Andrzej STASIUK
Autorka hasła: Ewa Głębicka

Andrzej STASIUK
Autorka hasła: Ewa Głębicka

ur. 1960

Prozaik, poeta, eseista, dramatopisarz.

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzony 25 września 1960 w Warszawie; syn Janusza Stasiuka, technika, i Heleny z domu Jaworowskiej. Uczył się w Liceum Zawodowym przy Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie, ale szkoły nie ukończył. Powołany w 1979 do wojska zdezerterował, za co został skazany na półtora roku więzienia. Po zwolnieniu zarobkował grą w kapeli ulicznej, pracował też dorywczo m.in. jako robotnik, goniec, sanitariusz. Zaangażował się w działalność nielegalnego ugrupowania pacyfistycznego Ruch Wolność i Pokój. W 1986 wyjechał z Warszawy i osiadł początkowo we wsi Czarne, a potem Wołowiec w Beskidzie Niskim. Debiutował w 1990 wierszem Nie miewam wizji, opublikowanym w piśmie „Po prostu” (nr 18). Wiersze, utwory prozą, felietony i recenzje zamieszczał m.in. w pismach: „bruLion” (1991), „Czas Kultury” (1993-1996), „Magazyn Literacki” (1993), „Tygodnik Powszechny” (1993, 1996-1999, 2002-2007 i od 2011; tu m.in. w 1993-94 cykl Opowieści galicyjskie, w 2003 cykl Podróż do Albanii. Cz. 1-2, w 2004 cykl publicystyczny Moldova. Cz. 1-2, od 2013 stały felieton Kroniki beskidzkie i światowe), „Tytuł” (1993), „Gazeta Wyborcza” (1993-2007), „Kresy” (1995, 1997), „Polityka” (2007), Przegląd Polityczny” (2001, 2003), „Rzeczpospolita” (1996, 1999-2006), „Lampa” (2006). W 1996 założył wraz z żoną Wydawnictwo Czarne, specjalizujące się w publikowaniu literatury polskiej i środkowoeuropejskiej. Równocześnie kontynuował twórczość literacką także jako autor dramatów (od 1998) oraz prozy eseistycznej, będącej efektem jego podróży, głownie po Europie Środkowej i Wschodniej oraz Azji. W 2015 roku został dyrektorem artystycznym Festiwalu im. Z. Haupta. Za twórczość literacką otrzymał wiele nagród, m.in. Fundacji Kultury (1994), Fundacji im. Kościelskich w Genewie (1995), nagrodę miast partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego (2002), Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005), nagrodę im. A. Stifera dla pisarzy z Europy Środkowej (2005), Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt twórczości (2011), słoweńską Międzynarodową Nagrodę Literacką „Vilenica” (2008) i Austriacką Nagrodę Państwową w dziedzinie literatury europejskiej (2016). Odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005).

W 1999 ożenił się z Moniką Sznajderman, antropologiem; ze związku tego ma córkę Antoninę (ur. 1990). Mieszka w Wołowcu.

TWÓRCZOŚĆ

1. Mury Hebronu. [Opowiadania]. Powst. 1985. Wyd. Wwa: Wydawn. Głodnych Duchów 1992, 124 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Wwa: PIW 1996; wyd. 3 Czarne: Wydawn. Czarne 1999; wyd. 4 Wołowiec: Wydawn. Czarne 2000, tamże wyd. 5 2001, wyd. 6 2009.
Zawartość: Miłość; Maria; Walka; Królowa; Ring; Sieć; Centuria; Powitanie; Czystość; Opowieść jednej nocy; Mury Hebronu.
Przekł. niem: Die Mauern von Hebron. [Przeł.] O. Kühl. Frankfurt am Main 2003.
Adapt.: radiowa: Mury Hebronu. Cz. 1-2. Adapt. i reż.: F. Zylber. Radio TOK FM 2009, – teatr.: Mury Hebronu. Reż. C. Studnia. Wr., T. Muz. „Kapitol”, 2010.

2. Wiersze miłosne i nie. Pozn.: Obserwator 1994, 68 s. Bibl. „Czasu Kult.”, 7.
3. Biały kruk. [Powieść]. Pozn.: Obserwator 1995, 254 s. Bibl. „Czasu Kult.”, 10. Wyd. 2 Wwa: W.A.B. 1996. Por. poz. 4.
Nagroda Fundacji im. Kościelskich w Genewie w 1995.
Przekł.: ang.: White raven. [Przeł.] W. Powaga. London 2000, – bułg.: Beliât garvan. [Przeł.] I. Likomanova. Sofiâ 1994, wyd. nast. tamże 2004, – czes.: Bila vrána. [Przeł.] M. Božilová. Praha 2012, – fiń.: Valkoinen korppi. [Przeł.] P. Paloposki. [Helsinki] 1998, – franc.: Le corbeau blanc. [Przeł.:] A. Żuk, L. Alaux. Lausanne, [Paris] 2007, – holend.: De witte raaf. [Przeł.] K. Lesman. Breda 1998, – maced.: Bel gavran. [Przeł.] M. Mirkulovska. Skopǰe 2015, ‒ niem.: Der weisse Rabe. [Przeł.] O. Kühl. Berlin 1998, wyd. nast.: tamże 2000, 2016, Reinbek bei Hamburg 2000, Berlin 2011, – ros.: Belyj voron. [Przeł.] L. Cyv’ân. Sankt Peterburg 2003, – serb.: Beli gavran. [Przeł.:] A. Lasek, B. Stojanović. Beograd 2004, – węgier.: Fehér halló. [Przeł.] G. Körner. Budapest 2003, – włos.: Corvo bianco. [Przeł.] L. Quercioli Mincer. Milano 2002.
4. Gnoje. Scenariusz filmowy. [Współaut.:] P, Suchecki. J. Zalewski. Reż.: J. Zalewski. Ekran. 1995.
Adapt. powieści „Biały kruk” zob. poz. 3. – A. Stasiuk wystąpił w jednej ze scen filmu.
5. Opowieści galicyjskie. [Opowiadania]. Kr.: Znak 1995, 95 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Czarne: Wydawn. Czarne 1998, wyd. 3 Wołowiec: Wydawn. Czarne 2001. Por. poz. 24.
Zawartość: Józek; Władek; Kowal Kruk; Janek; Miejsce; Kościejny; Lewandowski; Knajpa; Babka; Rudy Sierżant; Noc; Maryśka; Spowiedź; Noc Druga; Koniec.
Przekł.: ang.: Tales of Galicia. [Przeł.] M. Nafpaktitis. Prague 2003, – bułg.: Galicijski istorii. [Przeł.] D. Denčeva. Sofiâ 2010, – czes.: Haličské povídky. [Przeł.] J. Kamiňska. Olomouc 2001, – franc.: Contess de Galicie. [Przeł.:] A. Żuk, L. Alaux. [Paris] 2003, – hindi: Gālisiyā kī kathāem. [Przeł.] M. Purī, M. Brovārcika. Nayī Dillī 2014, ‒ hiszp.: Cuentos de Galitzia. [Przeł.] A. Cazenave. Barcelona 2010, – holend.: Galicische vertellingen. [Przeł.] K. Lesman. Breda 2007, – niem.: Galizische Geschichten. [Przeł.] R. Schmidgall. Frankfurt am Main 2002, wyd. nast. tamże: 2004, 2007, – serb.: Galicijske priče. [Przeł.] B. Rajčić. Smederevo 2015, ‒ słowac.: Haličské poviedky. [Przeł.] J. Marušiak. Bratislava 2008, – słoweń.: Galicijske zgodbe. [Przeł.] J. Unuk. Ljubljana 2009, – węgier.: Galíciai történetek. [Przeł.] Z. Mihályi. Budapeszt 2001.

6. Przez rzekę. [Opowiadania]. Czarne, Gorlice: Wydawn. Czarne 1996, 164 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Czarne: Wydawn. Czarne 1998; wyd. 3 Wołowiec: Wydawn. Czarne 2000, tamże: wyd. 4 2001, wyd. 5 2009.
Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 1997.
Zawartość: Chodzenie do kościoła; Chodzenie do biblioteki; Chodzenie na religię; Nadia; Wasyl; Podróż; Ptyś; Na północ; Zula Egipt; Przez rzekę; Pościg; Kruger.
Przekł.: franc.: Par le fleuve. [Przeł.] F. Laurent. Nantes 2000, – niem.: Űber den Fluss. [Przeł.] R. Schmidgall. Frankfurt am Main 2004.

7. Dukla. [Powieść]. Czarne: Wydawn. Czarne 1997, 124 s. Wyd. nast. tamże 1999.
Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 1998.
Przekł.: ang.: Dukla. [Przeł.] B. Johnston. Champaign. Dublin, London 2011, – czes.: Dukla. [Przeł.] J. Kamiňska. Olomouc 2006, – franc.: Dukla. [Przeł.:] A. Żuk, L. Alaux. [Paris] 2003, – hebr.: Dwqlah. [Przeł.:] M. Paz, N. Dreyyband. Mŵšab Ben-Šemen 2009, – hiszp.: El mundo detrás de Dukla. [Przeł.:] E. Bortkiewicz, J.C. Vidal. Barcelona 2003, – holend.: Dukla. [Przeł.] K. Lesman. Breda 2001, wyd. nast. tamże 2002, – niem.: Die Welt hinter Dukla. [Przeł.] O. Kühl. Frankfurt am Main 2000, wyd. nast. tamże 2001, 2002, 2004, 2007, – norw.: Dukla. [Przeł.] M. Selberg. Oslo 2005, – ros.: Duklâ. [Przeł.] T. Izotova. Moskva 2003, – słowac.: Dukla. [Przeł.] J. Marušiak. Prešov 2004, – słoweń.: Dukla. [Przeł.] J. Unuk. Ljubljana 2015, ‒ szwedz.: Världen bortom Dukla. [Przeł.] T. Håkanson. Stockholm 2003, wyd. nast. Johanneshov 2014, – węgier.: Dukla. [Przeł.] G. Körner. Budapest 2004, – włos.: Il mondo dietro Dukla. [Przeł.:] A. Amanti, L. Quercioli Mincer. Milano 2010, wyd. nast. pt. Il mondo dietro Dukla. [Przeł.:] A. Amenta, L. Quercioli Mincer. Milano 2010.

