Ignacy KARPOWICZ
Autorka hasła: Katarzyna Batora

Ignacy KARPOWICZ
Autorka hasła: Katarzyna Batora

ur. 1976

Prozaik, krytyk literacki

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzony 26 lipca 1976 w Białymstoku. Okres wczesnego dzieciństwa spędził we wsi Słuczanka pod Białymstokiem, później wraz z rodzicami przeprowadził się do Białegostoku. Uczył się w tamtejszym I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza; w którym zdał maturę. Następnie wyjechał do Warszawy, gdzie w 1995-98 studiował na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował też jako nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Warszawie. Rozwijał zainteresowania z zakresu iberystyki i afrykanistyki, a także zajmował się tłumaczeniami z języka angielskiego, hiszpańskiego i amharskiego, urzędowego języka Etiopii, gdzie przebywał w 2000. W 2002-06 podróżował m.in. po Ameryce Środkowej (Kostaryka, Panama, Gwatemala, Kolumbia, Nikaragua) i Afryce Wschodniej. W 2002 rozpoczął twórczość prozatorską; debiutował na łamach pisma „FA-art” fragmentem nie wydanej w całości powieści pt. Geometrie. Komentarz tłumacza Roberta Cionglera (nr 4). W 2006 po ukazaniu się drukiem powieści Niehalo zamieszkał w Warszawie. W 2007 otrzymał stypendium „Homines Urbani 2007”, przyznane przez Stowarzyszenie Decjusza oraz Instytut Książki w Krakowie i w 2008 przeniósł się na dwa lata do Krakowa. Był też stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fragmenty powieści, opowiadania oraz sporadycznie artykuły i recenzje drukował m.in. w pismach: „FA-art” (2005-06), „Lampa” (2006), „Dekada Literacka” (2007-09), „Gazeta Wyborcza” (2008 i od 2011), „Morele i Grejpfruty” (2007), „Bliza” (2009), „Polityka” (2009-11; tu w 2009-10 felietony w cyklu Kawiarnia literacka), „Znak” (2012), „Charaktery Pisma” (2013), „Książki. Magazyn do czytania” (od 2013). W 2011 zajął drugie miejsce w plebiscycie „Polski Nobel 2040” na najlepszego polskiego pisarza przed czterdziestym rokiem życia zorganizowanym przez „Gazetę Wyborczą”. Mieszka w Słuczance pod Białymstokiem.

