Karol MALISZEWSKI
Autorka hasła: Katarzyna Batora

Karol MALISZEWSKI
Autorka hasła: Katarzyna Batora

ur. 1960

Krytyk literacki, historyk literatury, poeta, prozaik, tłumacz

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzony 27 lipca 1960 w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku; syn Franciszka Maliszewskiego, krawca, i Stanisławy Maliszewskiej z domu Pieróg, krawcowej. W 1975 rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie. Jako poeta debiutował w 1978 wierszem pt. Piosnka jej, opublikowanym w miesięczniku „Radar” (nr 12); w piśmie tym zamieszczał następnie wiersze, prozę i recenzje (do 1987, z przerwami). W 1978 debiutował też jako krytyk literacki notą pt. Poezja walcząca. Nie tak o Białoszewskim, zamieszczoną w rubryce Listy do „Kameny” w tygodniku „Kamena” (nr 18). Po zdaniu matury w 1979 studiował przez krótki czas filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr.). W 1980 pracował jako pomocnik betoniarza na budowie w Warszawie, a potem pracownik sezonowy w gospodarstwie rolnym w Sudetach. W 1981 podjął studia filozoficzne na UWr.; w 1987 uzyskał magisterium. Wiersze publikował wówczas m.in. w miesięczniku „Odra” (1984, 1986). W 1986-88 był wielokrotnie laureatem konkursów poetyckich, m.in. w 1986 otrzymał nagrodę w konkursie „Nadchodzące pokolenie”, w 1987 wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. J. Śpiewaka, nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. J. Przybosia „Patra `87” oraz w 1988 nagrodę Czerwonej Róży w Ogólnopolskim Turnieju Poezji społecznie zaangażowanej, ogłoszonym m.in. przez Klub Studentów Wybrzeża „Żak”. Od 1987 pracował w szkolnictwie; początkowo był wychowawcą w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Bożkowie; od 1989 uczył języka polskiego w Nowej Rudzie: najpierw w Szkole Podstawowej nr 7, a następnie w Szkole Podstawowej nr 3 (tu także uczył historii). Był współpracownikiem „Trybuny Wałbrzyskiej” (1989-92; tu w 1989 liczne wiersze), członkiem zespołu redakcyjnego „Gazety Noworudzkiej” (1990-92), na łamach której zamieszczał też felietony, publikował też w „Dzienniku Dolnośląskim” (1992-93). Brał czynny udział w życiu literackim i kulturalnym. W 1990 był jednym z założycieli Klubu Młodych Literatów Ogma, (później Noworudzki Klub Literacki Ogma) oraz aktywnie działał w podobnych klubach na terenie Kłodzka i Wałbrzycha. Rozpoczął współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Nowej Rudzie, organizując i prowadząc Noworudzkie Spotkania z Poezją (także redaktor ukazujących się w serii Spotkań tomów: IV-XI, XIV- XX, XXIV- XXVII) oraz Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Kosmicznego Koperka”. Wchodził w skład jury ogólnopolskich konkursów literackich. W 1993 został członkiem SPP; był członkiem Zarządu Głównego, a w Oddziale Wrocławskim Stowarzyszenia działał jako przewodniczący Komisji Wydawniczej. Odbył podyplomowe studia polonistyczne na Uniwersytecie Opolskim (1993-95). Rozwijał twórczość literacką i krytycznoliteracką, publikując liczne recenzje, artykuły, wiersze i opowiadania (też we fragmentach) m.in. na łamach pism: „Odra” (od 1993; tu m.in.: w 1996, 1998-99, 2002-03 cykl recenzji pt. „W oficynie”, a od 2004 cykl recenzji i rozmów z debiutantami pt. „Pocztówki literackie”), „Warsztaty Polonistyczne” (1993-94, 1997), „Borussia” (1994-95, 1997, 1999-2000, 2004), „Nowy Nurt” (1994-96; także członek zespołu redakcyjnego), „Przegląd Artystyczno-Literacki” (później „PAL Przegląd Artystyczno-Literacki”; 1994, 1997-99) „Topos” (1994-2004, 2007, 2012, 2014, 2016; także członek zespołu redakcyjnego; tu m.in. tłumaczenia wierszy z języka czeskiego), „Twórczość” (1994-99, 2003, 2007-16), „FA-art” (1995-99, 2004, 2007; także członek zespołu redakcyjnego), „Fraza” (1995-96, 1999-2000, 2002, 2011-13, 2015-17; tu m.in. tłumaczenia wierszy z języka czeskiego), „Kresy” (1995-99, z przerwami, 2002-04), „Pracownia” (1995-2003; tu m.in. w 1996-97 cykl recenzji pt. „Listy z Nowej Rudy”), „Sycyna” (1995-97), „Opcje” (1996-2007), „Pomosty” (1996-2007; także członek zespołu redakcyjnego; 2013-14, 2016), „Studium” (1996-2007), „Arkusz” (1998-2003), „Czas Kultury” (1998-2007), „Res Publica Nowa” (2000-03), „Pro Libris” (2001-03), „Tygodnik Powszechny” (od 2002), „ARTyleria” (2002), „Nowa Okolica Poetów” (2003-07, z przerwami), „Akcent” (2011-14; tu m.in. tłumaczenia wierszy z języka czeskiego), „Arterie” (2011, 2014-15), „Bliza” (2014-15; tu m.in. tłumaczenia wierszy z języka czeskiego), „Dyskurs” (2014-16), „Nowa Dekada Krakowska” (2014-17), „Wyspa” (od 2014) . Był jurorem w programie Telewizji Polskiej (TVP) Dolina Kreatywna, zajmującym się promocją młodych talentów. Za twórczość poetycką i krytycznoliteracką otrzymał nagrodę im. M. Jodłowskiego (1994), im. B. Sadowskiej (1998), im. R. Milczewskiego-Bruna (1999) oraz nagrodę im. J. Wittiga (2001). W 2000 został wykładowcą polskiej literatury współczesnej w Kolegium Karkonoskim (obecnie Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych) w Jeleniej Górze, a w 2001 zaczął prowadzić warsztaty na Studium Literacko-Artystycznym przy Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2003 uzyskał doktorat nauk humanistycznych na UWr. na podstawie rozprawy pt. Na tropach nowej świadomości poetyckiej. O poezji pokolenia „brulionu” i następców (promotor prof. Jacek Łukasiewicz). Szkice, recenzje, felietony i noty zamieszczał także w internetowych pismach literackich „Tin.pl”, „Red.pl”, „artPapier.com” oraz na portalach: literackie.pl, poezja-poezja.pl, biuroliterackie.pl. W 2004-08 wchodził w skład Jury Finału Konkursu Poetyckiego na najlepszy książkowy debiut roku. W 2005-07 wykładał filozofię w Polsko-Czeskiej Wyższej Szkole Biznesu i Sportu Collegium Glacense w Nowej Rudzie. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Wałbrzyskiego i Marszałka Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (2008). W 2008 podjął pracę jako adiunkt w Zakładzie Piśmiennictwa i Filmu (później w Zakładzie Form Literackich i Dokumentalnych) Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr. Był stałym recenzentem literackim programu Rewolwer Kulturalny, emitowanego w 2010-14 przez oddział regionalny TVP Wrocław. Otrzymał Nagrodę Emocja 2015 w kategorii literatura, przyznaną w 2016 przez redakcję Radia Wrocław Kultura. W 2016 został członkiem jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius.

W 1981 zawarł związek małżeński z Apolonią Piórkowską, bibliotekarką (rozwód 2008); ma troje dzieci: Magdalenę (ur. 1982), Milenę (ur. 1984) i Kornela (ur. 1988). Mieszka w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku.