8. Dwie sztuki (telewizyjne) o śmierci. Czarne: Wydawn. Czarne 1998, 87 s.
Zawartość: Solo [poz. 10]; Kwintet.
9. Jak zostałem pisarzem (próba autobiografii intelektualnej). Czarne: Wydawn. Czarne 1998, 125 s.
Przekł.: czes.: Jak jsem se stal spisovatelem. [Przeł.] V. Burian. Praha 2004, – franc.: Pourquoi je suis devenu écrivan. [Przeł.] M. Carlier. Arles 2013, ‒ niem.: Wie ich Schriftsteller wurde. [Przeł.] O. Kühl. Frankfurt Am Main 2001, – rum.: Cum am devenit scriitor. [Przeł.] I. Petrică. Bucureşti 2003, – węgier.: Hogyan lettem író. [Przeł.] L. Pálfalvi. Budapest 2003, – nadto przekł. koreań. [Korea] 2005.
10. Solo. [Utwór dramatyczny]. Powst. ok. 1998. Druk zob. poz. 8. Praprem.: Reż.: A. Olsten. Gdańsk, T. Wybrzeże 2002.
11. Dziewięć. [Powieść]. Czarne: Wydawn. Czarne 1999, 248 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 3 2004, wyd. 4 2009.
Przekł.: ang.: Nine. [Przeł.] B. Johnson. Orlando 2007, toż London 2007, – bułg.: Devet. [Przeł.] I. Angelova. Sofiâ 2013, – chorwac.: Devet. [Przeł.] D. Kaniecke. 2003, – franc.: Neuf. [Przeł.] G. Erhard. [Paris] 2009, – hiszp.: Nueve. [Przeł.:] E. Bortkiewicz, J.C. Vidal. Barcelona 2004, – niderl.: Negen. [Przeł.] K. Lesman. Breda 2011, ‒ niem.: Neun. [Przeł.] R. Schmidgall. Frankfurt am Main 2002, wyd. nast. tamże 2004, – ros.: Devât’. [Przeł.] M. Kurganovskaâ. Sankt Peterburg 2005, – rum.: Nouă. [Przeł.] C. Godun. [Bucureşti] 2007. Wyd. łącznie z poz. 20 pt. Nouă şi Fado. Bucureşti 2010, – serb.: Devet. [Przeł.] I. Maslač. Zaprešić 2003, wyd. nast. w przekł. V. Milutinović-Durić. Beograd 2011, – słoweń.: Devet. Ljubljana [Przeł.] J. Unuk. 2004, – szwedz.: Nio. [Przeł.] T. Håkanson. Stockholm 2005, – ukr.: Dev’jat’. [Przeł.] N. Čorpìti. L’vìv 2001, – węgier.: Kilenc. [Przeł.] G. Korner. Budapest 2007, wyd. nast. tamże 2009, – włos.: Il Cielo sopra Varsavia. [Przeł.] L. Quercioli Mincer. Milano 2003.
12. Moja Europa. Dwa Eseje o Europie Zwanej Środkową. [Autorzy:] J. Andruchowycz, A. Stasiuk. Wołowiec: Wydawn. Czarne 2000, 139 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2001, wyd. 3 2007.
Tu Andrzeja Stasiuka: Dziennik okrętowy, s. 75-140; Esej. J. Andruchowycza pt. „Środkowowschodnie rewizje” w przekł. L. Stefanowskiej.
Przekł.: czes.: Moja Evropa. [Przeł.:] V. Burin, T. Vašut. V Olomouci 2009, – franc.: Mon Europe. [Przeł.] M. Laurent. Montricher 2004, – hiszp.: Mi Europa. [Przeł.:] J. Lech, J. Sławomirski, A. Rubió. Barcelona 2005, – niem.: Mein Europa. [Przeł. z pol.] M. Pollck, [przeł. z ukr.] S. Onufrin. Frankfurt am Main 2004, – rumuń.: Europa mea. [Przeł.] C. Geambaşu. Iaşi 2003, – ukr.: Moja Jevropa. [Przeł.] S. Gračova. L’vìv 2001, – węgier.: Az én Európám. [Przeł.] G. Korner. Budapest 2004.

13. Monolog o śmierci. [Utwór dramatyczny]. Praprem. tv: Adapt.: J. Skoczeń, A. Czarnecka. Reż. J. Skoczeń. TVP 2000.
14. Muchy. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 2000 nr 4 s. 21-34. Praprem. tv: Reż. Ł. Wylężałek. TVP 2000.
Przekł.: ukr.: Muhi. [Przeł.] G. Cišuk. W: Sučasnaâ pol’skaâ p’esa. Minsk 2002, wyd. nast. 2003.
15. Opowieści wigilijne. Autorzy: J. Pilch, O. Tokarczuk, A.Stasiuk. Wałbrzych: Ruta; Wołowiec: Wydawn. Czarne 2000, 59 s.
Tu Andrzeja Stasiuka: Opowieść wigilijna, s. 39-60.
Przekł. mołd.: Poveste de Crăcun. [Przeł.] C. Godun. W: Trei laureati Nike intr-o carte. Chişinău 2011.

16. Tekturowy samolot. [Szkice literackie i felietony]. Wołowiec: Wydawn. Czarne 2000, 201 s.
Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2001.
Zawiera szkice: Twarz Samuela Becketta; Koniec starej śmierci; Rewolucja, czyli zagłada; Krew Ludwika [dot.: J.-P. Roux: Krew – mity, symbole, rzeczywistość]; O Bablu i o Rembeku; Nasza konkwista; [dot.: A. Bobkowski: Szkice piórkiem]; Utracone dziedzictwo; Cień Roberta Damiensa [dot. kary śmierci]; Ikona Marie Hans Bellmer, czyli chirurgia cierpienia [dot. H. Bellmer: Lalka]; Według [Z.] Rybczyńskiego; Święty Graal i detektywi; Fantomy po przystępnej cenie [dot. pornografii]; Duchowy lumpenproletariat [dot.: K. Deschner: Krzyż Pański z Kościołem]; W poszukiwaniu zdradzonego czasu [dot. motywu zbrodni w literaturze]; Zygmunt Haupt; Lunch z robakami [dot.: W. Borroughs: Nagi lunch]; Amerykanin w Petersburgu [dot. postaci detektywa Marlowe’a w twórczości R. Chandlera]; Lekcja doktora Destouched’a [dot. L.-F. Céline]; O Hrabalu.
Przekł. niem: Das Flugzeug aus Karton. [Przeł.] R. Schmidgall. Frankfurt am Main 2004.

17. Zima. [Opowiadanie]. Wołowiec: Wydawn. Czarne 2001, 47 s.
Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2002.
Przekł.: franc.: L’hiver. [Przekł.] M. Laurent. Montricher 2006, – niem.: Winter. [Przeł.:] O. Kűhl, R. Schmidgall. Frankfurt am Main, Leipzig 2009.

18. Jadąc do Babadag. Wołowiec: Wydawn. Czarne 2004, 321 s. Wyd. nast. Wwa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2006.
Nagroda Lit. im. B. Pawlak w 2004, Nagroda Lit. Nike w 2005.
Zawiera szkice z podróży przez Europę Środkową: Ten lęk; Słowacka dwusetka; Rǎşinari; Nasz bat’ko; Opis podróży przez wschodnie Węgry na Ukrainę; Baia Mare; Tara Secuilor, Székelyföld, Szeklerland; Kraj, w którym zaczęła się wojna; Shgiperia; Moldova; Prom do Gałacza; Namiot rozbity w nowym miejscu; Delta; Jadąc do Babadag.
Przekł.: albań.: Rrugës për në Babadag. [Przeł.] A. Beqiraj. Tiranë 2006, – ang.: On the road to Babadag. [Przeł.] M. Kandel. London 2012, – bułg.: Po p”tâ za Babadag. [Przeł.] D. Denčeva. Sofiâ 2010, – czes.: Cestou do Babadagu. [Przeł.:] J. Kamiňska, H. Stachová, T. Vašut. Olomouc 2008, – fiń.: Matkalla Babadagiin. [Przeł.] P. Paloposki. Helsinki 2006, – franc.: Sur la route de Babadag. [Przeł.] M. Maliszewska. [Paris] 2007, – hiszp.: De camino de Babadag. [Przeł.] A. Cazenave Cantón. Barcelona 2008, – litew.: Pakeliui į Babadaga. [Przeł.] V. Dekšnys. Kaunas 2006, – niem.: Unterwegs nach Babadag. [Przeł.] R. Schmidgall. Frankfurt am Main 2005, – ros.: Na puti v Babadag. [Przeł.] I. Adel’gejm. Moskva 2009, – rumuń.: Călătarind spre Babadag. [Przeł.] C. Godun. Bucureşti 2007, – serb.: Na putu za Babadag. [Przeł.] M. Markić. Beograd 2009, – słoweń.: Na poti v Babadag. [Przeł.] J. Unuk. Ljubljana 2007, wyd. nast. tamże 2008, – szwedz.: På vägen till Babadag. [Przeł.] T. Håkanson. Stockholm 2015, – ukr.: Dorogoû na Babadag. [Przeł.] O. Slivinskij. Kiiv 2007, – węgier.: Útban Babadagba. [Przeł.] G. Korner. Budapest 2006.

19. Noc. Słowiańsko-germańska tragifarsa medyczna. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 2005 nr 2 s. 5-32. Praprem. w ramach Unii Teatrów Europy. Reż.: M. Grabowski. Dusseldorf, Schauspielhaus we współpr. ze Starym T. w Kr. 2005. Praprem. pol. z podtyt.: Wodewil o stereotypach. Reż.: M. Grabowski. Kr., Nar. T. Stary 2005. Sztuka powstała na zamówienie Düsseldorfer Schauspielhaus. Por. poz. 20.
Wyst. nast.: wyst. pt. Noc. Wwa, T. Pol. 2008, pt. Noc, czyli słowiańsko-germańska tragifarsa medyczna. Szczecin, T. Pol. 2011, pt. Barbarzyńcy przyszli. Kielce, Stow. Artyst. Ecce Homo 2012.
Sztuka powstała na zamówienie Düsseldorfer Schauspielhaus. – Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2006.
Przekł.: czes.: Noc. Przeł. I. Lexová. W: A. Stasiuk: Tři hry. Praha 2013, – franc.: Les barbares sont arrivés. [Przeł.] Z. Bobowicz. [Paris] 2008, – ros.: Noč’. [Przeł.] M. Kurganskaâ. W: Antologiâ sovremennoj pol’skoj dramaturgii. Moskva 2010.
Adapt. radiowa: Noc, czyli słowiańsko-germańska tragifarsa medyczna. Adapt. i reż.: J. Wernio. T. Pol. Radia 2010.

20. Noc. Słowiańsko-germańska tragifarsa medyczna. [Powieść]. Wołowiec: Czarne 2005, 91 s. Por. poz. 18.
21. Fado. [Szkice z podróży]. Wołowiec: Wydawn. Czarne 2006, 174 s.
Nagroda im. A. Fiedlera Bursztynowy Motyl w 2007.
Zawartość: Autostrada; Słowiańskie on the road; Bulatović; Poetyka i masakra; Mapa; Rumunia; Czarnogóra; Pogradec; Nie ma deszczu w Przeklętych Górach; Rudňany; Karpaty; Parodia jako sposób przetrwania kontynentu; Pas ludności mieszanej; Stróże; Przed stacją; The space of freedom; Banknoty; Połowa października, powrót; Zaduszki; Błędne ognie zmarłych; Pamięć; Nasza gra w Bildung; Ciało Ojca; Spokój.
Przekł.: ang.: Fado. [Przeł.] B. Johnson. London 2009, – franc.: Fado dans les Carpathes. [Przeł.] Ch. Zaremba. [Paris] 2009, – niem.: Fado. [Przeł.] R. Schmidgall. Frankfurt am Main 2008, – rum.: Fado. [Przeł.] C. Godun. Wyd. łacznie z poz. 10 pt. Nouă şi Fado. Bucureşti 2010, – ukr.: Fado. [Przeł.] M. Bogdani. Kiïv 2009.

