Jerzy PILCH
Autorka hasła: Alicja Szałagan

Jerzy PILCH
Autorka hasła: Alicja Szałagan

ur. 1952

Pseud.: Makar Ganuszkin; Oskar Schlovka; Paweł Darchuczy.

Prozaik, felietonista, krytyk literacki, scenarzysta, dramatopisarz.

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzony 10 sierpnia 1952 w Wiśle; syn Władysława Pilcha, inżyniera górnictwa, i Wandy z Czyżów, farmaceutki. Dzieciństwo spędził w Wiśle; w 1962 przeniósł się z rodzicami do Krakowa. Od 1966 uczęszczał do tamtejszego IX Liceum Ogólnokształcącego. Debiutował w 1969 na łamach pisma „Na przełaj”, ogłaszając w ramach rubryki Klub Młodych Autorów utwór prozą pt. Pejzaż dwudziestowieczny (nr 29),później publikował na łamach tego pisma także inne fragmenty prozy oraz wiersze. Utwory poetyckie drukował też w 1970-72 w tygodniku „Życie Literackie”. Po zdaniu matury w 1971 rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). Magisterium uzyskał w 1976 i podjął pracę jako asystent w Instytucie Filologii Polskiej UJ. W tymże roku zamieścił w miesięczniku „Poezja” (nr 3) pierwszą rozprawę naukową pt. Między utworem a antyutworem. (Interpretacja zbioru wierszy Jacka Trznadla pt. „Rana”). Równocześnie rozpoczął działalność krytycznoliteracką, publikując liczne recenzje na łamach „Życia Literackiego” (1975-81), „Studenta” (1976-81) i „Echa Krakowa” (1979-81; tu stały felieton literacki pt. Co masz na półce?). W tym czasie napisał też powieść pt. Masy upalnego powietrza, która nie została przyjęta do druku. W latach osiemdziesiątych publikował recenzje i fragmenty prozy na łamach prasy wydawanej poza cenzurą: „Arki” (1984-86; tu pod pseud.: Paweł Darchuczy, Makar Ganuszkin, Oskar Schlovka), „Bez dekretu” (1987-89), „Brulionu” (1987, 1989), „Kultury Niezależnej” (1987) i „Pulsu” ([t. 3] 1987). Był współzałożycielem, redaktorem i felietonistą niezależnego pisma czytanego „NaGłos”. Po odejściu w 1985 z UJ podejmował różne zajęcia zarobkowe, m.in. pracował przez pewien okres w Galerii Autorskiej Andrzeja Mleczki. Jednocześnie zaczął rozwijać twórczość prozatorską i – otrzymawszy w 1989 nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Genewie za zbiór opowiadań Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej – jej się tylko poświęcił. W 1989-99 był członkiem zespołu redakcyjnego „Tygodnika Powszechnego”, w którym zamieszczał cotygodniowy felieton na ostatniej stronie (do 1998 bez tytułu, w 1998 pt. Bezpowrotnie utracona leworęczność, następnie Notatki na prześcieradle) oraz recenzje polskiej i obcej prozy. Na początku lat dziewięćdziesiątych był na kilkumiesięcznym stypendium amerykańskim International Writing Program na University of Iowa. W 1992-2001 sporadycznie ogłaszał fragmenty prozy w „Gazecie Wyborczej”. W połowie lat dziewięćdziesiątych zaczął także pisać scenariusze filmów telewizyjnych. Po zakończeniu w 1999 współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym” opublikował kilka felietonów w magazynie erotycznym „Hustler”, a następnie został felietonistą tygodnika „Polityka” (był także dwukrotnie w 2001 i 2003 moderatorem konkursów literackich dla czytelników). Równocześnie w 1999 przeprowadził się do Warszawy. W 2006 przeniósł swój stały felieton na łamy „Dziennika” (od 2008 w dodatku „Kultura”), a w 2010 do tygodnika „Przekrój”, nadając mu formę i tytuł Dziennik, w 2012-13 pt. Drugi dziennik zaczął go publikować w „Tygodniku Powszechnym” (także pt . Drugi dziennik albo Autobiografia w sensie ścisłym), tamże kontynuowany w 2015 pt. Historia dygotu Autobiografia w sensie ścisłym. Otrzymał m.in. Nagrodę Literacką Nike za powieść Pod Mocnym Aniołem (2001), Nagrodę im. ks. L.J. Szersznika za całokształt twórczości i promocję Śląska Cieszyńskiego (2004), nagrodę Kościoła Luterańskiego na Górnym Śląsku – Śląski Szmaragd, złotą statuetkę „Źródła Wisły”, przyznawaną przez władze m. Wisły (2006), laur Złotej Cieszynianki, przyznany przez Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej (2008). Od dłuższego czasu cierpi na chorobę Parkinsona, co utrudnia mu pracę literacką.

Ma córkę Magdalenę (zamężna Bielska). Mieszka w Warszawie.

TWÓRCZOŚĆ

1. Problemy metodologiczne badania życia literackiego okresu konspiracji w czasie II wojny światowej. Sesja naukowa nt. społeczne uwarunkowania instytucjonalne życia literackiego, Olsztyn, listopad 1977. Olsztyn: WSP 1977, 16 s.
2. Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej. [Opowiadania]. London: Puls 1988, 90 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1999; [wyd. 3] Kr.: WL 2003, tamże 2009. Przedr. zob. poz. 29.
Nagroda Fundacji im. Kościelskich w Genewie w 1989.
Zawartość: Kraków; Indyk Beltsville; Towarzysz bez wyrazu; Epoka handlu wymiennego; Azjatyckie trawy; Wieczny odpoczynek; Gdyby odwiedził was…; Mój uśpiony strażnik; Nasza i Wasza. Przemówienie okolicznościowe; Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej. – Od Autora.

3. Spis cudzołożnic. Proza podróżna. [Powieść]. London: Puls 1993, 153 s. Proza i Eseistyka. Wyd. nast.: wyd. 2 Gdańsk: Atext; Marabut 1996. Piórko; Kr.: WL 2002, tamże 2009, 2015.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: WL 2017, plik w formacie EPUB, MOBI.
Przekł. słoweń.: Seznam prešuštnic. [Przeł.] K. Pisk. Ljubljana 2012.
Adapt. film.: Dialogi: J. Pilch, J. Stuhr. Scenariusz i reż.: J. Stuhr. Ekran. 1994 [nagroda za dialogi na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku w 1994]. Wyd. jako dokument elektroniczny: [B.m.:] Close-up Productions; Distributed by MGE, Inc. [2007], DVD.

4. Rozpacz z powodu utraty furmanki. [Felietony]. [Wstęp:] S. Barańczak. Kr.: Znak 1994, 219 s. Wyd. nast. Kr.: WL 2003.
Wybór tekstów druk. w 1990-1994 w „Tyg. Powsz.”.
Zawiera działy: Europejczyk w prasłowiańskich gaciach; Jak chodzić; Kraina olbrzymów. – Aneks, czyli pięć pamfletów z „NaGłosu” mówionego [z 1984-1987].
5. Inne rozkosze. [Powieść]. Pozn.: a5 1995, 122 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Kr.: a5 2000, wyd. 3 tamże 2004; Wwa: Wielka Litera 2012. Por. poz. 11.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Wielka Litera 2012, plik w formacie EPUB, MOBI. – Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta J. Kis.Kr.: a5 2000, 1 płyta CD. Wyd. nast. ZNiW 2017, 1 płyta CD w formacie mp3.
Nagroda Pozn. Przeglądu Nowości Wydawn. – Książka Zimy 95/96.

Przekł.: ang.: His current woman. [Przeł.] B. Johnston. Evanston, Mass. 2002, – estoń.: Muud mőnud. [Przeł.] H. Lindepuu. Tallin 2001, – hiszp.: Otros placeres. [Przeł.] J. Albin. Barcelona 2005, – litew.: Kiti malonumai. [Przeł.] V. Jarutis. Vilnius 2001, – maced.: Grešni uživanja. [Przeł.] M. Mirkulovska. Skopje 2015, – niem.: Andere Lüste. [Przeł.] A. Lempp. Berlin 2000, wyd. nast. München 2003, – włos.: L’amante in carica. [Przeł.] L. Pompeo. Roma 2011,wyd. nast. [Roma] 2012.
Adapt. teatr. łącznie z Tysiąc spokojnych miast (poz. 9) pt. Inne rozkosze: Adapt. i reż.: R. Zioło. Wyst. Wwa, T. Powsz. 2000.

6. Bar Atlantic. Scenariusz 2 odcinków serialu telewizyjnego. Reż.: J. Majewski. TVP 1996.
7. Monolog z lisiej jamy. [Opowiadanie]. Kr.: Universitas 1996, 47 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Universitas 2013, plik w formacie PDF.
Przekł. ros.: [Przeł.] K. Starosel’skaâ. Inostrannaâ Literatura, Moskva ok. 1998 [inf. autora].
Adapt.: radiowa: Reż.: H. Rozen. Radio 1996 (monodram w wykonaniu P. Fronczewskiego), – teatr.: Reż.: W. Hołdys. Tarnów, T. im. L. Solskiego 1998 (monodram w wykonaniu M. Szaforza), – tv: Adapt.: A. Czernecka, M. Baran, J. Krysiak. Reż.: J. Krysiak. TVP 1998.

