Jarosław KLEJNOCKI
Autorka hasła: Marlena Sęczek

Jarosław KLEJNOCKI
Autorka hasła: Marlena Sęczek

ur. 1963

Poeta, prozaik, krytyk literacki, eseista.

Zob. też Twórczość, Opracowania (wybór)

BIOGRAM

Urodzony 7 października 1963 w Warszawie; syn Tadeusza Klejnockiego i Teresy z domu Przybyłowicz, ekonomistów. W okresie, gdy uczęszczał do szkoły podstawowej, wstąpił w 1974 do ZHP. W Hufcu Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów działał z przerwami, także jako harcmistrz, do 1990. W 1975 wyjechał z rodzicami na 4 lata do Kuwejtu, gdzie uczęszczał do New English School. W 1979-83 kontynuował naukę w XLII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Warszawie. Następnie studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Jako krytyk debiutował w 1985 recenzją powieści J. Szczodrowskiego Tylko słowa, opublikowaną w „Miesięczniku Literackim” (nr 10/11). Po uzyskaniu magisterium w 1988 został nauczycielem języka polskiego w XVII Liceum Ogólnokształcącym im. A. Frycza Modrzewskiego w Warszawie i pracował tam do 1995, pełniąc jednocześnie przez dwa lata funkcję wicedyrektora (1992-94). W tym czasie pracował także jako wizytator szkół średnich w Kuratorium Oświaty (1990-91) i nauczyciel konsultant w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (1991-92). W 1991 debiutował jako poeta, drukując sześć wierszy w kwartalniku „Ogród” (nr 2). W tymże roku ożenił się z Katarzyną Joanną Olszewską, dziennikarką (z wykształcenia etnolog i antropolog kultury oraz archeolog) i odbył z nią podróż autostopem przez Europę (Niemcy, Belgia, Francja, Anglia, Czechosłowacja). Efektem tej wyprawy – oraz kilku następnych, m.in. do Beneluxu, Francji, Austrii, Szkocji oraz Szwajcarii (1995) i Skandynawii (1997) – stały się tom esejów Zagłada ogrodu i kilka tekstów ze zbioru Piołun i inne eseje chodnikowe, a także liczne wiersze. W 1992 wyjechał do Stanów Zjednoczonych na stypendium rządu USA, aby zapoznać się z problematyką edukacyjną. Po powrocie został zatrudniony na etacie inżynieryjno-technicznym w Zakładzie Teorii Lektury i Metodyki Literatury Instytutu Literatury Polskiej (ILP) UW, gdzie zajmował się metodyką nauczania i prowadził konwersatoria ze współczesnej poezji polskiej (1992-2001). Wiersze, eseje, recenzje i szkice literackie zamieszczał min. w „Miesięczniku Literackim” (1984-90), „Polityce” (od 1985), „Gazecie Wyborczej” (od 1990; tu m.in. stały cykl Między wierszami w dodatku „Gazeta o Książkach” w 1997-2002), „Odrze” (od 1990), „Kresach” (od 1992), „Nowym Państwie” (1995-2001), „Res Publice Nowej” (od 1996), „Tygodniku Powszechnym” (od 1997), „Lampie” (od 2009). W latach dziewięćdziesiątych w Programie III Polskiego Radia brał udział z Rafałem Grupińskim w audycji literackiej Barbary Marciniak „Loża szyderców”, występował też jako krytyk literacki w programach telewizyjnych, m.in. w cyklicznym programie Telewizji Polskiej o książkach pt. „Chimera”. W 1995 podjął pracę jako nauczyciel języka polskiego w prywatnym 42. Autorskim Liceum Niepublicznym w Warszawie. W 1996 wstąpił do SPP. W 1997-99 był stypendystą Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Pradze – Research Support Scheme. W 2001 uzyskał doktorat na podstawie rozprawy pt. Poezja Adama Zagajewskiego. Metamorfozy. Interpretacje. Konteksty (promotor Ryszard Handke) i otrzymał stanowisko adiunkta w ILP UW. Zaczął przygotowywać podręczniki do języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. W 2005-07 pełnił funkcję kierownika Zakładu Edukacji Literackiej ILP UW (przedtem Zakład Teorii Lektury i Metodyki Literatury). W 2007 wyjechał na stypendium twórcze Baltic Centre for Writers and Translators do Visby w Szwecji. W tymże roku przeniósł się do nowo powstałego Instytutu Polonistyki Stosowanej UW i do 2008 pełnił tam obowiązki zastępcy dyrektora (następnie przeszedł na stanowisko asystenta). Równocześnie kontynuował twórczość literacką (także jako autor powieści kryminalnych). Od sierpnia 2008 na platformie internetowej Wydawnictwa Literackiego prowadził „Raptularz końca czasów” – blog krytycznoliteracki, na którym zamieszczał szkice, eseje i omówienia książek oraz komentarze do bieżących wydarzeń kulturalnych. W sierpniu 2009 rozpoczął pracę w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, a 1 lipca 2010 został jego dyrektorem. Od 2010 prowadził tam blog krytycznoliteracki Poza Regulaminem. Od tegoż roku wchodził w skład jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej. W tym czasie publikował także wiersze, artykuły i recenzje, m.in. w „Poezji Dzisiaj” (2010, 2013-17), „Nowych Książkach” (2011), „Wyspie” i „Zeszytach Literackich”. W 2011 otrzymał nagrodę z okazji Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO. W 2012-15 był członkiem Społecznej Rady Kultury przy Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. W 2016 otrzymał decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego tytuł kustosza dyplomowanego. W 2017 uzyskał na UW habilitację na podstawie książki Przez wiersze. Szkice interpretacyjne (wokół wybranych wierszy kilku poetów urodzonych w latach 60. XX wieku).

