Jacek Stanisław BURAS
Autorka hasła: Katarzyna Batora

Jacek Stanisław BURAS
Autorka hasła: Katarzyna Batora

ur. 1945

Krypt.: J.St.B.

Tłumacz, krytyk literacki, autor utworów dramatycznych.

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzony 10 października 1945 w Warszawie; syn Bronisława Burasa, fizyka, i Hanny z domu Kochanowicz. W 1959-62 przebywał w Wiedntaszica) w Warszawie, w którym w 1964 zdał maturę. Następnie studiował filologię germańską na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1969 uzyskał magisterium, po czym do 1970 był współpracownikiem redakcji niemieckiej Polskiego Radia. Debiutował w 1970 interpretacją wiersza pt. Mickiewiciu i uczęszczał do tamtejszego Bundesrealgymnasium XIX. Po powrocie do kraju był uczniem XIV Liceum Ogólnokształcącego im. K. Gottwalda (obecnie im. S. SJohannesa Bobrowskiego, opublikowaną w piśmie „Weimarer Beiträge” (nr 1). Pierwsze przekłady ogłosił w książce zbiorowej pt. Klasycyzm niemiecki. Życie i twórczość Goethego i Schillera (wyd. 1970).W następnych latach rozwijał działalność przekładową z języka niemieckiego, a także krytycznoliteracką, publikując liczne tłumaczenia dramatów, wierszy, prozy, artykułów, esejów oraz recenzje. Podjął współpracę z miesięcznikiem „Literatura na Świecie” (1972-77 i od 1980, z przerwami; tu liczne noty podp. też: J.St.B.), w którym w 1982-97 redagował dział niemieckojęzyczny. Nadto drukował m.in. w „Polnische Perspektiven” (1971-81; tu liczne przekłady literatury polskiej na język niemiecki) i „Dialogu” (od 1976, z przerwami). Zajmował się także pisaniem tekstów piosenek (m.in. To nic, że to sen). W 1989-92 współpracował z niemieckim rocznikiem „Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur”. W 1980 został członkiem NSZZ „Solidarność” i do 1981 przewodniczył kołu związkowemu w redakcji „Polnische Perspektiven”. W 1988 debiutował jako dramatopisarz utworem pt. Gwiazda za murem, ogłoszonym na łamach „Dialogu” (nr 4).W 1988-90 był przewodniczącym Komisji Zakładowej „Solidarności” w Wydawnictwie Współczesnym RSW „Prasa Książka Ruch”. W 1989 został członkiem SPP. W 1996-97 był przewodniczącym jury nagrody „Literatury na Świecie”. W 1997-2004 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Wiedniu. W 2005 został wraz z Carlem Holensteinem redaktorem serii wydawniczej Kroki = Schritte, zainicjowanej w ramach Niemiecko-Polskiego Roku 2005/2006 przez fundację S. Fischer Stiftung.Za pracę przekładową z języka niemieckiego otrzymał Nagrodę im. S. Hebanowskiego w dziedzinie dramatu, przyznaną przez Teatr Polski w Poznaniu (1986), Nagrodę Fundacji im. R. Boscha, przyznaną przez Deutsches-Polen Institut w Darmstadt (1989), nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (1993), Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (1998), dwukrotnie nagrodę „Literatury na Świecie” (1999, 2006), nagrodę specjalną przyznaną przez miesięcznik „Teatr” (2013), a także Austriacką Nagrodę Państwową (2004). Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1996) oraz Złotą Odznaką za Zasługi dla Republiki Austrii (2005).

W 1969 zawarł związek małżeński z Alicją Szkoda, tłumaczką literatury niemieckojęzycznej. Mieszka w Warszawie.

TWÓRCZOŚĆ

1. Gwiazda za murem. (Wizja dramatyczna w 22 scenach). „Dialog”
1988 nr 4 s. 36-71. Praprem.: Reż.: J. Szurmiej. Wwa, T. Dram. 1988.
Wyst. inne: Reż.: A. Hübner-Ochodlo. Sopot, T. Atelier 1989.
2. Sen o życiu. Wizja muzyczna. [Utwór dramatyczny]. Praprem.:
Reż.: A. Hübner-Ochodlo. Gdańsk-Sopot, Studio Dram. „Atelier” 1990.
3. Bibliographie deutscher Literatur in Polnischer Übersetzung: vom 16. Jahrhundert bis 1994. Wiesbaden: Harrassowitz 1996, 791 s. Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt, 10.
Bibliografia przekł. na jęz. pol. książek autorów niemieckojęzycznych oraz antologii.