8. Tezy o głupocie, piciu i umieraniu. [Felietony]. Londyn: Puls 1997, 231 s. Proza i eseistyka. Wyd. nast.: Kr.: WL 2003, tamże 2009.
Teksty druk. w „Tyg. Powsz.”. gł. w l. 1994-1997. – Nominacja do finału Nagrody Lit. Nike w 1998.
9. Tysiąc spokojnych miast. [Powieść]. Londyn: Puls 1997, 182 s. Wyd. nast.: Kr.: WL 2002, tamże 2009.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: WL 2017, plik w formacie EPUB, MOBI.
Przekład ang. został umieszczony na liście 25 najlepszych powieści wyd. w Stanach Zjednoczonych w 2010 (The Best Fiction of 2010), ogłoszonej przez pismo „Kirkus Review”.
Przekł.: ang.: A thousand peaceful cities. [Przeł.] D. Frick. Rochester 2010.
Adapt. teatr.: łącznie z Inne rozkosze zob. poz. 5; pt. Zabijanie Gomułki: Adapt.: R. Urbański. Reż.: J. Głomb. Wyst. Zielona Góra, Lubuski T. im. L. Kruczkowskiego, Scena na Strychu 2007; Adapt.: R. Urbański. Reż.: J. Głomb. Wyst. Legnica, T. im. H. Modrzejewskiej, Scena im. L. Gadzickiego 2013.

10. Bezpowrotnie utracona leworęczność. [Felietony]. Kr.: WL 1998, 245 s. Wyd. nast. tamże: 2007, 2008, 2011, 2015. Przedr. zob. poz. 29.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: WL 2017, plik w formacie EPUB, MOBI.
Teksty druk. uprzednio w „Tyg. Powsz.”. – Nagroda Paszport „Polityki” w dziedzinie literatury za 1998, nominacja do finału Nagrody Lit. Nike w 1999.
Przekł. ros.: Bezvozvratno utračennaâ levorukost’. [Przeł.] T. Izotova. Moskva 2008.

11. Inne rozkosze. [Utwór dramatyczny; współaut.:] R. Zioło. Praprem.: tv: Reż.: R. Zioło. TVP 1998; teatr.: Reż.: K. Deszcz. Wyst. Czeski Cieszyn, Scena Pol. 2005. Por. poz. 5.
12. Opowieści wigilijne. [Autorzy:] J. Pilch, O. Tokarczuk, A. Stasiuk. Wałbrzych: Ruta; Wołowiec: Czarne 2000, 59 s.
Tu J. Pilcha: Pastorałka Don Juana, s. 5-20.
Przekł.: chorw.: Božićne priče. [Przeł.:] D. Kaniecka, I. Vidovic Bolt, Đ. Čilic Škeljo. Zagreb 2008, – rum.: Trei laureati Nike intr-o carte. [Przeł.] C. Godun. Chişinău 2011.
13. Pod Mocnym Aniołem. [Powieść]. Kr.: WL 2000, 263 s. Wyd. nast. tamże: 2002, 2003, dodruk 2004; wyd. 3 Wwa: Świat Książki – Weltbild Polska 2012.
Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta A. Grabowski. Wwa: Świat Książki – Weltbild Polska 2012, 1 płyta CD w formacie mp3. Wyd. nast. Warszawa: Bellona; Agora, 2014, 1 płyta CD w formacie mp3, Bibl. „Gaz. Wybor.”. Mistrzowie Słowa, 2. – Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Świat Książki 2012, plik w formacie EPUB, MOBI. Wyd. nast. Kr.: WL 2017, plik w formacie EPUB, MOBI.
Nagroda Lit. Nike oraz Nagroda Publiczności Nike przyznana w plebiscycie „Gaz. Wybor.” w 2001.
Przekł.: ang.: The mighty angel. [Przeł.] B. Johnston. Rochester 2009, – bułg.: Pri silniâ angel. [Przeł.] J. Božkov. Sofiâ 2003, – czes.: U strážnýho anděla. [Przeł.] B. Gregorová. Praha 2007, – estoń.: Kange ingli tiiva all. [Przeł.] H. Lindepuu. Tallin 2004, – franc.: Sous l’aile d’un ange. [Przeł.] L. Dyèvre. Montricher 2003, – hiszp.: Casa del Ángel Fuerte. [Przeł.] J. Albin. Barcelona 2004, – litew.: Stiprusis angelas. [Przeł.] V. Jarutis. Vilnius 2002, – niderl.: In de sterkke engel. [Przeł.] K. Lesman. Breda 2002, – niem.: Zum starken Engel. [Przeł.] A. Lempp. München 2003, – norw.: Den mektige Engel. [Przeł.] A. Banach. Oslo 2012, – ros.: Pesni p’ûŝich. [Przeł.] K. Starosel’skaâ. Moskva 2004, – serb.: Kod mocnog anđela. [Przeł.:] M. Duškov, O. Duškov. Beograd 2003, – słowac.: Pod mocným anjelom. [Przeł.] J. Marušiak. Bratislava 2003, – słoweń.: Pri mogočnem angelu. [Przeł.] K. Pisk. Ljubljana 2004, – ukr.: Pìd mìcnim ângolom. [Przeł.] Ì. Pìznûk. Kiïv 2011, – wietn.: Dưới cánh thiên thần rượu. [Przeł.] Bá Thự Lê. Hà Nội 2012, – włos.: Sotto l’ala dell’ Angelo Forte. [Przeł.:] L. Pompeo, G. Kowalski. Roma 2005.
Adapt.: teatr.: Adapt. i reż.: R. Sabara. Wyst. Kr., T. im. J. Słowackiego 2003; Koszalin, T. Propozycji Dialog im. H. Rodkiewicz 2004 (monodram w wykonaniu L. Czerwińskiego) ); Adapt. i reż.: M. Umer. Wwa, T. Polonia 2012, – film.: Scenariusz i reż.: W. Smarzowski. Ekran. 2014. Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Kino Świat; Edipresse [2014], 1 dysk optyczny DVD.

14. Żółty szalik. Scenariusz filmu telewizyjnego z serii „Święta polskie”. Reż.: J. Morgenstern. TVP 2000.
Nagroda publiczności na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2000.
15. Upadek człowieka pod Dworcem Centralnym. [Felietony]. Kr.: WL 2002, 275 s. Wyd. nast. tamże: 2009, 2016.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: WL 2017, plik w formacie EPUB, MOBI.
Wybór tekstów publikowanych od 1999 na łamach „Polityki”.

16. Miasto utrapienia. [Powieść]. Wwa: Świat Książki 2004, 350 s. Nowa Proza Pol.
Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta K. Kolberger. Wwa: G + J Gruner + Jahr Polska [2008], 1 płyta CD w formacie mp3. Najlepsza Lit. Światowa.
Pierwotny tytuł: Wschodni akcent. – Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2005.
Przekł.: bułg.: Grad pečalen. [Przeł.] S. Borisova. Sofiâ 2011, – niem.: Die Talente und Obsessionen des Patryk W. [Przeł.] P. Schulz. München 2008.
Adapt. teatr.: Adapt. i reż.: T. Man. Wyst. Gdynia, T. Miej. im. W. Gombrowicza 2008; adapt. i reż.: T. Man. Wyst. Gdynia, T. Miej. im. W. Gombrowicza 2008; adapt. łącznie z poz. 20, 23 pt. Patryk K.: [Przedstawienie impresaryjne]. Reż.: K. Grabowski. Prem.: Elbląg, T. im. A. Sewruka 2011.

17. Narty Ojca Świętego. [Utwór dramatyczny]. Wwa: Świat Książki 2004, 164 s. Praprem.: Reż.: P. Cieplak. Wwa, T. Nar. 2004, toż TVP 2007.
Przekł.: bułg.: Skite na Svetiâ otec. [Przeł.] K. Rikev. Sofiâ 2012, – słowac.: Lyže svätého otca. [Przeł.] J. Marušiak. W: Poľská dráma. Bratislava 2012.
18. Akt 2. [Album fotograficzny]. Fot.: W. Wantuch. Tekst: J. Pilch. Olszanica: Bosz 2006, 127 s. Art. Wyd. 2 tamże 2010.
Tekst J. Pilcha: Oda do pleców, s. 7-10.
19. Miłość w przejściu podziemnym. Scenariusz filmu telewizyjnego z cyklu „Święta polskie”. Reż.: J. Majewski. TVP 2006.
20. Moje pierwsze samobójstwo i dziewięć innych opowieści. Wwa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2006, 298 s. Nowa Proza Pol. Przedr. zob. poz. 29.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Świat Książki 2014, pliki w formacie PDF oraz w formacie EPUB. – Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta A. Piszczatowski. ZNiW 2017, 1 płyta CD w formacie mp3.
Nagroda Pozn. Przeglądu Nowości Wydawn. – Książka Jesieni 2006, nominacja do finału Nagrody Lit. Nike w 2007, przekład ang. został umieszczony na liście najlepszych powieści wyd. w Stanach Zjednoczonych w 2012 (The Best Fiction of 2010), ogłoszonej przez pismo „Kirkus Review”.
Zawartość: Najpiękniejsza Kobieta Świata; Moje pierwsze samobójstwo; Wszystkie historie; Sobowtór zięcia Tołstoja; Rękopisy człowieka z moich stron; Duch cudownych znalezisk; Miłość ściętej głowy; Trup ze złożonymi skrzydłami; Rozdział o nieruchomo siedzącej postaci; Śnieg przez dwie trzecie doby.
Przekł.: ang.: My first suicide and nine other stories. [Przeł.] D. A. Frick. Rochester, NY 2012, – czes.: Moje prvni sebevražda. [Przeł.] N. Vrbovcová. Zlín 2009.
Adapt. teatr. łącznie z poz. 16, 23 pt. Patryk K.: [Przedstawienie impresaryjne]. Reż.: K. Grabowski. Prem.: Elbląg, T. im. A. Sewruka 2011.