Ma córki: Weronikę Dezyderię (ur. 2003) i Klementynę Wiktorię (ur. 2006), a także przysposobioną w 2013 Joannę (ur. 1997). Mieszka w Zalesiu Górnym pod Warszawą.

 

TWÓRCZOŚĆ

1. Literatura staropolska. Wwa: TWP 1989, 59 s. Tow. Wiedzy Powsz. Zarz. Gł.
2. Oswajanie. Wiersze. Wwa: Tow. „Ogród Ksiąg” 1993, 39 s.
3. Miasto otwarte. [Wiersze]. Wwa: LNB 1995, 36 s. Biblioteka „Ogrodu Ksiąg”, t. 4.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Wydawn. RTC 2011, plik w formacie PDF.
4. Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia „bruLionu” (1986-1996). [Monografia]. [Współaut.:] J. Sosnowski. Wwa: Sic! 1996, 190 s. Stanowiska, interpretacje.
5. Zagłada ogrodu. [Szkice literackie]. Wwa: Lampa i Iskra Boża 1996, 159 s.
Zawartość: The London Dungeon; Seattle: terra feliks; Lyon 286; Spielgausmuseum: Muenchen, Zurich [!]; Wehikuł mistrza [U.] Eco; Tarcza Sobieskiego; Zagłada ogrodu; Holandia: zimno, zimno; Powrót do Toledo; Cztery twarze Franza Kafki; Świat bez właściwości; Pocałunek.
6. Okruchy. [Wiersze]. Kr.: Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Filologii Pol. UJ, Zielona Sowa 1997, 43 s. Bibl. Pisma Lit.-Artyst. „Studium”, t. 1.
7. W drodze do Delft. Piętnaście portretów. [Wiersze]. Wwa: Open 1998, 23 s. Bibl. „Kwart. Artyst.”.
8. Krótka historia przeistoczeń. (Epigramaty). [Wołowiec:] Czarne 1999, 39 s.
9. Mr. Hyde. [Wiersze]. Wałbrzych: Ruta 1999, 57 s.
10. Piołun i inne eseje chodnikowe. Wwa: Lampa i Iskra Boża 1999, 80 s.
Zawartość: Piołun; Aquapolis; Esej chodnikowy; Dzisiaj, teraz, zawsze; Czytając [J.] Wittlina (na marginesie „Pism pośmiertnych i innych esejów”); Matnia; Widzenie na Waterloo Bridge; Zjawy nad Tybetem; Esprit totalitaire; Siedemdziesiąt koni mechanicznych; Flucht.
11. Adam Zagajewski. [Szkic]. Red.: E. Kalinowska-Styczeń, M. Baran. [Przeł.:] K. Dedecius, L. Murawski. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 30 s.
Tekst w jęz. niem. Zawiera także wybór fragm. opracowań nt. A.Z., wywiadów oraz przekł. fragm. utworów A.Z .
12. Bronisław Maj. [Szkic]. [Przeł.] A. Kutter. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 30 s.
Tekst w jęz. niem. Zawiera także wybór fragm. opracowań nt. B.M., wywiadów oraz przekł. fragm. utworów B.M.
13. Bez utopii? Rzecz o poezji Adama Zagajewskiego. Wałbrzych: Ruta 2002, 301 s.
Skrócona wersja rozprawy doktorskiej.
14. Jak nie zostałem menelem. (Próba autobiografii antyintelektualnej). [Powieść]. Wwa: Prószyński i S-ka 2002, 168 s.
15. Reporterzy, fotograficy, zawiedzeni kochankowie. [Wiersze]. Kr.: Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Polonistyki UJ, Zielona Sowa 2002, 34 s. Bibl. Pisma Lit.-Artyst. „Studium”, t. 41.
16. Przylądek pozerów. Powieść antykryminalna. Wwa: Prószyński i S-ka 2005, 246 s.
17. Skarby dni ostatecznych. Psalmy, epigramaty, lamenty, litanie. Kr.: WL 2005, 56 s.
18. Literatura w czasach zarazy. Szkice i polemiki. Wwa: Prószyński i S-ka 2006, 289 s.