22. Ciemny las. [Utwór dramatyczny]. Wołowiec: Wydawn. Czarne 2007, 109 s. Przedr. w: Trans/formacja. Dramat polski po 1989 roku. Antologia. 2. Wybór i wstęp J. Kopciński, oprac. tekstów B. Mieszkowska. Wwa: Wydawn. IBL PAN 2013.
Przekł. czes.: Temný les. Przeł. I. Lexová. W: A. Stasiuk: Tři hry. Praha 2013.
23. Dojczland. [Szkic z podróży do Niemiec]. Wołowiec: Wydawn. Czarne 2007, 111 s.
Przekł.: franc.: Mon Allemagne. [Przeł.] Ch. Zaremba. [Paris] 2010, – niem.: Dojczland. [Przeł.] O. Kühl. Frankfurt am Main 2008, wyd. nast. Berlin 2012, – rum.: Djermania. [Przeł.] C. Godun. Bucureşti 2014.
24. Wino truskawkowe; Jahodové víno. [Scenariusz filmowy; współaut.:] D. Jabłoński. Reż.: D. Jabłoński. Ekran. (pol.-słowac.) 2008.
Na podstawie Opowieści galicyjskich por. poz. 4.
25. Czekając na Turka. [Utwór dramatyczny]. Praprem. Kr,. Stary T. 2009. Wyd. osob. pt. Czekając na Turka; Warten auf den Tren. [Przekł.] O. Kühl. Wołowiec: Wydawn. Czarne 2009, 153 s.
W wyd. 2 z 2009 tekst w jęz. pol. i niem. – Sztuka powstała na zamówienie Goethe Instytut w ramach projektu „After the fall”, ukazującej konsekwencje upadku muru berlińskiego.
Przekł.: czes.: Čekáni na Turka. Przeł. I. Lexová. W: A. Stasiuk: Tři hry. Praha 2013, – niem.: zob. wyżej, – słowac.: Čakanie na Turka [Przeł.] P. Himič. Levoča 2013, – ukr. w: Spovìd’ pìslâ zlamu. [Przeł.] O. Bojčenko, A. Bondar, O. Ìrvanec’. Kiïv 2013.

26. Taksim. [Powieść]. Wołowiec: Czarne 2009, 328 s. Wyd. 2 tamże 2009.
Nagroda Lit. Gdynia w dziedzinie prozy w 2010.
Przekł.: chorwac.: Taksim [Przeł.] S. Kasumović. Zaprešić 2012, – franc.: Taksim. [Przeł.] Ch. Zaremba. Arles 2011. – hiszp.: Taksim. Przeł. A. Cazenave. Barcelona 2015, – norw.: Taksim [Przeł.] A. Walseng. Oslo 2013, ‒ słowac.: Taksim. [Przeł.] M. Petrincová. Bratislava 2011, – słoweń.: Taksim. Przeł. J. Unuk. Ljubljana 2012, – szwedz.: Taksim. [Przeł.] T. Håkanson. Stockholm 2013, ‒ węgier.: Taksim. [Przeł.] G. Körner. Budapest 2011.

27. Dziennik pisany później. [Opis podróży po Bałkanach]. Wołowiec: Czarne 2010, 164 s.
Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2011.
Przekł. niem.: Tagebuch danach geschrieben. [Przeł.] O. Kühl. Berlin 2012.
Adaptacja teatr. pt. Supermarket i Narodowe VooDoo. Reż.: J. Timingeriu. Lubl.: Ośrodek Praktyk Teatr. Gardzienice 2012.

28. Grochów. [Opowiadania]. Wołowiec: Czarne 2012, 93 s.
Zawartość: Babka i duchy; Augustyn; Suka; Grochów (opowiadanie dla Olka).
Nominacja w 2013 do finału Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus i do .Nagrody Literackiej Gdynia.
Wyd. jako dokument dźwiękowy. Czyta: M. Baka. Wołowiec: Czarne 2012, 1 płyta CD w formacie mp3.
Przekł.: franc.: Un vague sentiment de perte. [Przeł.] M. Carlier. Arles 2015, – węgier.: Át a folyón : és más elbeszélések. [Przeł.] K. Gábor. Budapest 2013.

29. Nie ma ekspresów przy żółtych drogach. Wołowiec: Czarne 2013, 169 s.
Zbiór felietonów publikowanych wcześniej w „L’Espresso”, piśmie internetowym Dwutygodnik.com (w cyklu „Z drogi”), w „Tyg. Powsz.” (w cyklu „Kroniki beskidzkie i światowe”), w katalogu wystawy „Void” (BWA: Nowy Sącz), w „Art & Business” i „Neue Zürcher Zeitung” oraz w publikacji towarzyszącej Festiwalowi Muzyczno-Literackiemu „Wege durch das Land – Paths through the Region” (Coevay).
Przekł. niem.: Der Stich im Herzen. Geschichten vom Fernweh. [Przeł.] R. Schmidgall. Berlin 2015.

30. Wschód. [Opowieść o podróży do Rosji i Azji]. Wołowiec: Czarne 2014, 303 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wołowiec: Czarne 2014, plik w formacie EPUB, MOBI.
Nagroda Lit. Warszawy w dziedzinie prozy w 2015.
Przekł. ukr.: Shìd. Przeł. [?]. L’vìv 2015.

31. „Życie to jednak strata jest”. Andrzej Stasiuk w rozmowach z Dorotą Wodecką. Wwa: Agora; Wołowiec: Czarne 2015, 175 s. Bibl. „Gaz. Wybor.”.
32. Kucając. [Felietony]. Wołowiec: Czarne 2015, 128 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wołowiec: Czarne 2015, plik w formacie EPUB, MOBI.
Zbiór felietonów o przyrodzie, opublikowanych wcześniej w książkach lub czasopismach: „L’Espresso”, „Tyg. Powsz.” (w cyklu „Kroniki beskidzkie i światowe”) oraz piśmie internetowym „Dwutygodnik.com” (w cyklu „Z drogi”).