Przekłady i adaptacje

1. H. Müller: Filoktet. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 1976 nr 1 s. 74-107. Wyst.: Reż.: E. Aniszczenko. Tor., T. im. W. Horzycy 1976. Przedr. w: Antologia dramatu Niemieckiej Republiki Demokratycznej. T. 2. Wwa 1980 s. 221-259.
2. H. Müller: Horacjusz. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1978 nr 2 s. 96-102.
3. K. Krolow: Nieśmiały znak przemijania. [Wiersze]. Wybór, wstęp i przekł. J.S. Buras. Wwa: PIW 1979, 54 s.
4. V. Braun: Tinka. [Utwór dramatyczny]. Druk w: Antologia dramatu Niemieckiej Republiki Demokratycznej. T. 2. Wwa 1980 s. 347-426.
5. H. Müller: Misja. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1981 nr 7 s. 48-59.
6. B. Brecht: Mahagonny. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: teatr.: Adapt.: J.S. Buras i K. Zaleski. Reż.: K. Zaleski. Wwa, T. Współcz. 1982; tv: Reż.: K. Zaleski. TVP 1984.
7. T. Hürlimann: Dziadek i przyrodni brat. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1983 nr 1 s. 44-69.
8. H. Richter: Dadaizm. Sztuka i antysztuka. Posł. napisał W. Haftmann. Wwa: WAiF 1983, 415 s. Wyd. 2 tamże 1986. Style, Kierunki, Tendencje.
9. B. Brecht: Prawdziwe życie Jakuba Chonotu. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1984 nr 8 s. 50-62.
Tu też wstęp J.S. Burasa.
10. Ch. Hein: Prawdziwe dzieje A Ku. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 1985 nr 4 s. 85-128. Wyst.: Reż.: B. Słoński. Opole, T. im. J. Kochanowskiego 1986.
11. H. Müller: Gnijący brzeg. Materiały do Medei. Krajobraz z Argonautami. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 1985 nr 4 s. 183-191. Wyst.: Reż.: H. Baranowski. Wwa, Centrum Sztuki „Studio” – T. Galeria 1985.
12. H. Müller: Opis obrazu. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1985 nr 10 s. 68-71.
13. P. Barz: Kolacja na cztery ręce. (Komedia w trzech scenach). „Dialog” 1986 nr 3 s. 76-105. Wyst.: teatr.: Reż.: M. Englert. Wwa, T. Współcz. 1986; tv: Reż.: K. Kutz. TVP 1990; radiowe: Adapt. i reż.: J. Kukuła. Radio 2008.
14. E. Toller: Hopla, żyjemy. (Prolog i pięć aktów). [Utwór dramatyczny]. Ze wstępem i w tłum. J.S. Burasa. „Dialog” 1986 nr 1 s. 31-80.
15. B. Brecht: Turandot, czyli Kongres wybielaczy. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: P. Cieślak. Wwa, T. Powsz. 1987.
16. F. Bruckner: Choroba młodości. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: tv: Reż.: K. Zaleski. TVP 1987; teatr.: Reż.: G. Wiśniewski. Łódź, Państ. Wyższa Szkoła Film., Telewizyjna i Teatr. 1998.
17. H. Czechowski: Mistrz i Małgorzata. [Opera]. Libretto wg M. Bułhakowa. Przeł. J.S. Buras. Muz.: R. Kunad. Wyst. Wwa, T. Wielki 1987.
18. F. Schiller: Wallenstein. [Utwór dramatyczny]. Tłum.: J.S. Buras, E. Csató. Wyst.: teatr.: Reż.: K. Babicki. Sopot, T. Kameralny – T. na Targu Węglowym 1987; tv: Reż.: K. Babicki. TVP 1989.
19. T. Dorst: Ja, Feuerbach. (Sztuka napisana przy współpracy U. Ehler). „Dialog” 1988 nr 5 s. 52-72. Wyst.: teatr.: Reż.: T. Łomnicki. Wwa, T. Dram. 1988; tv: Reż.: T. Łomnicki. TVP 1990; radiowe: Adapt. i reż.: J. Kukuła. Radio 2009.