TWÓRCZOŚĆ

1. Ósmy arkusz. Debiuty poetyckie. [Wiersze; autorzy:] A. Poprawa, K. Maliszewski. Wr. 1984, [16] s.
Wyd. jako wkładka do pisma „Odra” 1984 nr 12.
2. Dom i mrok. [Wiersze]. Wr.: Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe. OTO [Ośrodek T. Otwartego] „Kalambur” 1985 [właśc. 1986], 19 s.
3. Wiersz wolny. [Wiersze]. Grafika: M. Haccuria. Kłodzko: KKL [Kłodzki Klub Lit.] 1987, 22 s. Witryna Artystów.
4. Miasteczko – prośba o przestrzeń. [Wiersze]. Posł.: A. Mackiewicz. Nowa Ruda: Noworudzkie Tow. 1988, 30 s.
5. Będę przebywał jeszcze wtedy w Polsce. [Wiersze]. Nowa Ruda: Logo 1991, 31 s.
6. Młody poeta pyta o-. [Wiersze]. Wr.: Okis 1994, 57 s. Bibl. Wrocławskiego Oddz. SPP, ser. 2, 2.
7. Rocznik sześćdziesiąty grzebie w papierach. Wiersze z przełomu i nowe. Red. i wybór wierszy: K. Karasek.Wwa: Przedświt 1996, 90 s.
Cykle: U nas poezji nie prowadzą; Nawet tu, w wojsku; Nie inaczej; Magiczna noc; Wojnowice.
8. Schronisko dla bezdomnych poetów. Teatr Młodego Widza przedstawia. [Utwór dramatyczny]. Tarnów: Tarnowska Ofic. Wydawn. Tarnowskiej Ag. Rozwoju Regionalnego 1996, 27 s.
9. Dziennik pozorny. Posł.: P.W. Lorkowski. Sopot: [Ag. Reklamowa] „Abakart” 1997, 63 s.
Pamiętnik z 1994-96.
10. Próby życia. [Opowiadania]. Kr.: Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Filologii Pol. UJ; Zielona Sowa 1998, 69 s.
Zawartość: Strych; „Próby życia”; Droga; „Próby życia”; Listy; „Próby życia”; Dom; „Próby życia”; Brulion; „Próby życia”; Miasto.
11. Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji. Bydg.: Inst. Wydawn. Świadectwo 1999, 174 s.
Nominacja do Paszportu „Polityki” w 2000.
Zawartość: Chwila nad wierszem i metoda wnikania; Podróż zimowa przez ziemię ognistą [dot.: A. Zagajewski: Ziemia ognista; S. Barańczak: Podróż zimowa]; Co to znaczy dzisiaj być polskim pisarzem? [dot. B. Zadura: Cisza]; Znaczyć ponad znaczenie [dot. Z. Macheja]; Precyzja chaosu [dot. A. Sosnowskiego]; Rozstrojenie wspólnego języka [dot.: K. Biculewicz: Mrówka muzyczna]; Zarysy zmartwychwstałej nadziei [dot.: K. Brakoniecki: Jednia]; Acentryczny labirynt [dot. twórczości poetów związanych z czasopismem „Brulion”]; Rytuały egzystencji, rytuały języka [dot. poezji M. Świetlickiego]; Siedem płci wiersza [dot.: M. Świetlicki: Schizma]; Niepoczytalne notatki od nieufności do afirmacji [dot. J. Podsiadły]; Z ogródeczka zwykłych spraw [dot.: J. Podsiadło: Języki ognia]; Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy; Wiersze „pokalane roztargnieniem” [dot.: A. Stasiuk: Wiersze miłosne i nie]; Życie cuchnie jak grafomański wiersz [dot.: K. Śliwka: Rajska rzeźnia i inne wiersze]; „Ani nie jebnie piorun” [dot.: R. Adamczak: Wiersze sześciu obrotów]; Dobry wieczór, nazywam się Biedrzycki [dot.: M. Biedrzycki: [Wiersze]; OO]; Na zawsze nieskończenie przejrzyści [dot.: Z. Chojnowski: Śniardwy]; Poręcznie wyimaginowane światy [dot.: E. Tkaczyszyn-Dycki: Młodzieniec o wzorowych obyczajach]; Ma oko, trochę czytał i jest cwany [dot.: D. Foks: Wiersze o fryzjerach]; Nowa ironia, inna bezpośredniość [dot.: M. Grzebalski: Negatyw]; „Optyk to cwel”, czyli koniec etosu [dot.: K. Jaworski: Kameraden]; Filozofia i fizjologia [dot.: D. Sośnicki: Marlewo]; „Z kołatką w ustach”, czyli o’harysta podszyty Peiperem [dot.: Sz. Kantorski: Solo]; Krytyczna schizofrenia; Casus Koehler [dot.: K. Koehler: Nieudana pielgrzymka]; Wszystko jest na zewnątrz: co mam zrobić ze sobą? [dot.: M. Niemiec: Kwiaty akacji]; Prawie do końca mógłbym opisać [dot.: A. Niewiadomski: Niebylec]; Odpowiedzialność, bezpretensjonalność, Melecki [dot.: M. Melecki: Te sprawy]; Trzy wiersze ponowoczesne [dot.: M. Melecki: Atak; D. Sośnicki: Gorączka; M. Grzebalski: Errata]; W atmosferze drwiny z dotychczasowych układów [analiza wierszy: D. Foks: Wodowanie; T. Majeran: Korespondencyjny kurs epistolografii]; Dwa słowa [posł.].
12. Rok w drodze. [Wiersze]. Wałbrzych: Ruta 2000, 47 s.
Przekł.: czes.: Rok na cestě. [Przeł.] J. Červenka. Zblov 2006.
13. Faramucha. [Opowiadanie]. Kr.: Zielona Sowa; Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Polonistyki UJ 2001, 73 s.
Nominacja do Paszportu „Polityki” w 2002.
14. Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach. Wr.: Wydawn. Dolnośl. 2001, 310 s.
Zawartość: Cz.1: „bruLion” po latach; Konsekracja rytuału: „bruLion” po latach: Konsekracja rytuału; I tak dalej mniej więcej w tym stylu [dot. M. Świetlickiego]; Cokolwiek jest snuje swą opowieść [dot. J. Podsiadły]; Martwa natura [dot. K. Jaworskiego]; Zużyte medium; Pokolenie wilków stepowych? [dot. W. Wilczyka]; Duchowi świętemu nie robi się zdjęć [dot.: M. Baran: Zabiegi miłosne]; Co jest na krańcu długiego pola? [dot. K. Koehlera]. – Cz. 2: „Nowy Nurt” – wędzidło ponowoczesności: Konwulsje i wzloty: rytualizm a ponowoczesność; [M.] Biedrzycki. Metrum opiewania; [W.] Bonowicz. Bez wychodzenia poza ten świat; [D.] Bugalski. Nasza śmierć rośnie; [D.] Foks. Dziwny jest ten wiersz; [M.] Grzebalski. Graffiti metafory; [J.] Klejnocki. W okruchach; [D.] Łukaszewski. Jak się wyrazić?; [Z.] Machej. Legenda formy; [T.] Majeran. Koniec epoki; [P.] Marcinkiewicz. W stronę metafizycznego zachwytu; [M.] Melecki. Niebezpiecznie blisko rozpaczy; [P.] Pawlak. Ta rana szczęśliwa; [T.] Pióro. Podmiot suwerenny za dychę; [E.] Sonnenberg. Bluźnierstwa feministki; [A.] Sosnowski. Dalsze zabawy; [D.] Sośnicki. Komplikowanie zasłoniętego; [D.] Suska. Gdzie jesteś epifanio?; [K.] Śliwka. Idiotyczne