Zawiera szkice literackie z lat 2001-2006: Czym jest zaraza? [wstęp]; Cz. I. Na koniec wieku: Mętny układ? [dot. sytuacji pol. poezji wspołcz.]; Cz. II. Czas morowy: Lobbyści i felietoniści, czyli w szponach profitariatu; Ekscytujący terror wolności [dot. funkcjonowania literatury i krytyki lit. w Internecie]; Za chlebem [dot. finansowania pol. pisarzy]; Cz. III. Nędza lektury: Oda do dresu. Wokół debiutu Doroty Masłowskiej; Mozaika pośmiertna [dot. pism Z. Herberta]; Cz. IV. Pasażerowie zagubionej arki: Pasażerowie zagubionej arki [dot. najnowszej poezji pol.]; Samplujący didżeje. O nowym warszawskim lingwizmie; Odsłaniając kości. Kilka uwag o poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego; Nowoklasycyzm warszawski; Franciszkanizm kontra tragizm. O biegunach współczesnej poezji religijnej; Cz. V. Radość czytania: Poezja i kapitalizm. O jednym wierszu Adama Zagajewskiego; Zanim zadrży ci ręka nad klawiszem Enter… O jednym wierszu Ewy Lipskiej; Wobec nieuchronnego. O jednym wierszu Czesława Miłosza; Wiersz-trup, który gada. O jednym wierszu Jarosława Marka Rymkiewicza; Ciamkowatość życia, czyli wszędzie jest tak samo. Dwa słowa o emigracyjnej poezji Grzegorza Wróblewskiego; Agnostyk spotyka Jezusa (dzięki Dostojewskiemu). O jednym wierszu Tadeusza Różewicza list do Jerzego Sosnowskiego; Ciemno już, ciemno strasznie, ciemno w naszym mieście [dot. poezji M. Sępa-Szarzyńskiego i własnej].
19. Południk 21. [Powieść] Kr.: WL 2008, 344 s.
20. Victoria. Wiersze ostatnie. Wwa: Nowy Świat 2009, 76 s.
21. Człowiek ostatniej szansy. [Powieść]. Kr.: WL 2010, 386 s.
22. W proch. [Wiersze]. Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: RTC AW 2011, 40 s., plik w formacie EPUB.
23. Zaprzysiężony = Sworn. [Wybór wierszy]. [Przeł.:] A. i A. Fincham. Pozn.: Ibis 2011, 57 s.
Teksty w jęz. pol. i ang.
24. Elegia na śmierć szczegółów. Wiersze wybrane. [Opole]: K.I.T. Stow. Żywych Poetów 2012, 96 s. Ser. Poetycka „Ofic. SŻP”, t. 15.
25. Opcje na śmierć. [Powieść]. Kr.: WL 2012, 346 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny. Kr.: WL 2012, plik w formacie EPUB i MOBI.
26. Próba miłości. Jak pokochać cudze dziecko. [Współaut.:] K. Klejnocka. Wołowiec: Wydawn. Czarne 2014, 221 s. Bez fikcji o.
27. Ciemne zwierciadło. [Wiersze]. Grafika: M. Sobczyk. Wwa: Staromiejski Dom Kultury 2016, 52 s.
28. Przez Wiersze. Szkice interpretacyjne. (Wokół wybranych wierszy kilku poetów urodzonych w latach 60. XX wieku). Wwa: Wydz. Polonistyki UW 2016, 256 s.
Rozprawa habilitacyjna.
Zawartość: Wstęp. – Ojcze nasz. Wokół tomiku Nibyt, jednorazowego gestu poetyckiego Roberta Tekielego; ***Siedziałem obok kierowcy. Od poezji do prozy czyli od modernizmu do postmodernizmu w pisarstwie Andrzeja Stasiuka; Piosenka dla P. Mościckiej. Paradygmaty samotności w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego; Polska, czyli książę outsiderów odmawia współpracy. O jednym, a właściwie dwóch, a może nawet trzech wierszach Marcina Świetlickiego z przełomu lat 80. i 90. XX wieku; Dlatego że mnie nie chcesz. Marcina Świetlickiego (rockowe) wyjście poza poezję; Chomik mi się zepsuł, powiedziała Ala. O dwóch śmiertelnych książkach Dariusza Suski; Będę przebywał jeszcze wtedy w Polsce. Kilka zdań o Karola Maliszewskiego projekcie nieinwazyjnej poezji obywatelskiej; Blue Pueblo i Noc nr 40. Grzegorza Wróblewskiego oraz Jacka Podsiadły dwa (niespodziewane) modele poetyckiego radzenia sobie z katastrofą uczuć i związków; Sny słodkie jak chuj. Dwa słowa o formule poetyckich zabiegów Marcina Barana; Uwagi, wyjaśnienia, podziękowania.