20. R. Fries: Przeniesienie Państwa Środka. Papiery znalezione i wydane przez potomka w późniejszej epoce. [Powieść]. Wwa: Czyt. 1988, 167 s.
21. Ö. von Horváth: Rozwód Figara. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: M. Kochańczyk. Łódź, T. im. S. Jaracza 1989.
22. H. Müller: HamletMaszyna. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: A. Hübner. Sopot, T. Atelier 1989. Druk: „Autograf” 1990 nr 1 s. 15-19. Przedr. zob. poz. 59.
23. T. Bernhard: Komediant. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1990 nr 2 s. 25-95. Wyst.: teatr.: Reż.: E. Axer. Wwa, T. Współcz. 1990; tv: Reż.: M. Wojtyszko. TVP 1993. Przedr. zob. poz. 67.
24. F. Hebbel: Judyta. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: A. Hübner-Ochodlo. Sopot, T. Atelier 1990.
25. H. Müller: Kwartet. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1990 nr 6 s. 60-69. Wyst.: Reż.: A. Hübner-Ochodlo. Sopot, T. Atelier 1992.
Wg powieści „Niebezpieczne związki” Ch. De Laclosa.
26. G. Tabori: Peepshow. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1990 nr 10 s. 56-82. Wyst.: Reż.: M. Kochańczyk. Wr., T. Współcz. im. E. Wiercińskiego 1991.
27. F. Dürrenmatt: Małżeństwo pana Mississipi. (Komedia w dwóch częściach). Druk w wersji z 1980 r.: „Lit. na Świecie” 1991 nr 11/12 s. 3-59.
Wyst.: Reż.: J. Warmiński. Wwa, T. Ateneum 1990.
28. R. Schneider: Oferty. Komedia. „Dialog” 1991 nr 11 s. 44-59. Wyst.: teatr.: Reż.: J. Fryźlewicz. Bydg., T. Pol. 1992; tv pt. Oferta Josepha Fouche: Reż.: R. Załuski. TVP (Katow.) 1997.
29. B. Brecht, K. Weill: Songi. Wyst.: Reż.: T.A. Dutkiewicz. Zielona Góra, Lubuski T. im. L. Kruczkowskiego 1992.
30. T. Dorst: Mamut. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1992 nr 8 s. 68-111. Wyst.: Reż.: F. Falk. TVP 1993.
31. H. Fallada: I cóż dalej szary człowieku? Adaptacja teatralna powieści: T. Dorst, P. Zadek. Wyst.: Reż.: M. Kochańczyk. Gdańsk, T. „Wybrzeże” 1992.
32. H. von Kleist: Rozbity dzban. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: teatr.: Reż.: M. Englert. Wwa, T. Współcz. 1992; tv: Reż.: M. Englert. TVP 1996. Druk zob. poz. 57 s. 5-102.
33. H. von Kleist: Książę Homburg. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: K. Lang. TVP 1993. Druk zob. poz. 58 s. 239-339.
34. G. Tabori: Weisman i Czerwona Twarz. (Żydowski western). [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1993 nr 8 s. 34-51. Wyst.: Reż.: A. Hübner-Ochodlo. Sopot, T. Atelier 1994.
35. T. Bernhard: Rodzeństwo. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: tv: Reż.: J. Gąsiorowski. TVP 1994; teatr.: Reż.: K. Lupa. Kr., Stary T. 1996. Druk zob. poz. 67 s. 233-349.
36. T. Dorst: Pan Paweł. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1994 nr 3 s. 39-75. Wyst.: Reż.: B. Sierosławska. Wwa, Centrum Sztuki Studio im. S.I. Witkiewicza – T. Galeria 1994.
37. H. von Kleist: Kasia z Heilbronnu, czyli próba ognia. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: teatr.: Reż.: J. Jarocki. Wr., T. Pol. na Dworcu Świebodzkim 1994; tv: Reż.: J. Jarocki. TVP 1995; radiowe: Adapt.: W. Malesa. Radio 2001. Druk zob. poz. 57 s. 103-238.
