Danuta WAWIŁOW
Autorka hasła: Maria Kotowska-Kachel

Danuta WAWIŁOW
Autorka hasła: Maria Kotowska-Kachel

1942–1999

Pseud. i krypt.: D.W.; DANKA; — wspólnie z Olegiem Usenko: Maria Maconi.

Poetka, prozaik, autorka utworów i słuchowisk dla dzieci, tłumaczka.

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzona 14 kwietnia 1942 w Kozmodemiańsku nad Wołgą w ZSRR; córka Dymitra Wawiłowa, technika budowlanego (zginął pod Stalingradem), i Marii z domu Kalickiej, prawniczki. W 1946 przyjechała z matką do Łodzi, następnie przeniosła się do Warszawy. Uczęszczała tu do XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego. Debiutowała w 1958 na łamach „Świata Młodych” (nr 1–2; podp. Danuta Wawiłowa) jako tłumaczka z języka rosyjskiego przekładem opowiadania B. Siłajewa pt. Julka. Po zdaniu matury w 1959 rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Należała do ZSP. W 1960 debiutowała jako prozaik na łamach „Nowej Wsi” (nr 20) utworem pt. Bajka o zgubionej gwieździe, a jako poetka we „Współczesności” (nr 22) wierszami pt. Niobe i Wycinanka. Od 1961 studiowała dodatkowo rusycystykę najpierw na UW, a w 1963–66 na Uniwersytecie im. M.W. Łomonosowa w Moskwie. W tym czasie tłumaczenia wierszy i prozy zamieszczała m.in. w czasopismach: „Literatura Radziecka”, „Nowa Wieś” i „Filipinka” (tu także reportaże z ZSRR). W 1966 poślubiła Olega Usenkę, wówczas studenta rusycystyki, później dyplomatę, od 1976 współtwórcę wierszy, tłumaczeń i prac redakcyjnych. Po powrocie do kraju pracowała w 1966–67 jako stażystka na rusycystyce UMCS w Lublinie, a w 1969–71 uczyła języka rosyjskiego w XI Liceum Ogólnokształcącym im. M. Reja w Warszawie. W 1970 podjęła współpracę z Polskim Radiem jako autorka i tłumaczka słuchowisk radiowych dla dzieci. W 1971 została członkiem ZLP i zajęła się wyłącznie pracą literacką. W 1974 na łamach „Świerszczyka” (nr 13) ogłosiła pierwszy wiersz dla dzieci pt. Trudna zagadka; publikowała tu do 1977 liczne wiersze.Utwory dla dzieci ogłaszała też m.in. na łamach „Płomyczka” (od 1978) i „Misia” (od 1986). W latach osiemdziesiątych prowadziła w Telewizji Polskiej program Sobótka prezentujący twórczość dziecięcą, a w Polskim Radiu audycje poetyckie z udziałem dzieci pt. Wierszobranie. Współpracowała z telewizyjnymi programami Tik Tak oraz 5–10–15. W 1987 otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za całokształt twórczości, a w 1989 została „Autorką Roku 1989” „Płomyka”, w którym od tegoż roku zamieszczała felietony pt. Jak pisać wiersze?. W 1991–95 (z przerwami) prowadziła w tygodniku „Filipinka” rubrykę pt. Cześć, poeci i poetki, a w 1992–96 kierowała pracami Klubu Ludzi Artystycznie Niewyżytych (KLAN). Wiele jej tekstów powstało we współpracy z córką Natalią. Zmarła 29 maja 1999 w Warszawie; pochowana tamże na Cmentarzu Komunalnym Północnym.

Była matką Natalii Usenko (ur. 1969), poetki i tłumaczki, oraz Konstantego Usenki (ur. 1977), muzyka i dziennikarza.

TWÓRCZOŚĆ

1. Nie warto się przejmować. [Słuchowisko radiowe dla młodzieży]. „Filipinka” 1973 nr 15 s. 8–9.
2. Pogapić się na flamingi. [Słuchowisko radiowe dla młodzieży]. „Filipinka” 1973 nr 6 s. 12–13, nr 9 s. 8–9. Praprem. radiowa: Reż.: A. Korewa. Radio 1973.
3. Czupiradło. [Opowiadanie dla dzieci]. Wwa: NK 1977, 58 s. Przeczytaj, to ciekawe.
Przedr. zob. poz. 46.
Adapt. radiowa: Reż. i adapt.: S. Grotowska. Radio 1983.
4. Rupaki. [Wiersze dla dzieci]. Wwa: NK 1977, [22] k. Wyd. 2 tamże 1980.
Nagroda VII Premio Europeo przyznana przez Uniwersytet w Padwie w 1978.
Cykle: Rupaki; Trójkątna bajka.