Przekłady utworów Jarosława Klejnockiego w antologiach zagranicznych: ang.: Mosty. Warszawa, Londyn, USA, Wilno. Antologia. Poeci z Polski, UK, USA, Wilna = Bridges. : Warszawa, Londyn, USA, Wilno. Anthology. [Wwa] 2017, – bułg.: Antologiâ na novata polska poeziâ. [Wybór i tłum.:] B. Dankov. Sofiâ 2006, – czes.: Česká a polská samizdatová literatura. Sborník z mezinárodní vědecké konference konané v Opavě 13-14 listopadu 2002. Opava 2004, – grec.: Mosty. Warszawa-Ateny. Antologia. Poeci polscy – poeci greccy = Gefyres. Athīna-Varsovia. Anthologia. Ellīnes poiītes – Polōnoi poiītes. Wwa 2016, – hiszp.: Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea (autores nacidos entre 1960 y 1980). [Wybór i tłum.:] A. Murcia, G. Beltrán, X. Farré. Zaragoza 2012, – serb.: Moj poljski pesnički XX vek. Aantologija. [Wybór, oprac. i tłum.:] B. Rajčic. Beograd 2012, – szwedz.: [Sjutton] 17 polska poeter. [Red.:] I. Grönberg. Stockholm 2003, – węgier.: Varsó fölött az ég. [Red.:] L. Palfavi. Budapest 2007.

Podręczniki do języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych

1. Język polski. Literatura i nauka o języku. Klasa 1. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne – zakres podstawowy, zakres rozszerzony. Do pracy w domu. [Współaut.:] B. Łazińska, D. Zdunkiewicz-Jedynak. Wwa: Wydawn. Szkolne PWN 2002, 265 s. Nowa Matura.
2. Język polski. Literatura i nauka o języku. Klasa 1. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne – zakres podstawowy, zakres rozszerzony. Do pracy w szkole. [Współaut.:] B. Łazińska, D. Zdunkiewicz-Jedynak. Wwa: Wydawn. Szkolne PWN 2002, 271 s. Nowa Matura.
3. Język polski. Program nauczania. Nowa matura. [Współaut.:] J. Sosnowski, D. Zdunkiewicz-Jedynak. Wwa: Wydawn. Szkolne PWN 2002, 51 s.
4. Język polski. Słowa i teksty. Literatura i nauka o języku. Klasa 2. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne – zakres podstawowy, zakres rozszerzony. Do pracy w domu. [Współaut.:] B. Łazińska, D. Zdunkiewicz-Jedynak. Wwa: Wydawn. Szkolne PWN 2003, 285 s. Nowa Matura. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2004, wyd. 3 2005, wyd. 4 2006, wyd. 5 2007, wyd. 6 2009.
Nagroda PAU w 2007 za cykl podręczników Słowa i teksty [dot. też poz. 5-7].
5. Język polski. Słowa i teksty. Literatura i nauka o języku. Klasa 2. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne – zakres podstawowy, zakres rozszerzony. Do pracy w szkole. [Współaut.:] B. Łazińska, D. Zdunkiewicz-Jedynak. Wwa: Wydawn. Szkolne PWN 2003, 283 s. Nowa Matura. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2004, wyd. 3 2005, wyd. 4 2006, wyd. 5 2007, wyd. 6 2009, wyd. 7 2010.
Nagroda zob. poz. 4.
6. Język polski. Słowa i teksty. Literatura i nauka o języku. Klasa 3. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne – zakres podstawowy, zakres rozszerzony. Do pracy w domu. [Współaut.:] B. Łazińska, D. Zdunkiewicz-Jedynak. Wwa: Wydawn. Szkolne PWN 2004, 272 s. Nowa Matura. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2005, wyd. 3 2006, wyd. 4 2009.
Nagroda zob. poz. 4.
7. Język polski. Słowa i teksty. Literatura i nauka o języku. Klasa 3. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne – zakres podstawowy, zakres rozszerzony. Do pracy w szkole. [Współaut.:] B. Łazińska, D. Zdunkiewicz-Jedynak. Wwa: Wydawn. Szkolne PWN 2004, 256 s. Nowa Matura. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2005, wyd. 3 2006, wyd. 4 2008, wyd. 5 2009.
Nagroda zob. poz. 4.