38. T. Bernhard: Immanuel Kant. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1995 nr 11 s. 38-97. Wyst.: teatr.: Reż.: K. Lupa. Wr., T. Pol. 1996; tv: Reż.: K. Lupa. TVP 1997. Przedr. zob. poz. 60.
39. T. Dorst: Fernando Krapp napisał do mnie ten list. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: teatr.: Reż.: P. Chołodziński. Wwa, T. Powsz. 1995; tv: Reż.: M. Ziębiński. TVP 1995. Druk zob. poz. 55 s. 23-71.
40. H. von Kleist: Amfitrion. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: M. Kwieciński. TVP 1995.
41. H. von Kleist: Pentesilea. [Utwór dramatyczny]. Wyst. (fragm.): Reż. i insc.: H. Baranowski. Kr., Międzynarodowe Tow. Artyst. 1995.
42. R. Musil: Człowiek matematyczny i inne eseje. Wyboru dokonał H. Orłowski. Wstępem poprzedził Z. Światłowski. Wwa: Czyt. 1995, 330 s. Nowy Sympozjon.
43. F. Schiller: Zbójcy. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: K. Babicki. TVP 1995.
44. B. Brecht: Opera za trzy grosze. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: M. Englert. Wr., T. Pol. 1996. Wyd. zob. poz. 78 s. 77-165.
45. G.E. Lessing: Emilia Galotti. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: K. Babicki. TVP 1996.
46. G. Tabori: Jubileusz. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1996 nr 7 s. 45-65. Wyst.: Reż.: A. Hübner-Ochodlo. Sopot, T. Atelier 1996. Przedr. w: G. Tabori: Teatr-Sztuki. Wwa 2001.
47. T. Bernhard: U celu. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: E. Axer. Wwa, T. Współcz. 1997.
48. J.W. Goethe: Faust. Tragedia. Część I. Posł. opatrzył J. Tischner. Kr.: WL 1997, 247 s. Wyst.: Reż.: J. Jarocki. Kr., T. Stary 1997.
[Cz. 2] pt. Faust. (Tragedii część druga). „Lit. na Świecie” 2016 nr 7/8 s. 5-96.
49. K. Kraus: Ostatnie dni ludzkości. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Adapt.: J.S. Buras, P. Cieślak. Reż.: P. Cieślak. Wwa. T. Powsz. 1997.
50. W. Schwab: Zagłada ludu, albo moja wątroba jest bez sensu. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: teatr. pt. Moja wątroba jest bez sensu albo zagłada ludu: Reż.: A. Augustynowicz. Szczec., T. Współcz. 1997; tv: Reż.: F. Bajon. TVP 1998.
51. K.A. Jeleński: Bellmer albo Anatomia Nieświadomości Fizycznej i Miłości. Wybór tekstów i il. oraz oprac.: P. Kłoczowski. Tłum.: J. Lisowski, J.S. Buras. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 1998, 65 s. Wyd. 2 tamże 2013.
Tu w tłum. J.S. Burasa traktaty: H. von Kleist: O teatrze marionetek, s. 27-40; H. Bellmer: Lalka, s. 41-52.
52. Poesie x 4. Lyrik von Wolfgang Weyrauch, Heinz Winfried Sabais, Karl Krolow und Fritz Deppert. Deutsch und polnisch = Poezja x 4. W jęz. niem. i pol. [Wyd.:] B. Danowicz, [współpraca:] F. Deppert. [Przeł.:] B. Danowicz, J.S. Buras. Darmstadt: Justus von Liebig 1998, 124 s.
53. Ch. Ransmayr: Ostatni świat. Powieść z dodatkiem owidiuszowego
repertuaru. Wstępem opatrzył A. Szczypiorski. Wwa: Sic! 1998, 281 s.
54. T. Dorst, U. Ehler: Amelka, Bóbr i Król na dachu. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: P. Nosálek. Białystok, Białostocki T. Lalek 1999.
