Bendlikon

Ojczyzna

Bruksela

Wytrwałość

Budziszyn/Bautzen

Stadło

Chicago

Gazeta Polska w Chicago

Kraków

Afisz Teatralny; Czas; Dwutygodnik Literacki; Dziennik Krakowski; Dziennik Mód; Eleusis;
Gazeta Krakowska; Gazeta Krakowska; Głos Narodu; Ilustracya Polska; Kalina; Kraj
Krytyka 1896-1914; Krytyka 1899-1914; Kultura Polski; Kwartalnik Naukowy Wydawany w Połaczeniu Prac Pracowników Umiejętności; Liberum Veto; Łan Młodzieży; Museion; Myśl; Naprzód; Niewiasta; Nowa Reforma; Nowe Słowo; Nowiny
Ognisko; Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie; Pamiętnik Naukowy; Pogląd na Świat; Powszechny Pamiętnik Nauk i Umiejętności; Przegląd Krytyczny; Przegląd Literacki
Przegląd Literacki i Artystyczny
Przegląd Miesięczny; Przegląd Polski; Przegląd Powszechny
Przyszłość;; Rok Polski; Rydwan
Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie; Straż Polska
Szkice Społeczne i Literackie
Świat; Świat Słowiański; Wisła
Zagroda; Życie; Młodość

Chillicothe, Ohio

Scioto Gazette

Cieszyn

Gwiazdka Cieszyńska

Częstochowa

Myśl Katolicka

Drezno

Tydzień Polityczny, Naukowy, Literacki i Artystyczny

Grodno

Kurier Litewski

Wilno

Athenaeum
Dziennik Wileński
Goniec Wileński
Kurier Litewski
Kurier Wileński
Nowiny Wileńskie
Pamiętnik Naukowo-Literacki
Pamiętniki Umysłowe
Pismo Zbiorowe Wileńskie
Pobudka
Radegast
Rubon
Rusałka
Teka Wileńska
Tygodnik Wileński
Wiadomości Brukowe
Wizerunki i Rozstrząsania Naukowe

Kalisz

Gazeta Kaliska

Kielce

Gazeta Kielecka

Kijów

Dziennik Kijowski
Kresy
Lud Boży
Przedświt

Leszno

Przyjaciel Ludu
Pokłosie

Lublin

Polak-Katolik
Ziemia Lubelska

Lwów

Biblioteka Ossolińskich; Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich
Czasopismo Naukowe od Zakładu imienia Ossolińskich wydawane
Czytelnia dla Młodzieży
Dziennik dla Wszystkich
Dziennik Literacki
Dziennik Mód Paryskich; Dziennik Polski; Gazeta Literacka; Gazeta Lwowska; Gazeta Narodowa
Gazeta Poranna i Wieczorna
Głos; Goniec; Haliczanin; Herold Polski; Kółko Rodzinne; Kronika Codzienna; Kronika Powszechna
Kurier Lwowski; Kurier Polski; Lamus; Małpie Zwierciadło; Monitor; Mrówka; Muzeum
Nasz Kraj; Na Ziemi Naszej
Nowiny; Odrodzenie; Ognisko Domowe; Ojczyzna; Pamiętnik Literacki; Promień; Przedświt
Przegląd; Przegląd Lwowski
Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki; Przegląd Społeczny
Przewodnik Naukowy i Literacki
Pszczoła Polska; Recenzja; Reformator; Rozmaitości
Ruch Katolicki; Ruch Literacki
Słowo Polskie; Strzecha; Szkoła
Świt; Tydzień; Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny; Tygodnik Słowa Polskiego; Widnokręgi

Łódź

Dziennik Łódzki

Moskwa

Echo Polskie
Gazeta Polska

New York

Poland

Paryż

Biesiada Krzemieniecka
Bulletin Polonais Littéraire, Scientifique et Artistique
Młoda Polska
Nowa Polska
Pamiętnik Emigracji
Pielgrzym Polski
Pobudka
Pospolite Ruszenie
Revue Contemporaine
la Revue Encyclopedique
Revue de Paris
Trybuna Ludów (La Tribune des Peuples)
Trzeci Maj
Wiadomości Polskie

Pelplin

Pielgrzym

Petersburg

Bałamut Petersburski
Kraj
Przegląd Literacki
Słowo
Tygodnik Petersburski
Wiestnik Jewropy
Gwiazda
Rocznik Literacki
Rocznik Literacki

