Krzysztof Andrzej JEŻEWSKI
Autorka hasła: Marlena Sęczek

Krzysztof Andrzej JEŻEWSKI
Autorka hasła: Marlena Sęczek

ur. 1939

Podpisywał przekłady też: Christophe Jezewski.

Pseud.: Olivia Romagnoli, Paweł Molski, Rémy de Marquoin.

Poeta, tłumacz.

Zob. też TWÓRCZOŚĆOPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzony 24 kwietnia 1939 w Warszawie; syn Janusza Jeżewskiego, anglisty i ekonomisty, oraz Zofii z domu Czartkowskiej, pisarki i dziennikarki. Po zakończeniu II wojny światowej mieszkał w Łodzi, w domu dziadka, Adama Czartkowskiego, botanika, historyka kultury i literata. Tam uczęszczał do Gimnazjum nr 8 (1952-53). W 1953 przeniósł się do Warszawy i kontynuował naukę w Gimnazjum im K. Gottwalda. Od 1956 studiował romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jako tłumacz debiutował przekładem wierszy Henri Michaux nadanych w lutym 1959 w programie redakcji poetyckiej Polskiego Radia, z którą współpracował do 1970. W 1960 ogłosił drukiem przekład wiersza tego samego autora pt. Zabierzcie mnie na łamach „Współczesności” (nr 7). Po ukończeniu w 1963 studiów pracował do 1966 w redakcji romańskiej Państwowego Instytutu Wydawniczego. W tym czasie nieregularnie ogłaszał tłumaczenia wierszy poetów francuskich (m.in. A. Bretona, R. Chara, H. Michaux, P. Éluarda), hiszpańskich (m.in. J. Goytisolo, A. Machado) hispanoamerykańskich (J.L. Borges, O. Paz, J. Gorostiza) i holenderskich (H. Claus) w „Poezji” (1966-70), „Współczesności” (1966, 1968, 1970), „Kulturze” (1965, 1969-70). Jako poeta debiutował w 1968 wierszem MCMLXVI wydrukowanym na łamach „Poezji” (nr 3). W 1970 wyjechał na stypendium do Francji i pozostał na emigracji. Rok później rozpoczął, trwającą trzy lata, współpracę z polską redakcją Organisation de la Radiotélévison Française (ORTF), która nadała m.in. ok. 65 audycji jego autorstwa, przedstawiających sylwetki poetów francuskich XX wieku. W 1973-75 studiował polonistykę na Uniwersytecie Paryskim. Od 1974 zajmował się głównie pracą przekładową z literatury polskiej na język francuski; tłumaczył m.in. utwory W. Gombrowicza, Cz. Miłosza, A. Kuśniewicza oraz C. Norwida; jednocześnie przekładał poezję francuską, hispanoamerykańską, angielską i niemiecką na język polski. W tym czasie zaczął także publikować eseje w języku francuskim, m.in. w „Cahiers de l’Est” (1976; pod pseudonimem Olivia Romagnoli). Od 1978 należał do ZLP (do rozwiązania Związku w 1983). W 1976 ożenił się z Marią Thelmą Noval, socjologiem, malarką i poetką filipińską. Od jesieni 1978 do stycznia 1980 mieszkał z rodziną w Cebu City na Filipinach, po czym wrócił do Paryża. Następnie rozwinął działalność parateatralną, organizując szereg wieczorów poetycko-muzycznych w języku polskim i francuskim, w których wystąpił jako reżyser i recytator. Jednocześnie kontynuował pracę przekładową i publicystyczną. W 1984 został członkiem Association des Traducteurs Littéraires de France. Eseje i artykuły na temat muzyki oraz przekłady z literatury polskiej zamieszczał okazjonalnie na łamach pism francuskich, m.in.: „Cahiers de l’Est” (1975-1976), „Le Monde de la Musique” (1980, 1982), „La Revue Musicale” (1983), „Obsidiane” (1983), „Études” (1983), „France Catolique” (1987-88, 1994), „Liberté Politique” (1999, 2005) (także pod pseudonimem Rémy de Marquoin) oraz w „Zeszytach Literackich” (Paryż, 1983-84, 1986), a także w wychodzących w Polsce „Le Cahiers Franco-Polonais” (1985-86). Kilkakrotnie otrzymał stypendium Centre National des Lettres (1983, 1991, 1996, 2000, 2006, 2010). W 1989 został członkiem SPP, w 1990 Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, a w 1991 Polskiego PEN Clubu. W 1991-92 należał do kolegium redakcyjnego „Nouveaux Cahiers de l’Est”. Własne utwory poetyckie oraz eseje i artykuły, a także tłumaczenia wierszy drukował sporadycznie m.in. nadal w „Zeszytach Literackich” (Warszawa, 1994-95, 2000, 2005), „Kulturze” (Paryż, 1993; pod pseudonimem Paweł Molski) „Głosie Katolickim” (Paryż, 1994-2010), „Tyglu Kultury” (1998, 2000, 2002-04, 2008-11), „Toposie” (2011, 2013-14). W 2004 objął funkcję prezesa towarzystwa „Les Amis de C.K. Norwid”, mającego na celu popularyzację dzieła i myśli Norwida we Francji. Otrzymał wiele nagród, m.in.: medal im. K. Szymanowskiego (1984), nagrodę ZAiKS-u (1987), nagrodę im. K. Jeleńskiego (1990), nagrodę Polskiego PEN Clubu (2007). W 2007 został członkiem korespondentem Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. Odbywał liczne podróże zagraniczne, m.in. do Anglii, Niemiec, Włoch, Belgii, Szwajcarii, ZSRR, Jugosławii, Węgier, Bułgarii, Czechosłowacji, Filipin i Tajlandii. Odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2011) za wybitne zasługi w dziedzinie popularyzacji kultury polskiej we Francji oraz medalem Fundacji Norwidowskiej (2013) za zasługi w upowszechnianiu twórczości Cypriana Norwida we Francji.