TWÓRCZOŚĆ

1. Niehalo. [Powieść]. Wołowiec: Czarne 2006, 216 s. Wyd. 2 Kr.: WL 2013.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: WL 2013, plik w formacie PDF, EPUB, MOBI. – Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta J. Kiss. Piaseczno: Heraclon International; Storybox.pl [2014], 1 płyta w formacie mp3. Lit. Współcz. – Heraclon Intermedia.
Nominacja do nagrody Paszport „Polityki” 2007.
Adapt. teatr. pt. Czarna skrzynka: Reż. i scenariusz: J. Kasper. Wyst., Wągrowiec, T. Prób 2008.
2. Cud. [Powieść]. Wołowiec: Czarne 2007, 273 s. Linie Krajowe. Wyd. 2 zmien. Kr.: WL 2013, 311 s.
Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta P. Borowski. Piaseczno: Heraclon International; Storybox.pl [2014], 1 płyta w formacie mp3. Lit. Współcz.-Heraclon Intermedia.
Przekł. węgier.: Csoda. [Przeł.] G. Körner. [Budapest] 2014.
3. Nowy kwiat cesarza (i pszczoły). [Powieść]. Zdjęcia: I. Karpowicz. Wwa: PIW 2007, 255 s.
Nagroda Lit. im. W. Kazaneckiego, przyznana przez prezydenta Białegostoku w 2007.
4. Gesty. [Powieść]. Kr.: WL 2008, 260 s. Wyd. 2 tamże 2013.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: WL 2008, plik w formacie EPUB, MOBI. Wyd. nast. 2011.
Nagroda Lit. im. W. Kazaneckiego, przyznana przez prezydenta Białegostoku w 2009, nominacja do finału Nagrody Lit. Nike 2009.
Przekł. litew.: Gestai. [Przeł.] K. Uscila. Vilnius 2011.
5. Balladyny i romanse. [Powieść]. Kr.: WL 2010, 574 s. Wyd. nast. tamże 2011.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: WL 2010, plik w formacie EPUB, MOBI.
Nagroda Lit. im. W. Kazaneckiego, przyznana przez prezydenta Białegostoku w 2011, nagroda Paszport „Polityki” w 2011, nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2011.
Przekł.: słoweń.: Baladine in romance. [Przeł.] J. Unuk. Ljubljana 2014, – węgier.: Égiek és földiek. [Przeł.] G. Körner. [Budapest] 2012.
Adapt.: teatr.: pt. Balladyny i romanse. Szkic. Reż.: K. Dworakowski. Wyst. Kr., PWST im. L. Solskiego – filia we Wr., Wr. Sala Studio 2012, wyst. nast.: Reż.: K. Dworakowski. Łódź, T. Lalki i Aktora „Pinokio” 2012.
6. Zapewnia się atmosferę życzliwości = Overwhelmed by the atmosphere of kindness. [Album]. Fot.: T. Tomaszewski. Tekst: I. Karpowicz, G. Sobecka. Białystok: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 2012, 186 s.
Tekst w języku pol. i ang. – Dot. woj. podlaskiego.
7. ości. [Powieść]. Kr.: WL 2013, 468 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: WL 2013, plik w formacie PDF, EPUB, MOBI.
Nominacja do finału Nagrody Lit. Nike 2014 oraz nagroda Nike Publiczności, przyznana w plebiscycie czytelników „Gaz. Wybor.” w 2014, Warsz. Nagroda Lit. w kategorii proza w 2014.
Przekł.: bułg.: K-osti. [Przeł.] L. Račeva. Sofiâ 2017, – węgier.: Szálkák. [Przeł.] G. Körner. [Budapest] 2017.
Adapt. teatr.: Adapt.: J. Bednarczyk, P. Miśkiewicz. Reż.: P. Miśkiewicz. Wyst. Wwa, T. Soho Factory 2018.
8. Sztuka znikania. Film dokumentalny. Scenariusz i reż.: B. Konopka, P. Rosołowski. Komentarz: I. Karpowicz. Ekran. 2013.
Dot. haitańskiego kapłana wudu Amona Frémona i jego wizyty w Polsce w 1980.
9. Sońka. [Powieść]. Kr.: WL 2014, 204 s. Por. poz. 11.
Nominacja do finału Nagrody Lit. Nike 2015.
Wyd. jako dokument dźwiękowy (w formie utworu dramatycznego): Adapt. i reż.: K. Kiczek. Kr.: WL 2017, 1 płyta CD w formacie mp3.
Przekł: niem.: Sonka. [Przeł.] K. Kowarczyk. Berlin 2017.
10. Dybuk. [Utwór dramatyczny]. Tekst sceniczny inspirowany „Dybukiem” Sz. Anskiego: I. Karpowicz oraz zespół aktorski. Reż.: A. Smolar. Wyst. Bydg., T. Pol. im. H. Konieczki, 2015.
11. Sońka. [Utwór dramatyczny]. Praprem.: Reż.: A. Korytkowska-Mazur. Wyst. Białystok, T. Dram. im. A. Węgierki 2015. Por. poz. 9.
12. Miłość. [Powieść]. Kr.: WL 2017, 289 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: WL 2017, plik w formacie PDF, EPUB, MOBI.