5. Nic się nie stało. [Opowiadanie dla dzieci]. „Płomyk” 1978 nr 13/14, wkł. Wyd. osob. Wwa: NK 1979, 58 s. Przeczytaj, to ciekawe.
Adapt. radiowa: Reż.: A. Zakrzewski. Radio 1975.
6. Strasznie ważna rzecz. [Wiersze]. Wwa: KAW 1978, [18] k. Ser. „Z Wiewiórką”. Wyd. nast.: tamże 1980; Łódź: KAW 1989; Bielsko-Biała: Wydawn. Pascal 2010, [34] s. Media Pascal.
7. Chcę mieć przyjaciela. [Opowiadanie dla dzieci]. Wwa: NK 1979, [12] k. Poczytaj Mi Mamo. Wyd. nast. tamże: 1982, 1986. Przedr. zob. poz. 46 oraz w: Poczytaj mi mamo. Księga pierwsza. Wwa 2017.
Nagroda w konkursie Naszej Księgarni w 1978.
Przekł. niem.: Julka. [Przeł.:] Z. Rychlicki, B. Samborska. Wwa 1982, wyd. nast. tamże 1984.

8. Bajka o królewiczu, kalejdoskopach i babie. [Współaut.:] O. Usenko. Wwa: NK 1980, 23 s. Przedr. zob. Prace redakcyjne poz. 9.
9. Daktyle. [Wiersz]. Il.: E. Lutczyn. Wwa: NK 1980, [12] k. Poczytaj Mi Mamo. Wyd. nast. tamże: 1984, 1987, 2011, 2012. Przedr. w: Poczytaj mi mamo. Księga 1. Wwa 2010, 2017. Z Bibl. Wydawn. „Nasza Księg.”.
10. Spotkamy się w Łazienkach. [Widowisko teatralne]. [Współaut.:] O. Usenko. Reż.: M. Snarska. Wwa, T. Guliwer 1980.
11. Ten dziwny Eryk. [Opowiadanie]. Wwa: NK 1980, [12] k. Poczytaj Mi Mamo. Wyd. 2 tamże 1985. Przedr. w: Poczytaj mi mamo. Księga 7. Wwa 2016. Z Bibl. Wydawn. „Nasza Księg”.
12. Bajka o stu królach Lulach. [Wiersz]. [Współaut.:] O. Usenko. Wwa: NK 1982, [28] s. Wyd. nast. tamże 2003. Moje Poczytajki. Przedr. zob. Prace redakcyjne poz. 9.
13. Gorąca skorupa. [Opowiadanie dla dzieci]. Wwa: NK 1984, [24] s. Poczytaj Mi Mamo. Przedr. zob. poz. 47 oraz w: Poczytaj mi mamo. Księga 7. Wwa 2016. Z Bibl. Wydawn. „Nasza Księg”.
Przekł. słowac.: Horúca śkrupina. [Przeł.] V. Štítnická. Varšava 1986.
14. Kiedy byłam mała. [Opowiadanie dla dzieci]. Wwa: NK 1985, [24] s. Poczytaj Mi Mamo. Wyd. 2 tamże 1989. Przedr. zob. poz. 47 oraz w: Poczytaj mi mamo. Księga 2. Wwa 2011, 2017. Z Bibl. Wydawn. „Nasza Księg.”.
15. Wędrówka. [Wiersze]. Il.: J. Stanny. Wwa: NK 1985, 38 s. Wyd. 2 tamże 1986.
16. Moja tajemnica. [Wiersze dla dzieci]. Wwa: KAW 1986, [36] s. Por. poz. 28.
17. Dzikie konie. [Utwór dramatyczny dla młodzieży]. Praprem.: tv: Reż.: T. Worontkiewicz. TVP 1987; radiowa: Reż.: T. Worontkiewicz. Radio 1988.
18. Wiersze dla niegrzecznych dzieci. Wwa: Czyt. 1987, 75 s. Wyd. nast. Wwa: Egmont Polska 2013. Lit. Egmont. Wierszem Napisane.
Cykle: Lilia jest biała, róża różowa; Dzieci w lesie.