zajęcia; [W.] Wencel. Nawoływanie do; [A.] Wiedemann. Sympatyczne fragmenty… – Cz. 3: Zwierzę na J. „Jutro jest pewne, my nie”: Następcy i następstwa [dot. R. Honeta, J. Winiarskiego, M. Wieczorka]; Halucynacje [R.] Honeta; Mam osiemnaście lat – wydaję książkę [dot. K. Siwczyka]; Elegia na śmierć realnego [dot.: R. Kobierski: Rzeź niewiniątek]; Wyższy rodzaj pewności [dot.: R. Rżany: Wtedy nic jeszcze]; Z życiowych problemów nieżyciowych facetów; Powiększa się. Tam. To [dot.: W. Kuczok: Opowieści samowite]; Przysłany po siebie [dot. B. Majzla]; A już myślałem, że nastąpi przełom [dot.: T. Hrynacz: „zwrot – bliskość”]; Fantastyczna powieść. Strony przewracają się same [dot.: T. Różycki: Vaterland]; Wiersze a reszta świata (poezja copywriterów?) [dot. poezji M. Hamkały]; Pierwsze spotkanie z Fil Zawa [dot.: F. Zawada: System jedynkowy]; Wiersze z kluczem u szyi [dot. M. Podgórnik]; Nadawanie kształtu [dot.: A. Kremza: Bloki]; Jeżeli język sięga aż tutaj [dot.: B. Muszyński: Języki obce]; Jedynie po nic [dot.: J. Stefko: Czuła jest śmierć…]. – Posłowie: Czytanie na wyspie [dot.: D. Pawelec: Debiuty i powroty]; Akty nowej aksjologizacji [dot.: M. Kisiel: Świadectwo, znaki]; Zawsze Różewicz; Świat nie przedstawiony 2; Po-słowie?
15. Breslau. Augenblicke einer Stadt = Wrocław. Miasto uchwycone w czasie. [Katalog wystawy]. Fot.: M. Marx. Tekst: R. Schieb, K. Maliszewski. [Przeł.:] T. Schulz, R. Schmidgall. Potsdam: Deutsches Kulturform Östliches Europa 2003, 134 s.
Tekst w jęz. niem. i pol.
16. Inwazja i inne wiersze. Kr.: Zielona Sowa; Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Polonistyki UJ 2004, 42 s.
17. Nowa poezja polska 1989-1999. Rozważania i uwagi. Wr.: Atut 2005, 137 s.
Zmieniona wersja I cz. pracy doktorskiej pt. „Na tropach nowej świadomości poetyckiej. O poezji pokolenia «bruLionu» i następców”.
18. Rozproszone głosy. Notatki krytyka. Wwa: Prószyński i S-ka 2006, 359 s.
Nominacja do Nagrody Lit. Nike 2007.
Zawartość: 1. Retoryczność, liryczność, egzystencja: Płacz dziecka w ciemnym pokoju [dot. poezji E. Laine’a]; „Zachwycić i wzruszyć” [dot.: A. Janko: Świetlisty cudzoziemiec]; „Po ciężkiej walce z ogniem obłędu” [dot.: P. Cielesz: Obok]; „Jakby nie było nic prócz teraz” [dot. W. Czerniawskiego]; Dlaczego Rymkiewicz [dot.: J.M. Rymkiewicz: Cicho ciszej]; Słodycz bezprzedmiotowej miłości [dot.: K. Kuczkowski: Widok z dachu]; Retoryczność, liryczność, egzystencja [dot.: K. Brakoniecki: Moralia]; Przygoda zaangażowanej awangardy [dot. M. Grześczaka]; Nagły błysk porozumienia [dot.: J. Kronhold: Wiek brązu]; Opowieści starszych braci [dot.: A. Pawlak: Akt personalny]; Między snem a jawą [dot.: B. Keff: Nie jest gotowy]; Grepsy żywych, mowa umarłych [dot.: J. Mikołajewski: Którzy mnie mają]; Wiatr z drugiej strony [dot.: K. Nowosielski: Ziarno i wiatr]; Serdeczna abstrakcja [dot.: M. Baranowska: Powrót]; Lekcja Šalamuna [dot.: T. Šalamun: Czytać: kochać – wybór wierszy; Poker]; Rzeczy do wypowiedzenia [dot.: K. Miłobędzka: Po krzyku]. – 2. Opium dla elity: Krajobraz po bitwie; Piosenki o kończonej czterdziestce [dot.: M. Świetlicki: Czynny do odwołania]; „Czasem nie można pogodzić” [dot.: W. Bonowicz: Wiersze ludowe]; Rozkład realiów; ręce w kieszeniach [dot.: T. Pióro: Wola i Ochota]; Wielokrotne symetrie [dot.: D. Sośnicki: Symetria]; Życiorys świadka skłóconych epok [dot.: K. Śliwka: Gambit; Rzymska czwórka]; „Do kogo ty mówisz kiedy piszesz” [dot.: J. Jarniewicz: Niepoznaki]; „Przejęzyczanie na nasze” [dot.: G. Tomicki: Zajęcia]; Dotykanie tajemnicy [dot.: M. Grzebalski: Drugie dotknięcie]; Wszystko i więcej [dot.: P. Kępiński: Wszystko to więcej]; „Szaleństwo świata musi biec” [dot.: T. Hrynacz: Rebelia]; „Dochować wierności rozumowi” [dot.: C. Domarus: Mózg story]; „Nie śmierć, ale jej przezwyciężenie” [dot.: D. Suska: Wszyscy nasi drodzy zakopani]; „Mieszka w Mikołowie” [dot.: M. Melecki: Przypadki i odmiany]; Poemat, jego obce języki [dot.: B. Zadura: Poematy]; W poszukiwaniu ebonitowej laski [dot.: A. Niewiadomski: Kruszywo]; Odyseusz i Kalipso [dot.: A. Wiedemann: Kalipso]; Przemijanie. Instrukcja obsługi [dot.: M. Baran: Gnijąca wisienka]; „Rzewne jaja” [dot.: M. Świetlicki: Nieczynny]; Opium dla elity [dot.: T. Różycki: Świat i Antyświat]. – 3. Głód jakości: Głód jakości; W Krakowie i okolicach; Poza internetowym gettem; Jak wolny ptak pod „niebem literatury” [dot.: D. Kiełczewski: Jeśli jest jakieś niebo]; Dobry odbiór, zły odbiór [dot.: K. Siwczyk: Dane dni]; Głosy z „bezbrzeżnej podróży” [dot.: R. Honet: Serce]; Mięso, tragedia, śmierć autora [dot.: G. Olszański: Sztuka mięsa]; Pierwsze zgrzyty w raju [dot.: M. Podgórnik: Paradiso]; „Bieg zjazdowy, bieg wściekły” [dot.: B. Majzel: Bieg zjazdowy]; Śląskie rekolekcje [dot.: A. Pluszka: Z prawa z lewa]; „Dziewczyna z ostrym profilem” [dot.: K. Nowakowska: Zrosty]; „Piszę wiersze, więc jestem?” [dot.: P. Lekszycki: Wiersze przygodowe i dokumentalne]; Z przygód debiutującej kobiecości [dot.: K.E. Zdanowicz: Jak umierają małe dziewczynki?]; „dla Innych na Nasz język” [dot.: W. Brzoska: Niebo nad Sosnowcem]; Gierki pozorne [dot.: J. Jakubowski: Wyznania ulicznego sprzedawcy owoców]; „Czujcie się sparodiowani” [dot.: A. Pluszka: Zwroty]; Z „niczym” do „wszystkiego” [dot.: T. Dąbrowski: Mazurek]; Studium pisania poezji [dot.: T. Melanowski: Wycieczki krajoznawcze]; „Nikt z przydomkiem Jurodiwyj” [dot.: R. Wiśniewski: Nikt z przydomkiem]; „Napięty do granic możliwości języka” [dot.: T. Gerszberg: Ciechozimek]; Od świecidełka do świecidła [dot.: J. Dehnel: Wyprawa na południe]. – 4. Co dla mnie jest najważniejsze: [Co dla mnie jest]; Świętość i schizofrenia [dot.: R. Rybicki: Epifanie i katatonie]; [Zawsze chciałem napisać]; Śmierć i nieśmiałość [dot.: M.K.E. Baczewski: Antologia wierszy nieśmiałych]; [Notatki krytyka]; Kamp i akwarium [dot.: E. Pasewicz: Dolna Wilda]; [Ostatnio w Krakowie]; Kabaret i transcendencja [dot.: R. Chłopek: Legendy schodzą z pomników]; [Przepraszam, nie dojechałem].
