Izabela FILIPIAK
Autorka hasła: Barbara Marzęcka

Izabela FILIPIAK
Autorka hasła: Barbara Marzęcka

ur. 1961

Zmieniła nazwisko na Morska.

Prozaiczka, felietonistka, publicystka.

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzona 24 sierpnia 1961 w Gdyni, córka Stanisława Filipiaka, urzędnika, i Jadwigi z Sicińskich. Uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Gdyni; w 1980 zdała maturę. Następnie studiowała polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim (UG). W czasie studiów zdała egzamin na instruktora teatralnego i prowadziła samodzielnie amatorski teatr, w którym wystawiła m.in. własny poetycki dramat o czarownicach. W 1986 otrzymała na UG magisterium na podstawie pracy Śmierć jako gwałt w poezji Stanisława Grochowiaka, napisanej pod kierunkiem prof. Marii Janion. W tymże roku wyjechała na paszporcie turystycznym do Francji, aby uczyć się języka francuskiego w szkole Alliance Française. Pod koniec roku szkolnego wystąpiła zarówno do rządu francuskiego, jak i do ambasady amerykańskiej o przyznanie jej azylu politycznego. Uzyskała dwie odpowiedzi przychylne, ale w listopadzie 1987 zdecydowała się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Podejmowała tam różne prace zarobkowe, okresowo przebywała na zasiłku dla bezrobotnych. Równocześnie studiowała m.in. sztuki wizualne, a w 1989 improwizację teatralną i dramatopisarstwo w szkole HB Studio w Nowym Jorku. Debiutowała w 1990 opowiadaniem pt. Zdobycz, opublikowanym na łamach czasopisma „Kontakt” (Paryż, nr 9/10). Opowiadania, wiersze, artykuły i recenzje drukowała następnie m.in. w dodatku „Nowego Dziennika” „Przegląd Polski” (Nowy Jork, od 1990), a także w pismach krajowych: „bruLionie” (od 1991), „Czasie Kultury” (1990, 1991, 1992, 1995), „Odrze” (1991, 1992, 1994, 1996), dodatku do „Życia Warszawy” „Ex Libris” (od 1995). W 1996 wróciła do Polski. W 1997 została członkiem SPP. Od tegoż roku prowadziła przez pewien czas zajęcia z kreatywnego pisania na podyplomowych studiach Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ogłaszała artykuły, recenzje, wiersze m.in. w „Res Publice Nowej” (1997-2000), a cykle felietonów w magazynach ilustrowanych: „Marie Claire” (1998-99), „Wysokie Obcasy” (1999-2000), „Pani” (2000-01) i „Activist” (2001-02). W 1999 wyreżyserowała i wystawiła przedstawienie swoich studentek z warsztatów twórczego pisania w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. W 2001-2007 prowadziła zajęcia z kreatywnego pisania na Studium Literacko-Artystycznym przy Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2003 ponownie pojechała do Stanów Zjednoczonych na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej jako visiting scholar w Institute of Slavic, East European and Eurasian Studies na University of California w Berkeley. Po otrzymaniu w 2005 w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie tytułu doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. Maria Komornicka i kreacje odmienności (promotor prof. M. Janion) wzięła w 2006 udział jako affiliated scholar w programie badań genderowych w Beatrice Bain Research Group na University of California w Berkeley. W 2007-09 studiowała na Mills College w Oakland i uzyskała stopień Master of Fine Arts w zakresie literatury w języku angielskim i creative writing. W 2009 podjęła pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Kultur i Literatur Anglojęzycznych Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG. W 2010 założyła Fundację Pisarze dla Pokoju/Writers for Peace, której celem jest wspieranie obywateli w sferze publicznej. Mieszka w Gdyni.