33. Osiołkiem. [Opowieść o podróży na Ukrainę, do Rosji i Azji]. Wołowiec: Czarne 2016, 200 s.

Przekłady utworów prozą i wierszy Andrzeja Stasiuka w antologiach zagranicznych: bułg.: S’’vremenna polska drama. [Oprac.:] S. Borisova i in. Sofiâ 2008; Lûbimi polski avtori i tvorbi = Ulubieni polscy autorzy i dzieła. [Red.:] M. Grigorova. Veliko T’rnovo 2014, – chorw.: Orkestru iza leda. [Oprac.:] V. Bolt, D. Nowacki. Zagreb 2001, – franc.: Last & Lost. Atlas d’une Europe fantôme. [Oprac.:] K. Raabe, M. Sznajderman. Lausanne 2007; Odessa Transfer. [Oprac.:] K. Raabe, M. Sznajderman. Lausanne 2011, – hiszp.: Elogio del cuento polaco. Przeł. S. Pitol, R. Mendoza. Mexico 2012; Un escritor, un pais. Santiago de Chile 2012, – jap.: Poketto-no naka-no Tōō bungaku. [Oprac.:] Iijima Makoto, Kohara Masatoshi. Yokohama 2006, – koreań.: Nauen eojjeoda jagkaba deonna. [Przeł. z niem.] Pak Jong Dae. Seoul 2005, – niem.: Grenzen überschreiten. Polens junge Generation erzählt. München 1996; Das Unsichtbare lieben. Kochać to, co niewidzialne. [Oprac.:] D. Danielewicz-Kerski. Köln 1998; Landschaften und Luftinseln. Polnische Erzählungen der Gegenwart. München 2000; Polnische Literatur und deutsch-polnische Literaturbeziehungen. [Oprac.:] M. Kneipp, M. Mack. Berlin 2003; Sarmatische Landschaften. [Oprac.:] M. Pollack. Frankfurt am Main 2005; Odessa Transfer. Nachrichten vom Schwarzen Meer. [Oprac.:] R. Schmidgall. Frankfurt am Main 2009; Hinter der Blechwand. [Przeł.] R. Schmidgall. Berlin 2011, – ros.: 17 [Semnadcat’] rasskazov pol’skih pisatelej. [Oprac.:] K. Serikbaeva. Semej 2004; Antologia sovremennoj pol’skoj dramaturgii. Moskva 2010, – serb.: Stâne pripravnosti. Pregled savremene pôlske poezǐje: generacǐja BruLiona i novǐji autori. [Przeł.] A. Šaranac. Beograd 2010, – szwedz.: Polen berättar. Navelsträngen i jorden. [Oprac.:] I. Grönberg, S. Ingvarsson. Stockholm 2005, – tur.: Kehribar ülkesinden yeni öyküler. Przeł.] N. T. Yüce. İstanbul 2014, – ukr.: Sučasnaâ pol’skaâ p’esa. [Oprac.:] V.A. Grybajly. Minsk 2002; Dvaccac’ pol’skìh apavâdan’nâŭ. [Oprac.:] A. Hadanovič. Minsk 2007, – węg.: Huszadik századi lengyel novellák. [Oprac.:] L. Pálfalvi. Budapest 2007; Varsó fölött az ég. [Oprac.:] L. Pálfalvi. Budapest 2007, – włos.: La Polonia tra identità nazionale e appartenenza europea. [Oprac.:] L. Marinelli. Roma 2007.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Wywiady zob. poz. 30 oraz m.in.: Nie jestem poetą przeklętym. Rozm. J. Barełkowski, J. Żmudziński. „Czas Kult.” 1993 nr 4; Na czym opiera się pisanie. Rozm. M. Okoński. „Tyg. Powsz.” 1995 nr 45; Na pisaniu świat się nie kończy. Rozm. D. Nowacki. „Nowy Nurt” 1995 nr 9; Taka tragedia, na jaką nas stać. Notowała M. Sznajderman. „Kino” 1995 nr 7/8; Dotykanie rzeczywistości. Rozm. P. Kępiński. „Rzeczpospolita” 1996 nr 128; Musimy żyć, żeby nie umrzeć z nudy. Rozm. A. Kosińska. „Dekada Lit.” 1996 nr 3; Pisanie to mój narkotyk. Rozm. Z. Skrok. „Literatura” 1996 nr 2; Warszawa jest wsią. Rozm. J. Cieślak. „Rzeczpospolita” 1999 nr 225; Zwierzęca radość pisania. Rozm. J. Cieślak. „Rzeczpospolita” 1999 nr 31; Drukuje mnie żona. Rozm. R. Rzeszotek. „Nowości” 2000 nr 122; Narzędzie języka. Rozm. M. Derewońko. „Kulisy” 2000 nr 7; O książkach, domu, podróżach i dzieciach. Rozm. K. Czubaszek. „Życie Warsz.” 2000 nr 196; Piszę, bo lubię i z tego żyję. Rozm. M. Struś. „Nowiny” 2000 nr 210; Są to książki o mnie… Rozm. E. Chuchro. „Wydawca” 2001 nr 10; Mur, czyli stany człowieczeństwa. Rozm. S. Bereś. W: S. Bereś: Historia literatury polskiej w rozmowach. Wwa 2002; Patroszenie świata. Rozm.: K. Janowska, P. Mucharski. „Tyg. Powsz.” 2002 nr 14; Europa second hand. Rozm. K. Domagała. „Integracja Europejska” 2003 nr 11; Każda książka jest porażką. Rozm. B. Marzec. „Rzeczpospolita” 2003 nr 79; Mnie interesuje rozpad. Rozm. P. Dunin-Wąsowicz. „Lampa” 2004 nr 2, przedr. w P. Dunin-Wąsowicz: Rozmowy lampowe. Wwa 2007; Ta moja „gorsza” Europa. Rozm. B. Marzec. „Rzeczpospolita” 2004 nr 102; Zimowy kruk. Rozm. Ł. Stec. „Kultura” 2003/2004 nr 12/1; Opowieść o żółtych drogach. Rozm. B. Dobroch. „Tyg. Powsz.” 2005 nr 44; Słowiańsko-germańska tragifarsa. Rozm. M. Bogacka-Wundlich. „Dialog” 2005 nr 2 [dot. Noc]; Unikam warszawskiej chamówy. Rozm. M. Szymaniak. „Życie Warsz.” 2005 nr 240; Z Polski wyjeżdżam i do niej wracam. Rozm. M. Radziwon. „Gaz. Wybor.” 2005 nr 219; Andrzej Stasiuk – więzienie z widokiem. Rozm. J. Sobolewska. „Przekrój” 2006 nr 37; A. S.: Afryka wcale. Rozm. S. Bereś. „Dziennik” 2006 nr 145; O Rumunii można nieskończenie. Rozm. P. Gołoburda. „Lampa” 2006 nr 10; Pielgrzymka light. Rozm. B. Marzec. „Rzeczpospolita” 2006 nr 205; Świat jest w porządku. Rozm.: K. Janowska, P. Mucharski. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 30; Świat rzeczy używanych. Rozm. B. Marzec. „Rzeczpospolita” 2006 nr 190; Ja nie zabawiam publiczności. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 144; Ja, kundel. Rozm. D. Rosiak. „Rzeczpospolita” 2007 nr 181; Piękna strata. Rozm. G. Gnauck. „Forum” 2007 nr 8; Wschód to Wschód. Rozm. A. Zawrzykraj. „Dialog” 2007 nr 2 [dot.: Ciemny las]; Istniejemy dzięki granicom. Rozm. M. Wapińska. „Dziennik” 2008 nr 4; O najpiękniejszych zamkach w wyobraźni (których nikt nie zdoła zburzyć), przebieraniu łapami w nurcie życia i parareligijnym ryciu w literaturze opowiada Andrzej Stasiuk. Rozm. M. Kargul. „Kresy” 2008 nr 4; Boks metafizyczny. Rozm. M. Czerwińska. „Tyg. Powsz.” 2009 nr 41; Coś trzeba opowiadać. Rozm. P. Gołoburda. „Lampa” 2009 nr 9 [dot.: Taksim]; [Dwanaście] 12 myśli… Rozm. W. Surmacz. „Forbes” 2009 nr 6; Idę, będąc nieco gruby. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 213; Jesteśmy narodem handlu i stepu. Rozm. C. Polak. „Dz. Gaz. Prawna” 2009 nr 231; Kraj schyłku i melancholii. Rozm. B. Marzec. „Rzeczpospolita” 2009 nr 244; Na zachodzie się nie znam. Rozm. K. Janowska. „Przekrój” 2009 nr 41; Wsiok jestem. Rozm. B. Marzec. „Rzeczpospolita” 2009 nr 114; Jestem orędownikiem burdelu. Rozm. M. Rigamonti. „Newsweek Pol.” 2010 nr 46; Mam romanse z geografią. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 275 dod. „Duży Format” nr 46; Przygody pisarza to tylko część wielkiej podróży. Rozm. J. Wierzejska. „Nowe Książ.” 2010 nr 2; Smak wina truskawkowego i inne smaki. Rozm. M. Kargul. „Kresy” 2010 nr 1/2; Życie jest fajne. Z A. S. i M. Sznajderman rozm. M. Żyła. „Znak” 2010 nr 5; Czytanie wystrzeli cię w kosmos. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2011 nr 136; My, Polacy, jesteśmy inni. I niech tak zostanie… Rozm.: M. Grabowski, A. Koziński. „Pol. Metropolia Warsz.” dod. „Kocham czytać” 2011 nr 100; Niech się święci czarny baran! Rozm. P. Najsztub. „Wprost” 2011 nr 17; Niemcy i cała reszta. Rozm. T. Machała. „Wprost” 2011 nr 49; Załamanie światła. Rozm. A. Franaszek. „Tyg. Powsz.” 2011 nr 52; Bo we mnie jest wieś. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2012 nr 181; Duch i oko materii. Rozm. R. Koziołek. „Tyg. Powsz.” 2012 nr 46; Polska. Polska forever. Rozm. C. Polak. „Dz. Gaz. Prawna” 2012 nr 69 [dot.: Grochów]; Poszukaj synku sam. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2012 nr 83; Wielka imitacja reszty świata. Rozm. M. Meller. „Newsweek Pol.” 2012 nr 51/52; Bo przecież Jezus był Polakiem. „Gaz. Wybor.” 2013 nr 180; Kiedy nicość zamienia się w esencję. Rozm. J. Koźbiel. „Więź” 2013 nr 4; Proszę pytać innych. Rozm. R. Laudański. „Dz. Wschodni” 2013 nr 236; Splot wiochy i witalizmu. Rozm. D. Wodecka. „Przegląd” 2013 nr 15, przedr. w D. Wodecka: Polonez na polu minowym. Wwa 2013; Tylko sześć pytań. Rozm. E. Wojnarowska. „Kraków” 2013 nr 1; Breżniew i miłość. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2014 nr 207; Nie ma piękniejszej rzeczy, niż jechać przez step i nie oglądać nikogo. Rozm. D. Nowicka. „Polska. Metropolia Warsz.” 2014 nr 98; S.: Sushi z Biedronki. Rozm. A. Golec. „Newsweek Polska” 2014 nr 38 [dot. też: Wschód]; W naszej części Europy historia nigdy się nie kończy. Rozm. I. Dańko. „Polska. Metropolia Warsz.” 2014 nr 103; Warto walczyć o siebie. „Gaz. Wybor.” 2014 nr 73, toż „Przegląd” 2015 nr 23; iPhone’em świata nie zbawisz. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2015 nr 107; Na Wschodzie bez zmian. Rozm. G. Nurek. „Nowa Europa Wschodnia” 2015 nr 1; O podróżowaniu, mizantropii, Bogu i brzydkich słowach. Rozm. J. Koźbiel. W tejże: Słowo i sens. Pruszków 2016; Polska ziemia niczyja. Rozm. E. Pawlicka. „Newsweek Polska” 2016 nr 18; Ten zwierz się rozgościł. Rozm.: A. Pawlicka. „Newsweek Polska” 2016 nr 52/1 [tu też wypowiedź E. Rylskiego]; Wierzchowce i maszyny. Rozm. M. Sowiński. „Tyg. Powsz.” 2016 nr 48; Nie pozwolę politykom odebrać sobie życia. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2017 nr 252.