21. Pociąg do życia wiecznego. [Felietony]. Wwa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2007, 318 s.
Wybór felietonów z 2002-2006, druk początkowo w tyg. „Polityka” , a od 2006 w „Dzienniku”. – Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2008.
22. [Tekst w:] S. Sobolewski: Malarstwo. 13 bram=13 tore=13 gates. [Katalog wystawy]. [Przekł. ang.:] G. Bickel, B. Ulrich. [Przekł. niem.] M. Dumont. Zakopane: Miej. Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego [2007], 16 s.
Tu: Pilch o Sobolewskim, s. 1-2. – Tekst w jęz. pol., ang., niem.
23. Marsz Polonia. [Powieść]. Wwa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2008, 189 s. Nowa Proza Pol.
Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta J. Pilch Wwa: Swiat Książki – Bertelsmann Media 2008, 1 płyta CD w formacie mp3. – Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Świat Książki, plik w formacie PDF oraz w formacie EPUB.
Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2003.
Adapt. teatr.: Adapt. jako monodram łącznie z poz, 16, 20 pt. Patryk K.: Reż. i wykonanie: K. Grabowski. Przedstawienie impresaryjne. Wyst. premierowe: Elbląg, T. im. A. Sewruka 2011; Adapt.: R. Urbański. Reż.: J. Głomb. Łódź, T. Powsz. 2012.

24. Sobowtór zięcia Tołstoja; Trup ze złożonymi skrzydłami. [Opowiadania]. Wwa: Świat Książki 2010, 71 + 60 s. Zob. poz. 20.
Liczbowanie stron w przeciwnych kierunkach.
25. Dziennik. Wwa: Wielka Litera 2012, 463 s. Czytelnia Pol. Por. poz. 27.
Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta K. Gosztyła. Wwa: Wielka Litera 2012, 1 płyta CD w formacie mp3. Czytelnia Pol. – Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Wielka Litera 2012, plik w formacie EPUB, MOBI.
Dziennik drukowany wcześniej we fragm. w „Przekroju” w 2010-2011. – W 2013 nominacja do finału Lit. Nagrody Europy Środkowej Angelus i nominacja do Nagrody Lit. Nike.

26. Wiele demonów. [Powieść]. Wwa: Wielka Litera 2013, 478 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Wielka Litera 2013, plik w formacie EPUB, MOBI. Wyd. nast. Kr.: WL 2013, plik w formacie EPUB, MOBI.– Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta J. Radziwiłowicz. Wwa: Wielka Litera 2013, 1 płyta CD w formacie mp3. Czytelnia Pol.
W 2014 Nagroda „Odry” za 2013 (łącznie z poz. 27), Nagroda Lit. Gdynia, nominacja do finału Nagrody Lit. Nike.
Adapt. teatr.: Reż.: M. Grabowski. Wyst. Łódź, T. Nowy 2017.

27. Drugi dziennik. 21 czerwca 2012-20 czerwca 2013. Kr.: WL 2014, 218 s. Por. poz. 25.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: WL 2013, plik w formacie EPUB, MOBI.
Pierwotna wersja drukowana w „Tyg. Powsz.”. – W 2014 Nagroda „Odry” za 2013 (łącznie z poz. 26), nominacja do Nagrody Lit. Nike.

28. Zuza albo Czas oddalenia. [Powieść]. Kr.: WL 2015, 128 s.
Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta Z. Waleryś. Kr.: WL 2015, 1 płyta CD w formacie mp3. – Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: WL 2015, plik w formacie EPUB, MOBI.
29. Indyk beltsville. Opowiadania zebrane. Kr.: WL 2016, 774 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: WL 2016, plik w formacie EPUB, MOBI.
Zawiera poz. 2, 10, 20, – oraz: Opowiadania rozproszone: Pięciopiętrowy blok na brzegu morza; Tysiąc przeszkód; Księżniczka krwi; Parkinson, mon amour; I gęsi, i żurawie; Mój ojciec i Doktor Faustus.

30. Zawsze nie ma nigdy. Jerzy Pilch w rozmowach z Eweliną Piotrowiak. Kr.: WL 2016, 255 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: WL 2016, plik w formacie EPUB, MOBI.
Cz. 1; cz. 2 zob. poz. 31.

31. Inne ochoty. Jerzy Pilch w rozmowach z Eweliną Piotrowiak. Kr.: WL 2017, 238 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: WL 2017, plik w formacie EPUB, MOBI.
Cz. 2; cz. 1 zob. poz. 30.

32. Portret młodej wenecjanki. [Powieść]. Kr.: WL 2017, 184 s. Wyd. nast. tamże 2017.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: WL 2017, plik w formacie EPUB, MOBI.

Multimedialny spektakl z muzyką na żywo inspirowany twórczością J. Pilcha: Wieczorem. W poszukiwaniu Jerzego Pilcha. Scenariusz: A. Król. Reż.: K. Czeczot. [Przedstawienie impresaryjne] 2015 [Spektakl przygotowany na inaugurację III Big Book Festival w Wwie przez Fundację „Kultura nie boli”].

Przekłady utworów J. Pilcha w antologiach zagranicznych: białorus.: Dvaccac’ pol’skih apavâda’nâŭ. [Wybór:] A. Hadanovič. Minsk 2007, – niem.: Geschichten aus der Geschichte Polens. [Oprac.:] P. Ketman, E. Malicka. Frankfurt am Main 1989; Nach den Gewittern. Ein polnisch-deutsches Lesebuch. Red.: K.-D. Sommer. Göttingen 1995; Krakau. [Oprac.:] E. Brix. Klagenfurt 2002; Meine polnische Bibliothek. Literatur aus neun Jahrhunderten. [Oprac. i przeł.] K. Dedecius. [Przedm.:] S. Peter. [Darmstadt] 2011, – ros.: Kurortnye romany. Sbornik. [Przeł.] M. Alekseeva. Moskva 2010, – słowac.: Poľská dráma. Bratislava 2012, – tur.: Kehribar ülkesinden yeni öyküler. Çağdaş Polonya edebiyatı antolojisi. [Red.:] N. Yüce. İstanbul 2014.

Praca redakcyjna

1. Pisz do Pilcha. Opowiadań współczesnych trzydzieści i trzy. Wstęp [i wybór]: J. Pilch Warszawa: Świat Książki 2005, 268 s.
Opowiadania wybrane spośród utworów nadesłanych w 2003/2004 na konkurs tyg. „Polityka”. 