TWÓRCZOŚĆ

1. Śmierć i spirala. [Opowiadania]. Wr.: „A” 1992, 144 s. Bibl. Feministyczna. Przedr. zob. poz. 12.
Zawartość: A końca nie widać; Zdobycz; W tango; Piramida; Maska; Przytul mnie; Our Lady of the Roses; Nic się nie stało; SKA; Ptaki; Nieporozumienie; Gwiazda; Magiczne oko; Jeszcze trochę.
2. „Hollywood” [Monodram]. Praprem.: Reż. I. Filipiak. New York, Open Center 1993.
3. Samouczek polsko – angielski. Do nauki języka angielskiego bez nauczyciela, opracowany specjalnie dla Polaków w Ameryce. Gdańsk; New York: Axter; Pol-Am Publishers 1994, 291 s. [Wyd. 2] tamże 2001.
4. Zwiedzamy Nowy Jork. Przewodnik. [Współaut.:] M. Spychalski. Gdańsk; New York: Axter; Pol-Am Publishers 1994, 127 s.
5. Absolutna amnezja. [Powieść]. Pozn.: Obserwator 1995, 246 s. Bibl. „Czasu Kult.”, 12. Wyd. nast.: Wwa: PIW 1998; Wwa: Tchu Dom Wydawn. 2006.
6. Niebieska menażeria. [Opowiadania]. Wwa: Sic! 1997, 289 s. Przedr. zob. poz. 12.
Zawartość: Marzenie; Muzeum; Pogodni bogowie…; Pitbullka; Życie na Marsie; Perszing; Od jakiegoś czasu śni mi się Polska…; Korzenie; Tajemnicze Kentile Floors; Rosyjska księżniczka; Żyję tak jakbym była nieśmiertelna…; Weronika; Portret z kotem.
7. Twórcze pisanie dla młodych panien. [Podręcznik]. Wwa: W.A.B. 1999, 310 s.
8. Madame Intuita. [Wiersze]. Wwa: Nowy Świat 2002, 78 s.
Przekł. włos.: Madame Intuita. [Przeł.] A. Amenta. Salerno 2002, [wyd. 2] Napoli 2007.
9 Alma [Powieść]. Kr.: WL 2003, 136 s.
10. Kultura obrażonych. [Felietony]. Wwa: W.A.B. 2003, 221 s.
11. Księga Em. [Dramat]. Wstęp: E. M. Grossman Wwa: tCHu doM wYdawniczy 2005, 249 s.
Dot. M. Komornickiej.
12. Magiczne oko. Opowiadania zebrane. Wwa: W.A.B. 2006, 461 s. Archipelagi
Zawiera opowiadania z poz. 1 i 6 [tu oprócz opowiadania: Haarlem i Droga warszawska]
13. My life as a rabbit. [Sztuka w jednym akcie]. Praprem. (jako sztuka czytana): Reż. I. Filipiak. Berkeley, University of California, Beatrice M. Bain Research Group 2006; wyst. nast.: Laney College, Oakland 2006. Wersja pol. zob. poz. 15.
14. Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej. [Biografia]. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2006, 579 s. Portrety Kobiet.
Rozprawa doktorska.
15. Moje życie królicze. [Sztuka w jednym akcie]. Praprem. (jako czytanie performatywne): Reż.: M. Warsicka. Olsztyn, T. im. S. Jaracza, Scena Margines 2013. Wersja ang. zob. poz. 13.
16. Glorious outlaws. Debt as a tool in contemporary postcolonial fiction. [Eseje]. Frankfurt am Main: Peter Lang 2016, 310 s. Transatlantic Studies in British and North American Culture, vol. 14
W wolnym dostępie on-line: https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/7iaddq6ytftas/download.html?data=R2xvcmlvdXMgT3V0bGF3czogRGVidCBhcyBhIFRvb2wgaW4gQ29udGVtcG9yYXJ5IFBvc3Rjb2xvbmlhbCBGaWN0aW9uIChUcmFuc2F0bGFudGljIFN0dWRpZXMgaW4gQnJpdGlzaCBhbmQgTm9ydGggQW1lcmljYW4gQ3VsdHVyZSl8fEl6YWJlbGEgTW9yc2th
Podp.: Izabela Morska.