19. Wilki. [Wiersz dla dzieci]. [Współaut.:] N. Usenko. Wwa: KAW 1987, [24] s. Ser. „Z Wiewiórką”.
20. Dziwna bajeczka. Według Edwarda Uspieńskiego. Wwa: KAW 1988, [24] s. Ser. „Z Wiewiórką”. Zob. poz. 24.
21. Dzieci w lesie. [Wiersze dla dzieci]. Wwa: LSW 1991, 82 s.
22. Królewna Śnieżka. [Wiersz dla dzieci]. Wwa: KiW 1993, 28 s.
23. [Sto] 100 przygód Maksia Drakulaka. [Opowiadanie]. [Współaut.:] N. Usenko. „Świerszczyk” 1993 nr 8–24; 1994 nr 1–13.
24. Wierszykarnia. [Wiersze]. Wwa: NK 1993, 92 s. Lektura Szkolna. Wyd. nast. tamże: 1993, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2010, 2012, 2016.
Cykle: Kałużyści; Dziwne bajeczki; Idzie sen do synka; Bajki.
25. Tere-fere ku-ku. Wyliczanki. [Współaut.:] N. Usenko. Pozn.: Podsiedlik-Raniowski i Spółka 1994, 32 s. Wyd. nast.: Kr.: „Homo Dei” 1998; z podtyt. Stare i nowe wyliczanki: Pozn.: Papilon 2011; Pozn.: Publicat 2013.
26. Cześć, poeci i poetki czyli Jak pisać wiersze. Wwa: „Filipinka” 1995, 127 s. Ser. „Filipinki”.
Tu wybór felietonów D. Wawiłow z tyg. „Filipinka” oraz wiersze, proza i grafika młodych twórców.
27. Kałużyści. [Wiersze]. Wybór: K. Chałupiński. Wwa: Plac Słoneczny 4 1996, [46 s.].
Zob. poz. 24.
28. Moja tajemnica. [Monodram]. Praprem. teatr.: Reż.: D. Wiktorowicz. Łódź, T. Lalek Arlekino 1996. Por. poz. 16.
29. Posłuchajcie bajki nowej, prostokątnej i kwadratowej. [Wiersz]. Wwa: NK 1996, 12 s. Encyklopedia Przedszkolaka. Wyd. nast. tamże 2003. Poczytaj Mi Mamo.
30. Teatrzyk Parapet. [Miniatury]. [Wwa:] Centrum Animacji Kultury 1996, 115 s. Przedr. 3 miniatur zob. poz. 46.
31. Trójkątna Karolina. [Wiersz]. [Współaut.:] N. Usenko. Wwa: NK 1996, 12 s. Encyklopedia Przedszkolaka. Wyd. nast. tamże 2003. Poczytaj Mi Mamo.
32. Wierzbowa 13. [Opowiadania]. [Współaut.:] N. Usenko. Wwa: Wydawn. Plac Słoneczny 4, ABC Future 1996, 47 s. Wyd. nast.: Wwa: NK 2004. Książ. z jajem.
Zawartość: Dziwny dom [przedr. poz. 47]; Windzior; Wietrzny Jeździec; Warkoczyki; Niebezpieczny spisek; Nocnice; Nocny inkasent; Nieznajomy w wannie; Przedpotopowy kotek; Góra Zuzanna; Skąd tu tyle błota?; Królewicz ze zsypu; Smok w piwnicy; Wielka miłość strzygi Tekli [przedr. poz. 47]; Urodzinki; Moja przyjaciółka Laura; Polecony od Robin Hooda; Firma „Pan Bobak i Syn”; Śnieżka i siedmiu Dydków; Szczur w damskim futrze; Kominiarz i wichura; Wesoła noga Kukuły; Hydraulik Alojzy Pompka; Kup windę!; Powrót Gębockiej; Wigilia w pralni.
Przekł. słoweń.: Vrbova 13. [Przeł.] J. Unuk. Maribor 2008.

