Edward ZYMAN
Autorka hasła: Beata Dorosz

Edward ZYMAN
Autorka hasła: Beata Dorosz

ur. 1943

Imiona metrykalne: Edward Jan.

Pseud. i krypt.: (abel); Agnieszka Lesińska; Alina Rokoszewicz; (be); e.z.; (e.z.); (ez); ezet; (ezet); Feliks Gall; (Hubert); Jacek Karski; Jacek Warski; (jot); (K.M.J.); Krzysztof M. Jasiewicz; Krzysztof Malewicz; Krzysztof Zakrzewski; Marian Chudzik; Marcin Lipski; Mariusz Stawski; Mirosław Gella; Paweł Wolski; Piotr Nowicki; Piotr Radomski; rdc; (rdc); Wasz Doradca; wtz; (wtz); (x); (z); (zej).

Poeta, prozaik, krytyk literacki, publicysta.

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzony 20 maja 1943 w Dobromierzu (Świętokrzyskie); syn Franciszka Zymana, robotnika, i Klary z domu Smolich. Do piątego roku życia mieszkał w Dobromierzu, a następnie w Radomsku. Tam ukończył szkołę podstawową, potem przez rok uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Metalowej, by następnie (w 1958-62) kontynuować naukę w II Liceum Ogólnokształcącym. W 1961-62 należał do Grupy Literackiej przy Powiatowym Domu Kultury w Radomsku. Pierwsze próby literackie zamieszczał na łamach wydawanego przez tę Grupę biuletynu „Wizytówki” oraz „Gazety Radomszczańskiej”. W okresie tym przystąpił także do łódzkiego ośrodka Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy działającego przy ZW ZMW. Jako poeta debiutował w 1961 wierszem Kto to jest matka na łamach jednodniówki „Z tej strony”, wydanej przez łódzką grupę „Nowa linia”. Po zdaniu w 1962 matury rozpoczął studia socjologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim; w 1967 uzyskał magisterium. W okresie studiów debiutował jako prozaik opowiadaniem Matka w „Tygodniku Kulturalnym” (1965 nr 35) i jako krytyk literacki recenzją tomu reportaży obyczajowych Salomona Łastika Trudne dzieci w „Wychowaniu” (1966 nr 1). Publikował wiersze, opowiadania, recenzje i artykuły także na łamach m.in. „Gazety Radomszczańskiej” (1963, 1966-67), „Nad Wartą”, miesięcznego dodatku do „Gazety Częstochowskiej” (1964-67), „Tygodnika Kulturalnego” (1965), „Zarzewia” (1965), „Kameny” (1966), „Odgłosów” (1967) i „Współczesności” (1967). W 1967-78 pracował w hutnictwie jako socjolog, kierownik sekcji humanizacji pracy, kierownik działu w Hucie Bobrek w Bytomiu oraz rzecznik prasowy Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali (1973-78). W tym czasie został członkiem PZPR. W latach siedemdziesiątych uczestniczył aktywnie w ruchu młodoliterackim. Należał do Klubu Literackiego „Słowień” działającego w Bytomiu i nadal do Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy, w którym pełnił funkcję wiceprzewodniczącego ośrodka katowickiego oraz (od 1974) wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego Rady Krajowej. Był również członkiem i przewodniczącym Koła Młodych przy katowickim Oddziale ZLP. Rozwijając twórczość, w okresie tym publikował wiersze, opowiadania i teksty krytycznoliterackie na łamach wielu pism literackich i społeczno-kulturalnych, m.in. „Faktów i Myśli” (1970-72), „Faktów” (1978-81), „Głosu Młodzieży” (1972), „Nadodrza” (1972-73), „Nad Wartą” (1968-1974), „Nowego Wyrazu” (1975-77), „Nowych Książek” (1976, 1978), „Odgłosów” (1971, 1978), „Odry” (1978), „Opola” (1973-75, 1978), „Poezji” (1973-75), „Poglądów” (1970-80), „Przemian” (1971), „Regionów” (1973, 1975) , „Tygodnika Kulturalnego” (1971, 1974) i „Współczesności” (1971). Mieszkał kolejno w Zabrzu, Bytomiu i Katowicach. Był laureatem licznych konkursów literackich (w dziedzinie poezji, prozy i reportażu). W 1978-79 pracował jako publicysta w Redakcji Widowisk Teatralnych i Publicystki Kulturalnej w katowickim ośrodku Telewizji Polskiej, a następnie do 1981 – jako zastępca kierownika Redakcji Literackiej w Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach. Pracując w radiu, uprawiał publicystykę kulturalną i społeczną, pisał słuchowiska, był współautorem reportaży literackich emitowanych na antenie ogólnopolskiej. Kontynuował twórczość literacką, publikując w tym czasie także m.in. na łamach „Kontrastów” (1980), „Nowego Wyrazu” (1980-81), „Nurtu” (1980), „Opola” (1980), „Przemian” (1980-81), „Studenta” (1980) oraz „Tygodnika Kulturalnego” (1981). Współpracował także z filmem i prasa niezależną; był w 1980-81 jednym z dwóch (obok Michała Komara) kierowników literackich Zespołu