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2010.
 • Autor o sobie: Zalety warszawskich wad. Oprac.: K. Jabłońska. „Więź” 2006 nr 4.
 • Wywiady zob. Twórczość poz 30-31 oraz m.in.: Duch, czyli trzewia. Rozm. M. Stala. „NaGłos” 1996 nr 23; Literatura wysokoprocentowa. Rozm. M. Baran. „Czas Kult.” 1996 nr 1; Szósty palec protestanta. Rozm. Z. Baran. „Rzeczpospolita” 1996 nr 109, przedr. w: Z. Baran: Apokalipsa i nadzieja. Kr. 2000; Szyderstwo jest we mnie. Rozm. K. Karwat. „Śląsk” 1996 nr 7; O drodze do duszy i innych historiach. Rozm. K. Janowska. „Polityka” 1999 nr 3; Pisze się z pychy. Rozm. K. Kubisiowska. „Rzeczpospolita” 1999 nr 55; Środek jest tam, gdzie ty. Rozm. M. Cichy. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 225; Zgubny temat. Rozm. K. Kubisiowska. „Rzeczpospolita” 2000 nr 261 [dot.: Pod Mocnym Aniołem]; Moja pora roku. „Gaz. Wybor.” 2001 nr 63; Sprawy świata są proste. Rozm. K. Masłoń. „Rzeczpospolita” 2002 nr 227; W środę, o piętnastej. Rozm. B.N. Łopieńska. „Res Publica Nowa” 2002 nr 7; Każdy może znaleźć miejsce. Rozm. W. Bereś. „Gaz. Wybor.” 2003 nr 108; Ja nie chcę truć krytyków. Rozm. B. Klicka. „Studium” 2004 nr 4/5; Pulp Dante. Rozm. J. Gondowicz. „Nowe Książ.” 2004 nr 2; Synek z Wisły. Rozm.: A. Dziewit i A. Drotkiewicz. „Lampa” 2004 nr 9; Upajająca przyjemność opowiadania. Rozm. K. Masłoń. „Rzeczpospolita” 2004 nr 14, przedr. w: K. Masłoń: Miłość nie jest nam dana. Wwa 2005 [dot.: Miasto utrapienia; Narty Ojca Świętego]; Dar niesprawiedliwego spojrzenia. Rozm. A. Franaszek. „Tyg. Powsz.” 2006 nr 51; Lekką ręką ducha nie dotkniesz. Rozm. M. Radziwon. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 226 [dot.: Moje pierwsze samobójstwo i dziewięć innych opowieści]; Samobójstwo – ubezpieczenie na życie. Rozm.: K. Janowska, P. Mucharski. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 59; Jerzy Pilch – rozmowa. Rozm. D. Łukaszewski. „Morele i Grejpfruty” 2008 nr 4; Nasi grają z Polską. Rozm. J. Sobolewska. „Dziennik” 2008 nr 70 [dot.: Marsz Polonia]; Wieża Babel kontra Arka Noego. Rozm. H. Pomorski. „Gaz. Wybor.” 2008 nr 132 dod. „Wysokie Obcasy” nr 22 [dot.: Marsz Polonia]; Wyjmuję rewolwer. Rozm. A. Wolny-Hamkało. „Gaz. Wybor.” 2008 nr 88 [dot.: Marsz Polonia]; Z największą uciechą wracam do Alcybiadesa. Jerzy Pilch o ulubionych lekturach z dzieciństwa. Rozm. J. Sobolewska. „Dziennik” 2008 nr 204; Ewangelicki stan ducha. Jerzy Pilch o religijnych źródłach własnej twórczości oraz niechęci wobec „Kaczorów”. Rozm. C. Michalski. „Dziennik” 2009 nr 97 nr 17 dod. „Europa”; Erotyczna ochota na trzecią osobę. Rozm.: J. Borowczyk, M. Larek. „Czas. Kult.” 2009 nr 4; Przed potworem nie ma ucieczki. Rozm. W. Szacki. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 59 dod. „Wysokie Obcasy” nr z 11 III; Dziennik podbojów. Rozm. K. Janowska. „Przekrój” 2011 nr 4; Dowód na istnienie Boga. Rozm. M. Strzelecka. „Wprost” 2012 nr 17 [dot.m.in.: Wiele demonów]; Inna para butów. Rozm. P. Bratkowski. „Newsweek Polska” 2012 nr 19 [dot.: Dziennik]; Jerzy Pilch poczucie humoru ma duże. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2012 nr 299; Powiesiłbym Gielniaka. Rozm. T. Nyczek. W: T. Nyczek: Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami. Kr. 2012; Demony Jerzego Pilcha. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2013 nr 138; Dowód na istnienie Boga. Rozm. M. Strzelecka. „Wprost” 2013 nr 17/18 [dot. m.in.: Wiele demonów]; Gen transferu: prezent od życia. Rozm. K. Kubisiowska. „Tyg. Powsz.” 2013 nr 51/52; Góra zawsze rodzi mysz. Rozm. M. Mikołajczuk. „Notes Wydawn.” 2013 nr 5; Jestem pierwszym alkoholikiem III RP. Rozm. M. Huzarska-Szumiec. „Polska. Metropolia Warsz.” 2013 nr 99 dod. „Magazyn”; Jestem stary, ale wciąż są starsi ode mnie. Rozm. A. Dudek. „Dz. Pol.” 2013 nr 115 dod. „Kraków” [dot. m.in.: Wiele demonów]; Liczę na życie wieczne. „Twój Styl” 2013 nr 7; Luter tkwi w szczegółach. Dziś i jutro polskich ewangelików. Rozm. A. Sporniak. „Tyg. Powsz.” 2013 nr 4; Myśl, że czujesz się dobrze. Rozm. K. Kubisiowska. „Tyg. Powsz.” 2013 nr 17/18 [dot. m.in.: Wiele demonów]; Trumna nie mieści się w drzwiach. Rozm. J. Sobolewska. „Polityka” 2013 nr z 23 IV [dot. m.in.: Wiele demonów]; Adaptator prawdziwie wierny posuwa się dalej. Rozm. T. Lubelski. „Kino” 2014 nr 1 [dot. adapt. film „Pod Mocnym Aniołem”]; Może przejdzie mi jutro. Rozm.: A. Sosnowska, R. Bielecki. „W Drodze” 2014 nr 10; Pan Bóg się przygotowuje do rozmowy z Pilchem. Rozm. A. Krzyżaniak-Gumowska. „Newsweek Polska” 2014 nr 2; Pisarz poluje do krwi ostatniej. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2014 nr 195; W mojej chorobie namacalne jest tylko drżenie rąk. Rozm.: K. Kachel, U. Wolak. „Polska. Metropolia Warsz.” 2014 nr 36; Jest czas obłapiania i jest czas miłości. Rozm. K. Kubisiowska. „Gaz. Wybor.” 2015 nr 125; Księga dygotu. Rozm. J. Sobolewska. „Polityka” 2015 nr 22; Powieść pośmiertna. Rozm. P. Bratkowski. „Newsweek Polska” 2015 nr 21; Uporu życzę, uporu. Rozm. K. Kubisiowska. „Tyg. Powsz.” 2015 nr 14; Dwoje po zakręcie. Rozm. B. Biały. „Twój Styl” 2016 nr 3; Pisowiec i ja. Jerzy Pilch: pisarz i polityka. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2016 nr 30; Świadomość nadciągającej biografii. Pilch o samotności, kotach i Boschu. Rozm. A. Gumowska. „Newsweek Polska” 2016 nr 9; Jerzy Pilch: Jestem tym udręczony i umęczony. Szukam powodu, żeby nie oglądać wiadomości i nie kupować gazet. Rozm. E. Padoł [on-line] Powst. 2017 [dostęp 14 lutego 2018]. Dostępny w Internecie: https://kultura.onet.pl/wiadomosci/jerzy-pilch-jestem-tym-udreczony-i-umeczony-szukam-powodu-zeby-nie-ogladac-wiadomosci-wywiad/202rq9r; Zawód jak każdy inny. Rozm. A. Napiórska. „Przegląd” 2017 nr 15.
 • LP XX w. (L. Bugajski).

Ogólne

 • K. KUBISIOWSKA: Pilch w sensie ścisłym. Biografia. Kr.: Znak 2016, 480 s.
 • Z. KOPEĆ: Motywy protestanckie w prozie Jerzego Pilcha. „Pozn. Stud. Polonist. Ser. Lit.” 1996 t. 3.
 • D. NOWACKI: Próba żartu. W tegoż: Zawód czytelnik. Kr. 1999.
 • M. URBANOWSKI: Śmiech Pilcha. „Arcana” 1999 nr 6.
 • D. NOWACKI: Jerzy Pilch. Red.: E. Kalinowska-Styczeń, M. Baran. [Przeł.] A. Lempp. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 22 s. [tu też m.in. fragm. oprac. i przekł. niem. tekstu J.Pilcha].
 • M. URBANOWSKI: Skandalista Jerzy Pilch. „Nowe Państ” 2000 nr 4, przedr. pt. Pilch śmieszny w tegoż: Oczyszczenie. Kr. 2002.
 • K. STEMPEL: Koniec picia. Alkohol jako transgresja w twórczości Jerzego Pilcha. W: Obecność i przemijanie. Opole 2001.
 • P. CZAPLIŃSKI: Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości. Kr. 2003, passim.
 • E. FILIPCZUK: Pilch w „Tygodniku Powszechnym”, „Tygodnik” u Pilcha. „Acta Univ. Wratisl. Pr. Lit.” 2003 nr 42.
 • M. ORSKI: Prawdziwa siła felietonu Jerzego Pilcha. W tegoż: Lustratorzy wyobraźni, rewidenci fikcji. Wwa 2003.
 • A. LIBERA: Wariacje na temat Jerzego Pilcha. W tegoż: Błogosławieństwo Becketta i inne wyznania literackie. Wwa 2004.
 • R. OSTASZEWSKI: Pisarz jak coca cola. „Dekada Lit.” 2004 nr 1.
 • S. GAWLIŃSKI: Ewangelicy w prozie Jerzego Pilcha. „Świat i Sł.” 2005 nr 2, przedr. w tegoż: Metafory losu. Kr. 2005.
 • K. PRZEBINDA-NIEMCZYK: Dzieła i autorzy w felietonach Jerzego Pilcha. „Ann. Acad. Pedagogicae Crac. Stud. Historicolitteraria” 2005 [nr] 5.
 • Ch. PRUNITSCH: Konfessionelle Differenz als ästhetische Strategie bei Jerzy Pilch. „Zeitschrift für Slawistik“, Poczdam 2006 nr 3.
 • M. DRAPELLA: Od Wisły do Granatowych Gór. Wątki ewangelickie w twórczości Jerzego Pilcha „Śląsk” 2007 nr 1.
 • S. KRASIŃSKA: Paul Auster, Jerzy Pilch i siedem tysięcy opowiadań. „Tygiel Kult.” 2007 nr 7/9 [dot. udziału pisarzy w organizacji konkursów lit. dla amatorów].
 • R. WÓJS: Artysta w mieście. Przestrzeń Krakowa w prozie Jerzego Pilcha. „Orbis Linguarum” 2007 vol. 31, 2009 vol. 35.
 • E. KOREPTA: Ojczyzna dzieciństwa w prozie Jerzego Pilcha. „Miscellanea Śl. Miscellanea” 2008.
 • K. DOMAGAŁA: Słownictwo i frazeologia związana z rodziną pojawiające się w felietonach Jerzego Pilcha. W: Rodzina w języku i kulturze. Piotrków Trybunalski 2010.
 • A. ZIENIEWICZ: Zdarzenie wewnątrz opowieści. Praca pamięci w autofikcji (Jerzy Pilch, Paweł Huelle). „Prz. Hum.” 2011 nr 2.
 • A. FRANASZEK: Czasu pęd niewiarygodny. „Tyg. Powsz.” 2012 nr 33.
 • K. UNIŁOWSKI: Pisarz jako gwiazdor. Przypadek Jerzego Pilcha. W: Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ‘89. Wwa 2013.
 • L. BUGAJSKI: To idzie starość, czyli sześćdziesiątka dusi Pilcha. W tegoż: Margines centralny. Kr.-Wwa 2015.
 • P. ŻOŁĄDŹ: Widokówki (z) Krakowa? Obraz pewnego miasta w felietonach i dziennikach Jerzego Pilcha. W: Ścieżkami pisarzy. T. 1. Szkice i studia o Krakowie. Kr. 2015.
 • T. NAKONIECZNY: (Po)nowoczesna tożsamość intelektualisty: Wiktor Pielewin i Jerzy Pilch na tle „końca literatury”). „Porównania” 2016 t. 18, dod.
 • J. NOWACKI: Miejsca oswojone. „Twórczość” 2016 nr 5 [dot. też B. Schulza].
 • P. JASNOWSKI: Pilch: powiększenie. „Akcent” 2017 nr 2.

Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej

 • J. BŁOŃSKI: Śmieszne nic, groźne nic. „Puls”, Londyn 1989 nr 42/43.
 • A.-C. CARLS. „World Literature Today”, Norman, Oklahoma 1989 nr 4.
 • M. LUBELSKA: Podpolje encor. “Kult. Niezal.”* 1989 nr 52.
 • A. NASIŁOWSKA: Duch ciężkich czasów. „Res Publica” 1989 nr 3.
 • M. STALA: Pokątna apokalipsa. „Tyg. Powsz.” 1989 nr 7, przedr. w tegoż: Przeszukiwanie czasu. Kr. 2004.
 • D. PAWELEC: Notatnik filologa. „bruLion” 1990 nr 13.
 • H. WUJEK. „Orzeł Biały”, Londyn 1989 nr 1439 [1430].
 • R. REGULSKI: Pod azjatycką trawą. „Czas Kult.” 1990 nr 15.

Spis cudzołożnic

 • J. BŁOŃSKI: Sztuka gadania. „Tyg. Powsz.” 1993 nr 21, przedr. w tegoż: Wszystko co literackie. Kr. 2001.
 • M. CZUBAJ: Fatalny Gucio i jego panie. Jerzy Pilch między koniakiem a biblioteką. „Gaz. Wybor.” 1993 nr 115 dod. „Gaz. o Książ.” nr 5.
 • P. GRUSZCZYŃSKI: Erotyczna lustracja. „Res Publica Nowa” 1993 nr 6.
 • P. HUELLE: Wystarczy być epikiem. „Gaz. Wybor.” 1993 nr 140.
 • A. LIBERA: O czym pisze Jerzy Pilch? „Kultura”, Paryż 1993 nr 7/8.
 • A. OSIECKA: Zmęczenie śmiechem. „ Życie Warsz.” 1993 nr z IV dod. „Ex Libris”, przedr. w tejże: Czytadła. Gawędy o lekturach. Wwa 2010.
 • B. SHALLCROSS: Jadąc do Powsina i chodząc po Krakowie. „Nowy Dz.”, Nowy Jork 1993 nr z 21 X dod. „Prz. Pol.”.
 • J. SZAKET: Podróżny Pilch. „FA-art” 1993 nr 2/3.
 • M. URBANOWSKI: Gustaw w klozecie. „Dodatek” 1993 nr 1, przedr. w szkicu Dwa razy o prozie Jerzego Pilcha. w tegoż: Dezerterzy i żołnierze. Kr. 2007.
 • A. WARZECHA: Wędrówka po nocnym Krakowie. „Rzeczpospolita” 1993 nr 148.
 • G. GOMORI. „World Literature Today”, Norman, OK 1994 nr 1.
 • B. KANIEWSKA: Ja, Gustaw. „Kresy” 1994 nr 18.
 • P. KOWALSKI: Sutener Kołakowskim podszyty. „Odra” 1994 nr 4.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Lekkość, znojność, przemijanie. „Czas Kult.” 1996 nr 1 [dot. też.: Inne rozkosze].

Rozpacz z powodu utraty furmanki

 • J. ZYCHOWICZ: Dole i niedole trefnisia. „Wiad. Kult.” 1996 nr 18.

Inne rozkosze

 • A. FRYZ-WIĘCEK: Poland dobrostanu. „Rzeczpospolita” 1995 nr 2.
 • D. NOWACKI: Kryterium wdzięku. „Kresy” 1995 nr 23.
 • A. BAGŁAJEWSKI: Przygoda Kohoutka niedojrzałego. „Nowe Książ.” 1996 nr 2.
 • J. BŁOŃSKI: Kohoutek jako taki. „Tyg. Powsz.” 1996 nr 10.
 • W. BONOWICZ: Jak zjeść to danko? „Nowy Nurt” 1996 nr 3.
 • G. BORKOWSKA: Donżuan jest zaręczony. „Res Publica Nowa” 1996 nr 6.
 • P. CZAPLIŃSKI: Nieznośna lekkość literatury. „Życie Warsz.” 1996 nr 57 dod. „Ex Libris” nr 92.
 • A. FRANASZEK: Inne rozkosze, czyli Paweł K. „Rzeczpospolita” 1996 nr 11.
 • J. GONDOWICZ: Portret rodzinny z flamą. „Tyg. Powsz.” 1996 nr 10.
 • M. JENTYS: Historia o niecnocie Kohoutku… „Twórczość” 1996 nr 7.
 • K. MYSZKOWSKI: Kochanica Kohoutka. „Kwart. Artyst.” 1996 nr 1.
 • F. NETZ: Bezpostaciowiec kulisty. „Śląsk” 1996 nr 7.
 • M. RATAJCZAK: Kohoutek rozdarty. „Odra” 1996 nr 6.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Lekkość, znojność, przemijanie. „Czas Kult.” 1996 nr 1 [dot. też.: Spis cudzołożnic].
 • P. CZAPLIŃSKI, P. ŚLIWIŃSKI: Apokaliptyczna randka. O powieści Jerzego Pilcha. „Inne rozkosze”. W tychże: Kontrapunkt. Pozn. 1999.
 • B. NALEPA: O składni i stylu powieści Jerzego Pilcha „Inne rozkosze”. „Pozn. Stud. Polonist. Ser. Językozn.” 2000 t. 7.
 • A. KOPACKI: Ani chybi, inne rozkosze. „Lit. na Świecie” 2001 nr 4 [dot. przekł. niem.: Andere Lüste].
 • T. MIZERKIEWICZ: Znaczący brak stylizacji mitycznej – „Inne rozkosze” Jerzego Pilcha. W tegoż: Stylizacje mityczne w prozie polskiej po 1968 roku. Pozn. 2001.
 • B. BUDZYŃSKI. „Review of Contemporary Fiction”Champaign, IL 2002 nr 3.
 • N. SCHURER. „World Literature Today”, Norman, OK 2003 nr 1.
 • J. BEINEK. „Slavic & East European Journal”, Tucson, AZ 2009 nr 3.

Monolog z lisiej jamy

 • D. NOWACKI: Obsuwa. „FA-art” 1996 nr 2.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Pić i być. „Nowe Książ.” 1996 nr 7.
 • A. OSIECKA: Jama w jamie. „Życie Warsz.” 1996 dod. „Ex Libris” nr 96, przedr. w tejże: Czytadła. Gawędy o lekturach. Wwa 2010.
 • M. JENTYS: Kac „lisia jama”. „Sycyna” 1997 nr 14, przedr. pt. Antybohaterowie Jerzego Pilcha. Deliryk z lisiej jamy w tejże: Nić Ariadny. Tor. 2005.

Tezy o głupocie, piciu i umieraniu

 • Sz. HOŁOWNIA: Drugi wymiar. „Gaz. Wybor.” 1997 nr 210.
 • M. STALA: Tezy o bezkształcie, rozpaczy i współczuciu. „Tyg. Powsz.” 1997 nr 34, przedr. w tegoż: Przeszukiwanie czasu. Kr. 2004.
 • M. MIZURO: Nieznośna lekkość Pilcha. „Odra” 1998 nr 10 [dot. też: Tysiąc spokojnych miast].
 • Ł. TOMCZYK: Repetytorium. „Opcje” 1998 nr 1.