OPRACOWANIA (wybór)

Autor o sobie

 • Wywiady: Absurd w Białymstoku, absurd pod palmami. Rozm. B. Staszczyszyn. „Tyg. Powsz.” 2006 nr 32 [dot. gł.: Niehalo]; Białystok niehalo. Rozm. M. Żmijewska. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 134 [dot. gł.: Niehalo]; Białystok z „kosmicznej” strony. Rozm. J. Paliwoda. „Kur. Poranny” 2006 nr 209 [dot. gł.: Niehalo]; Odklejacz. Rozm. J. Paliwoda. „Lampa” 2006 nr 9; Ignacy, skąd się właściwie wziąłeś?. Rozm. M. Robert. „Notes Wydawn.” 2007 nr 3; Musiałem uciec z Białegostoku, by wreszcie żyć po swojemu. Rozm. K. Masłoń. „Rzeczpospolita” 2007 nr 1; Rzeczywistość jednojajowa. Rozm. K. Masłoń. „Wyspa” 2007 nr 1; Niepewność i żarty. Rozm. R. Ostaszewski. „Dekada Lit.” 2008 nr 2/3; O „Niehalo”, podróżach, styku religii i języka. Rozm. M. Duda. „Odra” 2008 nr 2; Żeby dokądkolwiek dojść należy wyjść. Rozm. K. Kwiecień. „Gość Kr.” 2008 nr 5; Błąd jest piękny i wzruszający. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 249; Z klęską mi do twarzy. Rozm. A. Wolny-Hamkało. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 223; Bogowie w promocji. Rozm. M. Żmijewska. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 248 dod. „Białystok”; Lubię Jezusa i Nike. Rozm. M. Żmijewska. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 258 dod. „Duży Format” nr 43 [dot. też: Balladyny i romanse]; Piszę swoją klęskę. Rozm. J. Sobolewska. „Polityka” 2010 nr 44 [dot. też: Balladyny i romanse]; Skończmy z tym romantyzmem. Rozm. T. Mikulicz. „Kur. Poranny” 2010 nr 252; Polakowi staje w okolicach śmierci. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2011 nr 280; Wszyscyśmy z sieci. Nie ze wsi. Nie wstydź się swojego chłopa. Dyskusja o tożsamości Polaków. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2012 nr 228; Nasza ukochana cywilizacja śmierci. Rozmowa z K. Dunin i I.Karpowiczem. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2013 nr 131 [dot. gł.: ości]; Nowy plastikowy świat. Rozm. G. Butkiewicz. Powst. 2011 [on-line] [dostęp 27 maja 2013]. Dostępny w Internecie: http://www.studnia.net.pl/2011/06/08/nowy-plastikowy-swiat [dot. gł.: Balladyny i romanse]; Ignacy Karpowicz: „ości” stają w gardle. Rozm. D. Gajda. Powst. 2013 [on-line] [dostęp 14 czerwca 2013]. Dostępny w Internecie: http://kultura.onet.pl/ksiazki/rozmowy/ignacy-karpowicz-osci-staja-w-gardle,1,5534173,artykul.html [dot. gł.: ości]; Jezus jako paralizator. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2014 nr 119 [dot. m.in. Sońka]; Na Podlasiu każda wieś mówi innym językiem. Rozm. T. Mikulicz. „Przegląd” 2015 nr 14 [dot. gł. Sońka]; Legendy do obiadu i kłamstewka na spowiedzi. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2017 nr 268 [dot. gł. „Miłość”].

Ogólne

 • J. SOBOLEWSKA: Będziesz śmiał się każdego dnia. „Polityka” 2011 nr 11.
 • M. KOŚCIAŃCZUK: Odmiany śmierci i umierania w prozie Ignacego Karpowicza. „Zesz. Nauk. Centrum Badań im. E. Stein” 2012 nr 9.
 • A. MAJCHROWSKA: ZwyczajnOŚCI Ignacego Karpowicza. „Kult. Liberalna” 2013 nr 236 [on-line] [dostęp 6 grudnia 2013]. Dostępny w Internecie: http://kulturaliberalna.pl/2013/07/16/majchrowska-zwyczajnosci-ignacego-karpowicza.
 • M. NARBUTT: Romans w stylu gender. „wSieci” 2014 nr 42 [dot. też K. Dunin].
 • D. NOWACKI: Literatura przewrotnych pocieszeń. „Tyg. Powsz.” 2014 nr 10 dod. „Książ. w Tyg.” nr 1/2.
 • W. RUSINEK: „Horror metaphysicus”. O twórczości Ignacego Karpowicza. W: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1. Katow. 2014.
 • K. SAWICKA-MIERZYŃSKA: Ponowoczesne (re)wizje romantyzmu w twórczości Ignacego Karpowicza. W: Romantyzm użytkowy. Szczec. 2014.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Skandal nowej generacji. „Tyg. Powsz.” 2014 nr 41 [dot. też K. Dunin].
 • H. GOSK: Środkowoeuropejczyk w krainie „niehalości”. Studium przypadku bohaterów prozy Ignacego Karpowicza. W tejże: Wychodzenie z „cienia imperium”. Kr. 2015, przedr. w: W ogrodzie świata. Kr. 2015.

