Liliana BARDIJEWSKA
Autorka hasła: Maria Kotowska-Kachel

Liliana BARDIJEWSKA
Autorka hasła: Maria Kotowska-Kachel

ur. 1955

Krypt.: br.; L.B.; lil.

Autorka utworów prozatorskich, dramatów i słuchowisk dla dzieci, krytyk literacki, tłumaczka.

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzona 15 maja 1955 w Warszawie; córka Henryka Bardijewskiego, dramatopisarza, prozaika, autora słuchowisk radiowych, i Sławy z domu Winiarek, krytyka radiowego. Po maturze, zdanej w 1973 w XXXVII Ogólnokształcącym Liceum im. J. Dąbrowskiego w Warszawie, studiowała filologię słowiańską (specjalność bułgarystyka) na Uniwersytecie Warszawskim; magisterium uzyskała w 1978. W tymże roku debiutowała jako krytyk recenzją pt. Młoda literatura i morze, dotyczącą antologii opowiadań bułgarskich Błękitna kula ziemska,opublikowaną w miesięczniku „Literatura na Świecie” (nr 1). W 1979 ogłosiła pierwszy utwór dla dzieci, słuchowisko pt. Baśń o dzielnym Iwanie i cudownym drzewie Rangele, nadane w Polskim Radiu; z radiem współpracowała odtąd stale także jako tłumaczka z języka bułgarskiego. Przekłady prozy pisarzy bułgarskich ogłaszała w 1979-84 w tygodniku „Szpilki”. Podjęła współpracę z „Nowym Wyrazem” (1979-81), „Sceną” (1980-83) i „Dialogiem” (od 1983), zamieszczając tam artykuły, wywiady, recenzje i tłumaczenia. W latach osiemdziesiątych opracowała nadto kilkadziesiąt haseł z zakresu teatru bułgarskiego do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej. Była konsultantką Departamentu Teatru Ministerstwa Kultury i Sztuki do spraw teatru i dramaturgii bułgarskiej. W 1984 została członkiem ZLP. Współpracowała z Redakcją Przekładów Państwowego Instytutu Wydawniczego (1985-90) oraz z czasopismem „Teatr” (od 1985). Recenzje ze spektakli lalkowych oraz spektakli dla dzieci zamieszczała w 1994-2004 w „Gazecie Wyborczej”. W 1995 została członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ (w 1996-99 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej); w 1996 zaczęła prowadzić warsztaty dramaturgiczne organizowane przez to Stowarzyszenie. W 1995-2000 współredagowała pismo Polskiej Sekcji Międzynarodowej Unii Artystów Lalkarzy POLUNIMA pt. „Teatr Lalek”; w 1999 została członkiem Unii. Była wielokrotnie laureatką corocznego konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży, organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Prowadziła warsztaty dramaturgiczne dla młodych dramaturgów, m.in. w Australii (Interplay’97), Niemczech (Interplay Europe’98), w Polsce (Interplay Europe 2000) oraz w Bułgarii (Sofia 2007). W 1998 została uhonorowana dyplomem Ministerstwa Kultury Republiki Bułgarii za wkład w rozwój bułgarskiej kultury. Była jurorem w wielu teatralnych konkursach i festiwalach polskich i międzynarodowych, m.in.: w konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (1995), w konkursie dramaturgicznym dla młodzieży „Szukamy Polskiego Szekspira”, organizowanym przez Polski Ośrodek ASSITEJ (1996, 1998), na festiwalu spektakli dla dzieci w Kłodzku „Małe Zderzenie” (1996-99), na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek „Walizka” w Łomży (2000, 2002, 2005, 2011), Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek w Zagrzebiu (Chorwacja 2000, 2001, 2012), przeglądzie teatrów amatorskich SPOT w Warszawie (2003, 2004), Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Dziecięcych „Dziatwa” w Łodzi (2005, 2010), w konkursie zespołów dziecięcych i młodzieżowych „Brombolandia” w Warszawie (2006, 2009), Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych Pierrot w Starej Zagorze (Bułgaria 2007, 2009), Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu (2007), Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży KONTEKSTY w Poznaniu (2007). W 2000-06 była redaktorem naczelnym wydawnictwa Agencja Edytorska Ezop. W 2001 została członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych (Polska Sekcja IBBY; członek zarządu Polskiej Sekcji w 2004-07). W 2002 otrzymała nagrodę Polskiego Ośrodka ASSITEJ za działalność krytyczną w zakresie teatru dla dzieci i młodzieży. Od 2003 zamieszczała recenzje utworów dla dzieci w „Nowych Książkach”, kontynuowała współpracę z „Teatrem Lalek”. W 2011 otrzymała nagrodę za całokształt twórczości literackiej dla dzieci i statuetkę Pegazika przyznawaną podczas poznańskich Targów Książki dla Dzieci. W 2012 została nominowana do ustanowionej przez rząd szwedzki Literackiej Nagrody Pamięci Astrid Lindgren (ALMA). Odznaczona Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2010), Medalem Polskiej Sekcji IBBY (2012). Mieszka w Warszawie.