19. Zdania na wypadek. Wiersze wybrane. Brzeg: Stow. Żywych Poetów 2007, 85 s. Seria Poetycka „Oficyna SŻP”, 2.
20. Po debiucie. Dziennik krytyka. [Szkice]. Wr.: Biuro Lit. 2008, 187 s. Szkice, 4.
Zawartość: To wszystko przez debiut; Pokolenie obeszło go bokiem; Między debiutem przedwczesnym a spóźnionym; Z którym „nie” jest ci do twarzy; A może egzotyka awangardy?; Tak więc poecie potrzebne echo; O zabijaniu miłości do przekazu; Jeszcze o morderczyni wrażliwości; Śliski temat; Pytasz co sądzę; Jak te ćmy do rozpalonej żarówki; Mówiliśmy o [A.] Sosnowskim i padło na … [K.] Śliwkę; Czy była tam poezja?; A co ja Jan Błoński jestem?; O gotowaniu kapusty; Czapajew wreszcie wypłynął; O tym, że wielu kolegów odpadło po drodze; Ta historia zaczyna mnie obchodzić; Silne męskie uda kobiety kucającej w jeziorze [dot. m.in. M. Grzebalskiego]; Dżinsy z Tanatosa; Poeta już nie musi na Judahu skale; I tak, i tak otwiera się przepaść; Mamy tu miłość, egzystencję, żarty słowne; Z planety opuszczonej przez najwyższe instancje; Maski zimnej suki; Świat bez Herberta; Pisać lirycznie to jakby za karę; Upiór zadręczający siebie i świat; Zachowanie się ciał, skłonność języka; [E.] Tkaczyszyn, [W.] Bonowicz; Chłopczyk od Koheleta [dot. m.in.: T. Dąbrowski: Te Deum]; List w sprawie wypluwania nasienia [dot.: E. Pasewicz: Th]; Hip-hop [T.] Šalamun; O nowym królestwie debiutu.
21. Sajgon. [Powieść]. Wr.: Biuro Lit. 2009, 158 s. Proza – Biuro Lit., 6.
22. Pociąg do literatury. Szkicownik literacki z Dolnego Śląska. Wr.: Ofic. Wydawn. – Wrocławskie Wydawn. Oświatowe Atut 2010, 185 s.
Zawartość: [I]. Stąd i stamtąd. Proza w poszukiwaniu miejsca: Stąd i stamtąd. Proza w poszukiwaniu miejsca; Dolnośląskie „zagłębie literackie”; Święta Księga Sudetów [dot.: O. Tokarczuk: Dom dzienny, dom nocny]; Bębnienie na pobudkę [dot.: O. Tokarczuk: Gra na wielu bębęnkach]; Wszystko, co ostatnie [dot.: O. Tokarczuk: Ostatnie historie]; Polityka podszyta mitem [dot.: U.M. Benka: Psychomitopolityka]; Sceny miłosne z Dolnego Śląska [dot.: T. Tryzna: Idź, kochaj]; Historyjki obrazkowe i inne [dot.: M. Witkowski: Copyright]; Pokój i nieśmiertelność [dot. A. Matuszkiewicza]; „Z Trzeciej Rzeczypospolitej do Trzeciej Rzeszy” [dot. H. Waniek: Finis Silesiae]; Utracona cześć literatury polskiej [dot.: M. Witkowski: Lubiewo]; Stąd i stamtąd. Dobrzaniecki w poszukiwaniu miejsca [dot.: H. Dobrzaniecki: Stacja Bielawa Zachodznia]; Lustrator spod Świdnicy [dot.: M. Sośnicki: Astrachowka]; W fabryce umierania [dot.: H. Klimko-Dobrzaniecki: Dom Róży; Krýsuvík]; Stawiam na Jacka Bieruta [dot. J. Bierut: Spojenia]. – [II]. W cieniu Różewicza. Dolnośląski archipelag poetycki: Liryka we Wrocławiu, Wrocław w liryce (1980-2000); W swojej dziedzinie otwartej na kosmos [dot.: M. Jachimowicz: W blasku istnienia]; Odyseja Poety: Marian Jachimowicz [dot. Jaskółki jutra]; Wyczółkowska: zbliżyć najuważniej [dot.: I. Wyczółkowska: Gwar utajony]; Uwaga, miłe panie, debiutant z Niemczy [dot.: M. Wrzesiński: Uwaga miłe panie]; Zdzisław Władysław Żurek. Pożegnanie; Poetycka Legnica. Na przykład Tomicki [dot.: G. Tomicki: Miasta aniołów; Zajęcia]; Z przygód młodości (1) [dot. debiutu K. Śliwki]; Poeci uratowali Kłodzko!; Z przygód młodości (2) [dot.: K. Śliwka: Dżajfa & Gibana]; Ubocze albo odsunięci poeci [dot.: J. Wojciechowski: Kruchy rozejm; Z. Krukowski: Kosztowna esencja]; „Szmaragdowe skrzydła” Strugały [dot.: W.I. Strugała: Rozmontowany pociąg]; W połowie drogi [dot.: M. Frostowicz: Wolna miłość]; Robigus demon rdzy [dot.: T. Różewicz: Nożyk profesora]; „Ty masz prawdę! [dot.: T. Różewicz: Cóż z tego że we śnie]”; Znikopisanie [dot.: U. Kozioł: Supliki]; „Szaleństwo świata musi biec” [dot.: T. Hrynacz: Rebelia; poz. 18]; Czas poezji, poezja Czasu [dot.: J. Styczeń: Melancholia symboli]; „Pochłanianie bytu i bycia…”. Z Bogusławem Kiercem rozmowa w drodze; Wchodzenie ze światłem [dot.: B. Kierc: Plankton]; Sens, papier i pióro [dot.: J. Łukaszewicz: Deszczyk i inne wiersze]; „Mistrzyni w robieniu przydymionego oka” [dot.: A. Wolny-Hamkało: Spamy miłosne]; Pociąg do literatury.
23. Potrawy pośmiertne. [Wiersze]. Pozn.: Wydawn. Woj. Bibl. Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2010, 38 s. Bibl. Poezji Współcz., t. 22.
24. Manekiny. [Powieść]. Wwa: Prószyński Media 2012, 198 s.
25. Ody odbite. [Wiersze]. Wr.: Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. T. Karpowicza 2012, 67 s.
Zawiera cykle: Ody odbite; Wiersze pisane; Mój brat, Hiob.
26. Przemyśl – Szczecin. [Powieść]. Wr.: Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji [im. Tymoteusza Karpowicza] 2013, 126 s.
Nominacja do Nagrody Śląski Wawrzyn Lit.
27. Wolność czytania. Teksty z przypisami i bez. Mikołów: Inst. Mikołowski 2014, 319 s. Bibl. Arkadii, 116.