Ma dwoje dzieci: Adama (ur. 1977) i Mayumi (ur. 1979). Mieszka w Paryżu.

TWÓRCZOŚĆ

1. Winnice przestrzeni. [Wiersze i proza poetycka]. Powst. 1960-1965. Wyd. Kr.: Miniatura 1995, 80 s. Poezja Współcz. Wersja franc. zob. poz. 8.
Zawiera m.in. cykle: Winnice przestrzeni. [Proza poetycka]; Trzy preludia dla nieznajomej. [Wiersze].
2. Księga Snów. [Wiersze]. Powst. 1963-1988. Wyd. Kr.: Miniatura 1990, 56 s. Wyd. nast. łącznie z przekł. franc.: Le livre des rêves. Poésie. [Wybór i przekł. z pol.:] C.-H. du Bord [i autor]. [Prolog:] N.-Edine Boucheqif. [Angers]: Polyglotte-C.i.c.c.a.t. [2013], 84 s. Collection Vent d’Est.
3. Próba ognia. [Wiersze]. Powst. 1966-1981. Wyd. z ilustr. Z. Beksinskiego. Paris: Editions Dembinski 1990, 64 s. Poezja Ponad Granicami. Wersja franc. zob. poz. 8.
4. Muzyka. [Wiersze]. Powst. 1976-1988. Wyd. z malarstwem M. Józefowicza. Wwa: Tikkun 1995, 112 s. Wyd. nas. łącznie z przekł. ang.: Music. [Przeł.] P.J. Corness. Cissbury: Anima Poetry Press 2017, 167 s.
Przekł. franc.: La musique. Poèmes. [Przeł.] D. Sila-Khan. Paris 1994.
5. Popiół słoneczny. [Wiersze]. Powst. 1980-1993. Wyd. Wwa: Nowy Świat 2005, 85 s.
6. Kryształowy ogród. Niby-haiku. Powst. 1993. Wyd. Kr.: Ofic. Krak. 2000, 89 s.
7. Znak pojednania. [Wybór wierszy]. Posł.: B. Nowak. Pozn.: W Drodze 1997, 125 s.
8. L’Épreuve du feu précédé de Les vignes de l’espace. [Wybór wierszy]. [Przeł.:] Ch. Jezewski [przy współpracy:] C.-H. du Borda [i in.] Troyes: Cahiers Bleus/Librairie Bleue 2005, 133 s. Wersja pol. zob. poz. 1, 3.
9. Okruchy z wysokości. Dystychy na modłę Anioła Ślązaka. [Współwyd.:] Angelus Silesius: Anielski wędrowiec. [Wybór wierszy]. Przeł. z jęz. niem. K.A. Jeżewski. Posł.: P. W. Lorkowski. [Pozn.:] Bibl. Telgte 2007 s. 65-88. Zob. też Przekłady poz. 35.
10. W zaświecie snu. [Wiersze]. Łódź: Wyd. Correspondance des Arts; Muzeum Książki Artyst. 2008.
11. Żagle niebieskie. [Wiersze]. Tor.: A. Marszałek 2008, 104 s. Dekada Poetów.
12. Druga księga snów. [Wiersze]. Kr.: Miniatura 2009, 87 s.
13. Cyprian Norwid a myśl i poetyka Kraju Środka. Wwa: Wydawn. UW 2011, 126 s. Wersja franc.: Cyprian Norwid et la pensée de l’empire du Milieu. Paris: I’Harmattan
2011, 164 s. Critiques Littéraires.
14. Płomień i noc. Wiersze o malarstwie = La flamme et la nuit. Poèmes sur la peinture. Przeł.: C.-H. du Bord i K.A. Jeżewski przy współpracy R. Legrasa i D. Sila-Khan. Tor.: A. Marszałek 2012, 136 s.
Tekst w jęz. pol i franc.
15.Światłość u progu. [Wiersze]. Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu; Redakcja „Toposu” 2012, 71 s. Bibl. „Toposu”, t. 79.