TWÓRCZOŚĆ

1. Ratatuj. [Powieść dla dzieci]. Wwa: Czyt. 1984, 146 s.
Nagroda w konkursie Pol. Tow. Wyd. Książek Najpiękniejsze Książki Roku 1984.
2. Tobołek złośliwego karła. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Praprem.
radiowa: Reż.: A. Piszczatowski. Radio 1992. Druk pt. Baśń o stu krokach w: Teatr dziecięcy. Pozn. 2003 s. 93-112. Przedr. zob. poz. 25.
Przekł. bułg.: Torbata na zloto džudže. [Przeł.] B. Božkov. W: Zad osem planini. Stara Zagora 2009.
3. Baśń o złym śmiechu. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. „Nowe Szt. dla
Dzieci i Młodzieży” 1994 z. 7 s. 23-48. Praprem. radiowa pt. Kropla rozumu i morze cierpliwości: Radio 1994.
4. Nareszcie bal. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Praprem.: radiowa: Reż.:
J. Kukuła. Radio 1994; tv: Reż.: W. Fiwek. TVP 1996. Druk pt. Nareszcie bal! zob. poz. 25.
Przekł. bułg.: Naj-posle še ima bal. [Przeł.] B. Božkov. W: Zad osem planini. Stara Zagora 2009.
5. Złodziej snów. Sztuka dla najmłodszych. Praprem.: radiowa: Reż.: W.
Markiewicz. Radio 1997; teatr.: Reż.: G. Kwieciński. Olsztyn, Olsztyński T. Lalek 2004. Druk: „Biul. Informacji Kult.” 2003, wkł. Przedr. zob. poz. 25.
Przekł. bułg.: Kradec”t na s”niŝa. [Przeł.] B. Božkov. W: Zad osem planini. Stara Zagora 2009.
6. Koronki i kordonki. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Powst. 1998.
„Nowe Szt. dla Dzieci i Młodzieży” 2000 z. 14 s. 53-80. Praprem.: Reż.: A. Proszkowska. Joensuu (Finlandia), T. Vunukka 2002. Przedr. pt. Kordonki, koronki zob. poz. 25.
Tekst dostępny w Internecie: http://www.teatramatorski.pl/pdf/Bardijewska_Koronki.pdf [dostęp 27 lutego 2014].
Nagroda w konkursie Ogólnopol. Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Pozn. w 1998.
Przekł. bułg.: Wyst.: Reż. H. Arsenova, Burgas, T. Lalek 2009, – fiń.: Pitsiä ja pirtanauhaa. [Przeł.] S. Meurman. Joensuu, T. Vunukka 2002.