Prace redakcyjne

1. Po Wojaczku. 2, „Brulion” i Niezależni. [Wybór i red.:] J. Klejnocki. Wwa: Dom Księg. i Wydawn. Fundacji Polonia 1992, 123 s.
2. B. Miciński, J. Stempowski: Listy. Oprac.: A. Micińska, J. Klejnocki, A. S. Kowalczyk. Wprowadzenie: H. Micińska-Kenarowa, K. Régamey. Wwa: LNB 1995, 348 s.
3. Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 roku. Wypisy. Wybór i oprac.: P. Dunin-Wąsowicz, J. Klejnocki, K. Varga. Wwa: Lampa i Iskra Boża 1996, 198 s. Wyd. 2 popraw. i uzup. tamże: 1997, 240 s.
4. J. Deml: Zapomniane światło. [Powieść]. Przeł. A. Czcibor-Piotrowski. [Red.: J. Klejnocki, F. Modrzejewski]. Wołowiec: Czarne 2000, 205 s.
5. Język polski. Literatura i nauka o języku. Klasa 1. Przewodnik metodyczny i scenariusze lekcji. Pod red. J. Klejnockiego. Wwa: Wydawn. Szkolne PWN 2002, 172 s. Wyd. 2 tamże 2003.
6. Język polski. Słowa i teksty. Literatura i nauka o języku. Klasa 2. Przewodnik metodyczny i scenariusze lekcji. Pod red. J. Klejnockiego. Wwa: Wydawn. Szkolne PWN 2003, 246 s. Wyd. 2 tamże 2006.
7. A. Osiecka: Nowa miłość. Wiersze prawie wszystkie. Wybór i przygotowanie: M. Dobromirska-Passent. Wstęp i oprac. J. Klejnocki. Wwa: Pruszyński Media 2009, T. 1 693 s., T. 2 711 s.
8. Buntownik, cyklista, kosmopolak. O Andrzeju Bobkowskim i jego twórczości. Pod red. J. Klejnockiego i A.S. Kowalczyka. Wwa: Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza; Tow. „Więź” 2011, 223 s. Bibl. „Więzi”, t. 271.
9. Miłosz w szkole. Szkice interpretacyjne. Pod red. J. Klejnockiego. Wwa: Wydawn. Piotra Marciszuka Stentor 2013, 206 s.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2008.
 • Autor o sobie: Tropy nawiązań. Żywioł intertekstualizmu w poezji Jarosława Klejnockiego. Próba (niecałkowitej) dekonstrukcji. Powst. 2014 [on-line] [dostęp 12 stycznia 2017]. Dostępny w Internecie: http://klejnocki.wydawnictwoliterackie.pl/archiwum/08/2014/, druk w: Nowa poezja polska wobec tradycji. Wwa 2015; Wyznania twórcy pokątnej powieści antykryminalnej. Próba autodekonstrukcji. „.Stud. Pragmalingwistyczne” 2014 [R.] 6.
 • Wywiady: Z ciemnego w jasne. Rozm. W. Chmielewski. „Nowe Państwo” 1999 nr 20 [dot.: Piołun i inne eseje chodnikowe]; Tam emocje też chodzą. Rozm.: M. Kasprzak, J. Mueller. „Studium” 2004 nr 2/3; Polski pisarz to dla mnie ciągle postać z Mrożka. Rozm. R. Wiśniewski. „Odra” 2010 nr 1; Autorom brakuje bezczelności. Rozm. J. Tomczuk. „Rzeczpospolita” 2012 nr 258; Kryminał z białym szkwałem w tle. Rozm. M. Barański. „Gaz. Olszt.” 2012 nr 168 [dot. m.in.: Opcje na śmierć]; Komisarz Nawrocki nie nadąża za Warszawą. Rozm. M. Dubrowska. „Gaz. Wybor.” 2013 nr 45 dod. „Stołeczna” [dot.: Opcje na śmierć]; Zresetować czyjeś życie. Rozm. R. Mazurek. „Rzeczpospolita” 2016 nr 183; Jutuberzy, do książek! Rozm. R. Mazurek. „Dz. Gaz. Prawna” 2017 nr 199; O czym nie napiszą gazety. Rozmowa z Jarosławem Klejnockim, dyrektorem Muzeum Literatury w Warszawie. Rozm. R. Wiśniewski. „Odra” 2017 nr 1; To szkoła zabija chęć czytania. Rozm. R. Mazurek. Powst. 2017 [on-line]. Dostępny w Internecie [dostęp: 13 marca 2018] http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1077694,to-szkola-zabija-chec-czytania.html.