Zawartość: Czytanie obok: Czytanie obok. Mikrozapiski; „Sublimując rzeczywistość w apokryf” [dot. m.in. J. Drzeżdżon: Piętno Smętka]; Z plemiennych ciekawostek; Translacje albo „wykuwanie języka” [dot.: J. Jarniewicz: Skądinąd]; O robieniu poezji z niczego [dot.: P. Sommer: Dni i noce]; Z notatek (1); „Ty masz prawdę!” [dot.: T. Różewicz: Cóż z tego że we śnie. (Utwory zebrane, Poezja. T. IV)]; Być poetą; Całkiem zwyczajna świętość [dot. wierszy J. Podsiadły]; „Pod własnym ciężarem”. O jednym tomiku Michała Fostowicza [dot.: Wolna miłość]; „Mówiąc milczeć”. Raptularz studencki [dot.: A. Matuszkiewicz: Opisanie małego świata]; Nowa poezja, stara bezimienność [dot.: J. Gutorow: Inne tempo]; „Psia fuga” po latach [dot. tomiku M. Jodłowskiego]; Z notatek (2); Bezczelność poezji [dot.: K. Jaworski: Drażniące przyjemności]; „Nie myśl, że jeśli miałeś w ręku tomik…”. O kilku wierszach Jana Riesenkampfa; W stronę „Światła” [dot.: D. Suska: Czysta ziemia]; Rewolucja i harmonia [dot.: J. Kornhauser: Widok na jezioro]; Czujność poetyckiej samotności [dot.: M. Grzebalski: Niepiosenki]; Znaczące zaznaczenia [dot.: W. Bonowicz: Polskie znaki]; Z notatek (3); „Wyjście z literackiego pokoju” [dot.: K. Brakoniecki: Obroty nieba]; Zmartwychwstania i sny [dot.: B. Zadura: Zmartwychwstanie ptaszka]; Poezja na rynku; Cielesność wyznająca [dot.: B. Kierc: Bazgroły dla składacza modeli latających]; Dla kogo jesteś, krytyku; Życio-czytanie [dot.: H. Bereza: Wypiski]; O „rozpiętości wyrazowej człowieka” [dot. twórczości A. Falkiewicza]; „Przed mową jest mowa obszerniejsza”. Poezja obok słów [dot. twórczości K. Miłobędzkiej]; Wobec umarłych, wobec siebie [dot.: I. Wyczółkowska: Bilet na wodolot]; Międzyśnienie i reszta [dot.: E. Lipińska: Rejestry]; Wędrowna przemienność [dot. wierszy U. Kozioł]; Podniecający trud [dot.: J. Dehnel: Języki obce]; Zapisy życia, dźwiękowe pocztówki [dot.: M. Woźniak: Biała skrzynka; Pocztówki dźwiękowe]; Czytanie obok (Gutorowa). Chwile krytyczne [dot.: J. Gutorow: X]. – Przesunięcie, przesilenie, powrót: Przesunięcie, przesilenie, powrót; „Człowiek versus universum” [dot.: J. Mansztajn: Wiedeński high life]; Fiat lux! [dot.: J. Bargielska: Dwa fiaty]; Świadectwo ukończenia Technikum Poezji [dot.: P. Witkowski: Preparaty]; Obserwacja, pamięć, obraz [dot. twórczości W. Grzegorzewskiej]; Mitologia „na styku wiosek” [dot.: K. Bieleń: Wiciokrzew przewiercień]; Z notatek (4); Gra w statki i dalsze znaczenia [dot.: J. Łukaszewicz: Trójmasztowiec]; My name is Noe [dot.: R. Wiśniewski: NeoNoe]; Poezja albo zmowa recenzentów; „Wróć do mnie w dzień sądu…” [dot. twórczości I. Kawczyńskiej]; Poezja i nuda. Pierwsze starcie [dot.: T. Balasiński: Zeitmuisk]; Wycieczki pod adresem [dot.: R. Gawin: Wycieczki osobiste]; Pieśń na wyjście. W stronę „realu” [dot.: K. Szeremeta: Nowy dokument tekstowy]; „Proszące o wiersz” [dot.: K. Dąbrowska: Białe krzesła]; Wierzyć wśród zwierząt [dot.: M. Partyka: Wierzyniec ]; Odsiecz; „Pożegnanie z Anną” i inne historie [dot.: W. Roszkowski: Dworzec św. Łazarza]; Z notatek (5); Przypadek Gali Jakubowskiej-Fijałkowskiej; Seans i sens [dot.: R. Baron: Film]; Puste miejsce po. Powrót do wierszy Jacka Bieruta; „Idą poeci nowsi” [dot.: K. Kwidziński: Conan i Coco]; Nadjeżdża nadzieja, nadchodzi [dot.: Sz. Słomczyński: Nadjeżdża]; Czy fantom istnieje? [dot.: M. Gałkowska: Fantom]; Czuć pulsowanie [dot. M. Sobol: Pulsary]; [R.] Honet i inni. „Roczniki 70-te” w dwudziestą rocznicę literackiego zaistnienia; Z notatek (6). – Chwila nad wierszem: Antynomie i rozdarcie [dot. wiersza K. Iłłakowiczówny „Bóg jest wszędzie”]; Z pasją i wiarą [dot. wiersza „Szewczyk” B. Leśmiana]; Obmyślanie świata [dot. wiersza „Obmyślam świat” W. Szymborskiej]; Spektakle miłości; Czytanie wiersza, czytanie człowieka [dot. wiersza „Oda do obłoku” M. Brody]; „składam ci elegię, hołd tyci, daremny” [dot. wiersza „Na śmierć Michała Fostowicza” J. Podsiadły]. – Aneks: Nie czytam wszystkiego. Z Karolem Maliszewskim rozmawia B.P. Klary.
28. Jeszcze inna historia. [Wiersze]. Posł.: G. Strumyk, J. Bierut. Pozn.: Wydawn. Woj. Bibl. Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2015, 199 s. Bibl. Poezji Współcz., 100.
29. Na obou stranách. [Wiersze i przekłady; autorzy:] J. Červenká, K. Maliszewski. [Przeł. na jęz. pol.:] K. Maliszewski. [Przeł. na jęz. czes.:] J. Červenká. Česká Skalice: Opus 2015, 128 s.
Tekst w jęz. pol. i czes.
30. Ludzie stąd. [Opowiadania]. Kr.: Eperons-Ostrogi 2017, 166 s.
31. Małe zawsze. [Wiersze]. Łódź : Dom Literatury; SPP. Oddział 2017, 70 s. Białe Kruki Czarne Owce, 9.
32. Przypadki Pantareja. Wiersze dla małych i dużych. Il. K. Banach. Wr.: Warstwy 2017, 36 s. Warstwy, Obraz, Dzieci.
W formie harmonijki.
Przekłady utworów K. Maliszewskiego w antologiach zagranicznych: bułg.: Antologiâ na novata polska poeziâ. [Przeł.:] B. Dankov. Sofiâ 2006, – niem.: Es ist Zeit: wechsle die Kleider. [Wybór i oprac.:] P. Gehrisch, D. Kraus. Dresden 1998; Fährmann grenzenlos – Deutsche und Polen im heutigen Europa. [Oprac.:] B. Helbig-Mischewski, G. Matuszek. Hildesheim; Zürich 2008; Landschaften und Luftinseln. [Wyd.] A. Markiewicz. München 2000; Orpheus versammelt die Geister. [Oprac.:] P. Gehrisch, A. Helbig. Dresden [post 2005]; Das Reicht für eine Irrfahrt durch Polen. [Wybrał, przeł. i oprac.:] P. Gehrisch. Leipzig 2010, – serb.: Stâne pripravnosti. [Przedm., red. i przekł.:] A. Šaranac. Beograd 2010; Moj poljski pesnički XX vek. [Oprac.:] B. Rajčić. Beograd 2012; Rečnik mlade poljske poezije. [Przekł. i wstęp] B. Rajčić. Beograd 2013.