Przekłady

1. L. Frassati: Miasta dalekie. [Wiersze]. Wwa: PAX 1970, 44 s.
2. J. Gorostiza: Śmierć nieskończona. [Poemat]. Wprowadzenie: O. Paz. Przekł. i posł. K.A. Jeżewski. Wwa: PIW 1971, 44 s.
3. P. Surer: Współczesny teatr francuski. Inscenizatorzy i dramatopisarze. Wwa: PIW 1973, 278 s.
4. W. Gombrowicz: Journal. [Przeł.:] Ch. Jezewski, D. Autrand. Por. poz. 18.
Tytuł oryginału pol.: Dziennik.
[T. 2] 1957-1960. Paris: Denoël 1976, 260 s. Les Lettres Nouvelles. Wyd. nast. jako t. 2: Paris: Ch. Bourgois 1983; Paris: Ch. Bourgois; Denoël 1990. Collection 10/18.
T. 3 1961-1969. Paris: Ch. Bourgois 1981, 245 s. Wyd. nast.: [Paris:] Ch. Bourgois; M. Nadeau 1990. Collection 10/18.
5. A. Kuśniewicz: Le Roi des Deux-Siciles. Roman. [Przeł.:] Ch. Jezewski, F.-X. Jaujard. [Wstęp:] P. Rawicz. Paris: A. Michel 1978, 317 s. Wyd. nast: tamże 1978. Le Livre de Poche [inf. autora]; wyd. 3 [właśc. 4] Paris: A. Michel 1980.
Tytuł oryginału pol.: Król obojga Sycylii. – Nagroda franc. Séguier za najlepszą powieść zagraniczną 1978.
6. A. Kuśniewicz: L’état d’apesanteur. [Powieść]. [Przeł.:] Ch. Jezewski, D. Autrand. Paris: A. Michel 1979, 332 s. Wyd. nast.: Paris: Librairie Générale Française. Le Livre de Poche.
Tytuł oryginału pol.: Stan nieważkości.
7. O. Paz: Poezje wybrane. Wybór, przekł. i oprac.: K.A. Jeżewski. Wwa: LSW 1980, 136 s.
8. A. Kuśniewicz: La leçon de langue morte. Roman. [Przeł.:] Ch. Jezewski, D. Autrand. Paris: A. Michel 1981, 256 s. Les Grandes Traductions.
Tytuł oryginału pol.: Lekcja martwego języka.
9. W. Gombrowicz: Souvenirs de Pologne. [Przeł.:] Ch. Jezewski, D. Autrand. Paris: Ch. Bourgois 1984, 267 s. Wyd. nast.: tamże 1990. Collection 10-18; 2066, 1995. Choix/Essais; Paris: Gallimard 2002, 337 s. Collection Folio, 3802, tamże 2003.
Tytuł oryginału pol.: Wspomnienia polskie.
10. Cz. Miłosz: Témoignage de la poésie. [Przeł.:] Ch. Jezewski, D. Autrand. Paris: Presses Universitaires de France 1987, 154 s.
Tytuł oryginału pol.: Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku.
11. Cz. Miłosz: Terre inépuisable. [Wiersze i proza]. [Przeł.:] Ch. Jezewski, F.X. Jaujard. Paris: Poésie Fayard 1988, 165 s. Wyd. nast. tamże 1989.
Tytuł oryginału pol.: Nieobjęta ziemia.
12. W. Gombrowicz: Varia II. [Wybór tekstów:] Ch. Jezewski. [Przeł. z pol.] Ch. Jezewski [i in.]. [Przeł. z hiszp.] M.-H. Méjean [i in.]. [Przeł. z włos.] Ch. Moiroud. [Paris]: Ch. Bourgois 1989, 395 s.