Niehalo

 • P. DUNIN-WĄSOWICZ: Najmniejsza apokalipsa. „Lampa” 2006 nr 5.
 • M. FLAK: Zaliczyć glebę – i przetrwać. „Tyg. Powsz” 2006 nr 32 dod. „Książ. w Tyg.”.
 • P. GRUSZCZYŃSKI: Próby korekcyjne. „Dialog” 2006 nr 7.
 • R. KOZIK: Gdyby autor tej książki poszedł na całość… „Gaz. Wybor.” 2006 nr 143 dod. „Kraków”.
 • K. MALISZEWSKI. „Dz. Polska. Europa. Świat” 2006 nr 32.
 • T. MIZERKIEWICZ: Halucynacje muszą być. „FA-art” 2006 nr 1/2, przedr. w tegoż: Literatura obecna. Kr. 2013.
 • D. NOWACKI: Odwet na historii i polityce. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 107.
 • A. PLUSZKA: Frustracja na miarę możliwości. „Twórczość” 2006 nr 11.
 • K. JANOWSKA: Karpowicz jest halo. „Polityka” 2007 nr 5 [dot. też: Cud].
 • M. KOCHANOWSKI: Ta „brudna” powieść. „Kur. Poranny” 2007 nr 40.
 • J. SŁODKOWSKI; K. RAKOWSKA: Jest „niehalo”, ale są i cuda. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 56 dod. „Łódź” [dot. też: Cud].
 • A. LEWANDOWSKA: Postzależnościowe narracje patriotyczne w wybranych tekstach Doroty Masłowskiej, Dawida Bieńkowskiego i Ignacego Karpowicza. „Porównania” 2013 t. 12.
 • K. CZAJA: Literaturoznawcy tożsamość wieloraka. (Na przykładzie wybranych powieści Davida Lodge’a i Ignacego Karpowicza). „Twórczość” 2015 nr 6 [dot. też: ości].
 • Zob. też Wywiady.

Cud

 • S. BAUMAN: Najpiękniejszy trup świata. „Nowe Książ.” 2007 nr 5.
 • J. BIELAS: Cud mniemany, czyli Karpowicza dzieło i krytycy. „Twórczość” 2007 nr 7.
 • K. JANOWSKA: Karpowicz jest halo. „Polityka” 2007 nr 5 [dot. też: Niehalo].
 • A. MADALIŃSKI: Powiastka o świętym Mikołaju. „Tyg. Powsz.” 2007 nr 34.
 • R. OSTASZEWSKI: 36,7 stopnia po śmierci. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 31.
 • W. RUSINEK: Problemy z metafizyką. „FA-art” 2007 nr 1/2.
 • J. SŁODKOWSKI; K. RAKOWSKA: Jest „niehalo”, ale są i cuda. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 56 dod. „Łódź” [dot. też: Niehalo].
 • J. SZERSZUNOWICZ: Cudowny denat. „Kur. Poranny” 2007 nr 20.
 • J. WACH: Wielka nieobecna. „Akcent” 2007 nr 4.
 • M. WILK: Cud, miód i orzeszki. „Studium” 2007/2008 nr 5/6/1.
 • K. DUNIN: Co oznacza nowe zakończenie „Cudu”? Boga trzeba zabić. „Gaz. Wybor.” 2013 nr 223.

