr 1.
P. GULDA: Ocieplanie cienia ojca. „Gaz. Wybor.” Dod. „Trójmiasto” 2008 nr 31.
M. JENTYS: Czas przeszły skończony. „Wyspa” 2008 nr 2.
G. KALINOWSKI: Nokturn. „Kwart. Artyst.” 2008 nr 1.
T. MIZERKIEWICZ: Wspominać aż do niepamięci. „Nowe Książ.” 2008 nr 4.
D. NOWACKI: Od serca. „Tyg. Powsz.” 2008 nr 6.
R. OSTASZEWSKI: Requiem dla ojca. „Gaz. Wybor.” 2008 nr 36.
K. RAKOWSKA: Prywatna apokalipsa. „Gaz. Wybor.” 2008 nr 31 dod. „Łódź”.
D. TAŁAJ: Trzy dni od zgonu do pogrzebu. „Świat i Sł.” 2008 nr 1.
P. URBANIAK: Tren dla ojca. „Odra” 2008 nr 4.
A. CZYŻYK: Role dla opłakujących stratę: „Dzień przed końcem świata” Aleksandra Jurewicza i „Umarł mi” Ingi Iwasiów. „Pozn. St. Slawist.” 2016 nr 11.