Filmowego „Silesia”; redagował w 1981 ukazujący się poza cenzurą „Tygodnik Katowicki”, pismo Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego a następnie przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach oraz uczestniczył w pracach Komisji Krajowej Pracowników Radia i Telewizji NSZZ „Solidarność”. W marcu 1981, po tzw. prowokacji bydgoskiej, wystąpił z PZPR. W tymże roku na łamach „Tygodnika Katowickiego” publikował cykl reportaży poświęconych pacyfikacji radomskich protestów społecznych w czerwcu 1976 (cykl wstrzymany po wprowadzeniu stanu wojennego). W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 został internowany i do grudnia 1982 przetrzymywany w więzieniach i ośrodkach odosobnienia (Katowice, Strzelce Opolskie, Uherce, Kielce-Piaski, Rzeszów, Nowy Łupków ). Usunięty z pracy w Rozgłośni Polskiego Radia w trybie specjalnym i pozbawiony możliwości wykonywania zawodu, w marcu 1983 wyemigrował wraz z rodziną do Kanady, gdzie wkrótce stał się jednym z czołowych animatorów i organizatorów polskiego życia literackiego. Początkowo mieszkał w Calgary (Alberta), gdzie współtworzył polski program telewizyjny, redagował „Biuletyn Polonijny” a w 1984 „Dialogi” – kwartalnik Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Alberta ukazujący się w Edmonton. We wrześniu 1984 przeniósł się do Toronto; tu do 1988 pełnił funkcję redaktora naczelnego tygodnika Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie „Głos Polski- Gazeta Polska”, a następnie w 1988-89 redaktora „Gazety” oraz od 1988 współautora i współproducenta cotygodniowego polskiego programu telewizyjnego („Polish Studio”). W 1989-2003 prowadził samodzielną działalność biznesową. W międzyczasie (1999-2000) pełnił funkcję prezesa Polish Community Media Corporation, wydawcy „Związkowca”. Prace literackie i publicystyczne publikował na łamach wielu polskich czasopism emigracyjnych, m.in. „Kroniki” (Kopenhaga-Oslo-Sztokholm, 1983-84), wydawanych w Londynie: „Pulsu” (1983), „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza ” (1985) i „Ekspresji” (2014), dodatku do nowojorskiego „Dziennika Polskiego” „Przegląd Polski” (1984, 1996-2015, z przerwami; tu liczne recenzje, szkice, polemiki, wywiady z pisarzami ), „Slavic and East European Performance” (Nowy Jork, 1999), „Dialogów” (Edmonton, 1984), „Akcentów” (Calgary, 1992-93), „Books in Canada” (Toronto, 1998), „Dziennika Związkowego” (Chicago, 2006-2007) oraz torontońskich pism polskojęzycznych: „Echa Tygodnia” (1983-84), „Związkowca” (1983-84, 1998-2001; tu stały cykl recenzji literackich Z mojej półki), „Głosu Polskiego” (1984-1988; tu stały felieton Teksty i konteksty oraz rubryka Z życia Polonii. Kronika towarzyska i polityczna), „Gazety” (1988-89; tu stały felieton Pod prąd oraz rubryka Kronika towarzyska i polityczna Polonii), „Magazynu Husarz” (1998), „Dziennika” (2001-2003; tu stałe cykle: Polonijny parnas literacki i Wiersze z mojej półki oraz pod pseud. Marian Chudzik coroczne satyryczne Szopki noworoczne), „Gońca” (2004-2005, 2007-11, z przerwami) i „Merkuriusza Polskiego” (2011, 2015). Należał do członków-założycieli działającej od 1988 w Toronto Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich, której został wiceprzewodniczącym. Od 1995 był prezesem Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie. Redagował kilkadziesiąt opublikowanych przez ten Fundusz tomów wierszy, wspomnień, reportaży i felietonów oraz współredagował pismo literackie „Nowy Prąd” (1998, 2003). Był autorem cotygodniowego magazynu literacko-muzycznego Wierszem i prozą, emitowanego przez Polskie Radio Toronto (1998). Po 1989 nawiązał współpracę z pismami ukazującymi się w kraju, publikując wiersze, opowiadania, recenzje, szkice i artykuły publicystyczne na łamach „Akcentu” (2002, 2009, 2015), „Archiwum Emigracji” (1999, 2012), „Dedala” (2004), „Frazy” (2002-16, z przerwami; tu w 2004-2007 stały cykl Wiersze z mojej półki), „Lublina. Kultury i Społeczeństwa” (2012), „Migotań, Przejaśnień” (2012-2013, 2016), „Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego” (2007, 2013), „Radostowej” (2007) i „Twórczości” (2010, 2016). W 2007 został członkiem SPP. W 2011 otrzymał nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (2011). Wyróżniony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2010).