Ogólne

 • E. KLEDZIK: Prowincjonalizowanie. Twórczość Jurija Brězana, Wolfganga Hilbiga i Andrzeja Stasiuka w perspektywie postkolonialnej. Pozn.: Wydawn. Nauka i Innowacje 2013, 276 s.
 • L. BUGAJSKI: Słownik nowych nazwisk. „Polityka” 1995 nr 9.
 • J. KLEJNOCKI: Pustelnik i komiwojażer. „Polityka” 1995 nr 30.
 • M. ORSKI: „To wszystko było pustym gestem”. „Odra” 1995 nr 12.
 • L. BURSKA: Sprawy męskie i nie. „Teksty Drugie” 1996 nr 5.
 • K. BUDROWSKA: Kobieta na marginesie. Kobieta w prozie Andrzeja Stasiuka. „Test” 1997 nr 3.
 • M. CICHY: Przełęcz na tamtą stronę. „Gaz. Wybor.” 1997 nr 268.
 • R. GRUPIŃSKI, I. KIEC: Czułość sycona strachem. W tychże: Niebawem spadnie błoto, czyli kilka uwag o literaturze nieprzyjemnej. Pozn. 1997.
 • Z. SKROK: Poeta dzieckiem na Pradze. „Fraza” 1997 nr 3.
 • S. DŁUSKI: Blizny, rozpryski duszy, zapiski na marginesie prozy Andrzeja Stasiuka. „Kwart. Artyst.” 1998 nr 3.
 • M. GROCHOWSKA: Ona i on. Przez pięć strumieni. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 255 dod. „Wysokie Obcasy”.
 • D. JANISZEWSKI: Andrzej Stasiuk i jego (nie)prawdziwi mężczyźni. „Dialog” 1999 nr 6.
 • Ł. KASPER: Świat męski w prozie Andrzeja Stasiuka. „Pogranicza” 1999 nr 6.
 • J. MADEJSKI: „Ja” wobec „innego”. Sytuacja wyobcowania w twórczości Andrzeja Stasiuka. W: Człowiek i rzecz. Pozn. 1999.
 • K. BUDROWSKA: Proza Andrzeja Stasiuka, czyli kobieta w pełni uwikłana; S., czyli wersja głównie pesymistyczna. W tejże: Kobieta i stereotypy. Białystok 2000.
 • P. CZAPLIŃSKI: Śmierć podejrzana – obrazy umierania w prozie lat dziewięćdziesiątych. W: Mikrologi ze śmiercią. Pozn. 2001.
 • Z. TRYSIŃSKI: Z problematyki związków Andrzeja Stasiuka. Zygmunt Haupt. Rekonesans historycznoliteracki. „Zesz. Nauk. WSP w Rzesz. Hist. Lit.” 2001 z. 7.
 • Z. ZIĄTEK: Przestrzeń i pamięć. Andrzej Stasiuk. w poszukiwaniu nowej tożsamości. „Kresy” 1999 nr 4, przedr. w tegoż: W: Maski współczesności. Wwa 2001.
 • U. GLENSK: Proza wyzwolonej generacji 1989-1999. Kr. 2002, passim.
 • H. GOSK: Postać literacka wobec wymiaru codzienności. W tejże: Bohater swoich czasów. Izabelin 2002.
 • B. WITOSZ: Obrona bliskości w prozie Andrzeja Stasiuka. „Teksty Drugie” 2002 nr 5.
 • P. CZAPLIŃSKI: Świat podrobiony. W tegoż: Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości. Kr. 2003.
 • A.M. FRANKOWIAK: Swojskość i obcość. Dylematy egzystencjalne w prozie Andrzeja Stasiuka. „Fraza” 2003 nr 1/2.
 • I. IWASIÓW: Anachroniczny bastion z lektury, z literatury. W: Była sobie krytyka… Katow. 2003.
 • M. ORSKI: Ut pictura poesis Andrzej Stasiuk. W tegoż: Lustratorzy wyobraźni, rewidenci fikcji. Wwa 2003.
 • T. PYTKO: Stasiuk – fotogeniczny kameleon. „Fraza” 2003 nr 1/2.
 • B. MARZEC: Przeczyta nas Izaak Babel. „Rzeczpospolita” 2004 nr 50 dod. „Plus Minus”.
 • B. WARKOCKI: Mężczyźni między mężczyznami. „Pogranicza” 2004 nr 4.
 • A. FRANKOWIAK: Desakralizacja egzystencji w prozie Andrzeja Stasiuka. „Fraza” 2005 nr 1/2.
 • A. KACZOROWSKI: Proza górą. „Polityka” 2005 nr 40.
 • A. BAGŁAJEWSKI: „Podróże do Polski” Andrzeja Stasiuka. „Kresy” 2006 nr 3.
 • B. WARKOCKI: Litość to zbrodnia. Podmiot i pomiot a struktura „mitu męskości” w twórczości Andrzeja Stasiuka. W: Podmiot i tekst w literaturze XX w. Wwa 2006.
 • A. BAGŁAJEWSKI: Mit Galicji a idea „mojej Europy”. (Stasiuk – Andruchowicz – Topol). „Pr. Komis. Filol. Pozn. TPN” 2007 t. 48.
 • T. BOCHEŃSKI: Imitacje magiczności w polskiej prozie współczesnej. Tokarczuk i Stasiuk, czyli jaki umysł kryje się pod peruką. W: Realizm magiczny. Łódź 2007.
 • E. DUTKA: „Słowiańskie on the road” – o Europie „zwanej środkową” w prozie Andrzeja Stasiuka. „Fraza” 2007 nr 4.
 • P. GULDA: Drożdże z drogi. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 76 [dot. też: M. Trzaska: Kantry].
 • B. WARKOCKI: Tożsamość możliwa, czyli odmiany męskości w prozie Andrzeja Stasiuka. W tegoż: Homo niewiadomo. Wwa 2007.
 • A. FRANKOWIAK: Andrzej Stasiuk w perspektywie hiszpańskiego personalizmu. „Media, Kult., Komunikacja Społ. 2007/2008 nr 3/4.
 • A. FRANKOWIAK: „Pętelka historii i guzik teraźniejszości”, czyli o samotności, lęku i środkowoeuropejskim istnieniu w prozie Andrzeja Stasiuka. „Studia Ełckie” 2008 t. 10.
 • P. MAJEWSKI: Przeglądanie się w Cyganie. Obraz innego w prozie A. S. „Sprawy Narodowościowe” 2008 z. 32.
 • D. SKÓRCZEWSKI: Kompleks(y) środkowego Europejczyka. „Opcje” 2008 nr 2 [dot. m. in.: Jadąc do Babadag, Fado].
 • D. ČILIĆ ŠKELJO: Językowe i stylistyczne pułapki w prozie Andrzeja Stasiuka. „Rocz. Przekładoznawczy” 2009 [dot. przekładów chorwac.].
 • E. DUTKA: „Przestrzeń współtworzenia”. O fotografii w pisarstwie Andrzeja Stasiuka. „Media, Kult., Komunikacja Społ.” 2009 nr 5.
 • K. DZIKA-JUREK: Głos w sprawie kilku zdjęć. Pewne „fotografie” S. i Dehnela. „Świat i Sł.” 2009 nr 2.
 • A. FIUT: Powrót do Europy Środkowej? Wariacje o pisarstwie Andrzeja Stasiuka. i Jurija Andruchowycza. „Pogranicze” 2009 t. 3.
 • A. KALIN: Polsko-niemieckie granice literackie w prozie Andrzeja Stasiuka. „Dziedzictwo Kulturowe Regionu Pogranicza” 2009 t. 2.
 • A. KOŁOS: „Wschód jest bez dna”. Masłowskiej i S. konstrukcje tożsamości. „Podteksty” 2009 nr 4.
 • O. NACHLIK: Tworzenie Europy. Ukraińsko-polski dialog międzykulturowy. „Postscriptum Polonist.” 2009 nr 1 [dot. też J. Andruchowycza].
 • M. PRUSSAK: Biblia zdegradowana? Dramaty Andrzeja Stasiuka „Dialog” 2009 nr 2.
 • W. ŚMIEJA: Literackie podróże współczesności. „Przegląd” 2009 nr 31 [dot. też twórczości R. Kapuścińskiego, O. Tokarczuk, M. Wilka].
 • A. KOPEĆ: Andrzej Stasiuk i inni. W tegoż: Niepokorni, brudni, źli. Pozn. 2010.
 • A. MICHNIEWICZ: S., czyli uwodziciel. „Podteksty” 2010 nr 3.
 • T. MIZERKIEWICZ: Coś w rodzaju wdzięczności. „Nowe Książ.” 2010 nr 2.
 • E. SŁAWKOWA: Funkcje leksyki kolorystycznej w prozie Andrzeja Stasiuka. „Jęz. Artyst.” 2010 t. 14.
 • C. ZALEWSKI: Antropologia fotografii zdjęcia artystycznego w literackim ujęciu W. Szymborskiej, Z. Herberta i A. Stasiuka. W tegoż: Pragnienie, poznanie, przemijanie. Kr. 2010.
 • Z. ZARĘBIANKA: Podróż jako wieczny cykl życia. Duchowe wymiary podróży w prozie Andrzeja Stasiuka. W: Cykle i cykliczność. Białystok 2010.
 • A. KALIN: Idea Europu Środkowej w eseistyce Andrzeja Stasiuka i Jurija Andruchowycza. „Slav. Occid.” 2011 t. 68.
 • B. KLIŚ: Polifonia, czyli wielogłosowość tekstu literackiego w wybranych tekstach prozatorskich Olgi Tokarczuk i Andrzeja Stasiuka. „LingVaria” 2011 nr 2.
 • E. KONOŃCZUK: Mapa w interdyscyplinarnym dialogu geografii, historii i literatury. „Teksty Drugie” 2011 nr 5.
 • A. M. MONLUÇON: Żywoty mroczne, żywoty niemożliwe do opowiedzenia? „Porównania” 2011 t. 9.
 • M. SIMONOWICZ: Zazdroszczę bydlęcej niezatapialności. Andrzeja Stasiuka w Białej Podlasce. „Podlaski Kwart. Kult.” 2011 nr 1.
 • O. WERETIUK: Jurij Andruchowycz i Andrzej Stasiuk o tożsamości ukształtowanej przez historię. „Porównania” 2011 t. 9.
 • M. COBEL-TOKARSKA: Bieda Europy Środkowej w narracjach Andrzeja Stasiuka „Kult. i Społ.” 2012 t. 56 nr 1.
 • M. DĘBICKI: Z wędrówek po „opłotkach Europy”. Społeczno-kulturowe oblicze peryferii w twórczości Andrzeja Stasiuka. „Kult. i Społ.” 2012 t. 56 nr 1.
 • G. GNAUCK: Czarne na białym. „Forum” 2012 nr 41.
 • H. GOSK: Konstruowanie psychospołecznej przestrzeni sąsiada. Niemiecki Zachód i rosyjski Wschód w reportażowo-podróżniczej prozie polskiej ostatnich lat. „Porównania” 2012 t. 11.
 • M. JOCHYMEK-SOBCZYK: Labirynty słów i labirynty w słowach. „Akant” 2012 nr 3.
 • M. MISIAK: Oblicza Łemkowszczyzny. O literackiej kreacji miejsca. „Ričnik Ruskoj Bursy” 2012 [dot. też twórczości P. Murianka i A. Nahacza].
 • A. STRYJAKOWSKA: Rosja Andrzeja Stasiuka. Ku oswajaniu mentalnych antywartości. „Prz. Rusycystyczny” 2012 nr 1/2.
 • M. ROSIAK-KŁĘBIK: Literacko-fotograficzne obrazy ludzi w prozie Andrzeja Stasiuka. „Fraza” 2012 nr 3.
 • J. WIERZEJSKA: Mit Południa jako kontrapunkt dla opozycji Wschód-Zachód i podstawa mitu Europy Środkowej. „Porównania” 2012 t. 11.
 • K. ZAJAS: Czy moja Europa to twoja Europa? Stasiuk i Andruchowycz. „Konteksty Kult.” 2012 nr 8.
 • J. ZATOR-PELJAN: Selbstbilder und Fremdbilder : eine imagologische und xenologische Betrachtung essayistischer Texte von Matthias Kneip, Steffen Möller, Adam Soboczynski, Andrzej Stasiuk und Krzysztof Wojciechowski. Wrocław: Eoaestio; Dresden: Neisse 2012, 202 s.
 • J. KLEJNOCKI: Bezludzie i człowiekocentryzm. „Wiad. Lit.” 2013 nr 6.
 • P.S. ROSÓŁ: Uwięziony w podróży donikąd. Opowieści idiotyczne Andrzeja Stasiuka. „Konteksty” 2013 nr 2.
 • M. BIERNACKI: Andrzeja Stasiuka przestrzenne doświadczenie Nicości. Zapiski z wyprawy mongolskiej. „Postscriptum Polonistyczne” 2014 nr 1.
 • J. BOROWCZYK: Postromantyczne kartogramy. Epifania peryferii w utworach Artura D. Liskowackiego, Andrzeja Niewiadomskiego i Andrzeja Stasiuka. „Prz. Hum. 2014 nr 2.
 • A. KALIN: Słowiańsko-germańska tragifarsa literacka. Post(-)kolonialna konfrontacja wschodu i zachodu w Twórczości Andrzeja Stasiuka. „Porównania” 2014.
 • M. NAPEPA: „Trzeba wciąż gdzieś jechać, wyruszać, przemierzać…”. Andrzej Stasiuk i jego niekończąca się opowieść. „Fraza” 2014 nr 4.
 • D. NIEZGODA: „Przegadam ten świat” Stasiuk i Hrabal. „Fraza” 2014 nr 4.
 • K. OPRZĘDEK: Być jak Andrzej Stasiuk. „Gaz. Wybor.” 2014 nr 170 dod. „Duży Format” nr 30.
 • J. WIERZEJSKA: Idea Galicji po(st)granicznej w ukraińskim i polskim dyskursie postkolonialnym. Na przykładzie eseistyki Jurija Andruchowycza i Andrzeja Stasiuka. „Teksty Drugie” 2014 nr 6.
 • M. ZATORSKA: „Brud i wolność zawsze się splatają”. Estetyka brzydoty w twórczości Andrzeja Stasiuka. „Fraza” 2014 nr 4.
 • M. CIEŃSKI: Andrzej Stasiuk: de/re-centralizacja Europy a spojrzenie peryferyjne. W: Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Kr. 2015, s. 366-374.
 • M. KUZIAK: Prowincja – centrum. Strategie mocy i słabości literatury peryferyjnej (Mickiewicz – Gombrowicz – Stasiuk). „Rocz. Komparatystyczny” 2015 2015.
 • J. LECH: „Patrząc na mapę, spoglądając w nicość…”. Wokół melancholii i nudy w wybranych tekstach prozatorskich Andrzeja Stasiuka. „Tematy i Konteksty” 2015 nr 5.
 • B. MAZAN: Z (naj)nowszej literatury polskiej: rozwijająca się droga Andrzeja Stasiuka na Wschód. „Acta Univ. Wratisl.” 2015 nr 55 [dot. też: Wschód].
 • W. SETLAK: Twórca wobec przestrzeni i czasu. Przyczynek do rozważań o filozofii mobilności Andrzeja Stasiuka. „Tematy i Konteksty” 2015 nr 5.
 • M. WRONISZEWSKI: Andrzej Stasiuk i granice melancholii. „Fragile” 2015 nr 4.
 • J. KLEJNOCKI: ***Siedziałem obok kierowcy. Od poezji do prozy czyli od modernizmu do postmodernizmu w pisarstwie Andrzeja Stasiuka. W TEGOŻ: Przez Wiersze. Szkice interpretacyjne. Wwa 2016.