7. Rien ne va plus. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Praprem.: Pozn., T. Sala nr 13 1998.
8. Za ósmą górą. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. „Nowe Szt. dla Dzieci i Młodzieży” 1998 z. 12 s. 23-55. Praprem.: Reż.: Cz. Sieńko. Łódź, T. Lalek Arlekin 1998. Przedr. zob. poz. 25.
Przekł. bułg.: Zad osem planini. [Przeł.] B. Božkov. W: Zad osem planini. Stara Zagora 2009.
9. Pięć minut. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Powst. 1999. „Nowe Szt.
dla Dzieci i Młodzieży” 2001 z. 15 s. 7-34. Praprem.: Reż.: J. Moszkowicz. Pozn., T. Animacji 2004. Przedr. zob. poz. 25.
Wyróżnienie w konkursie Ogólnopol. Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Pozn. w 1999.
Przekł.: ang.: Five minutes. W: Poljska čitanka=Polish reader. [Przeł.] P. Mioč. Zagreb 2009, – bułg.: Pet minuti. [Przeł.] B. Božkov. W: Zad osem planini. Stara Zagora 2009, –chorw.: Pet minuta. W: Poljska citanka=Polish reader. [Przeł.] P. Mioč. Zagreb 2009, – niem.: Meine fünf Minuten. [Przeł.] W. Jöhling. W: Dramatik aus Polen. Vier neue Stücke. Wilhelmshaven 2001.

10. Sekret krzywego lustra. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Powst. 2000. Druk w: Teatr dziecięcy. Pozn. 2003 s. 67-91.
Wyróżnienie w konkursie Ogólnopol. Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Pozn. w 2000.
11. O królewnie Śnieżce. [Bajka]. Wwa: Ezop 2001, 30 s.
12. Zgubiono – znaleziono. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Powst. 2001. Druk: Będzin: T. Dzieci Zagłębia 2005.
Nagroda w konkursie na sztukę T. Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie w 2001.
13. Zielony wędrowiec. [Opowieść dla dzieci]. Wwa: Ezop 2001, 57 s. Książ. z Zebrą. Wyd. nast. tamże: 2008, 2015, 2017. Por. poz. 21.
Tytuł „Książki Roku” 2001 przyznawany przez Stow. Przyjaciół Książki dla Młodych (Pol. Sekcja IBBY), Nagroda Pozn. Przeglądu Nowości Wydawniczych i Bibl. Raczyńskich „Książka Wiosny 2001”.
Przekł. niem.: Der grüne Wanderer. [Przeł.] I. De Nuzzo. Weimar 2017.

14. O księżniczce i o ziarnku grochu. [Opowiadanie]. Wwa: Ezop 2003, [20] s. Twoja Bajka, 7. Por. poz. 23.
15. Bractwo Srebrnej Łyżeczki. [Powieść dla dzieci]. Wwa: Ezop 2004, 146 s. Książ. z Rumakiem.
Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta K. Suszczyński. Wwa: Bibl. Akustyczna 2009, 1 płyta CD w formacie mp3. Kolekcja dla dzieci.
Nagroda „Pozn. Przeglądu Nowości Wydawniczych” i Bibl. Raczyńskich „Książka Zimy 2003/2004”.
Przekł. chorw.: Družba srebrne žličice. [Przeł.] P. Mioč. Zagreb 2004.

16. Moje – nie moje. [Bajka dla dzieci]. Wwa: Ezop 2004, 32 s. Książ. z Zebrą. Wyd. nast. uzup. tamże 2016. Por. poz. 17.
17. Moje – nie moje. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. „Nowe Szt. dla Dzieci i Młodzieży” 2004 z. 19 s. 5-36. Praprem.: Reż.: L. Chojnacki. Łódź, T. Lalki i Aktora Pinokio 2007. Przedr. zob. poz. 25. Por. poz. 16.
I nagroda w konkursie Ogólnopol. Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Pozn. w 2004.
Przekł. bułg.: Moe – ne moe. [Przeł.] B. Božkov. W: Zad osem planini. Stara Zagora 2009.
18. Zielona baśń. [Wiersze dla dzieci]. Wwa: IKAR 2004, 22 s.
19. Bajka o Kapciuszku, czyli jak to z wdzięcznością było. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. „Nowe Szt. dla Dzieci i Młodzieży” 2005 z. 21 s. 5-49. Wyd. osob.: Pozn.: Mila 2008, 48 s. Praprem. pt. Po nitce do kłębka, czyli jak to z wdzięcznością było: Reż.: L. Sypniewska. Bielsko-Biała, T. Lalek Banialuka 2017. Przedr. zob. poz. 25.
Książka wpisana w 2008 na Listę Białych Kruków Internationale Jugendbibliothek w Monachium.
Przekł. ang.: The story of Slipperella or what became of gratitude. [Przeł.] A. Lloyd-Jones. Pozn. 2008.