W 1962 ożenił się z Anną Bogusławą Nowak, pracowniczką administracji medycznej; ma troje dzieci: Iwonę (ur. 1963), Piotra (ur. 1968) i Victorię (ur. 1986). Mieszka w Mississauga (część metropolii Toronto).

TWÓRCZOŚĆ

1. Dialogi pierwsze. [Wiersze]. Katow.: Śląsk 1971, 36 s. Propozycje, 8.
2. Dzień jak co dzień. [Wiersze]. Katow.: ZLP 1978, 20 s.
3. Co za radość żyć. Wiersze. Katow.: Śląsk, 1979, 63 s.
Zawiera cykle: Cz. 1. Co za radość żyć; Cz. 2. Rozmowy z samym sobą; Cz. 3. Dzień jak co dzień; Cz. 4. Śnieg mijanie.
4. Szansa. [Opowiadanie dla młodzieży]. Wwa: MAW 1980, 38 s. Ważne Sprawy Dziewcząt i Chłopców, 77.
Wyróżnienie w konkursie MAW na opowiadanie dla młodzieży.
5. W czyim obcym domu. Wiersze. Katow.: Śląsk 1982, 57 s.
Zawiera cykle: Kim jesteś; Żyję w tym mieście; Prywatność, gonitwa.
6. Gdybym był lekki jak piórko. [Wiersze dla dzieci]. Katow.: KAW 1983, [48] s.
7. Jak noc, jak sen. [Wiersze]. Słowo od wydawcy: E. Dusza. Stevens Point, WI: A.R. Poray Book Publishing 1987, 54 s. Bibl. Contry, t. 35.
8. U Boga każdy błazen. [Felietony]. Chicago: A.R. Poray Book Publishing 1987, 162 s.
9. Metamorfozy głębin Twoich. Polonijny parnas literacki. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 2003, 176 s. Bibl. Pol. w Kanadzie, nr 32.
Zawiera publikowane na łamach torontońskiego „Dziennika” pod wspólnym tytułem „Polonijny parnas literacki” pamflety lit., podp. pseud. Marian Chudzik, oraz wywiad: Skazani na kicz. Z Edwardem Zymanem rozmawia A. Lubicz-Łuba.
10. Kim Stwórca mądre te eseje pisze. [Wiersze okolicznościowe]. Red., oprac. graf. oraz słowo wstępne: A. Lubicz-Łuba. Vancouver: Annward Press 2004, 35 s.
11. Widzieć dalej niż dziś. Rozmowa z Jerzym Korey-Krzeczowskim. Katow.: Gnome – Wydawn. Nauk. i Artyst.; Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 2004, 96 s.
Wywiad-rzeka.
12. Przeznaczenie jest wyborem. Henryk Słaby, czyli filozofia skutecznego działania. [Biografia]. Katow.: Gnome – Wydawn. Nauk. i Artyst. 2005, 118 s.
13. Z podręcznego leksykonu. [Wiersze]. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 2006, 19 s. Kolofon. Druga Bibliofilska Ser. Poetycka Pol. Funduszu Wydawn. w Kanadzie, t. 2.
14. Scalić oddalone. Fundacja Władysława i Nelli Turzańskich (1988-2008). [Monografia]. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 2008, 191 s.
15. Mosty z papieru. O życiu literackim, sytuacji pisarza i jego dzieła na obczyźnie na przykładzie Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie w latach 1978-2008. Red.: M. Kusiba. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie; Rzeszów: Stow. Lit.-Artyst. „Fraza” 2010, 559 s.
W 2011 Nagroda im. Wł. Majewskiej przyznana przez Związek Pisarzy Pol. na Obczyźnie za najlepsze opracowanie dotyczące literatury emigracyjnej, wydane w 2010.
Zawartość: Wstęp. ‒ Zanim powstał Fundusz; Pierwsze pięciolecie: Party przy 74 Bridle Path. Tydzień Kultury Polskiej. Funduszu dzień powszedni. Niespodziewany kryzys; Tak samo, a jednak zupełnie inaczej, czyli bilans dziesięciolecia (1978-1988); Wobec wyboru (1989-1996): Zmiana warty; W kontakcie z odbiorcą krajowym; Obecność. Działalność Funduszu w latach 1997-2008; Trzydziestolecie: sukcesy i zaniechania; Zamiast posłowia, czyli trwałość mostów z papieru; Nota końcowa. Uwagi nie tylko terminologiczne. ‒ Nadto: Widziane z perspektywy: I. Habrowska-Jellaczyc: Inne życie byłoby rodzajem więzienia; W. Morawski: Byliśmy inicjatywą spóźnioną; A. Zachwieja: Na co dzień żyłem w świecie kanadyjskim; Z kroniki trzydziestolecia; Suplement. ‒ Aneks: Biogramy byłych i obecnych członków Zarządu; Książki Polskiego Funduszu Wydawniczego; Członkowie Honorowi; Bibliografia „Nowego Prądu”; Bibliografia wybranych publikacji w całości lub w części poświęconych Polskiemu Funduszowi Wydawniczemu oraz sytuacji pisarza i jego dzieła na obczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem Kanady; Wybrane publikacje o Polskim Funduszu Wydawniczym i sytuacji polskiej książce na obczyźnie (T. Terlecki: Książka – Być albo nie być; F. Śmieja: Czy jest nam potrzebny Fundusz Wydawniczy?; A. Tomaszewski: „A może kupi pan książeczkę”?; W. Iwaniuk: Na polonijnym zadupiu; A. Tomaszewski: Pięciolecie Polskiego Funduszu Wydawniczego; E. Zyman: Konieczność czy zbytek?; Literatura polska jest jedna. Rozmowa z W. Iwaniukiem i A. Tomaszewskim; „Słowo to nasza broń ostatnia”. Z dr St. Wcisło rozmawiał E. Zyman; J. Wolski: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie; „Wszystko byłoby bezimienne”. Z H. Wójcikiem i E. Zymanem rozmawia J. Wolski); Indeks osób; A. Piskulak: Owocny trud scalania.
16. Gdy krzywe jest proste. Powieść dla młodzieży. Pozn.: RW 2011, 195 s. Wyd. nast.: Pozn.: Wydawn. Sumptibus 2015, 234 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Pozn.: RW 2010, 2012, plik w formacie EPUB, MOBI.