Mury Hebronu

 • P. CZAPLIŃSKI: Inny. „Tytuł” 1992 nr 4.
 • J. DRZEWUCKI: Uważaj, komu ufasz. „Twórczość” 1993 nr 6.
 • D. NOWACKI: Czekając na białego kruka. „FA-art” 1994 nr 4.
 • J. MADEJSKI: Doświadczenie więzienne w prozie Andrzeja Stasiuka. W: Pogranicza możliwości w literaturze dawnej i współczesnej. Cz. 1. Miłość. Szczec. 1998, przedr. w tegoż: Deformacje biografii. Szczec. 2004.
 • K. BUDROWSKA: „Mury Hebronu”, czyli (także) językowa dominacja nad kobietą. W tejże: Kobieta i stereotypy. Białystok 2000.
 • R. MOCZKODAN: Cykl opowiadań czy powieść? – o „Murach Hebronu” Andrzeja Stasiuka. W: Cykl literacki w Polsce. Białystok 2001.
 • A. PRZYBYLSKA: Transformacje egzystencji, czyli o sposobach przywracania tożsamości w prozie Andrzeja Stasiuka. „Ruch Lit.” 2005 z. 6 [dot. też: Biały kruk].
 • M. LISECKA: Metafora w „Murach Hebronu”. „Pam. Lit.” 2007 z. 4.
 • L. GIEMZA: Motyw mapy w prozie współczesnej. Casus S. i Mentzla. „Colloquia Litteraria” 2008 nr 1/2 [dot. też: Z. Mentzel: Niebezpieczne narzędzie w ustach].
 • G. GŁĄB: Motywy religijne jako komponenty rzeczywistości negatywnej: profanacja czy nadinterepretacja. Analiza zjawiska na wybranych przykładach literatury najnowszej. „Zesz. Formacji Katechetów” 2014 nr 4 [dot. też: M. Nurowska: Drzwi do piekła].
 • K. SOWIŃSKA: Porównanie języka gwary środowiskowej (złodziejskiej) w twórczości Marka Nowakowskiego „Ten stary złodziej. Benek kwiaciarz” w literaturze współczesnej na przykładzie „Murów Hebronu” Andrzeja Stasiuka. „Socjolingwistyka” 2013.

Wiersze miłosne i nie

 • P. KĘPIŃSKI: Elegie i wiersze miłosne. „Rzeczpospolita” 1994 nr 204.
 • L. SZARUGA: Szyk przestawny. „Tyg. Powsz.” 1994 nr 41, przedr. w tegoż: Powrót poetów. Kr. 1997.
 • – H. ZAWORSKA: Blisko smugi cienia. „Gaz. Wybor.” 1994 nr 290 dod. „Gaz. o Książ.” nr 12.
 • M. ORSKI: „Nie” na trzy głosy: Andrzej Stasiuk, Krzysztof Derdowski, Kazimierz Brakoniecki. W tegoż: A mury runęły. Wr. 1995.
 • P. FEJKISZ: Mrok, smutna namiętność i ślady pozostawione przez Andrzeja Stasiuka. „Studium” 1995 nr 1.
 • J. KLEJNOCKI, J. SOSNOWSKI: O wierszach miłosnych i liściach. W tychże: Chwilowe zawieszenie broni. Wwa 1996.
 • R. GRUPIŃSKI, I. KIEC: Czułość sycona strachem. W tychże: Niebawem spadnie błoto. Pozn. 1997.
 • K. MALISZEWSKI: Wiersze „pokalane roztargnieniem”. W tegoż: Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Bydg. 1999.

Biały kruk

 • R. CHOJNACKI: Stasiukowe granice świadomości. „Studium” 1995 nr 1.
 • A. FRANASZEK: Uciekając. „Dekada Lit.” 1995 nr 2.
 • K. MASŁOŃ: Kontra: Co się stało z naszą klasą. „Rzeczpospolita” 1995 nr 15.
 • D. NOWACKI: Gdzie są chłopcy z tamtych lat. „Twórczość” 1995 nr 4.
 • K. UNIŁOWSKI: Wydarzenia! Jakie wydarzenia? W tegoż: Skądinąd. Bytom 1998 [dot. też: T. Tryzna: Panna Nikt].
 • J. BŁOŃSKI: S. u natury bram. W tegoż: Wszystko, co literackie. Kr. 2001.
 • P. CZAPLIŃSKI: Wyprawa po wzniosłość. W tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Kr. 2001.
 • J. HOPKIN. „New Statesman”, Londyn 2001 nr 4520.
 • A. LEGEŻYŃSKA: Kicz, albo śmierć. W tejże: Krytyk jako domokrążca. Pozn. 2002 [dot. też: M. Gretkowska: Kabaret metafizyczny].
 • M. URBANOWSKI: Rewolucja cynizmu. W tegoż: Oczyszczenie. Kr. 2002 [dot. też: A. Zaniewski: Szczur].
 • A. PRZYBYLSKA: Transformacje egzystencji, czyli o sposobach przywracania tożsamości w prozie Andrzeja Stasiuka. „Ruch Lit.” 2005 z. 6 [dot. też: Mury Hebronu].
 • S. NIEWCZAS: Pielgrzymka do sanktuarium tożsamości. „Polonistyka” 2006 nr 6 [dot. też: Jadąc do Babadag].

Opowieści galicyjskie

 • J. BŁOŃSKI: Góry, ludzie i upiory. „Gaz. Wybor.” 1995 dod. „Gaz. o Książ.” nr 12, przedr. w tegoż: Gospodarstwo krytyka. Kr. 2010.
 • P. MACHUL: Kosmos PGR-ów. „Życie Warsz.” 1995 nr 338.
 • P. CZAPLIŃSKI: Opowieść o potopie i dobrym upiorze. „Życie Warsz.” 1996 nr 9.
 • A. FRANASZEK: Samotność, ból i grzech. „Rzeczpospolita” 1996 nr 29.
 • W. BONOWICZ: Na południe. „Tyg. Powsz.” 1995 nr 52/53.
 • H. GOSK: Druga strona bytu. „Nowe Książ.” 1996 nr 2.
 • Ł. KLESYK: Pomiędzy Duklą a Gorlicami… „Wiad. Kult.” 1996 nr 11.
 • A. KOT: Łuny w Bieszczadach. „Gaz. Pozn.” 1996 nr 8.
 • D. NOWACKI: Święci ziemi gorlickiej. „Twórczość” 1996 nr 4.
 • R. OKULICZ-KOZARYN. „Czas Kult.” 1996 nr 1.
 • M. ORAMUS: Żłobiska, czyli Polska. „Dz. Pol.” 1996 nr 39.
 • M. ORSKI. „Prz. Powsz.” 1996 nr 10.
 • A. OSTOWICZ. „Topos” 1996 nr 4.
 • S. BURYŁA. „Śląsk” 1997 nr 3.
 • M. NALEPA: Metafizyczna szczelina, czyli galicyjskie dotknięcie losu. O pisarstwie Andrzeja Stasiuka. „Fraza” 1998 nr 3/4.
 • D. KULIK: Proza i ikona. „Nowa Okolica Poetów” 1999 nr 3.
 • D. NOWACKI: Raz lepiej, raz gorzej. W tegoż: Zawód: czytelnik. Kr. 1999.
 • G. BORKOWSKA: „Opowieści galicyjskie” Andrzeja Stasiuka. W: Rytmy prozy, czyli jak czytać polską prozę współczesną. Wwa 2000.
 • K. BUDROWSKA: „Pan Bóg jest chłopem”, czyli kobiety typowe w „Opowieściach galicyjskich”. W tejże: Kobieta i stereotypy. Białystok 2000.
 • P. CZAPLIŃSKI: Zamieszkać w krajobrazie. W tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Kr. 2001.
 • E. WIEGANDTOWA: Prozatorskie cykle przestrzenne: „Ludzie stamtąd” Dąbrowskiej, „Nowele włoskie” Iwaszkiewicza, „Opowieści galicyjskie” Stasiuka. W: Cykl literacki w Polsce. Białystok 2001, przedr. w tejże: Niepokoje literatury. Pozn. 2010.
 • M. PINKER. „Review of Contemporary Fiction”, Champaign, Ill. 2003 nr 3.
 • J.R. KRZYŻANOWSKI. „World Literature Today”, Norman, OK 2004 nr 2.
 • S. BOYKEWICH. „Chicago Review” 2005 nr 1/2.
 • B. KRUPA: Przenikające się przestrzenie – próba interpretacji postkolonialnej. „Kresy” 2006 nr 3, przedr. pt. Przestrzenie przedstawione w „Znaku czterech” sir Artura Conan Doyle’a i „Opowieściach galicyjskich” Andrzeja Stasiuka – próba interpretacji postkolonialnej. W: Podmiot. Tekst w literaturze XX wieku. Wwa 2006.
 • B. WITOSZ: Metatekst jako wyznacznik stylu i stylistyczna strategia. Interpretacja metawypowiedzi w opowiadaniu „Kowal Kruk” Andrzeja Stasiuka. „Por. Jęz.” 2009 z. 7.
 • M. BUCZEK: Wielokulturowość w przekładzie „Opowieści galicyjskich” Andrzeja Stasiuka. „Przekłady Literatur Słowiańskich” T. 2, cz. 1 2011.

Przez rzekę

 • P. CZAPLIŃSKI, P ŚLIWIŃSKI: Dokąd przez rzekę? W tychże: Kontrapunkt. Pozn. 1999.
 • M. JAKIMOWICZ: Przez rzekę i dalej. Wyprawy inicjacyjne Andrzeja Stasiuka. W: Człowiek w drodze. T. 2. Bydg. 2000.
 • W. RUSINEK: Przez rzekę, przez pustkę. „Kresy” 2007 nr 3.

Dukla

 • K. UNIŁOWSKI: Na zachód od Dukli. „Twórczość” 1998 nr 6, przedr. w tegoż: Koloniści i koczownicy. Kr. 2002.
 • S. DŁUSKI: Ziarno gorczycy i światło Dukli. „Nowa Okolica Poetów” 1998 nr 1.
 • D. NOWACKI: Raz lepiej, raz gorzej. W tegoż: Zawód: czytelnik. Kr. 1999.
 • A. SZWAST: „Dukla” S. jako wyraz zafascynowania Schulzem. „Polonistyka” 1999 nr 9.
 • J. POLTYN: Prywatne światy gnostyczne. „Fraza” 2000 nr 4 [dot. też: O. Tokarczuk „Dom dzienny, dom nocny”].
 • I. NIEMIEC: Dukla. W: Światy nowej prozy. Kr. 2001.
 • J. MAREK: Opowieść o czasie zastygłym. „Świat i Sł.” 2004 nr 2.
 • N. SŁOMIŃSKA: Rozważania podkarpackie, czyli o wędrówkach bohatera „Dukli” i „Dziennika okrętowego” Andrzeja Stasiuka. „Pam. Lit.” 2006 z. 4.
 • I. WIŚNIEWSKA: Zdjęcia z Dukli. „Fotografia” 2006 nr 21.
 • J. WIERZEJSKA: Metafikcyjne do-twarzanie opowieści o sobie samym. „Tekstualia” 2006 nr 4.
 • M. BOCZKOWSKA: Wewnętrzne życie miasta, czyli słów kilka o „Dukli” Andrzeja Stasiuka; M. HORODECKA: Wypełnianie przestrzeni przestrzeni. O „Dukli” Andrzeja Stasiuka. W: Literatura i przestrzeń. Katow. 2008.
 • K. TRYCZYŃSKA: Over de transfer van Poolse cultuuegebonden elementen bij de vertaling. Enkele theoretische overweigingen. „Acta Univ. Wratislav.” 2010 nr 19 [dot. zagadnień przekładu].

Dwie sztuki (telewizyjne) o śmierci

 • I. IWASIÓW: Punkt obserwacyjny. „Nowe Książ.” 1998 nr 11.