55. T. Dorst: Fernando Krapp napisał do mnie ten list; Zamknięte z powodu bogactwa. [Utwory dramatyczne]. Przeł.: J.S. Buras, E. Jeleń. Wstęp: M. Sugiera. Kr.: Księg. Akad. 1999, 148 s.
Tu w tłum. J.S. Burasa: Fernando Krapp napisał do mnie ten list [poz. 39].
56. J. Haydn: Filemon i Baucis, czyli Podróż Jupitera na Ziemię. Libretto opery marionetkowej. Druk w: Antologia klasycznych tekstów teatru lalek. T. 1. Renesans, barok, romantyzm. Red. i wybór H. Jurkowski. Wr.: PWST im. L. Solskiego 1999, s. 143-179. Z Pr. Badawczych Wydz. Lalkarskiego we Wr.
57. M. Streeruwitz: Plac Brahmsa. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: A. Hübner-Ochodlo. Sopot, T. Atelier 1999.
58. H. von Kleist: Dramaty wybrane. Posł. opatrzyła M. Janion.
Kr.: WL 2000, 359 s.
Zawartość: Rozbity dzban. Komedia w jednym akcie [poz. 32]; Kasia z Heilbronnu, czyli Próba ognia [poz. 37]; Książę Homburg. Dramat [poz. 33].
59. H. Müller: Makbet; HamletMaszyna; Anatomia Tytusa. [Utwory dramatyczne]. Przeł.: J.S. Buras, E. Jeleń, M. Muskała. Kr.: Księg. Akad. 2000, 192 s. Dramat Współcz., 6.
Tu w przekł. J.S. Burasa: HamletMaszyna [poz. 22].
60. T. Bernhard: Święto Borysa; Immanuel Kant; Przed odejściem w stan spoczynku; Naprawiacz świata. [Utwory dramatyczne]. Przeł.: J.S. Buras, M. Muskała, D. Żmij-Zielińska. Wybrał i posł. opatrzył K. Lupa. Kr.: WL 2001, 404 s.
Tu w przekł. J.S. Burasa: Immanuel Kant [poz. 38].
61. H.M. Enzensberger: Utwory wybrane. [Wiersze]. Wybór i posł.: A. Kopacki. Przeł.: J.S. Buras, A. Kopacki. Kr.: WL 2001, 340 s.
62. D. Loher: Przypadek Klary. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 2001 nr 8 s. 45-101. Wyst.: teatr.: Reż.: P. Miśkiewicz. Wr., T. Pol. 2001oraz emisja w TVP 2008; tv: Reż. i scenariusz: M. Łazarkiewicz. TVP 2003.
Wyst. też pt. Stosunki Klary.
63. V. Stein: Joseph von Eichendorf. Ein Lebensbild = Obraz życia. [Biografia]. Przeł.: E. Pietrzak, J.S. Buras. Würzburg: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn 2001, 120 s.
Tu w tłum J.S. Burasa wiersze. – Tekst w jęz. niem. i pol.
64. J. von Eichendorf: Aus dem Leben eines Taugenichts. Novelle = Z życia nicponia. Nowela. Würzburg: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn 2003, 205 s.
Tekst w jęz. niem. i pol.
65. A. Sauter, B. Studlar: I. znaczy inna. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 2003 nr 1/2 s. 54-72. Wyst.: teatr.: Reż.: A. Orzechowski. Bydg., T. Pol. 2003; tv: Reż.: M. Zmarz-Koczanowicz. TVP 2007.
66. T. Bernhard: Na szczytach panuje cisza. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. przed 2004. Wyst.: Reż.: K. Lupa. Wwa, T. Dram. 2006. Wyd. zob. poz. 67 s. 5-113.
67. T. Bernhard: Na szczytach panuje cisza; Komediant; Rodzeństwo; Plac Bohaterów. [Utwory dramatyczne]. Przeł.: J.S. Buras, G. Matysik. Wybrał: K. Lupa. Kr.: WL 2004, 466 s.
Tu w przekł. J.S. Burasa: Na szczytach panuje cisza [poz. 66]; Komediant [poz. 23]; Rodzeństwo [poz. 35].
68. Ö. von Horvath: Nieznajoma z Sekwany. [Utwór dramatyczny]. Wyst. teatr.: Reż.: A. Glińska. Wwa, T. Współcz. 2004.