17. Jasność. [Wiersze]. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 2011, 19 s. Kolofon. Trzecia (Autorska) Bibliofilska Ser. Poetycka Pol. Funduszu Wydawn. w Kanadzie, t. 4.
18. Ściana pełna jerzyków. [Powieść dla młodzieży]. Wwa: Wydawn. Telbit 2011, 271 s.
Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na powieść dla młodzieży ogłoszonym przez Wydawn. Telbit.
19. Miejsce na ziemi. [Wiersze]. Berlin; Toronto: Mordellus Press 2012, 7 s. Kolofon.
Druk bibliofilski wydany z okazji 100. rocznicy urodzin W. Iwaniuka oraz monograficznej wystawy poświęconej pisarzowi w Muzeum Lit. im. J. Czechowicza w Lubl.
20. Na uciechy kasjer łasy. Limeryki, czyli w zdrowym ciele zdrowy ruch. [Wiersze]. Berlin: [Mordellus Press] 2014, 14 s. Kolofon.
Druk bibliofilski.
21. Poemat współczesny. Wybór wierszy, układ tomu i red.: M. Kusiba. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 2014, 19 s. Kolofon. Czwarta Bibliofilska Ser. Poetycka Pol. Funduszu Wydawn. w Kanadzie, t. 2.

Prace redakcyjne (wybór)