Jak zostałem pisarzem (próba autobiografii intelektualnej)

 • R. OSTASZEWSKI: Ersatz. „Dekada Lit.” 1999 nr 3.
 • M. ORSKI: Powrót do „krainy cudowności”. „Prz. Powsz.” 2000 nr 5.
 • J. MADEJSKI: Melancholia według S. W tegoż: Zamieszanie. Kr. 2003.
 • H. GOSK: Dyskursywizacja materiału pamięci. W tejże: Zamiast końca historii. Wwa 2005 [dot. też: M. Sieprawski: Miasteczko z ludzką twarzą].
 • J. KLEJNOCKI: Andrzej Stasiuk jako Zosia Samosia, czyli pisarz ostatni (i pierwszy). „Lampa” 2008 nr 8 [w dziesięciolecie publikacji książki].
 • B. WALIGÓRSKA-OLEJNICZAK: „Czadowy” życiorys bohatera drogi, czyli komparatystyczne spojrzenie na „Moskwę_Pietuszki” Wieniedikta Jerofiejewa i „Jak zostałem pisarzem” Andrzeja Stasiuka. „Acta Polono-Ruthenica” 2011.
 • S. NOSAL: Autobiografia/Autofikcja. Glosa do autobiografii Andrzeja Stasiuka. „Acta Univ. Wratisl. Pr. Lit.” 2012 nr 52.

Dziewięć

 • P. BRATKOWSKI: Lud w śródmieściu. „Gaz. Wybor.” 1999 dod. „Książ.” nr 9.
 • A. WIENCEK: „Dziewięć” a struktura antycznej tragedii. W: Światy nowej prozy. Kr. 2001.
 • P. CZAPLIŃSKI: Zagłada centrum. W tegoż: Ruchome marginesy. Kr. 2002.
 • I. IWASIÓW: Anachroniczny bastion z tektury, z literatury… W: Była sobie krytyka… Katow. 2003 [dot. też: Tekturowy samolot].
 • J. MADEJDSKI: Według Pawła. W tegoż: Zamieszanie. Kr. 2003.
 • Z. BASARA: Powieść made in Poland. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 141.
 • B. CZECHOWSKA: (Pod-)świadomość czasu contra (meta-)fizyka liczb. Czasoprzestrzenne konteksty w „Dziewięć” Andrzeja Stasiuka. „Slavia Occidentalis” 2007 t. 64.
 • D. KRAUSE. „Booklist”, Chicago, Ill. 2007 nr 16.
 • J. BALDWIN. „Chicago Review” 2008 nr 4/1/2.
 • H.B. SEGEL. „World Literature Today”, Norman, Oklahoma 2008 nr 1.

Moja Europa

 • M. OLSZEWSKI. „Studium” 2000 nr 5/6.
 • M. PIECZARA. „Nowe Książ.” 2000 nr 10.
 • R. SOWIŃSKA. „Twórczość” 2001 nr 3.
 • K. MARTWICKI. „Prz. Powsz.” 2002 nr 5.
 • J. Bytner. „Slavia Occidentalis” 2003, t. 60.
 • A.F. KOLA: Kategorija „Centraľnoj Evropy” v tvorčestve Milana Kundery, Jurija Andruchoviča i Andžeja Stasjuka. [Przeł.] G. Zel’dovič. „Evropa” 2002 nr 2, [wersja pol.]: Kategoria „Europy Środkowej” we współczesnych literaturach słowiańskich na przykładzie wybranych utworów (Kundera, Andruchowycz, Stasiuk). „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Stud. Slavica” 2003 z. 8.
 • H. GOSK: Miejsce Kresów. Pogranicza w „rodzinnej”/„mojej” Europie. Próba lektury wybranych utworów powojennej prozy polskiej o tematyce kresowej w perspektywie badań postkolonialnych/postzależnościowych. „Pr. Filol.” 2008 t. 55 [dot. m.in. Andrzeja Stasiuka].
 • A. STRYJAKOWSKA: Dyktatura historii, amfetamina geografii. Europa zwana środkową w esejach Jurija Andruchowycza i Andrzeja Stasiuka. „Stud. Ukrainica Posnaniensia” 2014 z. 2.

Tekturowy samolot

 • M. Cuber. „Opcje” 2000 nr 6.
 • Ł. KASPER: Dziesięć (model do sklejania bez instrukcji). „Pogranicza” 2000 nr 6.
 • M. Sikora. „Studium” 2001 nr 1.
 • I. IWASIÓW: Anachroniczny bastion z tektury, z literatury… W: Była sobie krytyka… Katow. 2003 [dot. też: Dziewięć].

Zima

 • H. GOSK: Traktat nie do końca metafizyczny. „Nowe Książ.” 2001 nr 12.
 • M. NALEPA: Melancholia galicyjska w „Zimie” Andrzeja Stasiuka. „Pr. Hum.” Ser. 1. 2006 nr 32.
 • A. MADALIŃSKI: „Et in acedia ego”. Metafizyczna nicość w „Zimie” Andrzeja Stasiuka. „Opcje” 2012 nr 4.

Jadąc do Babadag

 • A. BAGŁAJEWSKI: Mapa, podróż, czas. „Kresy” 2004 nr 4.
 • M. CUBER: Jadąc donikąd. „Prz. Polit.” 2004 nr 66.
 • P. GOŁOBURDA: Pobliskie zaświaty. „Lampa” 2004 nr 3.
 • K. HOŁDA: Inna Europa. „Akcent” 2004 nr 3/4.
 • I. IWASIÓW: Mozół postindustrialu. „Nowe. Książ.” 2004 nr 9.
 • J. MADEJSKI: „Rozpierducha”. „Pogranicza” 2004 nr 4.
 • W. RUSINEK: Jadąc do Gdziekolwiek. „Studium” 2004 nr 4/5.
 • R. TOMASIK: Wygwizdów – Zadupie: w tę i z powrotem. „Czas Kult.” 2004 nr 4.
 • W. BROWARNY: Fikcja i wspólnota. „Odra” 2005 nr 2.
 • A. CZYŻYK: Odkryć Babadag. „Polonistyka” 2005 nr 3.
 • M. DZIEŃ: Mitologia Milczenia. „Kwart. Artyst.” 2005 nr 3.
 • T. FIAŁKOWSKI: Inna Europa, moja Europa. „Tyg. Powsz.” 2005 nr 41.
 • K. KARWAT: Jechać, patrzeć, słuchać, chłonąć. „Śląsk” 2005 nr 12.
 • D. KOZICKA: Podróże Dyzia Marzyciela. „Dekada Lit.” 2005 nr 6.
 • M. ORSKI: Geograficzna mantra. „Prz. Powsz.” 2005 nr 4.
 • A. STASIUK: Z Polski wyjeżdżam i do niej wracam. Rozm. M. Radziwon. „Gaz. Wybor.” 2005 nr 219.
 • B. WITOSZ: Genologiczna przestrzeń tekstu. „Ruch Lit.” 2005 nr 4/5.
 • J. BIELAS: Ta sama materia. „Tygiel Kult.” 2006 nr 4/6.
 • S. KUSIAK: Droga jest jak dom – na marginesie dwóch książek Andrzeja Stasiuka. „Fraza” 2006 nr 3 [dot. też: Fado].
 • S. NIEWCZAS: Pielgrzymka do sanktuarium tożsamości. „Polonistyka” 2006 nr 6 [dot. też: Biały kruk].
 • A. JUZIUK: „Jadąc do Babadag” – o podróży, pamięci i tekście. „Kwart. Opol.” 2007 nr 4.
 • M. KOSZOWY: Jadąc do Abony. „Teksty Drugie” 2007 nr 1/2.
 • J. MAREK: Podróże ze S. „Świat i Sł.” 2007 nr 1[dot. też: R. Kapuściński: Podróże z Herodotem].
 • L. GIEMZA: Motyw mapy w prozie współczesnej. „Colloquia Litteraria” 2008 nr 1/2.
 • W. KUDYBA: Epifanie w drodze do Babadag. „Colloquia Litteraria” 2008 nr 1/2.
 • C. SNOCHOWSKA-GONZALES: Melancholijne granice Europy w prozie S.A. „Pogranicze” 2008 t. 14.
 • R. SZUL: Jadąc do Babadag i na Majorkę. O reportażach Andrzeja Stasiuka jako źródle wiedzy geograficznej. „St. Regionalistyczne i Lokalne” 2008 nr 1.
 • J. BŁOCHOWIAK: Ciemność S. „Dyskurs” 2009 z. 4.
 • S. IWASIÓW: Déjà vu. Pamięć, narracja i złudzenie w prozie Andrzeja Stasiuka. „Dyskurs” 2009 z. 4.
 • A.M. MONLUÇON: L’Albanie de Joseph Roth et celle d’Andrzej Stasiuk. „Pr. Polonist.” 2013.
 • A.M. MONLUÇON: Post-89 Moldova by Andrzej Stasiuk. Przeł. Ch. Leblond. „Porównania” 2014 t. 14.
 • M. SZYMANSKI: Powrót z Albanii. W tegoż: Przebicia, Wwa 2015, s. 188-192.

Noc

 • Z. BOCHENEK: Ballada o Zaeuropie. „Odra” 2005 nr 4.
 • A. GŁOWACKA: Deal wschodnio-zachodni. „Studium” 2005 nr 4/5.
 • M. GŁOWACKI: Bitwa na stereotypy. „Dialog” 2005 nr 2.
 • P. GRUSZCZYŃSKI: Drugie zburzenie muru. „Tyg. Powsz.” 2005 nr 4.
 • A. OSINIAK: Braveheart do przeszczepu. „Śląsk” 2006 nr 6.
 • E. PORĘBSKA-PIASECKA: Market dusz na granicy. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 189.
 • J. WAKAR: Teatr wciąż nie znajduje klucza do klasyki współczesnej. „Dziennik” 2008 nr 223 [dot. też: S. Mrożek: Emigranci].
 • Zob. też Wywiady.

Fado

 • P. CZAPLIŃSKI: Nasza największa ojczyzna. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 237.
 • B. DARSKA: Pogodzenie ze światem. „Portret” 2006 nr 22.
 • S. IWASIÓW: Pieśń i więcej. „Pogranicza” 2006 nr 6.
 • Z. KRÓL: Mapa podróży. „Tyg. Powsz.” 2006 nr 47.
 • K. KWIECIEŃ: Środkowoeuropejskie „on the road”. „Dekada Lit.” 2006 nr 4.
 • D. NOWACKI: Bigos à la S. „Newsweek Polska” 2006 nr 38.
 • A. PIWKOWSKA: Nostalgiczne fado. „Nowe Książ.” 2006 nr 12.
 • R. RŻANY: Droga i pamięć. „Nowa Okolica Poetów” 2006 nr 3/4.
 • H. WANIEK: Dookoła siebie. „Prz. Polit.” 2006 nr 79/80.
 • J. BIELAS: Pamięć i tożsamość. „Topos” 2007 nr 4.
 • M. HARTWICH: S. podróże w czasie i przestrzeni. „Odra” 2007 nr 3.
 • J. KOŹBIEL: Śledząc lot bili. „Więź” 2007 nr 3.
 • A. TYSZKA: Kilka uwag o „Fado”. „Twórczość” 2007 nr 2.
 • A. FRANKOWIAK: Między ekshibicjonizmem a autobiografizmem. Literatura najnowsza w obszarze intymności (ciocia – Żydowica – odludek). „Napis” 2009 ser. 15 [dot. też: M. Sienkiewicz: Żydówek nie obsługujemy, M. Witkowski: Lubiewo].