69. T. Dorst: Pustynia. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: Ł. Witt Michałowski. Wr., T. Pol. 2005. Wyd.: Wr.: T. Pol. 2005, 92 s.
70. G. Hofmann: Upadek ślepców. [Powieść]. Wwa: PIW 2005, 126 s. Kroki=Schritte.
71. Ö. von Horvath: Wiara nadzieja miłość. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: G. Kania. Wwa, T. Dram. 2005.
72. H. Burger: Diabelli i inne pisma do dyrekcji. [Opowiadania]. Posł. J.S. Buras. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2006, 219 s. Kroki, Małe Pasaże, 3.
73. A. Sauter, B. Studlar: Czerwone komety. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 2006 nr 8 s. 113-151. Wyst.: teatr.: Reż.: J. Tumidajski. Tarnów, Tarnowski T. im. L. Solskiego 2007; tv: Reż.: A. Strzelecki. TVP 2008.
74. R. Schindel: Rodowody. [Powieść]. Kr.: Austeria 2006, 323 s.
75. Ch. Ransmayr: Latająca góra. [Powieść]. Wwa: PIW 2007, 312 s. Kroki=Schritte.
76. A. Veiel, G. Schmidt: Kop. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 2007 nr 1 s. 59-77.
77. B. Brecht: Baal. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: A. Augustynowicz. Wr., T. Współcz. 2008. Wyd. zob. poz. 78 s. 5-75.
78. B. Brecht: Baal; Opera za trzy grosze. [Utwory dramatyczne]. Wr.: Atut 2008, 175 s. Wyd. 2 Wr.: Atut; Wrocławski T. Współcz. im. Edmunda Wiercińskiego 2008, 172 s. Zob. poz. 77, 44.
79. T. Glavinic: Za sprawą nocy. [Powieść]. Przeł.: A. i J. Burasowie. Wwa: PIW 2008, 311 s. Kroki=Schritte.
80. F. Schiller: Maria Stuart. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Oprac. tekstu, reż. i scenografia: G. Wiśniewski. Tor., T. im. W. Horzycy 2008.
81. P. Handke: Kaspar. [Utwór dramatyczny]. Posł.: E. Białek. Wr.: Ofic. Wydawn. ATUT 2009, 106 s. Wyst.: Reż.: B. Wysocka. Wr., T. Współcz. 2009.
82. V. Schmidt: Rowerzyści. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 2009 nr 2 s. 116-146. Wyst.: Reż.: A. Augustynowicz. Łódź, T. im. S. Jaracza 2009; Szczec., T. Współcz. 2009.
83. Ö. von Horváth: Kazimierz i Karolina. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: G. Zsámbéki. Wwa, T. Nar. 2010.
84. T. Dorst: Król Zofius i Cudowna Kura. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: P. Nosálek. Szczec., T. Lalek „Pleciuga” 2011.
85. A. Schmidt: Republika uczonych. Krótka powieść z obszaru końskich szerokości. Posł.: M. Półrola. Wwa: PIW 2011, 264 s. Bibl. Babel. Kroki.
86. B. Brecht: Ten cały Brecht. Przekłady i szkice. Pomysł i oprac.: A. Kopacki. Wybór wierszy, przekł. i komentarze: J.S. Buras, J. Ekier, A. Kopacki, P. Sommer. Wr.: Biuro Lit. 2012, 183 s. Poezje – Biuro Lit., 74.
87. G.E. Lessing: Natan mędrzec. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: N. Korczakowska. Wwa, T. Nar. 2012.
88. Ö. von Horváth: Po sezonie. Komedia w trzech aktach. Wyst.: Reż.: G. Kania. Szczec., T. Współcz. 2014.
89. B. Brecht: Matka Courage i jej dzieci. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: M. Zadara. Wwa, T. Nar. 2016.
90. Ch. Ransmayr: Atlas lękliwego mężczyzny. [Reportaże podróżnicze]. Stronie Śląskie; Wr.: Biuro Lit. 2016, 335. Kroki. Proza, 38.