Tysiąc spokojnych miast

 • Z. MENTZEL: Nie zabijać Gomułki? „Tyg. Powsz.” 1997 nr 50.
 • A. NASIŁOWSKA: Powieść retoryczna. Nowa książka Jerzego Pilcha. „Tyg. Powsz.” 1997 nr 51/52.
 • M. CIEŚLIK: Zabić Pierwszego. „Polityka” 1998 nr 5.
 • P. CZAPLIŃSKI: Kim pan jest, panie Trąba? „Gaz. Wybor.” 1998 nr 16, przedr. pt. Jerzego Pilcha groteska nostalgiczna w tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Kr. 2001.
 • A. FRANASZEK: Sen o wódce i śmierci. „Rzeczpospolita” 1998 nr 50.
 • A. GÓRNICKA-BORATYŃSKA: Czeska książka. „Res Publica Nowa” 1998 nr 5.
 • P. MARECKI: Jerzego Pilcha „akademickie gadanie”, czyli „tereferekuku do Gomułki z łuku”. „Dekada Lit.” 1998 nr 4.
 • M. MIZURO: Nieznośna lekkość Pilcha. „Odra” 1998 nr 10 [dot. też: Tezy o głupocie, piciu i umieraniu].
 • D. NOWACKI: Innych rozkoszy nie będzie? „FA-art” 1998 nr 1/2.
 • J. STRĘKOWSKI: Tysiąc jeden drobiazgów. „Nowe Książ.” 1998 nr 4.
 • K. UNIŁOWSKI: Baju Baj … „Kresy” 1998 nr 2, przedr. w tegoż: Koloniści i koczownicy. Kr. 2002.
 • J. WINIARSKI: Podziw i niedosyt. „Mag. Lit.” 1998 nr 1.
 • K. KARWAT: Jak zabić Gomułkę? „Śląsk“ 1999 nr 7.
 • M. BURY: Proza mocna jak spirytus. „Akant” 2002 nr 8.
 • S. BOSS. „Sarmatian Review”, Houston, TX 2011 nr 2.
 • Rec. teatr.: wyst. Zielona Góra, T. im. L. Kruczkowskiego: A. BUCK: Dzieje spektaklu istotnego. „Pro Libris” 2010 nr 2/3, – wyst. Legnica, T. im. H. Modrzejewskiej: J. KOWALSKA: Dyskretny urok małej stabilizacji. „Teatr” 2014 nr 2.

Bezpowrotnie utracona leworęczność

 • P. GŁOWACKI: Wina Pilcha. „Gaz. Wybor.” 1998 nr 293.
 • G. FILIP: Kraków-Wisła. „Nowe Książ.” 1999 nr 2.
 • J. JARZĘBSKI: Walka felietonu z prozą. „Tyg. Powsz.” 1999 nr 3.
 • K. NADANA: Poezja cotygodniowa. „Res Publica Nowa” 1999 nr 3.
 • M. ORSKI: Pierwotna siła felietonu. „Prz. Powsz.” 1999 nr 3.
 • R. OSTASZEWSKI: Pilcha świat równoległy. „Dekada Lit.” 1999 nr 7/8.
 • M. LENGREN: „Jest pięknie, ale znikąd ocalenia”. „Twórczość” 2000 nr 1.
 • E. FILIPCZUK: „Bezpowrotnie utracona leworęczność” Jerzego Pilcha jako przedmiot badań stylistycznych; Dlaczego narratorowi „Bezpowrotnie utraconej leworęczności” Jerzego Pilcha trzęsą się ręce. „Acta Univ. Wratisl. Pr. Lit.” 2001 nr 39; 2002 nr 40.
 • J. MAREK: Przerażający komizm rozpaczy. „Świat i Sł.” 2003 nr 1.
 • K. PRZEBINDA: Między snami. Elementy biblioteki-sennika w książce „Bezpowrotnie utracona leworęczność” Jerzego Pilcha. „Ann. Acad. Pedagogicae Crac. Stud. Historicolitteraria” 2004 [nr] 4.

Opowieści wigilijne

 • M. MIZURO: Karp z proszku. „FA-art” 2000 nr 3/4.

Pod Mocnym Aniołem

 • K. MASŁOŃ: Kwestie-bestie. „Rzeczpospolita” 2000 nr 244.
 • D. NOWACKI: Ani do śmiechu, ani do łez. „Gaz. Wybor.” 2000 nr 249.
 • T. NYCZEK: Jakie picie, takie życie. „Polityka” 2000 nr 48.
 • R. OSTASZEWSKI: 260 stabilizujących stron. „Dekada Lit.” 2000 nr 12.
 • K. UNIŁOWSKI: Dzieje pewnego zawodu. „FA-art” 2000 nr 4.
 • J. WAKAR: Prawdziwa noc duszy. „Życie” 2000 nr 251.
 • M. ZALESKI: I tak dalej. „Res Publica Nowa” 2000 nr 12.
 • A. GŁOWACKA: W nałogu pisania. „Opcje” 2001 nr 2.
 • J. GONDOWICZ: Róg byka. „Nowe Książ.” 2001 nr 1.
 • J. JARZĘBSKI: Mocny Anioł i Słaba Płeć; A. NASIŁOWSKA: Don Juan Tristanem podszyty. „Tyg. Powsz.” 2001 nr 13.
 • I. KANTOROWSKI: Żeby pić, nie trzeba mocnej głowy, trzeba mocnego anioła. „Akant” 2001 nr 10.
 • M. LECIŃSKI: Alkoholizm jest wzniosły? „Fraza” 2001 nr 1/2.
 • K. MASŁOŃ: Strzały na oślep. „Rzeczpospolita” 2001 nr 246 [dot. przyznania Nagrody Lit. Nike].
 • M. MAZUREK: W poszukiwaniu tematu. „Życie” 2001 nr 3.
 • M. MIZURO: Pijana prawda. „Odra” 2001 nr 12 – M. ORSKI: Między „czakrami”; J. WOJEWODA: Ocalony? „Arkusz” 2001 nr 3.
 • J. SZUREK: Pijacka teodycea – o zwycięzcy Literackiej Nagrody „Nike”, najnowszej powieści Jerzego Pilcha „Pod Mocnym Aniołem”. „Warsztaty Polonist.” 2001 nr 4.
 • M. WITKOWSKI: Na co Pilchowi Pilch. „Kresy” 2001 nr 3.
 • M. LENGREN: Wielbiciel depresji, budowniczy autodestrukcji. „Twórczość” 2002 nr 5/6.
 • B. NALEPA: Kilka uwag o kształcie stylistyczno-składniowym powieści Jerzego Pilcha „Pod Mocnym Aniołem”. „Pozn. Stud. Polonist. Ser. Językozn.” 2002 t. 9.
 • A. REJTER: Funkcje powtórzeń w powieści „Pod Mocnym Aniołem” Jerzego Pilcha. „Por. Jęz.” 2002 z. 10.
 • A. ŻYWIOŁEK: Apokalipsa według Jerzego Pilcha. „Kresy” 2003 nr 2/3.
 • Sz. TWARDOCH: Przełamując uprzedzenia. „Opcje” 2004 nr 4.
 • M. JENTYS: Antybohaterowie Jerzego Pilcha. Deliryk spod Mocnego Anioła. W tejże: Nić Ariadny. Tor. 2005.
 • K. PRZEBINDA-NIEMCZYK: „Moje sobie przywłaszczone życie” – elementy autobiografizmu w prozie Jerzego Pilcha. (Na postawie powieści „Pod Mocnym Aniołem”). „Ann. Acad. Pedagogicae Crac. Stud. Historicolitteraria” 2006 [nr] 6.
 • J. ZIMNA: Podmiot jako symptom. „Tekstualia” 2006 nr 3.
 • D. DOBROWOLSKA: Zmagania jednostki z nałogiem: „Pod mocnym aniołem” Jerzego Pilcha. W tejże: My o przeszłości, przeszłość o nas. Tor. 2013.
 • G. TOMICKI: Nieprawdziwość bezobjawowa Jerzego Pilcha. „Twórczość” 2016 nr 5 [dot. też adapt. film.].
 • Rec. teatr.: wyst. Wwa, T. Polonia: A. CZAJKOWSKA: Każdy ma takiego demona, na jakiego zasłużył; Powst. 2012 [on-line] [dostęp 1 marca 2018]. Dostępny w Internecie: http://teatrpolonia.pl/pr/243526/kazdy-ma-takiego-demona-na-jakiego-zasluzy; J. BOŃCZA-SZABŁOWSKI: Pasjonujący seans deliryczny według Jerzego Pilcha. „Rzeczpospolita” 2012 nr 82.
 • Zob. też Wywiady.

Upadek człowieka pod Dworcem Centralnym

 • M. CIEŚLIK: Wspólni znajomi. „Gaz. Wybor.” 2002 nr 249 dod. „Duży Format” nr 25.
 • J. GONDOWICZ: Pilch w Pilchu. „Tyg. Powsz.” 2002 nr 41.
 • I. IWASIÓW: Centralny felietonista. „Nowe Książ.” 2002 nr 12.
 • M. LAREK: Czekając na Patryka. „Czas Kult.” 2002 nr 6.
 • D. NOWACKI: Strażnik fasonu. „ Polityka” 2002 nr 39.