Ciemny las

 • S. IWASIÓW: Po Europie. „Pogranicza” 2007 nr 2.
 • G. KONDRASIUK: Na Zachodzie ciemny las. „Akcent” 2007 nr 2.
 • W. ŁUKOWSKI: W Ciemnym Lesie, czyli w naszej miłej Europie. „Dialog” 2007 nr 2.
 • Zob. też Wywiady.

Dojczland

 • P. CZAPLIŃSKI: Barbarzyńca na zagrodzie. Podróż do Niemiec i polska dusza. „Tyg. Powsz.” 2007 nr 42.
 • M. MIZURO: Jadąc do roboty. „Odra” 2007 nr 11.
 • D. NOWACKI: Babadag nad Renem. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 230.
 • M. PABISEK: Romantyczna podróż zarobkowa. „FA-art” 2007 nr 4.
 • A. TETERA: „German musik is shit”. „Wyspa” 2007 nr 4.
 • M. WOJCIECHOWSKA: Dojczland Dojczland über alles…? „Fraza” 2007 nr 4.
 • S. GAWLIŃSKI: Dojczland po polsku. (Alienacje słowiańskiego pisarza w germańskim transie). W: Od poetyki do hermeneutyki literaturoznawczej. Kr. 2008.
 • G. GNAUCK: Dlaczego Polacy w rozmowie z Niemcami wciąż wracają do historii? „Dialog” 2008 nr 4.
 • S. IWASIÓW: Jeam Beam w Niemczech. „Nowe Książ.” 2008 nr 1.
 • M. LAREK: Polen. „Czas Kult.” 2008 nr 1.
 • K. KOŃCZAL: Sarmackie impresje z Dojczlandu. „Borussia” 2008 nr 42.
 • P. ROJEK: „Rytualne zabójstwo Niemca”. Kilka uwag o „Dojczlandzie” Andrzeja Stasiuka. „Wielogłos” 2008 nr 1.
 • A. TYSZKA: Nieudana książka. „Twórczość” 2008 nr 3.
 • A. WÓJTOWICZ: Niemieckie Babadag. „Kresy” 2008 nr 1/2.
 • S. GAWLIŃSKI: „Dojczland” po polsku. „Alienacja słowiańskiego pisarza w germańskiej trasie”. „Świat i Słowo” 2009 nr 1.
 • M. WRONISZEWSKI: Andrzej Stasiuk i granice melancholii. „Fragile” 2015 nr 4.

Czekając na Turka

 • [rec. wyst. Kr., Stary Teatr 2009:] J. CIEŚLAK: Szlaban postawiony mamonie. „Rzeczpospolita” 2009 nr 144.
 • J. DERKACZEW: Wschodnie lęki Andrzeja Stasiuka. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 144.
 • Ł. DREWNIAK: Szlaban na Turka. „Przekrój” 2009 nr 26.
 • S. IWASIÓW: Milczenie szlabanów. „Pogranicza” 2009 nr 5.
 • M. KOŚCIELNIAK: Teatr politycznopodobny. „Tyg. Powsz.” 2009 nr 26.
 • J. TARGOŃ: Strzał w bok. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 144.

Taksim

 • M. FUZOWSKI: Wyblakła pocztówka. „Newsweek Polska” 2009 nr 39.
 • P. KOFTA: Długa podróż do kresu nocy. „Dziennik Gazeta Prawna” 2009 nr 191.
 • B. MARZEC: Kraj schyłku i melancholii. „Rzeczpospolita” 2009 nr 244. ­
 • D. NOWACKI: Jeżdżąc z panem Włodkiem. „Tyg. Powsz.” 2009 nr 41.
 • W. RUSINEK: Z Babadag na Taksim. „FA-art” 2009 nr 3.
 • M. STRZELECKA: Trochę jak Szwejk, trochę jak Szeherezada. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 236 dod. „Duży Format” nr 39.
 • P. DZIEL: Z drugiej ręki. „Pogranicza” 2010 nr 1.
 • M. JENTYS-BORELOWSKA: Ciemne fale przeznaczenia. „Twórczość” 2010 nr 9.
 • A. LABENTZ: Taksim. „OderÜbersetzen”, Frankfurt am Main 2010 nr 1.
 • T. MIZERKIEWICZ: Coś w rodzaju wdzięczności. „Nowe Książ.” 2010 nr 2.
 • S. NOSAL: Szmaciana odyseja. „Odra” 2010 nr 5.
 • M. OLSZEWSKI: Życie na granicy opowieści. „Akcent” 2010 nr 1.
 • M. PIĘTNIEWICZ: Podróż przez mgłę. „Arcana” 2010 nr 5.
 • B. PIÓRKOWSKA: Historia o świni i konsekwencjach odcięcia od mitu. „Bliza” 2010 nr 3.
 • J. SKWARŁO: Stasiukowi opowieść trwa. „Esencja” 2010 nr 4.
 • P. NOWICKI: Podróż ze S. „Fraza” 2011 nr 2.

Dziennik pisany później

 • M. FOERSTER: S. pojechał otwartym tekstem. „Esencja” 2010 nr 10.
 • A. MADALIŃSKI: Postmodernizm i nekrofagia. „Opcje” 2010 nr 3/4.
 • S. NOSAL: Kebab, kibel i pola minowe. „Pogranicza” 2010 nr 6.
 • D. NOWACKI: Medytacyjna podróż ojczyźniana. „Tyg. Powsz.” 2010 nr 48. ­
 • T. SOBOLEWSKI: Tadż Mahal mojej ojczyzny. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 267.
 • T. BOCHEŃSKI: Z nicości do Lichenia, czyli powrót S. „Tygiel Kultury” 2011 nr 4/6.
 • A. HORUBAŁA: Posmoleński kicz. „Uważam Rze” 2011 nr 30.
 • G. JANKOWICZ: Stasiuk wraca do domu. „Gaz. Wybor.” 2011 nr 210.
 • M. KARGUL: Krajobraz widziany przez pajdę razowca. „Akcent” 2011 nr 3.
 • D. LISAK-GĘBALA: Pansłowiańskie herezje. „Odra” 2011 nr 3.
 • M. PIĘTNIEWICZ: Podróż do kresu rozpadu. „Dekada Lit.” 2011 nr 1/2.
 • A. RYGIEL: „I znowu tu przyjechałem…”. „FA-art” 2011 nr 3/4.
 • D. SIWOR: Przez Bałkany do Polski, do siebie. „Dekada Lit.” 2011 nr 1/2.
 • A. STRYJKOWSKA: Postmodernizm i nekrofagia. „Czas Kultury” 2011 nr 3.

Grochów

 • M. BIEŃCZYK: Krótka książka o umieraniu. „Przekrój” 2012 nr 15.
 • M. BRZEZIŃSKA: Tanatologia codzienna. „Wyspa” 2012 nr 2.
 • A. FRANASZEK: Popiół nad lasem. „Tyg. Powsz.” 2012 nr 15.
 • C. POLAK: Trochę Brooklyn. „Wprost” 2012 nr 15.
 • T. SOBOLEWSKI: Świat jest za mały. „Gaz. Wybor.” 2012 nr 73.
 • E. IGNATIUK: Totemy i fetysze. „Akcent” 2013 nr 1.
 • G. KRZYMIANOWSKI: „Bo przecież nie od razu jesteśmy śmiertelni”. „Twórczość” 2012 nr 10.
 • A. LEWANDOWSKA: Czytanie przemijania. „Czas Kultury” 2012 nr 3.
 • J. MAJCHEREK: Towarzystwo śmierci. „Zesz. Lit.” 2012 nr 2.
 • M. ORSKI: Umykanie nicości. „Nowe Książ.” 2012 nr 7.
 • M. PIĘTNIEWICZ: Metafizyka pamięci. „Nowa Dekada Lit.” 2012 nr 1/2.
 • C. POLAK: Trochę Brooklyn. „Wprost” 2012 nr 15.
 • W. RUSINEK: Rozmowa Mistrza ze śmiercią. „Opcje” 2012 nr 1.
 • T. SOBOLEWSKI: Świat jest za mały. „Gaz. Wybor.” 2012 nr 73.
 • A. FRANASZEK: Łza pamięci. „Tyg. Powsz.” 2013 nr 42.
 • J. WOŹNICKA: Bycie na Grochowie, czyli w miejskiej przestrzeni rozkładu. W: Ścieżkami pisarzy. Tom 2. Miasto jako przestrzeń twórców. Kr. 2015, s. 59-66.
 • N. ŻÓRAWSKA: „Jest nas coraz więcej i coraz więcej będzie nas umierać”. O „Grochowie” Andrzeja Stasiuka. „Postscriptum Polonist.” 2017 nr 1.

Nie ma ekspresów przy żółtych drogach

 • A. FRANASZEK: Na nieobojętnej ziemi. „Tyg. Powsz.” 2013 nr 49.
 • Ł. GRZYMISŁAWSKI: Lewiatan ojczyzny Stasiuka. „Gaz. Wybor.” 2013 nr 263.
 • R. KOZIK: Andrzej Stasium szuka historii, człowieka, myśli. „Gaz. Wybor.” 2013 nr 291.
 • M. PIĘTNIEWICZ: Na ratunek światu. „Wyspa” 2014 nr 2.
 • P. PIENIĄŻEK: Zapiski z podróży. „Twórczość” 2014 nr 12.
 • M. ROBERT: Pisanie jako podróż. „Nowe Książ.” 2014 nr 1.

Wschód

 • L. BUGAJSKI: Dlaczego Stasiuk podróżuje? „Twórczość” 2014 nr 12.
 • M. CIEŚLIK: Bezdroża stylu. „Rzeczpospolita” 2014 nr 237.
 • R. KOZIOŁEK: Chłopski lament Stasiuka. Cała ta książka to jedno wielkie, niepoprawne politycznie bluźnierstwo. „Tyg. Powsz.” 2014 nr 40, przedr. w tegoż: Dobrze się myśli literaturą. Wołowiec-Katow. 2015, s. 191-199.J. LECH: Wyznania dziecka komunizmu. „Fraza” 2014 nr 4.
 • J. LECH: Wyznania dziecka komunizmu. „Fraza” 2014 nr 4.
 • D. NOWACKI: Stasiuk węszy na Wschodzie. „Gaz. Wybor.” 2014 nr 215.
 • M. ORSKI: Oko Wschodu. „Odra” 2014 nr 1.
 • L. SZARUGA: Pro/za i przeciw. „Elewator” 2014 nr 4 [dot. też: A. Kondratiew: Na brzegu Jarynia; A. Łukaszuk: Oswald w Mińsku].
 • Z. SZCZEREK: Niechciana Polska. „Nowa Europa Wschodnia” 2014 nr 6.
 • M. SZYMAŃSKI: Kilka pytań do Andrzeja Stasiuka. „Zesz. Lit.” 2014 nr 4; przedr. w tegoż: Przebicia. Wwa 2015.
 • A. GLEŃ: Po stykach, w szczelinach żeby bardziej być. „Nowa Dekada Krak.” 2015 nr 6.
 • E. RYBICKA: Wschód wyobrażalny. „Prz. Hum.” 2015 nr 4.

Życie to jednak strata jest

 • M. ROBERT: Biografia w rozmowach. „Nowe Książ.” 2015 nr 9.

Osiołkiem

 • E. IWAŃSKA: Czego boi się Andrzej Stasiuk? Typologia leku na podstawie „Osiołkiem”. „Bliza” 2017 nr 2.