Przekład

1. Od Nysy. Antologie polsko-českého příhraničí = K Nise. Antologia polsko-czeskiego pogranicza. Oprac.: K. Maliszewski, V. Kopecká, A. Matuszkiewicz. [Przeł. na jęz. czes.:] J. Červenka. [Przeł. na jęz. pol.:] A. Matuszkiewicz, K. Maliszewski. Nowa Ruda: Usługi Poligraficzne Bogdan Kokot vel Kokociński; Wr.: Ośr. Kultury i Sztuki [2016], 120 s.
Tekst w jęz. pol. i czes.

Zob. też Twórczość poz. 29

Prace redakcyjne

1. Antologia poezji. Wstęp i wybór tekstów K. Maliszewski. Z. 3. Nowa Ruda: Logo; Noworudzki Klub Lit. „Ogma” 1991, 30 s.
2. Dzieciom światłości. Antologia poezji. Red.: K. Maliszewski, D. Magen. Nowa Ruda: Noworudzki Klub Lit. „Ogma” 1994, 31 s.
3. Pióro cię nie wypowie. Antologia poezji religijnej. IV Noworudzkie Spotkania z Poezją 28.05.1994. Red.: K. Maliszewski, D. Magen. Nowa Ruda: Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej 1994, 71 s.
4. Niech się dzieje wola słowa. Wiersze. Wybór nie zobowiązujący do niczego. V Noworudzkie Spotkania z Poezją 27-28.05.1995. Red. K. Maliszewski. Nowa Ruda: Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej; Miej. Bibl. Publiczna 1995, 59 s.
5. Jak przed podróżą. Wiersze z dnia na dzień. VI Noworudzkie Spotkania z Poezją 1.06.1996. Red. K. Maliszewski. Nowa Ruda: Miej. Bibl. Publiczna 1996, 57 s.
6. Gdzie indziej. VII Noworudzkie Spotkanie z Poezją. Nowa Ruda 24.05.1997. Red. K. Maliszewski. Nowa Ruda: „Ziemia Kłodzka” 1997, 54 s.
7. Imiona istnienia. Antologia młodej poezji dolnośląskiej. Wybór i oprac.: K. Maliszewski, M. Orski. Wr.: Okis 1997, 144 s. Bibl. Wroc. Oddz. SPP.
8. Równoległe światy. VIII Noworudzkie Spotkania z Poezją, Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Ruda 30 maja 1998. Red. K. Maliszewski. Nowa Ruda: „Ziemia Kłodzka” 1998, 68 s.
9. P. Heintsch: Sto wierszy. Wybór i posł. K. Maliszewski. Wr.: Wydawn. Dolnośl. 1999, 138 s.
10. Nie jedyne nie wszystko. IX Noworudzkie Spotkania z Poezją, Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Ruda 29 maja 1999 r. Red. K. Maliszewski. Nowa Ruda: „Ziemia Kłodzka” 1999, 72 s.
11. Złoty Jubileusz. 50 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie. Oprac.: K. Maliszewski. Nowa Ruda: MBP [Miej. Bibl. Publiczna] 1999, 28 s.
12. Miejsce między nami. X Jubileuszowe Noworudzkie Spotkania z Poezją, Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Ruda 3 czerwca 2000. Red. K. Maliszewski. Nowa Ruda: MBP [Miej. Bibl. Publiczna] 2000, 64 s.
13. Patrzeć na siebie bez alfabetu. XI Noworudzkie Spotkania z Poezją, Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Ruda 2 czerwca 2001. Red. K. Maliszewski. Nowa Ruda: MBP [Miej. Bibl. Publiczna] 2001, 56 s.
14. Wyrwane z krwiobiegu. [Antologia]. Red. K. Maliszewski. Nowa Ruda: Wydawn. „Maria” [2002], 51 s.
15. A.M. Pokryszka: Każdego dnia. Wybór wierszy K. Maliszewski. Posł.: A. Matuszkiewicz. Nowa Ruda: Mamiko 2003, 43 s. Poezja Pol.
16. Wymówienia. Antologia. Studium Literacko-Artystyczne, Kraków 2001-2003. Red. K. Maliszewski. Nowa Ruda: Mamiko 2003, 163 s.
17. Nazwij to snem. XIV Noworudzkie Spotkania z Poezją. Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Ruda, 29 maja 2004. Red. K. Maliszewski. Współpraca: D. Magen. Nowa Ruda: Miej. Bibl. Publiczna; Wydawn. „Maria” 2004, 52 s.
18. Poezja mój oddech. XV Jubileuszowe Noworudzkie Spotkania z Poezją, Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Ruda, 4 czerwca 2005. Red. K. Maliszewski. Nowa Ruda: Wydawn. „Maria” 2005, 66 s.
19. Cząstki języka. XVI Noworudzkie Spotkania z Poezją. Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Ruda, 10 czerwca 2006. Red. K. Maliszewski. Współpraca: T. Leśniowski. Nowa Ruda: Miej. Bibl. Publiczna; Wydawn. „Maria” 2006, 43 s.
20. Daj głos, dołącz do reszty. XVII Noworudzkie Spotkania z Poezją, Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Ruda, 2 czerwca 2007. Red.: K. Maliszewski. Współpraca: T. Leśniowski. Nowa Ruda: Wydawn. „Maria” 2007, 60 s.
21. Wiersz wyszedł z domu. XVIII Noworudzkie Spotkania z Poezją, Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Ruda, 7 czerwca 2008. Red. K. Maliszewski. Współpraca: T. Leśniowski. Nowa Ruda: Wydawn. „Maria” 2008, 56 s.
22. Zaimki świata. XIX Noworudzkie Spotkania z Poezją, Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Ruda, 14 marca 2009. Red. K. Maliszewski. Współpraca: T. Leśniowski. Nowa Ruda: Miej. Bibl. Publiczna; Noworudzki Klub Lit. Ogma 2009, 45 s.
23. Połów. Poetyckie debiuty 2010. Red.: R. Honet, K. Maliszewski. Wr.: Biuro Lit. 2010, 174 s.
24. Skądkolwiek, gdziekolwiek. XX Jubileuszowe Noworudzkie Spotkania z Poezją, Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Ruda, 22 maja 2010. Red. K. Maliszewski. Nowa Ruda: Miej. Bibl. Publiczna 2010, 60 s.
25. Luźne drwa. XXIV Noworudzkie Spotkania z Poezją, Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Ruda, maj 2014. Red. K. Maliszewski. Nowa Ruda: Wydawn. Maria 2014, 44 s.
26. Opisz to, zostań po sobie. XXV Noworudzkie Spotkania z Poezją, Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Ruda, 9 lipca 2015. Red. K. Maliszewski. Nowa Ruda: Miej. Bibl. Publiczna 2015, 52 s.
27. Do podawania na zimno. XXVI Noworudzkie Spotkania z Poezją, Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Ruda, 9 lipca 2016. Red. K. Maliszewski. Współpraca: T. Leśniowski. Nowa Ruda: Usługi Poligraficzne Bogdan Kokot vel Kokociński [finansowanie: Miej. Bibl. Publiczna] 2016, 48 s.
28. Pisanie Nowej Rudy. Red.: K. Maliszewski. Współpraca: T. Leśniowski. Nowa Ruda: Usługi Poligraficzne Bogdan Kokociński [2017], 31 s. il.
Antologia prozy z warsztatów lit., które odbyły się w ramach Festiwalu „Góry Literatury” w Nowej Rudzie 14-16 lipca 2016 r.
29. Rzeźbienie z ognia. XXVII Noworudzkie Spotkania z Poezją, Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Ruda, 30 czerwca 2017. Red.: K. Maliszewski. Współpraca: T. Leśniowski. Nowa Ruda: Miej. Bibl. Publiczna, Usługi Poligraficzne Bogdan Kokot vel Kokociński 2017, 38 s.

Zob. też Przekład poz. 1

OPRACOWANIA (wybór)

Ank. 2008, 2009.
Autor o sobie: Moja prowincja. (W kilku notatkach). „Pro Libris” 2002 nr 1; Rzecz dla mnie, jako poety, najważniejsza? „Topos” 2002 nr 3.
Wywiady: Jestem za wielokulturowością. Rozm. J.M. Gruzla. „Arytmia” 1998 nr 2; Kiedy napiszesz tę recenzję. Rozm. D. Sośnicki. „Odra” 1998 nr 4; Dużo czytałem Wojaczka. Rozm. P. Kempa. „Rita Baum” 1999 nr 2; Owijam to wszystko jak ślimak muszlę. Rozm. K. Śliwka. „Studium” 1999/2000 nr 6/1; O egzystencji poezji i poetów. Rozm. W. Setlak. „Nowa Okolica Poetów” 2005 nr 3/4; Wiersz się mówi. Rozm. R. Wiśniewski. „Studium” 2005 nr 3; Wyrzuty sumienia to moja specjalność. Rozm. M. Grzebalski. „Czas Kult.” 2006 nr 2; Masowa terapia liryczna. Rozm. A. Kołodyńska. „Gaz. Wybor.” 2008 nr 98 dod. „Wrocław”; Nie jestem Panem Bogiem od debiutowania. Rozm. P. Witkowski. „Odra” 2011 nr 12; Uczyć się świeżego spojrzenia. Rozm. B.P. Klary. W tejże: Rozmowy z piórami. Cz. 2. Tor. 2014, przedr. pt. Nie czytam wszystkiego w: K. Maliszewski: Wolność czytania. Mikołów 2015; Nagrody to rodzaj społecznej gry. Rozm. B. Zdanowicz. Powst. 2016. Dostępny w Internecie [dostęp 25 maja 2016]. Zaczęło się skromnie. Rozmowa z Karolem Maliszewskim o literaturze w Nowej Rudzie. Rozm. R. Wiśniewski. „Odra” 2017 nr 1.