13. O kulturę Europy jutra. Wezwanie z Royaumont 27-28 kwietnia 1990. Tłum.: D. Fiedorowicz, K. Jeżewski, P. Kasznia. Paris: Association Colloques Culturels Européens 1990, 126 s.
14. J. Andrzejewski: Les ténèbres couvrent la terre. [Powieść]. [Przeł.:] Ch. Jezewski, F.X. Jaujard. Paris: P. Belfond 1991, 174 s. Collection Littérature Etrangère.
Tytuł oryginału pol.: Ciemności kryją ziemię.
15. B. Schulz: Correspondance et essais critiques. [Przeł.:] Ch. Jezewski, F. Lallier, D. Sila-Khan [współpraca:] D. Autrand. [Oprac., wstęp i objaśnienia:] J. Ficowski. Paris: Denoël 1991, 426 s.
16. A. Kuśniewicz: Constellations; Les signes du zodiaque. Roman. [Przeł.:] Ch. Jezewski, F.X. Jaujard. Paris: R. Laffont 1993, 280 s. Pavillons. Domaine de l’Est. Wyd. nast.: Paris: 10/18 1999.
Tytuł oryginału pol.: Strefy; Znaki zodiaku.
17. A. Zaniewski: Mémoires d’un rat. [Powieść]. [Przeł] Ch. Jezewski, D. Autrand. Paris: P. Belfond 1994, 270 s. Le Livre do Poche. Wyd. nast. Paris: Librairie Générale Française 1998. Le Livre do Poche, 14411.
Tytuł oryginału pol.: Szczur.
18. W. Gombrowicz: Journal. [Przeł., przejrz. i uzup.] D. Autrand, Ch. Jezewski, A. Kosko. [Paris:] Gallimard 1995. Collection Folio, 2767, 2768. Por. poz. 4.
Tytuł oryginału pol.: Dziennik.
T. 1. 1953-1958, 689 s.
T. 2. 1959-1969, 611 s.
19. W. Szymborska: Dans le fleuve d’Héraclite. [Wybór wierszy]. [Przeł.:] Ch. Jezewski, I. Macor-Filarska. [Beuvry]: Maison de la Poèsie Nord-Pas-de-Calais 1995, 257 s.
Tekst w jęz. pol. i franc.
20. M. Nurowska: Un amour de Varsovie. [Powieść]. [Przeł.:] Ch. Jezewski, D. Autrand. Paris: A. Michel 1996, 253 s. Wyd. nast.: Paris: France Loisirs 1997; [Paris]: Éditions de la Seine 1998.
Tytuł oryginału pol.: Listy miłości.
21. A. Kuśniewicz: Eroica. Roman. [Przeł.:] C.-H. du Bord, Ch. Jezewski. [Przedm.:] C.-H. du Bord. Paris: Éditions des Syrtes 1999, 317 s.
22. C. Norwid: O Szopenie = Sur Chopin. [Wstęp:] J. Ekier. [Posł.] K. Jeżewski. [Przeł.:] K. Jeżewski, F.X. Jaujard, D. Sila, C.-H. du Bord. Łódź: Lodart 1999, 75 s.
Wyd. w jęz. pol i franc. – Zawartość: Czarne kwiaty = Fleurs noires [poz. 40]; Nekrolog = Nécrologie; Fortepian Szopena = Le piano de Chopin.
23. T. Kępiński: Witold Gombrowicz et le monde de sa jeunesse. [Przeł.:] Ch. Jezewski, D. Autrand. [Paris]: Gallimard 2000, 386 s.
Tytuł oryginału pol.: Witold Gombrowicz i świat jego młodości.