20. Prezent dla świętego Mikołaja. W: Poczuj magię Świąt. Baśniowy przepis na ciepłe, rodzinne Święta Bożego Narodzenia. [Bajki; autorzy:] L. Bardijewska, J. Luboń, J. Sałkowska. Wwa: Ezop 2005 s. 13-38.
21. Zielony wędrowiec, czyli baśń o największym marzeniu. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. „Nowe Szt. dla Dzieci i Młodzieży” 2005 z. 21 s. 51-93. Praprem. pt. Zielony wędrowiec: Reż.: P. Aigner. Bielsko-Biała, T. Lalek Banialuka 2005. Przedr. zob. poz. 25. Por. poz. 13.
Nagroda Złotej Maski za najlepsze przedstawienie roku dla dzieci w województwie śląskim w 2006.
Przekł.: bułg.: Zeleniât pʺtešestvenik ili prikazka za naj-golâmata mečta. [Przeł.] B. Božkov. W: „Različnoto Patence” i … drugi, ne samo prikazki. Antologiâ s”vremenni polski piesi za deca i Madei. [Wybór:] Z. Rudžinski. [Sofiâ] 2015, – chorw.: Zeleni putnik. [Przeł.] P. Mioč. „Tmačaart”, Mostar 2008 nr 45/46.

22. Dom ośmiu tajemnic. [Powieść dla młodzieży]. Wwa: NK 2006, 155 s. Wyd. nast.: tamże 2007; Wwa: Wydawn. Marginesy 2013.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Marginesy 2013, plik w formacie EPUB, MOBI.
Tytuł „Książki Roku” 2006 przyznawany przez Stow. Przyjaciół Książki dla Młodych (Pol. Sekcja IBBY). – Książka wpisana w 2008 na Listę Honorową Międzynarodowej Izby do spraw Książek dla Młodych (IBBY) oraz na Listę Białych Kruków Internationale Jugendbibliothek w Monachium.
Przekł. chorw.: Kuća osam tajni. [Przeł.] P. Mioć. Zagreb 2013.

23. Księżniczka i groszek. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Powst. 2006. Druk w: „Scenariusze”, z. 3. Bielsko-Biała 2008 s. 7-26. Praprem.: Rzeszów, T. Maska 2010. Por. poz. 14.
Wyróżnienie w konkursie Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej w 2006.
24. Bajka o najpiękniejszej bajce. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Powst. 2007.
Wyróżnienie w konkursie Ogólnopol. Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Pozn. w 2007.
Przekł. bułg.: Prikazka za naj-hubavata prikazka. [Przeł.] B. Božkov. W: Zad osem planini. Stara Zagora 2009.

25. Za 8 [ósmą] górą i inne sztuki dla dzieci i młodzieży. Tor.: Woj. Ośr. Animacji Kultury 2007, 212 s.
Zawartość: Za ósmą górą [poz. 8]; Złodziej snów [poz. 5]; Tobołek złośliwego karła [poz. 2]; Kordonki, koronki [poz. 6]; Nareszcie bal! [poz. 4]; Zielony wędrowiec [poz. 21]; Moje – nie moje [poz. 17]; Bajka o Kapciuszku [poz. 19]; Pięć minut [poz. 9].
Przekł. bułg.: Zad osem planini. Przeł. [B. Božkov]. Stara Zagora 2009.