Ogólne
M. KISIEL: Mitologia pokolenia. W tegoż: Świadectwa, znaki. Katow. 1998 [dot. twórczości poetyckiej K. Maliszewskiego].
P.W. LORKOWSKI: Szkice do portretu potrójnego. Słowo na wieczór autorski Karola Maliszewskiego. (Sopot, 5 XII 1997). „Topos” 1998 nr 1/2.
M. ORSKI: „Graniczenie może być przygodą”. „Arkusz” 1998 nr 6.
I. STOKFISZEWSKI: Kiedy patrzę na ptaki umierające w locie. (Gdzie wiją sobie wróble trumny). „HA!art” 2001 nr 1.
R. CZOP: Stan serca. O sprawiedliwą krytykę. „Akant” 2004 nr 1.
M. OLSZEWSKI: Człowiek z widokiem na hałdę. „Tyg. Powsz.” 2008 nr 7.
R. WIŚNIEWSKI: „Grunge process”. O krytycznym życiopisaniu Karola Maliszewskiego. „Odra” 2008 nr 7/8.
J. ORSKA: Oddam życie za pudełko zapałek. (Sprostowanie). „Polska. Metropolia Warsz.” 2010 nr 131 dod. „Dodatek Lit.” nr 5.
J. BIERUT: Iść na swój grób trzeba odważnie. W: Rozkład jazdy. Wr. 2012 .
D. KOZICKA: Krytyczne (nie)porządki. Kr. 2012, passim.
A. NOWACZEWSKI: Poeta, nauczyciel i kilku innych. O twórczości Karola Maliszewskiego. W tegoż: Konfesja i tradycja. Sopot 2013.
S. DŁUSKI: Personalista „ponowoczesny”. Glosa o krytyce literackiej Karola Maliszewskiego. W tegoż: Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz. Rzeszów 2014.
M. RABIZO-BIREK: Odkrywanie miejsc niemieckich w prozie Olgi Tokarczuk i Karola Maliszewskiego. W: Opcja niemiecka. Kr. 2014.
J. KLEJNOCKI: Będę przebywał jeszcze wtedy w Polsce. Kilka zdań o Karola Maliszewskiego projekcie nieinwazyjnej poezji obywatelskiej. W tegoż: Przez wiersze. Wwa 2016 oraz passim.

Będę przebywał jeszcze wtedy w Polsce
M. KROSKA. „Mag. Lit.” 1992 nr 2.

Młody poeta pyta o –
Z. ZANDER: O co pyta młody poeta? „Opcje” 1994 nr 2.
S. DŁUSKI: Kształt wiersza mieć w sobie. „Nowy Nurt” 1995 nr 3.
M. KOCHMAŃSKI: Czy poeta „robi nic”. „Fraza” 1995 nr 8.
P.W. LORKOWSKI: „Próbujesz nazwać migotanie świata”. „Topos” 1995 nr 5/6.

Rocznik sześćdziesiąty grzebie w papierach
M. CISŁO: Płynąć w górę rzeki. „Borussia” 1996 nr 13.
S. DŁUSKI: Motyle, sny, obrazy – czyli poetycki „Przedświt”. „Tytuł”, (Gdańsk) 1996 nr 3.
D. HECK: Program = samotność. „Warsztaty Polonist.” 1996 nr 4.
T. JESKE-CHOIŃSKI: Urodzony w 74 czyta Maliszewskiego. „Czas Kult.” 1996 nr 4.
M. KISIEL: Rocznik sześćdziesiąty, mój rocznik. „Śląsk” 1996 nr 7.
P.W. LORKOWSKI: „Bracie, nie inaczej”. „Studium” 1996 nr 4.
J. SZAKET: Komentarz żony. „FA-art” 1996 nr 4.
A. SZYMAŃSKA: Mistyczna kość. „Prz. Powsz.” 1996 nr 7/8.
J. KLEJNOCKI: Fragmenty w rozproszeniu. (Kilka myśli nad czytaną późno książką Karola Maliszewskiego). „Pracownia” 1997 nr 20.
P. MICHAŁOWSKI: Między wierszem a resztą świata. „Kwart. Artyst.” 1997 nr 2.
Z. MASTERNAK: Wierszczba. „Tygiel Kult.” 2001 nr 10/12.

Dziennik pozorny
M. DERDA: Recenzja pozorna. „FA-art” 1997 nr 4.
M. KRĘPOWSKI: Łowienie w codzienności. „Portret” 1997 nr 5.
P. SIEMASZKO: Pozorność świata, pozorność bytu. „Topos” 1997 nr 4.
B. SOLA: Maliszewski: być tutaj. „Dekada Lit.” 1997 nr 10/11.
G. WICHARY: Życie na pograniczu. „Warsztaty Polonist.” 1997 nr 4.
L. ŻULIŃSKI: Dziennik artysty. „Wiad. Kult.” 1997 nr 41.
M. ORSKI: „Graniczenie może być przygodą”. „Arkusz” 1998 nr 6.
J. OWCZAREK: Dziennik nie-pozorny. „Odra” 1998 nr 11.
M. RABIZO- BIREK: Pamiętnik z okresu dojrzewania. „Twórczość” 1998 nr 4.
J.M. GRUZLA: Z Absolut-Nie Bez-Względnej Biblio-Teki. „Kartki”, Białystok 1999 nr 19.

Próby życia
P. KĘPIŃSKI: Siergiej Bubka potrafi latać. „Gaz. Wybor.” 1999 dod. „Książki” nr 8.
I. MESJASZ: Dorastanie do siebie, czyli o „Próbach życia” Karola Maliszewskiego. „Stronica Śnieżnicka” 1999 nr 1.
R. OSTASZEWSKI: Galimatias z happy endem. „Nowe Książ.” 1999 nr 6.
S. PASTUSZEWSKI: Próbowanie życia i literatury. „Akant” 1999 nr 2.
J. WINIARSKI. „Mag. Lit.” 1999 nr 3.
J. JAKUBOWSKI: Kim pan jest, panie M.? „Topos” 2000 nr 3/4.
W. RUSINEK: Karola Maliszewskiego „Próby życia”. „ARTyleria” 2001 nr 0 (1).

Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy
B. BUDZIŃSKA: Maliszewski, czyli wandal z zasadami. „Akant” 1999 nr 6.
A. DZIADEK: Poezja i krytyczna emfaza. „FA-art” 1999 nr 2.
J. KLEJNOCKI: Pogrobowiec. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 91.
J. KORNHAUSER: Nowa bezpośredniość. „Tyg. Powsz.” 1999 nr 24.
P. MAJERSKI: Liryczna krytyka poezji. „Nowe Książ.” 1999 nr 7.
P. MICHAŁOWSKI: Między lekturą, krytyką, poezją a manifestem. „Literatura” 1999 nr 12.
R. RŻANY: Rozterki pióra. „Kresy” 1999 nr 4.
P. ŚLIWIŃSKI: Krytyka, wiara i czucie. „Tyg. Powsz.” 1999 nr 27.
T. TOMASIK, P.W. LORKOWSKI: Przygody poezji ponowoczesnej. O Karolu Maliszewskim na dwa głosy. „Topos” 1999 nr 4.
M. KISIEL: Wyznanie uczuć. „Twórczość” 2000 nr 2.
G. KOCIUBA: Chwila nad wierszem. „Nowa Okolica Poetów” 2001 nr 2 [dot. też: Zwierzę na J.].
J. GUTOROW: Pasja krytyka. W tegoż: Niepodległość głosu. Kr. 2003.

Rok w drodze
M. CYRANOWICZ: Prywatność poety. „Nowe Książ.” 2000 nr 9.
J. KLEJNOCKI: O zabójczej pyknolepsji. „Gaz. Wybor.” 2000 dod. „Książki” nr 4.
J. KLEJNOCKI: W ruchu. „Res Publica Nowa” 2000 nr 7.
R. RŻANY: Rok z poezją. „Pracownia” 2000 nr 23.
G. STRUMYK: Bez wyczerpania. „Fraza” 2000 nr 4.
R. WIŚNIEWSKI: Rozdroże. „Studium” 2000 nr 4.
P.W. LORKOWSKI: Wierzyć w niezniszczalne. „Topos” 2001 nr 2/3.
A. POPRAWA: Kalendarz i atlas. „Arkusz” 2001 nr 7.