33. Chłopaki i dziewczynki. [Wiersze]. Gdańsk: „Czarny Kot” 1998, 34 s. Przedr. zob. poz. 34, 42.
34. Grzybowy Król. [Opowiadanie dla dzieci]. Wwa: „Kama” 1998, 52 s.
35. Święto dzieciaków. [Wiersze]. Wwa: „Kama” 1998, 114 s. Nowe Lektury. Wyd. nast.: Wwa: Sara 2007; Wwa: „Kama” 2013.
Cykle: Chłopaki i dziewczynki [poz. 33]; Dylu-dylu na badylu; Zasypianie; Bajki.
36. Najpiękniejsze wiersze. Wr.: Siedmioróg 1999, 119 s. Wyd. nast. tamże: 2002, 2004.
37. Wiersze dla mojej córeczki. [Współwyd. z:] N. Usenko: Wiersze dla mojego synka. Wwa: KAW 2001, 54 s. Wyd. nast.: Wwa: NK 2004; Pozn.: Wydawn. Ibis 2012.
D. Wawiłow: Wiersze dla mojej córeczki, s. 4–24.
38. Nie Wiem Kto. [Wiersz]. Sopot; Gdańskie Wydawn. Psychologiczne 2004, [24] s. Gdań. Wydawn. Psychol. dla Dzieci.
39. Imienniczek. Powiem Pauli, Zuli, Kubie, że ich bardzo, bardzo lubię. [Wiersze]. [Współaut.:] N. Usenko. Wwa: Wydawn. Filar 2006, 40 s.
40. Rozśmieszanki, rozmyślanki, usypianki. [Wwa:] Akad. Rozwoju Wyobraźni Buka 2007. Mądre Bajki. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2012, wyd. 3 2014.
Wyd. jako dokument dźwiękowy. Czytają: J. Stuhr, M. Stuhr, E. Jungowska. Wwa: Akad. Rozwoju Wyobraźni Buka 2007, 1 płyta CD.
Nagroda w konkursie Świat przyjazny Dziecku 2008, nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Książkę do Słuchania Roku 2009.

41. Czego mi się chce? [Wiersze]. Pozn.: Papilon-Publicat 2008, 31 s. Książ. Szczęśliwego Dzieciństwa.
42. Wierzbowa 13; Opowieści z Wierzbowej 13. [Współaut.:] N. Usenko. Wwa: Egmont Polska 2008, 191 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2009, wyd. 3 2013. Księżycowy Kamień. Lit. Egmont.
Zawartość: Wierzbowa 13 [poz. 32]; Opowieści z Wierzbowej: Telegram dla śpiącej Królewny; Brzydka Balbina; Księżniczka z ogłoszenia; Mysz w butach; Czekoladowy telewizor; Czerwony Sweterek i Wilk.
43. Wiersze dla dzieci; Chłopaki i dziewczynki. [Współaut.:] N. Usenko. Wwa: SBM 2011, 79 s. Wyd. 2 tamże 2012. Zob. poz. 32.
44. Wiersze. Cz. 1–2. 2012–2016.
Cz. 1. Wwa: De Agostini Polska; Wydawn. Wilga 2012, 23 s. Książ. dla Małych i Dużych, 23; wyd. nast. tamże 2016. Książ. dla Małych i Dużych, 29
Cz. 2. Wwa: Grupa Wydawn. Foksal; De Agostini Polska 2013, 22 s. Książ. dla Małych i Dużych, 40.
45. Wszędzie pachnie czekolada. [Wiersze]. Wybór wierszy: M. Deskur. Wwa: Egmont Polska 2012, 31 s. Lit. Egmont. Wierszem Napisane.
46. Człowiek ze złotym parasolem. [Wiersze]. Łódź: Wydawn. Literatura 2013, 58 s.
47. Danuta Wawiłow dzieciom. [Opowiadania i wiersze]. Wstęp: N. Usenko. Wwa: NK 2013, 274 s. Z Bibl. Wydawn. „Nasza Księg.”.
Zawiera wiersze w cyklach: Wiersze wesołe i smutne; Dziwne bajeczki [poz. 24], — oraz opowiadania: Czupiradło [poz. 3]; Chcę mieć przyjaciela [poz. 7]; Kiedy byłam mała [poz. 14]; Gorąca skorupa [poz. 13]; Dziwny dom [poz. 32]; Wielka miłość strzygi Tekli [poz. 32], — z poz. 30: Straszny wypadek Kaczora; Śmigus z przeszkodami; Chemik na nocniku.
48. Wiersze i wierszyki. Dla najmłodszych. Wwa: Wilga – Wydawn. Foksal [2017], 26 s.