Praca redakcyjna

1. I. Aichinger: Mój zielony osioł. Opowiadania, wiersze, słuchowiska. Red. i oprac.: J.S. Buras. Przekł.: A. Białecki [i in.]. Wr.: Biuro Lit. 2013, 495 s. Poezje- Biuro Lit., 96. Kroki.
Tekst w jęz. pol. i niem.

Zob. też Przekłady poz. 85

OPRACOWANIA (wybór)

Ank. 2009.

Autor o sobie: J.S. Buras: Ani pludry, ani dżinsy, czyli o tłumaczeniu „Fausta”. „Gaz. Wybor.” dod. „Magazyn” 1996 nr 45.

Wywiady: Uchwycić i oddać styl. Rozm. A. Kietrys. „Głos Wybrz.” 1987 nr 54; Zawód dla prestidigitatora. Rozm. R. Dymna-Kijowska. „Autograf” 1990 nr 1; Pisarz i cień. Rozm. E. Tosza. „Arka” 1991 nr 31; „Faust” jest samym życiem. Rozm.: T. Kubikowski, M. Zielińska. „Didaskalia” 1995 nr 8/9 [o pracy nad przekł.]; Wędrówka po dość wąskiej kładce. Rozm. T. Kubikowski. „Teatr” 2011 nr 7/8; O nadawaniu imion umarłym i nowym języku pamięci. Wywiad z R. Schindelem i J.S. Burasem. Rozm.: M. Waligórska, M. Marszałek. Oprac. N. Müller. [Przekł. z niem.:] I. Suszczyńska. „Przekładaniec” 2014 nr 29.

Ogólne

R. STILLER: Chałturas, czyli Neue Schädlichkeit. „Wiad. Kult.” 1997 nr 50, polem.: Z. RYBICKA: Obrona Burasa. Tamże 1998 nr 11; Zespół „Lit. na Świecie”: Przeciw kalumniom. „Gaz. Wybor.” 1997 nr 302; Metoda kalumni. „Rzeczpospolita” 1998 nr 303.

A. KOPACKI: Proszę tego nie nagrywać. (Autowywiad). „Teatr” 2011 nr 7/8 [dot. twórczości przekł. J.S. Burasa].

Gwiazda za murem

[J. GONDOWICZ] L. FELC: Przeciw zapomnieniu. „Wybór”* 1988 nr 20.

A. KULIGOWSKA-KORZENIEWSKA: Kabaret za murem. „Dialog” 1998 nr 1.

Bibliographie deutscher Literatur in Polnischer Übersetzung: vom 16. Jahrhundert bis 1994

M. KALCZYŃSKA. „Kwart. Opol.” 1997 nr 1.

P. OBRĄCZKA: Pięć wieków literatury niemieckiej w Polsce. „Zbliżenia Pol.-Niemcy” 1998 nr 1.

R. Musil: Człowiek matematyczny i inne eseje

M. ŁUKASIEWICZ. „Lit. na Świecie” 1995 nr 11/12.

Faust

J. KOPROWSKI. „Nowe Książ.” 1997 nr 9.

H. MARKIEWICZ: Camera obscura. „Dekada Lit.” 1997 nr 1.

A. POMORSKI: „Skończże, pudlu, już z tym kwikiem!”. O nowym przekładzie „Fausta”. „Rzeczpospolita” 1997 nr 185 dod. „Plus Minus” nr 32, polem.: M. ŁUKASIEWICZ: Porozmawiajmy o metodzie. Tamże nr 300 dod. „Plus Minus” nr 54, odp.: A. POMORSKI: Porozmawiajmy o metodzie. Tamże 1998 nr 8 dod. „Plus Minus” nr 2.

A. CZESAK: O nowym przekładzie fragmentu „Fausta”. Zagadnienia językowej stylizacji gwarowej. „Jęz. Pol.” 1998 r. 78 nr 3/4.

M. DZIEWULSKA, M. ŁUKASIEWICZ, J. EKIER, K. OSIŃSKA, J.S. BURAS: O nowym przekładzie „Fausta”. [Dyskusja]. Oprac. A. Kopacki. „Lit. na Świecie” 1998 nr 11/12.

K. ĆWIKLAK: Polskie przekłady „Fausta” Johanna Wolfganga Goethego. Studium porównawcze. „Pam. Lit.” 1999 z. 2 [dot. też przekł. E. Zegadłowicza, F. Konopki, B. Antochiewicza, A. Sandauera, K. Lipińskiego].

A. SZCZYGIELSKA: Zur kunst der übersetzung. „Faust”. „Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Hum.-Ekonomicznej w Łodzi” 2002 nr 5 [dot. przekł. J.S. Burasa i K. Lipińskiego].  Zob. też Wywiady i Autor o sobie.

H.M. Enzensberger: Utwory wybrane 

Z. JASKUŁA. „Lit. na Świecie” 2001 nr 12.

G.E. Lessing: Natan mędrzec

K. FAZAN: Konflikty religijne w krainie cudów i sentymentów. „Didaskalia” 2013 nr 113 [rec. wyst. w T. Nar.].