1. Młody Śląsk Literacki. Almanach poezji i prozy. Wybór i oprac.: J. Górdziałek, F. Netz, E. Zyman. Katow.: Śląsk 1975, 342 s.
2. Tu Radio Katowice. Przegląd dorobku Katowickiej Rozgłośni Polskiego Radia. Oprac. zespół w składzie: A. Konieczny, W. Kubiczek, E. Łabus. Red. całości: E. Zyman. Katow.: RPR [Rozgłośnia Pol. Radia] 1980, 111 s.
3. M. Czyżycka: Pierwsza miniatura baśni. [Wiersze]. Red.: W. Iwaniuk, F. Śmieja, E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 1987, 33 s. Bibl. Pol. w Kanadzie. Arkusz Poetycki, nr 1.
4. K. Kasprzyk: Stan zagrożenia. Red.: W. Iwaniuk, F. Śmieja, E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 1987, 33 s.
5. M. Kusiba: Samobójstwo Marsjan. Red.: W. Iwaniuk, F. Śmieja, E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 1987, 33 s. Bibl. Pol. w Kanadzie. Arkusz Poetycki, nr 3.
6. R. Sarnicki: Jeszcze jeden wiersz. Red.: W. Iwaniuk, F. Śmieja, E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 1987, 33 s. Bibl. Pol. w Kanadzie. Arkusz Poetycki, nr 4.
7. W.J. Stanisławski: Mrok nocy. [Wiersze]. Wybór wierszy i oprac.: B. Stanisławska. Przedm. i posł.: Z. Jankowska. Red. całości: E. Zyman. [Toronto: b.w. 1989], 114 s.
8. W. Iwaniuk: Wiersze wybrane. Wybór i układ wierszy: E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie, Torontoński Ośrodek Sztuki Współcz. 1995, [71] k. Bibl. Pol. w Kanadzie, 23.
Wyd. w nakł. 100 numerowanych egz.
9. W. Iwaniuk: W ogrodzie mego ojca. Wiersze z lat 1993-1996. Wstęp: J. Kryszak. Wybór i układ wierszy: E. Zyman. Toronto, Tor.: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie przy współudziale Urzędu Miej. w Tor. 1998, 58 s. Bibl. Pol. w Kanadzie, 26.
10. A. Busza: Glosy i refrakcje. Przeł. z ang. B. Czaykowski. Redaktorzy serii: H. Wójcik i E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie; Berlin: Mordellus Press 2001, 33 s. Kolofon. Bibliofilska Ser. Poetycka Pol. Funduszu Wydawn. w Kanadzie, t. 1.
11. B. Czaykowski: Transkontynentalny Toronto-Vancouver. Tryptyk. Redaktorzy serii: H. Wójcik i E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie; Berlin: Mordellus Press 2001, 35 s. Kolofon. Bibliofilska Ser. Poetycka Pol. Funduszu Wydawn. w Kanadzie, t. 2.
12. A. Busza: Obrazy z życia Laquedema = Scenes from the Life of Laquedem. Przeł. z ang. B. Czaykowski. Redakcja: E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie; Berlin: Mordellus Press 2003, 27 s. Kolofon. Bibl. Pol. w Kanadzie, 33.
Druk bibliofilski.
13. G. Zambrzycka: Karmelitanka; Wieniec. Redaktorzy serii: H. Wójcik i E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie; Berlin: Mordellus Press 2003, 19 s. Kolofon. Bibliofilska Ser. Poetycka Pol. Funduszu Wydawn. w Kanadzie, t. 3.
14. J. Kryszak: Spacer zimowy. Redaktorzy serii: H. Wójcik i E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie; Berlin: Mordellus Press, 2004, 28 s. Kolofon. Bibliofilska Ser. Poetycka Pol. Funduszu Wydawn. w Kanadzie, t. 5.