26. Niepowrót. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Praprem. czytana: Pozn., Ogólnopol. Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży 2008.
27. Niezwykła wędrówka Ślimaka Lazura. [Bajka dla dzieci]. Wwa: Ezop 2008, 67 s.
Adapt.: radiowa: Reż.: J. Warenycia. Radio 2013.
28. Bajka o trzech liściach. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. „Nowe Szt. Dla Dzieci i Młodzieży” 2009 z. 29 s. 5-28.
29. Każdy może zostać… czarodziejem! [Powieść dla dzieci]. Pozn.: Papilon – Publicat 2009, 141 s. Książki Szczęśliwego Dzieciństwa. Wyd. nast. pt. Pięć czarów i cud. Łódź: Literatura 2016, 144 s. To lubię.
30. Moja Ciotka Sroka. [Powieść dla dzieci]. Wwa: Bis 2009, 94 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Bis 2009, plik w formacie EPUB, MOBI.
31. Drobinka Śmieszynka, czyli przygody kropelki wody. [Opowiadania dla dzieci]. Wwa: Bajka 2010, 68 s. Lubię Bajki.
32. Królewna Żabka. [Bajka dla dzieci]. Wwa: Hachette 2010, [26] s. Baśnie i legendy polskie. Wyd. nast. wraz ze słuchowiskiem na płycie CD. Reż.: M. Włodarski. Kielce: Jedność 2013, [29] s. Baśnie polskie. Jedność dla Dzieci. Przedr. zob. poz. 51.
33. Pierścień orlicy. [Bajka dla dzieci]. Wwa: Hachette 2010, [26] s. Baśnie i legendy polskie. Wyd. nast. wraz ze słuchowiskiem na płycie CD. Reż.: M. Włodarski. Kielce: Jedność 2013, 36 s. Baśnie polskie. Jedność dla Dzieci. Przedr. zob. poz. 51.
34. Szklana góra. [Bajka dla dzieci]. Wwa: Hachette 2010, [26] s. Baśnie i legendy polskie. Wyd. nast. wraz ze słuchowiskiem na płycie CD. Reż.: M. Włodarski. Kielce: Jedność 2013, 36 s. Baśnie polskie. Jedność dla Dzieci. Przedr. zob. poz. 51.
35. Tańcząca gazela i magiczny tam-tam. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Praprem.: Reż.: Z. Niecikowski. Szczec., T. Lalek Pleciuga 2010.
36. Toruńskie pierniki. [Bajka dla dzieci]. Wwa: Hachette 2010, [26] s. Baśnie i legendy polskie. Wyd. nast. wraz ze słuchowiskiem na płycie CD. Reż.: M. Włodarski. Kielce: Jedność 2013, 18 s. Baśnie polskie. Jedność dla Dzieci. Przedr. zob. poz. 51.
37. Złota kaczka. [Bajka dla dzieci]. Wwa: Hachette 2010, [26] s. Baśnie i legendy polskie. Wyd. nast. wraz ze słuchowiskiem na płycie CD. Reż.: M. Włodarski. Kielce: Jedność 2013, 29 s. Baśnie polskie. Jedność dla Dzieci, tamże 2014. Przedr. zob. poz. 51.
38. Kopciuszek. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Praprem.: Reż.: E. Piotrowska. Bielsko-Biała, T. Lalek Banialuka im. J. Zitzmana 2011.
39. Paskuda i Maruda. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. „Nowe Szt. dla Dzieci i Młodzieży” 2011 z. 32 s. 89-129. Praprem.: Reż.: Z. Niecikowski, Szczec., T. Lalek Pleciuga 2012.
Wyst. nast. pt. Bajka o czasie. Reż.: J. Ryl-Krystianowski. Pozn., T. Animacji 2012.
40. Eliksir starości. [Utwór dramatyczny]. „Nowe Szt. dla Dzieci i Młodzieży” 2012 z. 33 s. 137-173. Praprem. czytana: Białystok, Białost. T. Lalek 2013.
Nagroda w konkursie Ogólnopol. Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Pozn. w 2012.
Przekł. bułg.: Eliksir na starostta. [Przeł.] B. Božkov. W: „Različnoto Patence” i … drugi, ne samo prikazki. Antologiâ s”vremenni polski piesi za deca i Madei. [Wybór:] Z. Rudžinski. [Sofiâ] 2015.