Przekłady utworów I. Filipiak w antologiach zagranicznych: ang.: American experience – the experience of America. [Oprac.:] A. Ceynowa, M. Wilczyński. Frankfurt am Main 2013, – Scattering the dark. An anthology of Polish women poets. [Wybór. i oprac.:] K. Kovacik. Buffalo 2015, – czes.: Současná ruská, polská a ukrajinská literatura. [Przeł.] J. Jeništa. Ołomouc 2013 [tu także krótki art. dot. twórczości I. Filipiak], – franc.: Minorités littéraires (et autres) en Pologne. [Red.:] A. Grudzińska, K. Siatkowska-Callebat. Paris 2012, – niem.: Grenzen überschreiten. Mainz-München 1996; Zwischen den Linien eine polnische Anthologie. [Oprac.:] S. Geist. Hannover 1996; Selbststfindung-Selbstkonfrontation. Frauen in gesellschaftlichen Umbruchen. [Oprac.:] M. George, A. Rudolph. Dettelbach 2002; Neue Geschichten aus der Pollakey. [Oprac.:] B. Helbig-Mischewski, K.M. Załuski. Jestetten 2000; Zwischen den Linien [Oprac.:] S. Geist. Hannover 1996; Landschaften und Luftinseln. Polnische Erzahlungen der Gegenwart. [Oprac.:] A. Markiewicz. München 2000, – szwedz.: Polen berättar. Navelsträngen i jorden. Red.: I. Grönberg, S. Ingvarsson. Stockholm 2005; Ö.a*. Red.: L. Mendoza Asberg. Huddinge 2007, – włos.: Inattese vertigini. Antologia della poesia polacca dopo il 1989. [Przeł.:] A. Amenta, L. Costantino. Udine 2010.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2010.
 • Wywiady: Święta Łucja objawia się w Prospect Parku. Rozm.: J. Borowczyk, W. Ratajczak. „Czas Kult.” 1994 nr 5/6; Nie wyobrażałam sobie że zostanę pisarką… Rozm. D. Naumczyk. „Gaz. Współcz.” 1997 nr 200; Literatura jest rodzaju męskiego. Rozm.: E. Nawój, P. Głogowski. „Mag. Lit.” 1998 nr 1; Nowy Jork – mój Drohobycz. Rozm.: P. Czapliński, P. Śliwiński. W tychże: Kontrapunkt. Pozn. 1999; Kiedy kobieta kocha kobietę. Rozm. A. Kaplińska. „Viva” 2002 nr 22; Nad Zatoką San Francisco Rozm. S. Praśniewska. „Lampa” 2005 nr 9; Radykalistka. Rozm. S. Drajewski. „Głos Wielkop.” 2005 nr 128; Uranianka. Rozm. K. Bielas. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 247.
 • LP XX w. (A. Górnicka–Boratyńska).