Miasto utrapienia

 • W. BEREŚ: W obronie Pilcha. „Gaz. Wybor.” 2004 nr 36, polem.: D. NOWACKI: Jerzy Pilch – pisarz nowoczesny. Tamże 2004 nr 39.
 • M. CIEŚLIK: Pisarz słyszy więcej. „Polityka” 2004 nr 3.
 • M. CUBER: Powieść utrapienia. „Res Publica Nowa” 2004 nr 2.
 • P. CZAPLIŃSKI: Tak czy owak Pilch. „Gaz. Wybor.” 2004 nr 15.
 • J. GONDOWICZ: Bezpowrotnie utracona niewinność. „Tyg. Powsz.” 2004 nr 7.
 • M. LAREK: Retoryczne piękno. „Czas Kult.” 2004 nr 1.
 • M. LUBELSKA: Rozpacz twórcy pokątnej literatury bankomatowej. „Dekada Lit.” 2004 nr 2.
 • M. MIZURO: Piękna katastrofa. „Odra” 2004 nr 3.
 • D. NOWACKI: Ucho przechadzające się gościńcem. „Nowe Książ.” 2004 nr 2.
 • R. TOMASIK. „Kresy” 2004 nr 4.
 • J. WAKAR: Cyrograf Jerzego Pilcha. „Życie” 2004 nr 9.
 • M. ORSKI: Książka utrapienia. „Prz. Powsz.” 2005 nr 2.
 • M. WYKA: Konwicki i Pilch. (Albo centrum i pogranicza jako możliwość literacka). W tejże: Niecierpliwość krytyki. Kr. 2006 [dot. także: T. Konwicki: Mała apokalipsa].
 • A. ODROWSKA: Droga do miasta utrapienia. „Acta Univ. Lodz. Folia Litteraria Polonica” 2007 [z.] 9.
 • T. MIZERKIEWICZ: Jakiej emigracji Polacy potrzebują. W tegoż: Literatura obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce. Kr. 2013.
 • Rec. adapt. teatr. wyst. Gdynia, T. Miej.: A. SERDIUKOW: Cyfry nie, miłość zawsze. „Machina” 2008 nr 27; A. BIELECKA-MATEJA: Pilch bez pomysłu. „Nowa Siła krytyczna” [on-line] 2008 z 28 V [dostęp 18 kwietnia 2016]. Dostępny w Internecie: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/55974.html.
 • Zob. też Wywiady.

Narty Ojca Świętego

 • R. PAWŁOWSKI: Przyjeżdża Papież. „Gaz. Wybor.” 2004 nr 247.
 • R. TOMASIK: Papież jak marzenie. „Czas Kult.” 2005 nr 1.
 • K.A. DEJNEK: „Narty Ojca Świętego”, czyli katolicy w oczach Jerzego Pilcha. W: Sacrum na nowo poszukiwane. Lubl. 2015.
 • Rec. teatr. praprem. w T. Nar.: A. CELEDA: Papież strzela gola. „Polityka” 2004 nr 47; P. GRUSZCZYŃSKI: Papież w Granatowych Górach. „Tyg. Powsz.” 2004 nr 47; J. MAJCHEREK: Zjazd. „Teatr” 2004 nr 10; R. PAWŁOWSKI: Rewizor z Watykanu. „Gaz. Wybor.” 2004 nr 262; M. PRUSSAK: Czekając na … „Didaskalia” 2004 nr 64; M. DZIEWULSKA: Mgła; J. KOZŁOWSKA: Gdy struś zielony przechodzi. „Dialog” 2005 nr 1; J. GODLEWSKA: Zaskakujące wcielenie Pilcha. „Prz. Powsz.” 2005 nr 4.
 • Zob. też Wywiady.

Moje pierwsze samobójstwo i dziewięć innych opowieści

 • A. FRANASZEK: Inne udręki Pilcha. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 265.
 • D. NOWACKI: Pomiędzy widmami. „Tyg. Powsz.” 2006 nr 47 dod. „Książ. w Tyg.”.
 • M. STALA: Błyskotliwa proza Pilcha. „Dziennik” 2006 nr 171, polem.: M. URBANOWSKI: Nieznośny ciężar gadulstwa. Tamże 2006 nr 211, wersja poszerz. pt. Zemsta ręki śmiertelnej w szkicu pt. Dwa razy o prozie Jerzego Pilcha w tegoż: Dezerterzy i żołnierze. Kr. 2007.
 • W. BROWARNY: Dziesięć samobójczych historii. „Odra” 2007 nr 5.
 • M. CUBER: Smutek codzienności. „Res Publica Nowa” 2007 nr 1.
 • Ł. JEŻYK: Jego kolejne wskrzeszenia, czyli pograniczność i pokątność. „Kresy” 2007 nr 3.
 • M. LAREK: Anatomia hiperboli. „Czas Kult.” 2007 nr 4/5.
 • M. LUBELSKA: Nowe rozkosze Jerzego Pilcha. „Zesz. Lit.” 2007 nr 1, wersja zmien. pt. W potrzasku literatury. „Dekada Lit.” 2007 nr 1.
 • M. ORSKI: Śmieszna wzniosłość życia. „Nowe Książ.” 2007 nr 2, przedr. pt. Śmieszna wzniosłość bytu. W tegoż: Opowieści dla dorosłych i opowiastki dla niedorosłych. Wr. 2010.
 • E. PILARZ: Śmierć autora fascynuje. „Śląsk” 2007 nr 4.
 • K. UNIŁOWSKI: Straszni mieszczanie. „FA-art” 2007 nr 1/2, przedr. pt. W imię zasad w tegoż: Kup pan książkę. Katow. 2008.
 • P. URBANIAK: Nienasycenie. „Twórczość” 2007 nr 3.
 • M. WOJAK: Miedzy jednym a drugim ogniskiem. „Wyspa” 2007 nr 1.
 • M. KRZYWORĄCZKA: Z innej parafii, czyli opowieści o udręce. „Polonistyka” 2008 nr 7.
 • Zob. też Wywiady.

Pociąg do życia wiecznego

 • M. DRAPELLA. „Gdań. Rocz. Ewang.” 2007.
 • M. LAREK: Dwa kłamstwa na temat Jerzego Pilcha. „Tekstualia” 2007 nr 4.
 • E. WINIECKA: Zwycięstwo literatury. „Czas Kult.” 2007 nr 6.
 • H. BEREZA: Szczytowanie. „Twórczość” 2008 nr 9.
 • M. MIŁKOWSKI: Pociąg do życia ulotnego. „Studium” 2007/2008 nr 5/6/1.
 • M. RADZIWOŃ: Długie życie felietonów Pilcha. „Gaz. Wybor.” 2008 nr 135.

Marsz Polonia

 • A. CZYŻAK: Marsz człowieka. „Pogranicza” 2008 nr 4.
 • T. FIJAŁKOWSKI: Groteska i apokalipsa. „Zesz. Lit.” 2008 nr 2.
 • A. FRANASZEK: Droga przez polskie piekło. „Dziennik” 2008 nr 84.
 • J. HALCEWICZ-PLESKACZEWSKI: Polska u Urbana. „Prz. Powsz.” 2008 nr 7/8.
 • Z. KRZYWICKA: Duch Opowieści. „Wyspa” 2008 nr 3.
 • M. LAREK: Eksterminacja. „Czas Kult.” 2008 nr 4.
 • P. MAŁOCHLEB: Pigułki z orzełkiem. „Dekada Lit.” 2008 nr 4.
 • K. MASŁOŃ: Pilch pojechał Konwickim. „Rzeczpospolita” 2008 nr 90.
 • T. MIZERKIEWICZ: Jakiej emigracji Polacy potrzebują. „FA-art” 2008 nr 4.
 • D. NOWACKI: „Zajęcie patriotyczne”. „Tyg. Powsz.” 2008 nr 15.
 • M. SIEDLACZEK-MIKODA: Bal u Bezetznego. „Śląsk” 2008 nr 7.
 • P. SASKO: Ci sami kontra identyczni. „Esensja” [on-line] 2008 nr 5 [dostęp: 29 marca 2011]. Dostępny w Internecie: http://esensja.pl/magazyn/2008/05/iso/07_51.html.
 • B. DARSKA: Niedosyt połowiczności. „Twórczość” 2009 nr 5.
 • M. ORSKI: Pilcha anty-wesele. „Odra” 2009 nr 9.
 • M. LUBELSKA: Polska wprost i „z ukosa”. O „Dolinie nicości” Bronisława Wildsteina i „Marszu Polonia” Jerzego Pilcha. W: Od polityki do poetyki. Kr. 2010.
 • M. BERNACKI: W Polsce bez zmian. Bronisław Wildstein „Dolina nicości”, Jerzy Pilch „Marsz Polonia”. W tegoż: Świat interpretować – konieczne zadanie. Bielsko-Biała 2014.
 • Rec. adapt. teatr. wyst. Łódź, T. Powsz.: A.K. DROZDOWSKI: Kontrrewelacja. „Teatr” 2012 nr 3; M. BUDZIK: Wszystko w Polsce jest możliwe, nawet zmiany na lepsze [on-line] [dostęp 19 czerwca 2013]. Dostępny w Internecie: http://teatrdlawas.pl/teatr/tdw/index.php?option=com_content&taskview&id28271&Itemid72; J. CIEŚLAK: Mecz o przyszłość Polski. „Rzeczpospolita” 2012 nr 12; Ł. DREWNIAK: Hibernator polski. „Przekrój” 2012 nr 9; Ł. KACZYŃSKI: Kac po narodowym raucie. „Polska. Dz. Łódz.” 2012 nr z 23 I; P. OLKUSZ: Marsz w intencji komedii. „Didaskalia” 2012 nr 109/110; M. TORUŃSKA: Polska diagnoza. „Dz. Gaz. Prawna” 2012 nr 19 dod. „Kultura”.
 • Zob. też Wywiady.