Piotrków

Tydzień
Wiadomości Polskie

Płock

Dziedzilia
Korespondent Płocki

Poitiers

Demokrata Polski

Połock

Miesięcznik Połocki

Poznań

Co Tydzień
Dziennik Poznański
Gazeta Polska
Gazeta Poznańska
Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego
Goniec Polski
Kurier Poznański
Literatura i Sztuka
Mrówka Poznańska
Obrona Prawdy
Orędownik Naukowy
Przegląd Poznański
Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego
Rok ... pod względem oświaty, przemysłu i wypadków czasowych
Sobótka
Szkoła Polska
Tęcza
Tygodnik Literacki
Tygodnik Wielkopolski
Warta

Praga

Slavonic Review

Puławy

Skarbiec dla Dzieci

Radom

Tydzień Polityczny, Naukowy, Literacki i Artystyczny
Kurier Litewski

Ragneta

Auśra (Jutrzenka)

Rapperswil

Album Muzeum Narodowego w Rapperswyll

Strasburg

Ziewonia

Tarnów

Pogoń

Toruń

Gazeta Toruńska

Warszawa

Astrea; Ateneum; Biblioteka Naukowa; Biblioteka Polska
Biblioteka Samokształcenia
Biblioteka Warszawska; Biesiada Literacka; Bluszcz; Chimera; Czytelnia Niedzielna; Ćwiczenia Naukowe; Dekada Polska; Dekameron Polski; Dziennik dla Wszystkich i Anonsowy; Dziennik Krajowy; Dziennik Powszechny Krajowy; Dziennik Warszawski 1825-29; Dziennik Warszawski1850-56; Dzwon Literacki; Echo; Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne; Echo Pragi; Gazeta Codzienna; Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego; Gazeta Literacka; Gazeta Narodowa i Obca; Gazeta Polska 1826-31; Gazeta Polska 1861-1907; Gazeta Powszechna; Gazeta Warszawska; Gazette de Varsovie; Głos; Głos Narodu; Głos Warszawski; Goniec Poranny i Wieczorny; Izraelita; Jutrzenka; Kalendarz Polski Ilustrowany; Kłosy; Kolce; Kółko Domowe; Kronika Rodzinna; Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych; Książka; Księga Świata; Kultura; Kultura Polska; Kurier Codzienny; Kurier Niedzielny; Kurier Polski; Kurier Poranny; Kurier Świąteczny; Kurier Warszawski; Ludzkość
Magazyn Powszechny Użytecznych Wiadomości; Melitele; Merkury; Momus; Monitor; Myśl Niepodległa; Myśl Polska; Nadwiślanin; Niwa; Nowa Gazeta; Nowa Polska; Nowe Mody Paryskie; Nowe Tory; Nowiny; Nowy Pamiętnik Warszawski; Ognisko Domowe
Ogniwo; Opiekun Domowy; Orzeł Biały; Pamiętnik Literacki; Pamiętnik Naukowy; Pamiętnik Religijno-Moralny; Pamiętnik Sceny Warszawskiej; Pamiętnik Umiejętności Moralnych i Literatury; Pamiętnik Warszawski; Pielgrzym; Pierwiosnek; Piśmiennictwo Krajowe; Polski Łan; Ponowa; Poradnik dla Czytających Książki; Pot-Pourri
Prawda; Przegląd Europejski, Naukowy, Literacki i Artystyczny
Przegląd Filozoficzny; Przegląd Katolicki; Przegląd Krytyki Artystycznej i Literackiej; Przegląd Narodowy; Przegląd Naukowy
Przegląd Pedagogiczny; Przegląd Tygodniowy; Przegląd Warszawski; Przełom; Przyjaciel Dzieci; Robotnik; Roczniki Krytyki Literackiej; Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk
Rola; Scena i Sztuka; Sfinks; Słowo; Społeczeństwo; Ster
Strumień; Sybilla Nadwiślańska
Świat ; Świat Kobiecy; Świt
Teatry Polskie w Warszawie; Tydzień; Tygodnik Ilustrowany
Tygodnik Mód i Powieści; Tygodnik Polski 1898-1905;
Tygodnik Polski 1912-16; Tygodnik Polski i Zagraniczny;
Tygodnik Powszechny; Wanda;
Warszawski Rocznik Literacki;
Wędrowiec; Wiadomości Artystyczne; Wiadomości Warszawskie; Widnokrąg; Wieczory Rodzinne; Wiek; Wiek Ilustrowany; Wieniec; Wieś i Dwór
Witeź; Wolne Słowo; Zabawy Przyjemne i Pożyteczne; Z bliska i z daleka; Ziarno; Złoty Róg; Zorza; Życie; Przegląd Narodowy

Wiedeń

Polnische Post
Przełom

Zakopane

Zakopane

Tylża

Auśra (Jutrzenka)

Londyn

Demokrata Polski