Ogólne

 • B. KANIEWSKA: Portret Izabeli F. „Czas Kult.” 1994 nr 5 /6.
 • A. GÓRNICKA-BORATYŃSKA: Odwrotna strona rzeczy i dlaczego I. Filipiak jest pisarką feministyczną. W: Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Białystok 1995.
 • A. ZIENIEWICZ: Babski przełom. „Wiad. Kult.” 1995 nr 29 [m.in. dot. I. Filipiak].
 • M. JANION: Ifigenia w Polsce. W: Kobiety i duch inności. Warsz. 1996.
 • R. GRUPIŃSKI, I. KIERC: … mogę po prostu być. W tychże: Niebawem spadnie błoto. Pozn. 1997.
 • J. REWAJ: Manuela, Izabela, Natasza, czyli „baby runęły do literatury” „Pogranicza” 1997 nr 2 [dot. też M. Gretkowskiej i N. Goerke].
 • G. BORKOWSKA: Zeskrobać starą zaprawę z pomnika polskiej literatury. (O „młodej” prozie kobiecej) W: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej. Wwa 1998 [m.in. dot. I. Filipiak] .
 • K. BUDROWSKA: Proza I. Filipiak, czyli negacja związków heteroseksualnych i dowartościowanie homoseksualizmu; Twórczość I. Filipiak, czyli macierzyństwo patologiczne; „Odstępczyni”. Wersja I. Filipiak; Androgyne. Wersja I. Filipiak W tejże: Kobieta i stereotypy. Białystok 2000.
 • Izabela Filipiak. [Wstęp:] J. Arit. [Red.:] E. Kalinowska–Styczeń, A. Volk. Przeł. na niem. J. Arit. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 26 s. [zawiera także fragm.. utworów I. Filipiak].
 • U. GLENSK: Proza wyzwolonej generacji. 1989-1999. Kr. 2002, passim.
 • B. WARKOCKI: Poszukiwanie języka. O twórczości I. Filipiak „Teksty Drugie” 2002 nr 6.
 • K. DUNIN: Czytając Polskę. Wwa 2004, passim.
 • A. GALANT: Seksowne granice tekstu. [E.] Sonnenberg, [I.] Filipiak, [I.] Iwasiów. „FA-art” 2004 nr 1.
 • J. CHŁOSTA-ZIELONKA: Oswojona kobiecość i obca męskość, czyli o realizacji praktycznego feminizmu w twórczości I. Filipiak. „Fraza” 2005 nr 1/ 2.
 • M. FRENKIEL: Ifigenia współczesna. „Gaz. Krak.” 2005 nr 116.
 • A. BIAŁA: Anatomia, turpizm, feminizm. „Studia Kiel. Ser. Filol.” 2007 nr 6.
 • A. MACH: Folie á deux – „szaleństwo matki, szaleństwo córki”. „Rocz. Tow. Lit. im. Adama Mickiewicza” 2007.
 • B. WARKOCKI: Poza zasadą tożsamości, czyli konstruowanie odmieńca w prozie I. Filipiak. W tegoż: Homo niewiadomo. Wwa 2007.
 • B. ZWOLIŃSKA: Proza kobieca po 1989 roku wobec mitu matki – Polki. W: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji. Tor. 2007 [m.in. dot. I. Filipiak].
 • E. SZYBOWICZ: Wariatka na strychu i moherowy beret. W tejże: Apokryfy w polskiej prozie współczesnej. Pozn. 2008.
 • M. PŁACZEK: „Morderstwo w pełnym majestacie”. O figurze kobiety w prozie pisarek polskich tworzących po 1989 roku. „Fraza” 2009 nr 3 /4 [m.in. dot. I. Filipiak].
 • D. NOWACKI: Z myślą o naszych odbiorcach. W tegoż: Kto im dał skrzydła. Katow. 2011 [m.in. dot. I. Filipiak]. N. SOKOŁOWSKA: Absolutna amnezja. „Akant” 2011 nr 4.
 • A. MROZIK: Akuszerki transformacji. Wwa 2012, passim….
 • M. ŚWIERKOSZ: Przestrzenie nomadycznych figuracji w prozie Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk. Białostoc. Studia Literaturoznawcze 2013 t. 4.

Śmierć i spirala

 • M. ADAMIEC: Głos mają kobiety… „Ex Libris” 1992 nr 26.
 • G. BORKOWSKA: Święta Łucja z Nowego Jorku. „Kresy” 1993 nr 15.
 • M. CIUPEK: Kobieta w Nowym Jorku. „Dekada Lit.” 1993 nr 15.
 • A. GOLLNIKOWA: Miasto-potwór i kobieta. „Kwart. Artyst.” 1993 nr 0.
 • I. JAROSIŃSKA: Gdzie jest ten „emigracyjny skowyt”? „Nowe Książ.” 1993 nr 12.
 • W. RATAJCZAK: To wszystko z tej piekielnej samotności… „Czas Kult.” 1993 nr 2.
 • R. PRASZYŃSKI: Strach. „Nowy Nurt” 1994 nr 18.