Dziennik

 • A. HORUBAŁA: Banały w śmiertelnym sosie. „Uważam Rze” 2012 nr 38.
 • P. JASNOWSKI: Świat, który osacza i dławi. „Twórczość” 2012 nr 8.
 • M. ORSKI: Śmieszna wzniosłość bytu. „Odra” 2012 nr 9.
 • P. PIEŃKOSZ: Z Pilchem przez życie. „Wyspa” 2012 nr 3.
 • C. POLAK: Znośna lekkość bytu. „Dz. Gaz. Prawna” 2012 nr 86.
 • M. ROBERT: Urzędnik lekkoduchem. „Nowe Książ.” 2012 nr 9.
 • B. ROGATKO: Dziennik rozstań. „Kraków” 2012 nr 7.
 • P.W. RYŚ: Pilch, czyli transcendentalna bufoneria. „Fraza” 2012 nr 4.
 • Ł. SATURCZAK: Ze śmiercią mu do twarzy. „Czas Kult.” 2012 nr 5.
 • M. SIEDLACZEK-MIKODA: Powrót w wielkim stylu. „Śląsk” 2012 nr 7.
 • J. SOBOLEWSKA: Pilch w ciemniejszej tonacji. „Polityka” 2012 nr z 8 V.
 • K. VARGA: Pod mocnym Pilchem. „Gaz. Wybor.” 2012 nr 92 dod. „Duży Format”.
 • B. WILDSTEIN. „Uważam Rze” 2012 nr 38.
 • K. KUBISIOWSKA: Pogranicza. „Tyg. Powsz.” 2013 nr 42.
 • M. ŁADOŃ: „Być kronikarzem własnego zaniku”. Lektura „Dziennika” Jerzego Pilcha. „Śl. Studia Polonist.” 2013 nr 2.
 • J. DRZEWUCKI. Jerzego Pilcha nabożna jadowitość. (Nad dwoma dziennikami i jedną powieścią). „Twórczość” 2014 nr 4 [dot. też: Wiele demonów; Drugi dziennik].
 • P. MAŁOCHLEB: Kronika zdychania. „Odra” 2014 nr 2.
 • A. NĘCKA: „Pożegnalne uściski z życiem”. O zapiskach dziennikowych Jerzego Pilcha. W: Zamieranie fikcji. Katow. 2014 [dot. też: Drugi dziennik].

Wiele demonów

 • [T. FIAŁKOWSKI] LEKTOR: Czarna baśń. „Tyg. Powsz.” 2013 nr 24.
 • P. JASNOWSKI: Ciemne chmury unoszą się nad Czantorią. „Twórczość” 2013 nr 9.
 • M. MIZURO: Rozprawa z obsesją. „Odra” 2013 nr 6.
 • D. NOWACKI: Innych rozkoszy nie będzie? „Gaz. Wybor.” 2013 nr 89.
 • Z. PAPUŻANKA: Danse macabre na piątym biegu. „Tyg. Powsz.” 2013 nr 38 dod. „Książ. w Tyg.” nr 7/8.
 • TAŻ: Homo ludens. [Tłum.] I. Reichardt. „New Eastern Europe” 2013 nr 3.
 • C. POLAK: Być trumianką. „Dz. Gaz. Prawna” 2013 nr 90.
 • M. ROBERT: Święto ciemnych opowieści. „Nowe Książ.” 2013 nr 6.
 • M. SIEDLACZEK-MIKODA: W Wiśle rządzą demony. „Śląsk” 2013 nr 7/8.
 • K. TRZECIAK: Demony śmierci według Pilcha. „Nowa Dekada Krak.” 2013 nr 6.
 • M. WOJAK: Mosty i demony. „Wyspa” 2013 nr 3.
 • J. DRZEWUCKI: Jerzego Pilcha nabożna jadowitość. (Nad dwoma dziennikami i jedną powieścią). „Twórczość” 2014 nr 4 [dot. też: Drugi dziennik].
 • T. FIAŁKOWSKI: Pilch: baśń sensacyjna o biesach codziennych. „Gaz. Wybor.” 2014 nr 202.
 • S. MAŁOTA: Pilch Schulzem podszyty. O Pilchowej metafizyce słów kilka. „Fronda Lux” 2014 nr 72.
 • Rec. teatr. adapt.: I. ADAMCZEWSKA: Reżyseria w sensie ścisłym. „Wiele demonów” Grabowskiego. „Gaz. Wybor.” 2017 nr 105 dod. „Łódź”.
 • Zob. też Wywiady.

Drugi dziennik

 • [T. FIAŁKOWSKI] LEKTOR: Dziennik jednego roku. „Tyg. Powsz.” 2013 nr 51/52.
 • O. KNAPEK: „Trzeba uważać, co się mówi”. „FA-art” 2013 nr 4.
 • J. DRZEWUCKI: Jerzego Pilcha nabożna jadowitość. (Nad dwoma dziennikami i jedną powieścią). „Twórczość” 2014 nr 4 [dot. też: Wiele demonów].
 • D. NOWACKI: Ciało słabe, ale czacha dymi! „Gaz. Wybor.” 2013 nr 293.
 • A. NĘCKA: „Pożegnalne uściski z życiem”. O zapiskach dziennikowych Jerzego Pilcha. W: Zamieranie fikcji. Katow. 2014 [dot. też: Drugi dziennik].
 • L. SZARUGA: Zaułek Leszka Szarugi: stan rzeczy. „Borussia” 2014 [nr] 54.
 • B. ROGATKO: „Zuza” albo w oczekiwaniu na dzieło. „Nowa Dekada Krak.” 2015 nr 5 [dot. też: Zuza albo Czas oddalenia].

Zuza albo Czas oddalenia

 • L. BUGAJSKI: Siła ducha. „Twórczość” 2015 nr 7.
 • J. DRZEWUCKI: Długo trwa tylko młodość. „Wyspa” 2015 nr 2.
 • R. KOZIOŁEK: Pisarz i siostra miłosierdzia. „Tyg. Powsz.” 2015 nr 23.
 • D. NOWACKI: Jest tylko Zuza. I właśnie jej nie ma. „Gaz. Wybor.” 2015 nr 127.
 • B. ROGATKO: „Zuza” albo w oczekiwaniu na dzieło. „Nowa Dekada Krak.” 2015 nr 5 [dot. też: Drugi dziennik].
 • K. SZKARADNIK: Rzecz o jego smutku i dziwce. „FA-art” 2015 nr 1/2.
 • M. ZDUNIAK-WIKTOROWICZ: Bez prądu. „Nowe Książ.” 2016 nr 2.

Zawsze nie ma nigdy

 • P. BRATKOWSKI: (Prawie) prywatny Pilch. „Newsweek Polska” 2016 nr 8.
 • J. CIEŚLAK: Pisarz mówi jak na spowiedzi. „Rzeczpospolita” 2016 nr 25.
 • D. NOWACKI: W wywiadach podkręcam. „Gaz. Wybor.” 2016 nr 32.
 • Z. PIETRASIK: Pilch jako powieść. „Polityka” 2016 nr 42.
 • M. ROBERT: Pilch rozgadany. „Polityka” 2016 nr z 26 I.
 • B. ROGATKO: Zawsze może nadejść ratunek. „Nowa Dekada Krak.” 2016 nr 3.
 • P. STACHNIK: Kraków Jerzego Pilcha: mecze, bankiety i zupy z proszku u noblistki. „Dz. Pol.” 2016 nr 135.
 • K. SZKARADNIK: „W wywiadach podkręcam”, czyli Pilch odzyskuje głos. „FA-art” 2016 nr 1/2.
 • K. VARGA: Samotność pisarza, czyli opowieści Pilcha. „Gaz. Wybor.” 2016 nr 28 dod. „Duży Format”.
 • M. WAPIŃSKA: Bardzo źle znoszę świat. „Dz. Gaz. Prawna” 2016 nr 29.

Portret młodej wenecjanki

 • P. BRATKOWSKI: Wenecjanka za mgłą. „Newsweek Polska” 2017 nr 8.
 • J. CIEŚLAK: Trzeci nałóg pisarza. „Rzeczpospolita” 2017 nr 24.
 • J. DRZEWUCKI: Stoję obok siebie. „Zesz. Lit.” 2017 nr 2.
 • D. NOWACKI: Pilch, śmierć i dziewczyna. „Gaz. Wybor.” 2017 nr 23.
 • M. ROBERT: Kunszt rozpadu. „Polityka” 2017 nr 4.
 • M. SOLCZAK: Wystarczy być? „Migotania” 2017 nr 1.
 • K. SZKARADNIK: Rozpad (według) Pilcha. „Twórczość” 2017 nr 7/8.
 • M. WAPIŃSKA: Pisarz jako nadczłowiek. „Dz. Gaz. Prawna” 2017 nr 19.

Inne ochoty

 • P. BRATKOWSKI: Portret artysty we wnętrzu. „Newsweek Polska” 2017 nr 35.
 • [T. FIAŁKOWSKI] LEKTOR: Pilch inny, Pilch ten sam. „Tyg. Powsz.” 2017 nr 36.
 • K. VARGA: Prawdy Pilcha, czyli w obronie fikcji. „Gaz. Wybor.” 2017 nr 232 dod. „Duży Format”.