24. M. Nurowska: Celle qu’on aime. Roman. [Przeł.:] Ch. Jezewski, C.-H. du Bord. Paris: Phébus 2000, 286 s. D’Aujourd’hui. Étranger. Wyd. nast. tamże 2001.
Tytuł oryginału pol.: Miłośnica.
25. T. Tomsia: Schöner = Piękniejsze = C’est plus beau. [Wiersze]. [Przeł. na franc.:] C.-H. du Bord, Ch. Jezewski. [Przeł. na niem.:] D. Müller-Ott. [Posł.:] M. Wittbrot. Rimbach: Verlag Im Wald = Editions En Forêt 2000, 105 s. Reihe Quellen = Collection Sources.
Tekst w jęz. niem., pol. i franc.
26. L. Żukowska: Le rêve sans fin = Nie kończący się sen. [Wiersze]. [Przeł.:] C.-H. du Bord, K. Jezewski. Kr.: Ofic. Krak. 2000, 217 s.
Tekst w jęz. franc. i pol.
27. A. Czcibor-Piotrowski: Un amour couleur myrtilles. [Powieść]. [Przeł.:] C.-H. du Bord, Ch. Jezewski. Paris: R. Laffont 2001, 272 s. Pavillons. Domaine de l’Est.
Tytuł oryginału pol.: Rzeczy nienasycone.
28. C. Norwid: Lumières du Royaume. [Wybór wierszy]. [Przeł.:] Ch. Jezewski, J. Bourilly, P. Cazin. Saint-Benoît-du-Sault: Éditions Bénédictines 2001, 47 s.
29. K.K. Baczyński: L’insurrection angélique. [Wiersze]. [Wybór i przekł.:] C.-H. du Bord, Ch. Jezewski. [Współpraca:] F.-X. Jaujard, D. Sila-Khan. Bruksela: Le Cri Editions 2004, 180 s. In’hui 62.
30. A. Bolecka: Mon cher Franz. [Powieść]. [Przeł.:] C.-H. du Bord, Ch. Jezewski. Paris: S. Wespieser 2004, 538 s.
Tytuł oryginału pol.: Kochany Franz [dot. F. Kafki].
31. Jan Paweł II: Mon livre de méditations pour ceux qui souffrent, qui doutent, qui espèrent. [Wybór tekstów i oprac. :] K. Dybciak. [Przeł.:] Ch. Jezewski, C.-H. du Bord. Monaco; [Paris]: Éditions du Rocher 2004, 282 s. [Wyd. 2] tamże 2011.
Tytuł oryginału pol.: Elementarz Jana Pawła II dla wierzącego, wątpiącego i szukającego.
32. Cz. Sobkowiak: Podziemne słońca = Soleils souterrains. [Wiersze]. Zielona Góra: Pro Libris; Stow. Bibliotekarzy Pol. 2004, 51 s.
Tekst w jęz. pol i franc.
33. K.K. Baczyński: Testament de feu. Poèmes. [Wybór i przekł.:] C.-H. du Bord, Ch. Jezewski. [Współpraca:] F.-X. Jaujard, D. Sila-Khan. Paris-Orbey: Arfuyen 2006, 191 s. Neige, 12.
Tekst w jęz. pol. i franc.
34. C. Norwid: Cléopâtre et César. [Utwór dramatyczny]. [Przeł.:] Ch. Jezewski, C.-H. du Bord. [Posł.:] K. Braun, Troyes: Cahiers Bleus; Librairie Bleue 2006, 161 s.
Tytuł oryginału pol.: Kleopatra i Cezar.