Ogólne

 • M. MARYL: Blog jako „dziennik elektroniczny”. Analiza genologiczna blogów pisarzy. „Zag. Rodz. Lit.” 2013 z. 2 [dot. też: S. Chutnik i J. Sosnowskiego].

Oswajanie

 • T. BENDIG: „Oto jesteś wyciosany ze świata”. (Zapiski z lektury). „Ogród” 1994 nr 2.
 • K. VARGA: Postbarokowa awangarda? „Kwart. Artyst.” 1994 nr 3.

Miasto otwarte

 • J. SZAKET: Vermeer szwankuje. Drzeworyt. Ok. 1995. „FA-art” 1995 nr 4.
 • A. FRANASZEK: Dziś jest poniedziałek, boli mnie. „Nowy Nurt” 1996 nr 2.
 • P. KĘPIŃSKI: Zapomnieć miasto? „Czas Kult.” 1996 nr 3.
 • P.W. LORKOWSKI: Osobiste wyznanie bezradności. „Studium” 1996 nr 2/3.
 • K. MALISZEWSKI: Znikąd, donikąd. „Sycyna” 1996 nr 6, przedr. „Pracownia” 1996 nr 17/18.
 • R. MIELHORSKI: Dusza i materia. „Prz. Artyst.-Lit.” 1996 nr 7/8.
 • K. WALC: Otwarty jak miasto. „Fraza” 1996 nr 11/12.

Chwilowe zawieszenie broni

 • A. BAGŁAJEWSKI: Monografia pokolenia „bruLionu”. „Odra” 1997 nr 3.
 • L. BUGAJSKI: Pokoleniowa autokreacja. „Wiad. Kult.” 1997 nr 4.
 • M. CZUBAJ: Wartownicy bez powodu. „Twórczość” 1997 nr 4.
 • M. DZIEŃ: Aneks do „Chwilowego zawieszenia broni” czyli uwagi o Arystotelesie i „Nowym turnieju pokoleń”. „Kwart. Artyst.” 1997 nr 1.
 • K. ĆWIKLIŃSKI: Telegrafujcie kto Mickiewicz. „Nowe Książ.” 1997 nr 6.
 • M. HAMKAŁO: Porozumienie ponad pisarzami. „Odra” 1997 nr 3.
 • M. KISIEL: Starty i falstarty. Protezy i uniki. „Śląsk” 1997 nr 3.
 • W. RATAJCZAK: Permanentne zawieszenie broni, czyli tak zwana książka o literaturze. „Czas Kult.” 1997 nr 2.
 • R. RŻANY: Chwilowe zachwianie perspektywy. „Fraza” 1997 nr 2.
 • L. SZARUGA: Jeszcze jeden tandem dzisiaj. „Opcje” 1997 nr 2.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Ucieczka od literatury. „Res Publica Nowa” 1997 nr 12 [dot. też: R. Grupiński, I. Kiec: Niebawem spadnie błoto, czyli kilka uwag o literaturze nieprzyjemnej. Pozn. 1997].
 • M. URBANOWSKI: „bruLion” i kompani. „Arcana” 1997 nr 4.
 • W.WANTUCH: Wodny świat trzydziestolatków. „Arkusz” 1997 nr 7.
 • M. CYRANOWICZ: Czas „bruLionu” – „Czas Kultury”. „Teksty Drugie” 1998 nr 5.
 • M. CYRANOWICZ: Zimna krew pielęgniarzy. „Tytuł” 1998 nr 2.