Absolutna amnezja

 • W. BONOWICZ: Rękopis znaleziony w Trójmieście. „Tyg. Powsz.” 1995 nr 28.
 • L. BUGAJSKI: Radość i ból wspominania. „Wiad. Kult.” 1995 nr 41.
 • K. DUNIN: Polska policja menstruacyjna. „Ex Libris” 1995 nr 80.
 • M. FRAJS: Lustro bez drugiej strony. „Życie Warsz.” 1995 nr 255.
 • H. GOSK: W poszukiwaniu oparcia. „Nowe Książ.” 1995 nr 8.
 • A. KOSIŃSKA: Absolutna pamięć jednego pokolenia. „Dekada Lit.” 1995 nr 6.
 • I. KURZ: Inicjacja Marianny. „Polityka” 1995 nr 30.
 • D. NOWACKI: Pismo lekarstwem na pamięć i inne tropy. „FA-art” 1995 nr 3.
 • J. SOSNOWSKI: Każdy był małą dziewczynką. „Życie Warsz.” 1995 nr 209.
 • L. SZARUGA: W poszukiwaniu utraconej księgi. „Sycyna” 1995 nr 18.
 • K. VARGA: Tendencyjny feminizm magiczny. „Gaz. Wybor.” 1995 nr 189.
 • W. BROWARNY: Pączkowanie opowieści. „Odra” 1996 nr 2.
 • A. CZACHOWSKA: Wynurzeni z letejskich odmętów. „Prz. Artyst.-Lit.” 1996 nr 9.
 • M. LENGREN: Przepis na człowieka. „Twórczość” 1996 nr 9.
 • E. TONIAK: Portret Pani Z. w ryku bombowca. „Twórczość” 1996 nr 6.
 • J.Z. BRUDNICKI: Fala feministek. W tegoż: Ćwiczenia z wolności. Tor. 2007 [m.in. dot. I. Filipiak].
 • M. BARAN-RADWAŃSKA: Ku wolności jednostki. O mechanizmach zniewalania człowieka w powieści Absolutna amnezja Izabeli Filipiak. Sanok: Druk. Piast Kołodziej 2011, 93 s.
 • P. CZAPLIŃSKI: Języki niezależności. „Res Publica Nowa” 2011 nr 13 [m.in. dot. I. Filipiak].
 • N. SOKOŁOWSKA : Absolutna amnezja. „Akant” 2011 nr 4 [dot. też innych utworów I. Filipiak].
 • M. ŚWIERKOSZ: Marianna in bluebeard’s castle. Tropes of female authorship in Izabela Filipiak’s „Total amnesia”. W: Polish literature in transformation. Zurich; Berlin 2013.
 • J. GŁUSZEK: Doświadczenie płci w „Absolutnej amnezji” J. Filipiak. W: Literatura i doświadczenie. Białystok 2015.
 • A. WÓDKOWSKA: Bunt Marianny. Historia dojrzewania i dojrzewanie w historii w „Absolutnej amnezji” I. Filipiak. W: Kobiety i historia. Gdańsk 2015.

Niebieska menażeria

 • E. BIELA: Coś więcej niż opowiadania. „Wiad. Kult.” 1997 nr 36.
 • K. DUNIN: Między szklaną a niebieską menażerią. „Dialog” 1997 nr 12. [m.in. dot. I. Filipiak].
 • P. GŁOGOWSKI: Trudne miłości w kolorze nieba. „Mag. Lit.” 1997 nr 5 /6.
 • I. IWASIÓW: Już raczej się dobudować. „Nowe Książ.” 1997 nr 9.
 • E. KRASKOWSKA: „Że się me serce byle czym przeczula” „Arkusz” 1997 nr 9.
 • M. ORSKI: „Pyłki myślącego gwiezdnego pyłu” „Odra” 1997 nr 12.
 • A. TATARKIEWICZ: Sprawa księżniczki. „Polityka” 1997 nr 22.
 • M. ZALESKI: Dotknąć, poczuć, zrozumieć. „Tyg. Powsz.” 1997 nr 32.
 • A. CZACHOWSKA: Pętla. „PAL Prz. Artyst-Lit.” 1998 nr 1 /2.
 • R. JOCHYMEK: Ociosane kamienie. „Śląsk” 1998 nr 2.
 • M. LENGREN: „Pyłki myślącego gwiezdnego pyłu”. „Twórczość” 1998 nr 1.
 • P. CZAPLIŃSKI, P. ŚLIWIŃSKI: One. O literaturze kobiecej w ogólności oraz „Niebieskiej menażerii” I. Filipiak w szczególności. W tychże: Kontrapunkt. Pozn. 1999.
 • U. CHOWANIEC: W poszukiwaniu kobiecego świata. W: Światy nowej prozy. Kr. 2001 [dot. też: O. Tokarczuk: Dom dzienny, dom nocny].
 • P. CZAPLIŃSKI: Rozstania i powroty. W tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Kr. 2001.
 • S. JAWORSKI: Zakręty i przełomy. Kr. 2003. [m.in. dot. I. Filipiak].
 • M. TOMCZOK: Emigranctwo i nomadyzm „Niebieskiej menażerii” Izabeli Filipiak. W: Poetyka migracji. Katow. 2013.