35. Angelus Silesius: Anielski wędrowiec. [Wybór wierszy]. Przeł. K.A. Jeżewski. Posł.: P.W. Lorkowski. [Współwyd.:] K.A. Jeżewski: Okruchy z wysokości. Dystychy na modłę Anioła Ślązaka. Pozn.: Bibl. Telgte 2007, 111 s. Zob. też Twórczość poz. 9.
36. Jan Paweł II: Mon dernier livre de méditations pour le troisième millénaire. [Wybór tekstów i oprac.:] K. Dybciak. [Przeł.:] Ch. Jezewski, C.-H. du Bord. Monaco; [Paris]: Éditions du Rocher 2008, 345 s.
Tytuł oryginału pol.: Nowy elementarz Jana Pawła II. Na trzecie millenium. Teksty z lat 2001-2005.
37. T. Różewicz: Regio et autres poèmes. [Wybór wierszy]. [Przekł. i oprac.:] Ch. Jezewski, C.-H. du Bord. Paris: Arfuyen 2008, 200 s. Neige, 20.
Tekst w jęz. pol. i franc
38. Le pire est certain. Anthologie de la poésie catastrophiste polonaise du XXe siècle. [Przeł.:] Ch. Jezewski, C.-H. du Bord. [Wstęp :] Ch. Jezewski. Paris: Cahiers Bleus/Zurfluh éditeur 2009, 180 s. Cultures d’Europe.
39. V. Segalen: Stele. [Wiersze]. Przeł. z franc. K.A. Jeżewski. Olsztyn: Centrum Pol.-Franc. Côtes d’Armor – Warmia i Mazury 2009, 109 s.
40. C.K. Norwid: Chopin = Szopen. [Wstęp] J. Ekier. [Posł.] K.A. Jeżewski. [Przeł.:] K.A. Jeżewski, C.H. du Bord, F.X. Jaujard, D. Sila-Khan, P. Cazin. Wwa: Tow. Przyjaźni Pol.-Franc.; [Piaseczno:] Dom Wydawn.-Promocyjny Gal 2010, 100 s.
Tekst. w jęz. pol. i franc. – Zawartość: Fortepian Szopena = Le piano de Chopin [poz. 22]; Czarne kwiaty [fragm.] = Fleurs noires [poz. 22]; Promethidion [fragm.]; Słuchacz = L’Auditeur; Z listu do Karola Ruprechta = D’une lettre à Karol Ruprecht; Słowa Norwida o Szopenie = Propos de Norwid sur Chopin. – Nadto rysunki Norwida i zdjęcia autografu.
41. R. Char: Pieśń bezsenności. [Wiersze]. Przedm. A. Camus. Pozn.: Bibl. Talgte 2011, 96 s.
42. C. Dobies: Wahadło w zegarze i inne zwątpienia. Wybór. [Przeł.:] L. Chemin, J. Dobies, K.A. Jeżewski . Paris: Galerie Roi Doré-Éd. Yot Art 2013, 60 s.
Tekst w jęz. pol. i franc.
43. Ten, który był trudem światła. Hołd poetów Janowi Pawłowi II z okazji jego kanonizacji 27 kwietnia 2014 = Celui qui fut labeur de la lumière. Hommage des poètes à Jean-Paul II à l’occasion de sa canonisation le 27 avril 2014. [Wybór i przedm.:] W. Kudyba. [Przekł. z jęz. pol.:] K.A. Jeżewski, C.H. du Bord. [La Ferte Sous Jouarre: Pol. Misja Katolicka] 2014, 101 s.
44. M. Noval: Wędrowny ptak = Oiseau errant = Pilgrim bird. Wybór wierszy. Przeł z franc. i ang. K.A. Jeżewski. Tor.: Wydawn. Adam Marszałek 2016, 203 s.
Tekst w jęz. pol., ang. i franc.