15. J. Szuber: Glina, ogień, popiół. Redaktorzy serii: H. Wójcik i E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie; Berlin: Mordellus Press 2004, 40 s. Kolofon. Bibliofilska Ser. Poetycka Pol. Funduszu Wydawn. w Kanadzie, t. 4.
16. Podróż w głąb pamięci. O Wacławie Iwaniuku szkice, wspomnienia, wiersze. Pod red. J. Wolskiego, H. Wójcika, E. Zymana. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 2005, 454 s. Bibl. Pol. w Kanadzie, 36.
17. R. Sabo: Niech będzie. Redaktorzy serii: H. Wójcik i E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie; Berlin: Mordellus Pres 2005, 25 s. Kolofon. Bibliofilska Ser. Poetycka Pol. Funduszu Wydawn. w Kanadzie, t. 6.
18. Z. Wyrzykowski: Błędy i braki. Wspomnienia, fakty i syntezy z dziejów II Rzeczpospolitej. Z rkpsu odtworzył, oprac. i wstępem opatrzył E. Zyman. Katow.: Gnome – Wydawn. Nauk. i Artyst. 2005, 138 s.
19. E. Dusza: Popioły. Redaktorzy serii: H. Wójcik i E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 2006, 19 s. Kolofon. Druga Bibliofilska Ser. Poetycka Pol. Funduszu Wydawn. w Kanadzie, t. 1.
20. J. Korey-Krzeczowski: Poemat o ziemi. [Wiersze]. Red.: E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 2006, 13 s. Kolofon.
Druk bibliofilski.
21. J. Korey-Krzeczowski: Powracam tutaj z własnej woli. Szkice i wspomnienia o wybranych twórcach Ziemi Świętokrzyskiej. Red. i posł.: E. Zyman. Rzeszów: Stow. Artyst.-Lit. „Fraza” 2006, 141 s.
22. M. Kusiba: Admiral Road. Redaktorzy serii: H. Wójcik i E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 2006, 18 s. Kolofon. Druga Bibliofilska Ser. Poetycka Pol. Funduszu Wydawn. w Kanadzie, t. 3.
23. B. Czaykowski: Ziemioskłon. [Poemat]. Red.: E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 2007, 17 s. Kolofon.
Druk bibliofilski.
24. J. Korey-Krzeczowski: Barwy młodości. [Powieść]. Red. i posł.: E. Zyman. Rzeszów: Otwarty Rozdział 2007, 267 s.
25. J. Korey-Krzeczowski: Wiersze dla Ireny. Redaktorzy serii: H. Wójcik i E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 2007, 26 s. Kolofon. Druga Bibliofilska Ser. Poetycka Pol. Funduszu Wydawn. w Kanadzie, t. 5.
26. A. Wolak: Twarze. Redaktorzy serii: H. Wójcik i E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 2007, 18 s. Kolofon. Druga Bibliofilska Ser. Poetycka Pol. Funduszu Wydawn. w Kanadzie, t. 4.
27. A. Busza, Bogdan Czaykowski: Pełnia i przesilenie = Full Moon and Summer Solstice. [Wiersze]. Red. i wstęp w formie wywiadu z A. Buszą: E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie; Rzeszów: Stow. Lit.-Artyst. „Fraza” 2008, 83 s.
28. G. Zambrzycka: Godzina w katedrze. Studium. Red.: E. Zyman. Toronto, Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 2008, 14 s. Kolofon. Druga Bibliofilska Ser. Poetycka Pol. Funduszu Wydawn. w Kanadzie, t. 6.
29. W. Grzegorzewska: Inne obroty. [Wiersze]. Red.: E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie; Rzeszów: Stow. Artyst.-Lit. „Fraza” 2010, 57 s.