Twórcze pisanie dla młodych panien

 • P. BRATKOWSKI: Cudzoziemiec wśród panien. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 267.
 • A. ARASZKIEWICZ: Panna, czyli prowokacja. „Res Publica Nowa” 2000 nr 5.
 • H. GOSK: Poradnik, podręcznik, tekst Twórczego Zwierzątka. „Nowe Książ.” 2000 nr 1.
 • M. MIZURO: Pójdź, kobieto, ja cię uczyć każę. „Odra” 2000 nr 5.
 • K. SZUMLEWICZ: Dobre rady panny Izabeli. „Twórczość” 2000 nr 5.

Madame Intuita

 • A. GALANT: Intuicja to za mało. „Kresy” 2003 nr 2/3.
 • J. JEŚWIŁŁ: Madame Intuita kocha kobietę. „Pogranicza” 2003 nr 2.
 • E. KRASKOWSKA: Madame Intuita zabiera głos. „Arkusz” 2003 nr 2.
 • A. NASIŁOWSKA: Intuita i intuicja. „Nowe Książ.” 2003 nr 4.
 • A. STANKOWSKA: Ironia i przekład. „Arkusz” 2003 nr 2, przedr. pt. Między ironią a przekładem. O „Madame Intuita” I. Filipiak z nieustającym odniesieniem do „Pana Cogito” Z. Herberta. W tejże: Poezji nie pisze się bezkarnie. Pozn. 2007.

Alma

 • M. MIZURO: Jednak literatura. „FA-art” 2003 nr 3/4.
 • M. CUBER: Babskie piekło. „Nowe Książ.” 2004 nr 2.
 • J. ORSKA: Sztuka okrucieństwa. „Odra” 2004 nr 7/8.
 • I. JAWORSKA: W imię Matki i Córki i Ducha Nieświętego, czyli o heretyckiej naturze kobiety. W: „Gorsza” kobieta. Dyskursy inności, samotności, szaleństwa. Wr. 2008.

Kultura obrażonych

 • K. FILIPOWICZ-TOKARSKA: Feministyczne felietony I. Filipiak „Czas Kult.” 2003 nr 4.
 • B. SŁAWIŃSKI: Pióro i trucizna. „Nowe Książ.” 2003 nr 7/8.
 • M. MIZURO: Felieton jest kobietą. „Teka” 2004 nr 1 [dot też: K. Dunin: Czego chcecie ode mnie].

Księga Em

 • J. KRAKOWSKA: Sztuki przeczytane. „Dialog” 2003 nr 12.
 • M. SZLACHETKA: Wieloznaczna metafora. „Twórczość” 2005 nr 10.
 • K. ZDANOWICZ-CYGANIAK: I Bóg stworzył…Em. „Nowe Książ.” 2005 nr 8.
 • A. MARCHEWKA: Zziębłam bardzo, zziębłam aż do kości. „Tyg. Powsz.” 2010 nr 17 dod. „Książ. w Tyg.” [dot. także: Obszary odmienności].

Magiczne oko

 • M. BOCZKOWSKA: Opowieści szeptane na ucho. „Twórczość” 2007 nr 7.
 • A. PYZIK: Podróż przez strony inności. „Lampa” 2007 nr 1.
 • M. STOCH: Mężczyźni w oczach kobiet. Edukacyjny potencjał współczesnej polskiej prozy feministycznej. „Ars Educandi” 2014. [m.in. dot. I. Filipiak].

Obszary odmienności

 • B. DARSKA: Walka o siebie. „Nowe Książki” 2007 nr 10.
 • A. LUDWIKOWSKA: Dramat kobiecości. „Twórczość” 2007 nr 11.
 • B. WARKOCKI: Sprawa Komornickiej. „Le Monde Diplomatique”, Wwa 2007 nr 7.
 • A. MARCHEWKA: Zziębłam bardzo, zziębłam aż do kości. „Tyg. Powsz.” 2010 nr 17 dod. „Książ. w Tyg.” [dot. także: Księga Em].

Moje życie królicze

 • O teatrze lesbijskim w Polsce III. Damski Tandem Twórczy. Rozmowa o dramacie. I. Morska: Moje życie królicze. Rozm.: M.[Rak] i A. [Małgowska] [on line] [dostęp 8 czerwiec 2016]. Dostępny w Internecie: www. teatralia.com.pl/teatrze-lesbijskim-polsce-iii/