Przekłady zob. też Prace redakcyjne poz. 3-5.

Prace redakcyjne

1. Marszałek w poezji polskiej. [Wybór wierszy]. Wyboru dokonał K.A. Jeżewski. Kr.: Rota 1985, 26 s.
2. W blasku legendy. Kronika poetycka życia Józefa Piłsudskiego. [Wybór wierszy]. Oprac., noty i posł.: K.A. Jeżewski. Wstęp: B. Schulz. Paris: Spotkania 1988, 598 s. Bibl. Spotkań, 44.
3. W. Gombrowicz: Dzieła. T. 13-14. Varia. Red. nauk. tekstu: J. Błoński, J. Jarzębski. Wybór i układ tekstów J. Jarzębski, K.A. Jeżewski. Kr.: WL.
T. 13. Publicystyka. Wywiady. Teksty różne. 1939-1963. Tłum. [z hiszp.]: I. Kania, Z. Chądzyńska, R. Kalicki. 1996, 506 s.
T. 14. Publicystyka. Wywiady. Teksty różne. 1963-1969. Tłum.: I. Kania, B. Baran [i in.]. 1997, 551 s.
4. C. Norwid: Vade-mecum. [Wiersze]. [Przeł.:] Ch. Jezewski i in. [Przedm.:] J. Fert. [Posł., objaśn. i przyp. :] Ch. Jezewski. Montricher: Noir sur Blanc 2004, 358 s.
5. A. Czartkowski: Beethoven. Próba portretu duchowego. Rozszerzył, oprac. i antologią polskich wierszy o kompozytorze opatrzył K.A. Jeżewski. Wwa: PIW 2010, 376 s.

Prace redakcyjne zob. też Przekłady poz. 7, 12, 29, 38.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2008.
 • Wywiady: La littérature polonaise en France. „Perspectives Polonaises”, Wwa 1978 nr 6; „Polish Perspectives”, Wwa 1978 nr 6 ; Muzyka to początek i koniec, genesis i apokalipsa. Rozm. W. Kudyba. „Topos” 2013 nr 1/2.

 

 • Z. i A. JUDYCCY: K.A. J. W: Polonia. Słownik biograficzny. Wwa 2000.
 • Z. i A. JUDYCCY: K.A. J. W: Polacy we Francji. Historia i współczesność. Wwa 2004.

Ogólne

 • D. SILA-KHAN: Regions de la grande metaphysique [fragm.]. „Cahiers Bleus”, Paryż 1982 nr 25.
 • A. BOGUSŁAWSKI: Magia poezji Krzysztofa Jeżewskiego. „Dz. Pol. i Dz. Żoł.”, Londyn 1995 nr 32.
 • L. LEWIN: Naiwność metafizyczna. „Rzeczpospolita” 1996 nr 109.
 • K. DYBCIAK: Poetycki Feniks z popiołu słonecznego. O twórczości Krzysztofa Jeżewskiego. „Fronda” 2006 nr 41.
 • Cz. SOBKOWIAK: Poeta i tłumacz. „Pro Libris” 2006 nr 1.
 • K. ŚWIEGOCKI: Światło ocalenia. O poezji Krzysztofa Jeżewskiego. W tegoż: Od romantyzmu do postmodernizmu. Wwa 2006.
 • P. CHRZCZONOWICZ: Norwidowskie związki z poezją polską na emigracji widziane przez współczesnego poetę emigracyjnego Krzysztofa Jeżewskiego. „Symbolae Europaeae” 2010 nr 3.