30. Z. Bohdanowiczowa: Pan Tadeusz w Toronto. Oprac., przyp. i wstępem opatrzył E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 2011, 19 s. Kolofon.
Druk bibliofilski.
31. A. Góra: Krzyk do nieba. [Reportaże]. Red. i posł.: E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie; Siennica Różana: Wakacyjna Akad. Reportażu im. R. Kapuścińskiego 2011, 108 s.
32. M. Kusiba: Żabką przez Atlantyk. [T.] 1. Podręcznik do kobiet. 100 felietonów (niemal) feministycznych. Red. i wstęp: E. Zyman. Lubl.: Wydawn. UMCS; Toronto, Mississauga: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 2011, 363 s.
33. G. Zambrzycka: Bóg miodu. Notatnik jukatański [Wiersze]. Red.: E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie; Rzeszów: Stow. Artyst.-Lit. „Fraza” 2011, 42 s.
34. M. Kusiba: Żabką przez Atlantyk. [T.] 2. Cymbał w świecie. Felietony flâneura. Red.: E. Zyman. Toronto, Mississauga: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie; Siennica Różana: Wakacyjna Akad. Reportażu im. R. Kapuścińskiego 2012, 405 s.
35. A. Busza: Niepewność. Przeł. z ang. B. Tarnowska i R. Sabo. Układ i red. tomu: E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 2013, 19 s. Kolofon. Trzecia (Autorska) Bibliofilska Ser. Poetycka Pol. Funduszu Wydawn. w Kanadzie, t. 6.
36. W. Kontewicz: Wilkierze braniewskie i inne historie wierszem. Układ tomu, red. i posł.: E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie; Rzeszów: Stow. Lit.-Artyst. „Fraza” 2013, 82 s.
37. R. Chojnacki: Do prywatnego użytku [Wiersze]. Red. i nota krytyczna: E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie; Rzeszów: Stow. Lit.-Artyst. „Fraza” 2014, 29 s.
38. I. Habrowska-Jellaczyc: Aktor nie opuszcza sceny [Szkice, artykuły , wspomnienia]. Red. i wstęp: E. Zyman. Szczecinek: Fundacja „Nasza Przyszłość” 2014, 212 s.
39. W. Kontewicz: Appendix. Wybór wierszy, układ tomu i red.: E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie 2014, 19 s. Kolofon. Czwarta Bibliofilska Ser. Poetycka Pol. Funduszu Wydawn. w Kanadzie, t. 1.
40. R. Sabo: Podwórko [Wiersze]. Red. i nota krytyczna: E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie; Rzeszów: Stow. Lit.-Artyst. „Fraza” 2014, 48 s.
41. G. Zambrzycka: Niewidzialny zapaśnik [Wiersze]. Red. i nota krytyczna: E. Zyman. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie; Rzeszów: Stow. Lit.-Artyst. „Fraza” 2015, 56 s.
42. F. Śmieja: Dotykanie świata: wiersze wybrane. Wstęp: Z. Andres. Wybór, układ wierszy oraz red. tomu: E. Zyman. Toronto, Mississauga: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie; Rzeszów: Stow. Lit.-Artyst. „Fraza” 2016, 435 s.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2012, 2015.
 • Wywiady zob. Twórczość poz. 9, 15 oraz m.in.: A jednak mała śmierć. Rozm. M. Kusiba. „Gazeta”, Toronto 1988 nr 47; „Objąć cię słowem, chociażby na chwilę”. Rozm. A. Lubicz-Łuba. „Fraza” 2007 nr 3; Sens emigracji. Rozm. E. Dusza. „Dz. Związkowy”, Chicago 2007 nr 68; W Kanadzie też jest Polska. Rozm. A. Piskulak, „Świętokrzyski Kwart. Lit.” 2007 nr 3/4.