Słuchowiska radiowe dla dzieci zob. poz. 1, 2, 17 oraz m.in.: Bajka o choince. Radio 1974. – Mruczaki. Radio 1975. – Mocny człowiek. Wiersze dla ciebie. [Współaut.:] O. Usenko. Reż.: H. Kajzer. Radio 1976. – Chodzę po niebie rumianków i mięty. Reż.: E. Nowacka. Radio 1977. – Azor, bądź mężczyzną! Reż.: H. Rozen. Radio 1980. – Rycerz Mateusz. Reż.: S. Pietrzykowski. Radio 1983. – Tajemnica. Reż.: M. Kulesza. Radio 1984. – Coś pięknego. Reż.: J. Warenycia. Radio 1985. – Wiersze o Warszawie. Według tekstów D. Wawiłow. Reż.: J. Zelnik. Radio 1985. – Wierszobranie. Radio 1985. – Szczęśliwi i dumni. Reż.: S. Pietrzykowski. Radio 1987. – Deszcz. Reż.: S. Pietrzykowski. Radio 1989.

Przekłady i adaptacje

1. A. Gładilin: Brygantyna podnosi żagle; Dym w oczy. [Powieści dla młodzieży]. Przeł.: J. Ratajczak, D. Wawiłow. Wwa: Iskry 1962, 282 s.
Tu w przekł. D. Wawiłow: Dym w oczy, s. 147–283.
2. W. Katajew: Trawa zapomnienia. [Powieść]. Wwa: PIW 1969, 225 s.
3. W. Kozłow: Promień na ścianie. [Powieść]. Wwa: Iskry 1969, 320 s.
4. W. Katajew: Klocek. [Powieść]. Wwa: PIW 1971, 130 s. Bibl. „Jednorożca”.
5. Niezwykłe okulary. Opowiadania. Przeł.: D. Wawiłow, Z. Dudzińska. Wwa: Iskry 1973, 230 s. Ser. z Kogutem.
Tu w przekł. D. Wawiłow: W. Aleksiejew: Siódme życzenie; I. Sotnik: Dowcipny Dudkin; I. Zwieriew: Zadanko; A. Mass: Ja, mama i „Dzieci kapitana Granta”; I. Sotnik: „W tobie cała nadzieja”; I. Zwieriew: Niech żyje wolność; W. Aleksiejew: Niezwykłe okulary; W. Szefner: Nocna znajomość; A. Arkanow: Skok wzwyż z rozbiegu.
6. W. Krapiwin: Ucieczka rogatych Wikingów. [Opowiadanie]. „Świat Młodych” 1974 nr 82–89. Wyd. osob. Wwa: NK 1975, 42 s.
7. G. Demykina: Dwie wiosny. [Opowiadania]. Wwa: NK 1975, 182 s. Wyd. 2 tamże 1980.
8. R.P. Pogodin: Dubrawka. [Powieść]. Wwa: NK 1975, 169 s.
9. J. Sotnik: Jak mnie uratowano. [Powieść]. Wwa: NK 1975, 168 s.
10. M. Fermand: Nie trzaskać drzwiami. [Utwór dramatyczny]. [Współaut.:] O. Usenko. Wyst. tv: Reż. J. Machulski. TVP 1976.
11. A. Gajdar: Timur i jego drużyna. [Powieść dla młodzieży]. Wyd. 15. Wwa: NK 1976, 94 s. Wyd. 16–21 tamże: 1978, 1981, 1982, 1983, 1986, 1988.
12. W. Miedwiediew: Jurek, bądź człowiekiem. 36 wydarzeń z życia Jurka Barankina. [Słuchowisko radiowe]. Przekł. i adapt.: D. Wawiłow. Reż.: B. Radkowski. Radio 1975.
13. W. Miedwiediew: Jurek, bądź człowiekiem. 36 wydarzeń z życia Jurka Barankina [Opowieść dla dzieci]. Wwa: KAW 1976, 119 s. Wyd. 2 tamże 1980.