Muzyka

 • K. LISOWSKI: Zamknięte koło sztuki. „Tyg. Powsz.” 1996 nr 22.
 • M. NIEMIEC: Cisza muzyki. „Tygiel Kult.” 1996 nr 3.
 • B. NOWAK: Tajemnica muzycznych ogrodów. „Twórczość” 1996 nr 10.
 • J. FERT: Muzyka Krzysztofa Jeżewskiego. „Akcent” 1997 nr 2.
 • T. GRZYBKOWSKA: Musica sola manet. „Zesz. Lit.” 1997 nr 2.
 • K. ŚWIEGOCKI: U podstaw metafizycznego myślenia poety. W tegoż: Człowiek wobec Boga i świata w poezji. Wwa 2006.
 • K. LIPKA: Świadek wyższej realności. „Tygiel Kult.” 2008 nr 4/6.

Znak pojednania

 • Z. CHOJNOWSKI: Wszyscy staniemy się światłem. „Nowe Książ.” 1998 nr 1.

Okruchy z wysokości

 • CZ. SOBKOWIAK: Drogi duchowych wędrówek. „Tygiel Kult.” 2009 nr 4/6 [dot. też: Żagle niebieskie].
 • CZ. SOBKOWIAK: Obszary duchowości. „Pro Libris” 2009 nr 2 [dot. też: Żagle niebieskie].

Żagle niebieskie

 • Z. CHOJNOWSKI: „Anielszczyzna”. „Nowe Książ.” 2009 nr 11.
 • CZ. SOBKOWIAK: Drogi duchowych wędrówek. „Tygiel Kult.” 2009 nr 4/6 [dot. też: Okruchy z wysokości].
 • CZ. SOBKOWIAK: Obszary duchowości. „Pro Libris” 2009 nr 2 [dot. też: Okruchy z wysokości].
 • CZ. SOBKOWIAK: Wysokie natchnienie kajaka „Moby Dick”. „Odra” 2010 nr 1.

Cyprian Norwid a myśl i poetyka Kraju Środka

 • A. KOMOROWSKA: Esej sinologiczny o Norwidzie. „Studia Norwidiana” 2011 [t.] 29; polem.: K.A. JEŻEWSKI: Kilka uwag do artykułu dr Agnieszki Komorowskiej Esej sinologiczny o Norwidzie (Studia Norwidiana 2011, nr 29) na temat mojej książki Cyprian Norwid a myśl i poetyka Kraju Środka. „Studia Norwidiana”.2016 [t.] 34, odpowiedź: A. KOMOROWSKA: Jeszcze o recenzji. Odpowiedź Krzysztofowi Andrzejowi Jeżewskiemu. Tamże.
 • A. SZOSTAK: Milcząca obecność Wschodu. „Topos” 2012 nr 5.
 • E. SKALIŃSKA: „Chiński Norwid” a myśl i poetyka norwidologii polskiej. „Colloquia Litteraria” 2014 nr 2.
 • B. ZEMANEK: Norwid a sprawa chińska. O konieczności współpracy. „Wiek XIX. Rocz. Towa. Lit. im. A. Mickiewicza” 2016.

Płomień i noc

 • W. KUDYBA: Duchowość obrazu. „Fraza” 2013 nr 4.
 • A. SZYMAŃSKA: Kłębek istnienia. „Nowe Książ” 2013 nr 7.

Światłość u progu

 • A. SZYMAŃSKA: Romantyk z wyboru. „Topos” 2013 nr 1/2.

C. Norwid: O Szopenie Sur Chopin

 • O Szopenie Sur Chopin (Przekłady poz. 22): J. GISZCZAK: Jak brzmi francuski „Fortepian Szopena”. O trudnościach przekładu literackiego. „Studia Norwidiana” 2013 [dot. m.in. przekładu K. Jeżewskiego].