Ogólne

 • Edward Zyman. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Oprac.: E. Zyman, B. Piotrowska. Kielce: Woj. Bibl. Publiczna im. W. Gombrowicza 2013, 274 s. Wyd. jako dokument elektroniczny: Kielce: Woj. Bibl. Publiczna im. W. Gombrowicza, 1 dysk optyczny CD-ROM.
 • P. KUNCEWICZ: E.Z. W tegoż: Agonia i nadzieja. T. 3. Poezja polska od 1956. Wwa 1993.
 • P. KUNCEWICZ: E.Z. W tegoż: Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 2. Wwa 1995.
 • A. PISKULAK: Utracona Polska w podwójnym sensie. „Dedal” 2004 nr 2.
 • J. WOLSKI: Polscy poeci w Toronto. Nowa generacja. W: Poezja polska w Kanadzie. Rzeszów 2005, passim.
 • E. DUSZA: W czyim obcym domu. O poezji E. Zymana. „Fraza” 2007 nr 3.
 • J. BUDZIK: „Jesteśmy zawsze obcy tu ciągle jeszcze, tam już nieobecni”. O poezji E. Zymana. W: Literatura polska w Kanadzie. Katow. 2010; przedr. w tejże: Zadomowieni i wyobcowani. Kr., Toronto 2013.
 • J. WOLSKI: Poeci „polskiego” Toronto. W: Literatura polska w Kanadzie.Katow. 2010.
 • J. PASTERSKI: Przeciw zwątpieniu. „Fraza” 2014 nr 4.
 • B. SZAŁASTA-ROGOWSKA: Dom nasz pytaniem – wizje polskości w poezji polskiej w Kanadzie. W: Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie. Tor. 2014.

Dzień jak co dzień

 • J. PLUTA: Wiersze Zymana. „Tyg Kult.” 1979 nr 22.
 • T. GIERYMSKI: Poezja mądrej nieufności. „Nad Wartą” 1979 nr 3.

Co za radość żyć

 • T. BŁAŻEJEWSKI: Szczerość słów i gestów. „Odgłosy” 1980 nr 22.
 • R. CHOJNACKI: W orbicie Nowej Fali. „Student” 1980 nr 9.
 • W. JURASZ: Widzieć, rozumieć, walczyć. „Nowy Wyraz” 1980 nr 10.
 • S. RUSIN: Spojrzeć prawdzie w oczy. „Nurt” 1980 nr 5.
 • E. STAROSTA: Najprostsze sprawy. „Fakty” 1980 nr 10.

U Boga każdy błazen

 • [B. ZADURA] N. JURAK: Banany jak kartofle. „Akcent” 1991 nr 4.

Metamorfozy głębin Twoich

 • J. GIZELLA: Walka z wiatrakami. „Nowy Dz.”, Nowy Jork 2004 nr z 19 III dod. „Prz. Pol.”.
 • J. GIZELLA: Zero tolerancji? „Fraza”2004 nr 2.
 • K. LISOWSKI: Do Europy bez polskich grafomanów. „Akcent” 2004 nr 3/4.

Przeznaczenie jest wyborem

 • A. LUBICZ-ŁUBA: Kanadyjczyk – dumny Polak. „Fraza” 2006 nr 3.

Z podręcznego leksykonu

 • J. WOLSKI: Poeta wyzuty z nadziei? „Fraza” 2007 nr 3.

Scalić oddalone

 • A. PISKULAK: Owocny trud scalania. „Świętokrzyski Kwart. Lit.” 2009 nr 12.
 • W. MICHALSKI: W Kanadzie po polsku. „Akcent” 2012 nr 4 [dot. też: Mosty z papieru].

Mosty z papieru

 • J. HNIDIUK: Dokument i hołd. „Forum Akad.” 2011 nr 7/8.
 • A. KOBELSKA. „Nowe Książ.” 2011 nr 7.
 • A. PISKULAK: Trwałe i potrzebne mosty. „Świętokrzyski Kwart. Lit.” 2011 nr 4.
 • J. CHŁAP-NOWAKOWA: Mosty z papieru. O (nie)zbędności słowa drukowanego. „Perspektywy Kult.” 2012 nr 4.
 • B. DOROSZ: Laudacja, rewizja, czy wiwisekcja? „Pam. Lit.”, Londyn 2012 z. XLVII-XLIV.
 • M. KUSIBA: Sens budowania mostów z papieru. „Nowy Dz.”, Nowy Jork 2012 nr z I dod. „Prz. Pol.”.
 • W. MICHALSKI: W Kanadzie po polsku. „Akcent” 2012 nr 4 [dot. też: Scalić oddalone].