Zagłada ogrodu

 • A. BAGŁAJEWSKI: Klasyk w ogródku działkowym. „Nowe Książ.” 1996 nr 12.
 • M. BŁAŻEJEWSKI: Chłopca z Placu Broni zapiski z nieśpiesznej podróży. „Topos” 1996 nr 4.
 • P. GIERMAŃSKI: Podróże z pocałunkiem. „Czas Kult.” 1997 nr 2.
 • A.S. KOWALCZYK: Zagłada, ale na chwilę powstrzymana. „Kresy” 1997 nr 2.
 • D. NOWACKI: W podróży i w ogrodzie. „Kwart. Artyst.” 1997 nr 3.
 • J. WINIARSKI: Oswajanie przestrzeni. „Mag. Lit.” 1997 nr 1.

Okruchy

 • M. CYRANOWICZ: Memento mori post mortem (Jarosław Klejnocki – „Okruchy”). „Studium” 1998 nr 10.
 • A. NIEWIADOMSKI: „Chwilowy spadek formy” i „Przypływ złych przeczuć”. „Kresy” 1998 nr 2.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Chwilo, trwaj. „Res Publica Nowa” 1998 nr 5.
 • K. MALISZEWSKI: K.; w okruchach. W tegoż: Zwierzę na J. Wr. 2001.

W drodze do Delft

 • B. CHOJNACKA: Wszystkie drogi prowadzą do Delft. „Pogranicza” 1998 nr 3.
 • R. CHOJNACKI: Tao profana (o nowych tomach wierszy Jarosława Klejnockiego i Marcina Świetlickiego). „Studium” 1998 nr 13/14 [dot. też: M. Świetlicki: „Pieśń Profana”. Wołowiec 1998].
 • J. BIELSKA-KRAWCZYK: Obraz utracony. „PAL Prz. Artyst.-Lit.” 1999 nr 4.

Krótka historia przeistoczeń

 • A. PIWKOWSKA: Mędrca szkiełko i oko. „Nowe Książ.” 1999 nr 7 [dot. też: Piołun i inne eseje chodnikowe].
 • G. TOMICKI: Będę mówił wprost. (Jarosław Klejnocki – „Krótka historia przeistoczeń”). „Studium” 1999 nr 3/4.
 • A. KALISZEWSKI: Klasycyzujący o’haryści? O’haryczni klasycy? „Akcent” 2000 nr 1/2 [dot. też: K. Koehler: „Na krańcu długiego pola. I inne wiersze z lat 1988-1998”. Wwa 1999].
 • P.W. LORKOWSKI: Elegia na odejście pojęć. „Topos” 2000 nr 2 [dot. też: Mr. Hyde].
 • P. GRAF: Mowa ma być prosta jak faktura VAT. „Arkusz” 2001 nr 8 [dot. też: Mr. Hyde].
 • A. KALISZEWSKI: „Nie będę mówił wprost” (epigramaty Jarosława Klejnockiego). W tegoż: Nostalgia stylu. Kr. 2007.

Powrót na górę↑

Mr. Hyde

 • Z. CHOJNOWSKI: Być prorokiem. „Nowe Książ.” 2000 nr 5.
 • P.W. LORKOWSKI: Elegia na odejście pojęć. „Topos” 2000 nr 2 [dot. też: Krótka historia przeistoczeń].
 • P. GRAF: Mowa ma być prosta jak faktura VAT. „Arkusz” 2001 nr 8 [dot. też: Krótka historia przeistoczeń].

Powrót na górę↑

Piołun i inne eseje chodnikowe

 • A. PIWKOWSKA: Mędrca szkiełko i oko. „Nowe Książ.” 1999 nr 7 [dot. też: Krótka historia przeistoczeń].
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

Bez utopii?