14. A. Puszkin: Listy. Przeł.: M. Toporowski, D. Wawiłow. Komentarz oprac.: D. Wawiłow, O. Usenko. Wwa: PIW 1976, 650 s.
Tu także fragm. prozy i dziennika A. Puszkina z l. 1815–1835.
15. B. Eysymontt: Druz`ja Volšebnoj Bukaški. Przeł. [D. Wawiłow, O. Usenko] M. Maconi. Wwa: KAW 1977, 67 s.
Tytuł pierwotny: Bractwo Zaginionej Biedronki.
16. A. Gajdar: Czuk i Hek. [Opowiadanie]. Wyd. 10. Wwa: NK 1977, s. 54. Wyd. nast.: Wwa: MAW 1980; Wwa: NK 1983, tamże 1984 (wkł. do „Płomyczka” 1984 nr 12), 1987.
17. Czym dla duszy tchnienie. [Wiersze poetów ros. XX w.]. Wybór: D. Wawiłow, O. Usenko. Przeł.: A. Stern, J. Tuwim, D. Wawiłow. Wwa: NK 1978, [30] s.
18. M. Kowalewska: Kinozvezda Agneška. Przeł.: [D. Wawiłow, O. Usenko] M. Maconi. Wwa: KAW 1978, 106 s.
Tytuł oryginału pol.: Chciałam być gwiazdą.
19. J. Kowal: Uciekł Napoleon Trzeci. [Powieść dla młodzieży]. Wwa: NK 1979, 170 s. Wyd. 2 tamże 1989.
20. I. Tokmakowa: Rostik i Kiesza. [Opowiadanie dla dzieci]. Wwa: NK 1982, 48 s.
21. J. Kowal: Zajęcze ścieżki. Opowiadania [dla dzieci]. Wwa: NK 1984, 41 s.
22. M. Sluckis: Wyjazd w góry i z powrotem. (Powieść. Część pierwsza „Romantyczna”). Przeł.: D. Wawiłow, O. Usenko. „Lit. Radziecka” 1984 nr 7 s. 31–114.
23. J. Kowal: Kartoflany pies. Opowiadania [dla młodzieży]. Wwa: NK 1985, 123 s.
24. A. Łaptiew: Raz, dwa, trzy… [Wiersze dla dzieci]. Przeł.: D. Wawiłow, N. Usenko. Wwa: KiW; Moskva: Raduga 1985, [20] s.
25. T. Makarowa: Dzielny Marcin. Bajka. Wwa: KiW; Moskva: Raduga 1985, [20] s.
26. Ognisty ptak. Rosyjskie bajki ludowe. Wwa: KiW; Moskva: Raduga 1986, 82 s.
27. W. Petrosjan: Samotny orzech. [Powieść]. Wwa: Wydawn. TPPR „Współpraca” 1986, 310 s.
28. R. Pogodin: Modry kogut mojego dzieciństwa. [Powieść dla dzieci]. Przeł.: D. Wawiłow, A. Wołodźko. Wwa: NK 1986, 156 s.
29. A. Gajdar: Szkoła. [Powieść dla młodzieży]. Wwa: KiW; Moskva: Raduga 1987, 309 s. Bibl. Młodych.
30. S. Marszak: Maluchy w ZOO. [Wiersze dla dzieci]. Wwa: KiW; Moskva: Raduga 1987, 19 s.
31. K. Czukowski: Karaluszysko. [Wiersz dla dzieci]. Wwa: KiW; Moskva: Raduga 1988 [właśc.] 1989, 20 s.
32. E. Nesbit: Księżniczka i kot. [Opowiadanie]. Wwa: GiG 1991, 31 s.
33. Czerwony Kapturek wg Charlesa Perrault. [Współaut.:] N. Usenko. Wwa: „Kama” [1997], [24] s. Złota Księga Baśni. Wyd. nast.: Pozn.: Podsiedlik-Raniowski 1998, Książki Szczęśliwego Dzieciństwa; Wwa: Axel Springer Polska 2008. Kolekcja Dz. Najpiękniejsze Bajki dla Dzieci, 15; Wydawn. Sara 2001.
Wyd. jako dokument dźwiękowy. Wwa: Axel Springer Polska 2008, 1 płyta CD.