Nowy kwiat cesarza (i pszczoły)

 • J. BIELAS: Mozaika z etiopskich kwiatów. „Twórczość” 2007 nr 12.
 • A. LESZCZYŃSKI: Antyreportaż afrykański. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 165.
 • P. MACKIEWICZ: Hallo, hallo! Kto mówi? „Nowe Książ.” 2007 nr 11.
 • A. NASIŁOWSKA: Koktajl turystyczny. „Polityka” 2007 nr 22.
 • K. RYCĄBEL: Nowe szaty cesarza. „FA-art” 2007 nr 3.

Gesty

 • A. CIECHANOWSKA: Zabójczy brak traumy. „Lampa” 2008 nr 10.
 • M. DVORÁK: Życie jako plagiat. „Gaz. Wybor.” 2008 nr 248 dod. „Kraków”.
 • D. NOWACKI: Pisać jak Paulo Coelho. „Gaz. Wybor.” 2008 nr 258.
 • M. ROBERT: Ze skalpelem na duszę mężczyzny. „Dz. Polska. Europa. Świat” 2008 nr 284.
 • J. SOBOLEWSKA: Matka i syn – taniec gestów. „Dz. Polska. Europa. Świat” 2008 nr 259.
 • J. SZAKET: Dwadzieścia jeden razy dwa. „FA-art” 2008 nr 4.
 • S. IWASIÓW: Gramatyka powieści. „Nowe Książ.” 2009 nr 1.
 • M. ORSKI: Lament współczesnego tetryka. „Prz. Powsz.” 2009 nr 3, przedr. pt. Rodzinna Syberia. W tegoż: Opowieści dla dorosłych i opowiastki dla niedorosłych. Wr. 2010.
 • M. RADZIWON: Nie ma ludzi szczęśliwych. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 134.
 • N. KOTARBA: Zapisać świat, by odnaleźć siebie…, czyli o roli słowa w „Gestach” Ignacego Karpowicza oraz „Kraju bez kapelusza” Dany’ego Laferrière’a. „Rocz. Komparatystyczny” 2016 R. 7.
 • C. ROSIŃSKI: Obrazy starości późnej w polskiej prozie najnowszej. „Ruch. Lit.” 2016 z. 2 [dot. też: E. Rylski: Na grobli].

Balladyny i romanse

 • J. CIOSEK: Metamorfozy chińskiego ciasteczka. „Dz. Pol.” 2010 nr 296.
 • J. KAMIŃSKI: Boski Karpowicz. „Lampa” 2010 nr 11.
 • R. KOZIK: Karpowicz doszarżował. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 285.
 • M. WAPIŃSKA: Bogowie z prefabrykatów. „Dz. Gaz. Prawna” 2010 nr 212.
 • J. SZAKET: Chińskie ciasteczko. „FA-art” 2010 nr 3/4.
 • L. BUGAJSKI: Profanum pożarło sacrum. „Twórczość” 2011 nr 4.
 • K. DUNIN: Rozważny i romantyczny. „Gaz. Wybor.” 2011 nr 211.
 • A. KARPIŃSKI. „Goniec Wolności” 2011 nr 8.
 • M. ORSKI: Satyryczny „matrix” Karpowicza. „Nowe Książ.” 2011 nr 3.
 • Rec. adapt. teatr.: wyst. w Łodzi: M. BAŁCZEWSKI: Balladyny i romanse w Teatrze Pinokio [on-line] [dostęp 24 maja 2013]. Dostępny w Internecie: http://www.plasterlodzki.pl/teatr/recenzje-spektakli/6260-balladyny-i-romanse-w-teatrze-pinokio-foto; Ł. KACZYŃSKI: „Balladyny i romanse” w Teatrze „Pinokio”. „Polska Dz. Łódz.” 2012 nr 284; K. SKRĘT: Miejsce bogów jest między ludźmi. „Teatralia” [on-line] 2013 nr 47 [dostęp 8 lipca 2013]. Dostępny w Internecie: http://www.teatralia.pl ; J. TARGOŃ: Narracja femme fatale. Powst. 2013 [on-line] [dostęp 27 maja 2013]. Dostępny w Internecie: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/160806.html, – wyst. we Wr.: J. KLEBANIUK: Bogowie i lalki. Powst. 2013 [on-line] [dostęp 27 maja 2013]. Dostępny w Internecie: http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/139651.html.
 • Zob. też: Wywiady.