Faramucha
J. BIERUT: Kim jest Faramucha? „Czas Kult.” 2002 nr 2.
M. KOPCZYK: Sceny z życia krytyka prowincjonalnego. „FA- art” 2002 nr 1.
P.W. LORKOWSKI: Przeciw i za. „Topos” 2002 nr 4/5.
P.W. LORKOWSKI: Przypadki Kazimierza F. „Arkusz” 2002 nr 11.
P. MICHAŁOWSKI: Ferment fragmentów. „Pogranicza” 2002 nr 4.
D. NOWACKI: Ku autobiografii. „Odra” 2002 nr 6.
M. ORSKI: W mgławicy autorskiego „Id”. „Prz. Powsz.” 2002 nr 12.
R. OSTASZEWSKI: Dziennik nadmierny. „Twórczość” 2002 nr 9.
M.K. SAWICZEWSKA-LORKOWSKA: Przeciw i za. „Topos” 2002 nr 4/5.
S. TRUCHAN: Nieco zamglone spojrzenie na pejzaż. „Akant” 2002 nr 6.
Ł. WIĘCEK: Karola Maliszewskiego „Próby życia 2”. „ARTyleria” 2002 nr 1 (2).
M. WRÓBLEWSKI: Faza tupania nóżkami. „PAL Prz. Artyst.- Lit.” 2002 nr 5/6.
T. ZUBIŃSKI. „Akant” 2002 nr 6.

Zwierzę na J.
S. DŁUSKI: Zwierzę na M. „Nowa Okolica Poetów” 2001 nr 2.
G. GAŁA: „Jestem egzaltowany… i dzięki Bogu”. „FA- art” 2001 nr 4.
S. GĘBALA: „brulionowe” i „POSTbrulionowe” iluminacje krytyka. „Twórczość” 2001 nr 11.
I. HRYŃ: Drobny impresjonista gruntuje płótno. „Pracownia” 2001 nr 4.
G. KOCIUBA: Chwila nad wierszem. „Nowa Okolica Poetów” 2001 nr 2 [dot. też: Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy].
D. NOWACKI: Za co powinniśmy kochać Karola Maliszewskiego? „Nowe Książ.” 2001 nr 5, przedr. „Pomosty” 2001/2002 t. 6/7.
G. TOMICKI: Im dalej w las… „Studium” 2001 nr 4.
J. ŁUKASIEWICZ: Poeci i żywioły. „Arkusz” 2002 nr 1.

Inwazja i inne wiersze
J. BIERUT: Złomowanie tabu. „Czas Kult.” 2005 nr 1.
J. MADEJSKI: „Nikt tego nie czyta”. „Nowe Książ.” 2005 nr 2.
G. STRUMYK: Rdza i struktura. „Kresy” 2005 nr 3.
E. DUNAJ: Coraz chłodniej. „Akcent” 2006 nr 2.

Nowa poezja polska 1989- 1999
J. BIERUT: Kto i kto nie? „Czas Kult.” 2005 nr 3/4 [dot. też pracy zbior.: „Kto i dlaczego? Szkice o poezji współczesnej”].
P. URBANIAK: Wspólnota poetów osobnych. „Twórczość” 2005 nr 8.
T. HARNAS: PodSUMOWANIE (się) Karola M. „Tygiel Kult.” 2006 nr 7/9.
G. HETMAN: Poetycka mapa Polski. „Odra” 2006 nr 1.
S. SKOWRON: Badania Karola Maliszewskiego nad najnowszą poezją polską. W tejże: Piękno i myśl w najnowszej sztuce słowa, linii i barwy. Nowa Ruda 2009.

Rozproszone głosy
P. GOŁOBURDA: Fan wszystkiego. „Lampa” 2006 nr 5.
J. JAKUBOWSKI: Radykalne, własne, wspólne. „Topos” 2006 nr 4.
M. RADZIWON: Gra w drużynie poetów. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 127.
R. RŻANY: Uwieranie wiersza. „Twórczość” 2007 nr 7.

Zdania na wypadek
K. KUCZKOWSKI: Odczytać Maliszewskiego? „Topos” 2008 nr 1/2.
J. WINIARSKI: Odwaga. „Odra” 2008 nr 1.
A. WOŁOSEWICZ: Jesteśmy władcami słów. „Akant” 2008 nr 4.
I. MIKRUT: Mozaika. „Śląsk” 2009 nr 12.
M. ORLIŃSKI: Cofnięte źródła. W tegoż: Płynne przejścia. Mikołów 2011.

Po debiucie
A. PYZIK: Lata walki. „Lampa” 2008 nr 1/2.
K. KUCZYŃSKA-KOSCHANY: Negocjując prawdopodobieństwo zaistnienia. „Topos” 2009 nr 1/2.

Sajgon
I. SŁOMAK: Sakrum jest narracją jest narracją. „FA-art” 2009 nr 4.
M. KLIMOWICZ: „Chaos zdarzeń momentalnych”. „Akcent” 2010 nr 1.
D. NOWACKI: Wielogłos noworudzki. „Nowe Książ.” 2010 nr 2.
M. PIEKARSKA: Sajgon w Nowej Rudzie. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 122 dod. „Wrocław”.
R. ZIORA: Prowincjonalna kronika absurdu. „Śląsk” 2010 nr 3.

Pociąg do literatury
M. HODUŃ: Stacja Wrocław. „Gaz. Wybor.” 2011 nr 51 dod. „Wrocław”.

Potrawy pośmiertne
W. KUDYBA: Mejl do Karola Maliszewskiego. „Topos” 2001 nr 1/2.
M. KUŚ: Żałość. „Odra” 2011 nr 4.
K. LISOWSKI: Odcisnąć ślad. „Nowe Książ.” 2011 nr 4.
J. OWCZAREK: Wiersze jak bryły węgla. „Fraza” 2012 nr 1/2.

Manekiny
M. NALEWSKI: Gra w rzeczywistość. „Twórczość” 2012 nr 10.
D. NOWACKI: Walka o (nie)pamięć. „Opcje” 2012 nr 1.
P. PIENIĄŻEK: Galaktyka znaczeń. „Odra” 2012 nr 5.
M. ROBERT: Traktat o manekinach. „Nowe Książ.” 2012 nr 5.
A. SZÓSTAK: Mit dzieciństwa jako komplementarna projekcja „ja”. W tejże: Między mitem a rzeczywistością. Zielona Góra 2012.
M. KLIMOWICZ: Ledwie widoczne sznurki. „Akcent” 2013 nr 1.
K. SAMSEL: Saturnalia, czyli o oburzeniu w „Manekinach” Karola Maliszewskiego. „Elewator” 2013 nr 1 [dot. też: Ody odbite].

Ody odbite
J. MĄCZKA: Samotnieć w jazgocie. „Fraza” 2012 nr 3.
K. SAMSEL: Saturnalia, czyli o oburzeniu w „Manekinach” Karola Maliszewskiego. „Elewator” 2013 nr 1.

Przemyśl – Szczecin
J. BIELAWA: Ruchomy skład. „Nowe Książ.” 2014 nr 6.
M. BOCZKOWSKA: Wsiąść do pociągu byle jakiego… „Twórczość” 2014 nr 9.
J. NOWAK: Egzorcyzmowanie demona ruchu. „Topos” 2014 nr 4.
M. PIEKARSKA: Pociąg do literatury Maliszewskiego. „Gaz. Wybor.” 2014 nr 13 dod. „Wrocław”.
R. WIŚNIEWSKI: Maliszewszczyzna na poboczu torowiska. „Odra” 2014 nr 3.

Wolność czytania
J. PETROWICZ: Z wiarą w poezję. „Nowe Książ.” 2015 nr 10.

Jeszcze inna historia
T. CIEŚLAK: Z widoku i z doświadczenia. „Nowe Książ.” 2016 nr 4.
M. DWOREK Dostępny w Internecie. [dostęp 25 maja 2016]

Ludzie stąd
M. ORSKI. „Odra” 2017 nr 12.

Imiona istnienia
Z. CHOJNOWSKI. „Pomosty” 1997/98 t. 2/3.