Przekłady słuchowisk zob. poz. 12, oraz m.in.: W. Katajew: Trawa zapomnienia. Adapt. i reż.: B. Wiernik. Radio 1970. – S. Prokofiewa: Konik na biegunach. Przekł. i adapt.: D. Wawiłow. Radio 1972. – W. Szefner: Kiełbasa dla psa. Przekł. i adapt.: D. Wawiłow. Reż.: J. Koecher. Radio 1972. – D. Mamin-Sibiriak: Szara szyjka. Radio 1974. – W. Aleksiejew: Okulary. Tłum. i adapt.: D. Wawiłow. Radio 1975. – E. Uspieński: Krokodyl Gienek i jego przyjaciel. Cz. 1–2. Przeł. i adapt.: D. Wawiłow. Radio 1975. – V. Glocer: Na szczupaka rozkazanie. Reż.: H. Rozen. Radio 1976. – R. Pogodin: Dubrawka. Tłum. i adapt.: D. Wawiłow. Reż.: Z. Dąbrowski. Radio 1976. – J. Sotnik: Wnuczka artylerzysty. Tłum i adapt.: D. Wawiłow. Radio 1976. – G. Demykina: Poczucie humoru. Adapt.: B. Pruska. Reż.: H. Rozen. Radio 1978. – G. Demykina: Wieś Czapelkowo, dom numer jeden. Adapt.: D. Kaczorowska-Pancewicz. Radio 1987.

Prace redakcyjne

1. A. Puszkin: Listy. Przeł.: M. Toporowski, D. Wawiłow. Komentarz oprac.: D. Wawiłow, O. Usenko. Wwa: PIW 1976, 650 s.
2. A. Puszkin: Poezje. Wybór: D. Wawiłow, O. Usenko. Wwa: PIW 1979, 188 s. Bibl. Klasyki Pol. i Obcej.
3. Idzie rak nieborak. Wierszyki i piosenki ludowe. Wybrali i oprac.: D. Wawiłow, O. Usenko. Wwa: NK 1981, 31 s. Wyd. 2 tamże 1985.
4. Leci jabłko w chmury. Wiersze dzieci dla dzieci i dorosłych. Wybór: D. Wawiłow, O. Usenko. Wwa: NK 1982, 71 s.
5. Czerwone jabłuszko. Wierszyki i piosenki ludowe. Wybrali i oprac.: D. Wawiłow, O. Usenko. Wwa: NK 1983, 45 s. Wyd. 2 tamże 1987. Kolekcja Jubileuszowa.
6. Sadeczek wiśni. Polskie erotyki ludowe. Wyboru dokonali D. Wawiłow, O. Usenko. Il.: J. Stanny. Wwa: WAiF 1985, 138 s. Bibliofilska Edycja Miniatur WAiF.
7. W zaklętym borze. Od Puszkina do Jesienina. Wiersze wybrali D. Wawiłow, O. Usenko. Wwa: NK 1985, 92 s.
8. Piszczałeczka. Piosenki i wierszyki ludowe. Wybór i oprac.: D. Wawiłow, O. Usenko. Wwa: KAW 1990, 78 s.
9. Był sobie król… Bajki. Wybrali D. Wawiłow i O. Usenko. Wwa: LSW 1991, 269 s.
Tu autorstwa D. Wawiłow, O. Usenko: Bajka o królewiczu, kalejdoskopie i babie [Twórczość poz. 8]; Bajka o stu królach Lulach [Twórczość poz. 12].
10. Koncert. Poezja młodych Warmii i Mazur. Wybór i układ: D. Wawiłow. Olsztyn: Pol. Tow. Czytelnicze, Oddz. 1996, 98 s.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Wywiady: Dziecko jest ojcem człowieka. Z. Danutą Wawiłow i jej córką Nataszą rozm. M. Woźniak. „Czas” 1979 nr 42; By myślały sercem, nie głową… Rozm. M. Safuta. „Kobieta i Życie” 1987 nr 37; Chętnie zostałabym wędrowną poetką. Rozm. D. Świerczyńska-Jelonek. „Guliwer” 1992 nr 6; W cudownym świecie dziecięcej wyobraźni. Rozm. E. Karasiewicz. „Głos Szczec.” 1992 nr 287; „Traktuję dzieci jak dorosłych”. Rozm. R. Bańka. „Głos Pom.” 1995 nr 23.
 • LP XX w. (M. Jentys).
 • Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Pisarze, książki, serie, ilustratorzy, przegląd bibliograficzny. Wwa 1979.
 • Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej. Wr. 2000.
 • [S. FRYCIE] SF: Danuta Wawiłow. W: S. FRYCIE, M. ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA, W. BOJDA: Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży. Piotrków Tryb. 2007.