ości

Sońka

 • L. BUGAJSKI: Droga Mleczna i masło. „Twórczość” 2014 nr 6.
 • J. BURNATOWSKI: Fiasko wojennych kochanków. Na marginesach „Sońki” Ignacego Karpowicza. „Bliza” 2014 nr 4.
 • J. CYNGOT: Jestem z Tobą. Opowieść Sońki. „Migotania” 2014 nr 4.
 • P. CZAPLIŃSKI: Jak wyjść z kopalni trupów. „Gaz. Wybor.” 2014 nr 115.
 • I. GIELATA: „Święta” Sońka „od Niezliczonych Boleści”. „Świat i Sł.” 2014 nr 2.
 • R. KOZIOŁEK: Esesman, mój bliźni. „Książ. Mag. do Czytania” 2014 nr 2, przedr. w tegoż: Dobrze się myśli literaturą. Wołowiec – Katow. 2015.
 • A. LIPCZAK. Powst. 2014 [on-line] [dostęp 16 grudnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://culture.pl/pl/dzielo/ignacy-karpowicz-sonka.
 • D. NOWACKI: Układanie melodramatu. „Nowe Książ.” 2014 nr 8.
 • M. ORSKI: Jaskinie cierpień. „Odra” 2014 nr 10.
 • W. RUSINEK: W cudzym imieniu, własnym głosem. „Opcje” 2014 nr 3.
 • J. SOBOLEWSKA: Zdrajczyni, dziwka, szeptucha. „Polityka” 2014 nr 20.
 • I. PIOTROWSKA: „Sońka” Ignacego Karpowicza. Propozycja pracy z lekturą. W: Twórcze praktyki polonistyczne. Kr. 2015.
 • D. NOWACKI: Karpowicz. Dawno, dawno temu. „Gaz. Wybor.” 2015 nr 208.
 • A. CZYŻAK: W cudzej przestrzeni. Narracyjne gesty (samo)poznania w prozie przełomu XX i XXI wieku. „Białost. Studia Literaturoznawcze” 2016 t. 8 [dot. też: M. Bieńczyk: Terminal; P. Potoroczyn: Ludzka rzecz].
 • A. SAKOVIČ: Da prablematyki pol’ska-belaruskaga pemežža. A povesc’ „Sońka” Ignacyâ Karpoviča. „Białorutenistyka Białostoc.” 2016 T. 8.
 • A. BRONDER: „?/od nowej strony?/”. O intertekstualnym i intersemiotycznym wymiarze „Sońki” Ignacego Karpowicza. „Jęz. Artyst.” 2017 t. 16.
 • Zob. też Wywiady.

Dybuk

 • W. MROZEK: „Dybuk” w czasach internetowego hejtu. [A.] Smolar i Karpowicz wystawiają klasykę dramatu żydowskiego. Powst. 2015 [on-line] [dostęp 24 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: http://wyborcza.pl/1,75410,19303948, dybuk-w-czasach-internetowego-hejtu-smolar-i-karpowicz-wystawiaja.html.
 • K. WALIGÓRA: Nie-żywy. Powst. 2015 [on-line] [dostęp 24 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: http://www.sztukawspolczesna.org/recenzja/2015-2016/242/nie-zywy.
 • SZ. SPICHALSKI: Gra w ducha. „Dialog” 2016 nr 11.
 • Dybuk w szkole. Rozmowa A. Dzierzgowskiej, J. Krakowskiej, H. Maciąg, M. Rakoczy i A. Smolar. „Dialog” 2016 nr 11.

Sońka.

Miłość

 • J. CIEŚLAK: Szczerość czy pisarska poza. „Rzeczpospolita” 2017 nr 300.
 • D. KARPIUK: On, on i miłość. „Newsweek Polska” 2017 nr 48.
 • D. NOWACKI: M jak miłość, M jak majstersztyk. „Gaz. Wybor.” 2017 nr 270.
 • J. SOBOLEWSKA: Duszność uczuć. „Polityka” 2017 nr 49.
 • Zob. też Autor o sobie i Wywiady.