 • A. CZABANOWSKA-WRÓBEL: Sny nie zostały zbadane. Dwie książki o poezji Adama Zagajewskiego. „Teksty Drugie” 2002 nr 5 [dot. też: T. Nyczek: „Kos. O Adamie Zagajewskim”. Kr. 2002].
 • A. DZIADEK: Poezja i Utopia. „Pogranicza” 2002 nr 5.
 • M. KISIEL: Zagajewski: klasycyzm otwarty. „Nowe Książ.” 2002 nr 6.

Powrót na górę↑

Jak nie zostałem menelem

 • T. ZYGMUNT: Uroki autobiografii. „Opcje” 2002 nr 6.
 • M. CUBER: Co nam zostało z „Oulipo”? „FA-art” 2003 nr 1/2.
 • J. GIZELLA: Chłopcy z ulicy Czerskiej. „Czas Kult.” 2003 nr 4.
 • Z. KOPEĆ: Skazany na inteligenckość. „Kresy” 2003 nr 1.
 • D. NOWACKI: Na nostalgiczną nutę. „Nowe Książ.” 2003 nr 1.

Reporterzy, fotograficy, zawiedzeni kochankowie

 • J. GIZELLA: Między lirycznym wyżem a wiecznością. „Czas Kult.” 2002 nr 2, przedr. w tegoż: Pisarze i kopiści. Kr. 2003.
 • M. CISŁO: Plac Unii. „Nowe Książ.” 2002 nr 4.
 • A. KAŁUŻA: Hamburgery i klasycyzm. „Twórczość” 2003 nr 1.

Skarby dni ostatecznych

 • J. ROSZAK: Powtarzalne K. „Nowe Książ.” 2006 nr 1.

Literatura w czasach zarazy

 • M. LAREK: Banał jako zaraza przenoszona drogą klejnocką. „Czas Kult.” 2006 nr 10/12.
 • R. OSTASZEWSKI: Zadziorny czy subtelny? „Nowe Książ.” 2006 nr 9.
 • T. CHARNAS: Impuls do zaraźliwej krytyki (K.). „Kresy” 2007 nr 71.

Południk 21

 • J. TARGOŃ: Hannibal Klejnocki. „Gaz. Wybor.” dod. „Kraków” 2008 nr 93.
 • P. URBANIAK : Książeczka do poczytania. „Twórczość” 2008 nr 10.
 • E. TIERLING-ŚLEDŹ: Historia jak kryminał – kryminał z historią w tle. W tejże: Gra (z) historią. Szczec. 2013.

Victoria

 • D. DZIURZYŃSKI: Żyć mimo wszystko z utopią. „Wyspa” 2009 nr 3.

Człowiek ostatniej szansy

 • Z. MIŁOSZEWSKI: Skąd ja ich znam? „Newsweek Polska” 2010 nr 25.

W proch

 • P. SAMSEL: Przeciwko analgetykom. „Wyspa” 2011 nr 4.

Opcje na śmierć

 • Zob. Wywiady.

Macie swoich poetów

 • M. CYRANOWICZ: Macie swoich poetów – pstrąg. „Czas Kult.” 1996 nr 2.
 • J. DRZEWUCKI: Nie tylko klasycy i barbarzyńcy. „Śląsk” 1996 nr 6.
 • M. HAMKAŁO: W bieżącej poezji. „Czas Kult.” 1996 nr 3.
 • K. PIOTROWICZ: Amcie sowich peotów. „Akcent” 1996 nr 3.
 • P. WILCZEK: Wypisy z młodej poezji. „Nowe Książ.” 1996 nr 6.
 • M. KALANDYK: „Macie swoich poetów – sine ira et studio”. Chwilowe zawieszenie broni? „Fraza” 1997 nr 2.
 • P. SZUBARTOWICZ: Supermarket. „Wiad. Kult.” 1997 nr 29.

Próba miłości

 • K. KOTOWSKA: Dlaczego jest tak trudno? „Nowe Książ.” 2015 nr 5.

Ciemne zwierciadło

 • K. ALICHNOWICZ: Poetyka paradoksu. „Twórczość” 2016 nr 11. – J.Z. BRUDNICKI: Toczone zwierciadło Klejnockiego. „Poezja Dzisiaj” 2016 nr 120.
 • S. BURYŁA: Ciemne zwierciadło poezji. „Nowe Książ.” 2016 nr 4.