Ogólne

 • D. MUCHA: Danuta Wawiłow (1942–1999): życie i twórczość. Piotrków Trybunalski: Wyd. Nauk. Wydawn. Piotrkowskiej Filii Akad. Świętokrzyskiej 2005, 203 s. [tu także bibliografia utworów, przekładów i prac o Danucie Wawiłow i jej twórczości].
 • M. CZAPLICKA-JEDLIKOWSKA: Świat wartości a językowo-stylistyczne właściwości poezji Danuty Wawiłow w utworach dla dzieci. Bydg.: Wydawn. Uniw. Kazimierza Wielkiego 2014, 135 s..
 • L. ŻULIŃSKI: Wszystko dla dzieci. „Tu i Teraz” 1983 nr 22.
 • G. LESZCZYŃSKI: Temat dziecięcy we współczesnej poezji dla dzieci. W: Poezja dla dzieci: mity i wartości. Wwa 1986.
 • G. LESZCZYŃSKI: „Oddziecięce” liryki Danuty Wawiłow. „Wychow. Przedszkolne” 1987 nr 2.
 • H. RATYŃSKA: O smutnych i wesołych książkach dla dzieci. „Wychow. Przedszkolne” 1989 nr 7.
 • B. KULKA: Świat dziecięcych doznań w poezji Danuty Wawiłow. W: Dziecko i jego światy w poezji dla dzieci. Szczec. 1994.
 • G. SAWICKA: Językowy obraz marzeń w twórczości Danuty Wawiłow. W: Dziecko i jego światy w poezji dla dzieci. Szczec. 1994.
 • Z. BESZCZYŃSKA: Listy niedoręczone. „Nowe Książ.” 1999 nr 7.
 • W. GNACIKOWSKA: Danuta Wawiłow. Ocean w kałuży. „Gaz. Wyborcza” 1999 nr 289 dod. „Wysokie Obcasy” nr 37.
 • A. UNGEHEURER-GOŁĄB: Wyliczanki pani Danki. „Guliwer” 1999 nr 5.
 • M. GANCARCZYK: Dziwne drzewko. „Poezja i Dziec.” 2005 nr 2.
 • D. MUCHA: Tradycja i nowatorstwo. „Poezja i Dziec.” 2005 nr 2.
 • D. MUCHA: Twórczość Danuty Wawiłow w opinii krytyków i badaczy literatury. „Guliwer” 2005 nr 2.
 • D. MUCHA: W kręgu prozy Danuty Wawiłow. „Stud. Słowianoznawcze” 2006.
 • U. KUBAJEK: Danuty Wawiłow słuchowiska radiowe dla dzieci i młodzieży. „Guliwer” 2010 nr 2.
 • D. MUCHA: Dziecko w świecie Danuty Wawiłow. „Akant” 2010 nr 7.
 • D. BULA: Dziecko zaprasza dorosłego do swojego świata, czyli o poezji Danuty Wawiłow. „Jęz. Pol. w Szk.” 2010/2011 nr 2.
 • U. HOCZYK: „Dziecko jest człowiekiem od urodzenia”. W cudownym świecie dziecięcej wyobraźni Danuty Wawiłow. „Guliwer” 2014 nr 1.
 • A. BALUCH: Poetyckie mosty: od Wawiłow do Miłosza. W: Dziecko i poezja w kontekście wczesnej edukacji. Szczec. 2016.

Wiersze dla niegrzecznych dzieci

 • A. MARIANOWICZ: Chwalę Danutę Wawiłow. „Szpilki” 1987 nr 39.
 • J. ŚWIĄDER: Witamina C dla dzieci i młodzieży. „Nowe Książ.” 1988 nr 3.

Wierzbowa 13

 • W. ULICKA: Dom pełen dziwów. „Guliwer” 1997 nr 4.
 • M. WIADEREK: Fajnie jest! „Guliwer” 2004 nr 3.

Wiersze dla mojej córeczki

 • D. KOMAN. „Mag. Lit.” 2001 nr 5.
 • J. OLECH: Doktor Gust i Mister Kicz. „Nowe Książ.” 2004 nr 8 [dot. także: R. Jędrzejewska-Wróbel: Sznurkowa historia].