41. Gwiazdka z nieba. [Bajka dla dzieci]. Wwa: Ezop 2012, 44 s. Książ. z Zebrą.
Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta B. Rakowska. Wwa: Wydawn. Festina lente, 1 płyta CD w formacie mp3.
42. Księżniczka Koronka i książę Hafcik. [Bajka dla dzieci]. Łódź: Literatura 2012, 36 s.
Nagroda dla Najlepszej Książki Dziecięcej „Przecinek i Kropka” w 2012.
43. Kwiat paproci. [Bajka dla dzieci]. Kielce: Jedność 2013, 36 s. Baśnie polskie + płyta CD ze słuchowiskiem. Reż.: M. Włodarski. Przedr. zob. poz. 51.
44. O czym szumią muszle. [Bajka dla dzieci]. Wwa: Zielona Sowa 2014, 51 s. Zakręcone Opowieści. Zob. Słuchowiska radiowe.
45. Smok Wawelski. [Bajka dla dzieci]. Wwa: Jedność 2014, 36 s. Baśnie polskie + płyta CD ze słuchowiskiem. Reż.: M. Włodarski.
46. Bazyliszek. [Bajka dla dzieci]. Wwa: Jedność 2015, 36 s. Baśnie polskie + płyta CD ze słuchowiskiem. Reż.: M. Włodarski. Wyd. nast. tamże 2017. Legendy polskie.
47. Janosik. [Bajka dla dzieci]. Wwa: Jedność 2015, 36 s. Baśnie polskie + płyta CD ze słuchowiskiem. Reż.: M. Włodarski.
48. Skąd Mikołaj wie? [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Praprem. czytana: Opole, Studio M Radia, Opole 2015.
49. Kot Karima i obrazki. [Bajka dla dzieci]. Łódź: Literatura 2016, 88 s. Wojny dorosłych – historie dzieci.
50. Książę Popiel. [Bajka dla dzieci]. Wwa: Jedność 2016, 36 s. Baśnie polskie + płyta CD ze słuchowiskiem. Reż.: M. Włodarski.
51. Opowieści pokoleń, czyli baśnie i legendy polskie. Kielce: Jedność 2016, 275 s.
Zawartość: Książę Popiel [poz. 50]; Pierścień orlicy [poz. 33]; Szklana góra [34]; Królewna żabka [32]; Smok wawelski [45]; Złota kaczka [37]; Bazyliszek [46]; Toruńskie pierniki [36]; Syrenka warszawska [poz. 52]; Janosik [poz. 47].
52. Syrenka warszawska. [Bajka dla dzieci]. Wwa: Jedność 2016, 36 s. Baśnie polskie + płyta CD ze słuchowiskiem. Reż.: M. Włodarski. Zob. poz. 51.

Słuchowiska radiowe zob. poz. 2-5, 32-34, 36-37, 45-47, 50, 52 oraz m.in.: Baśń o dzielnym Iwanie i cudownym drzewie Rangele. Reż.: M. Wachowiak. Radio 1979. – Różowy kominiarz. Radio 1980, tłum. na bułg.: Radio (Sofia) 1983. – Opowieść o tym, jak Iwan po żywą wodę wędrował. Radio 1982. – Truś z wrzosowej polany. Radio 1993. – Dolina zagubionych marzeń. Reż.: J. Warenycia. Radio 1995. – Historia prawie prawdziwa. Radio 1995. – Profesja pani Laury. Reż.: P. Łysak. Radio 1995. – Wielki grzesznik Teodozi. Reż.: W. Markiewicz. Radio 1997. – Łowcy kwiatów. Cz. 1-2. Radio 1999. – Z serii Opowieści sroki: Królewskie jajo. Reż.: W. Modestowicz. Radio 2002; Królewska choinka. Radio 2002; Królewska zima. Reż.: D. Bałazy. Radio 2005; Królewskie lato. Radio 2005; Królewski kinderbal. Radio 2006; Królewski przeciąg. Radio 2007. – Ziarenko. Radio 2007; Gwiazdy i rozgwiazdy. Reż.: J. Warenycia. Radio 2009. – O czym szumią muszle. Reż.: D. Bałazy. Radio 2013. Zob. poz. 38. – Za drzwiami. [III nagroda w konk. zorganizowanym przez Program 2 Pol. Radia i Stow. Autorów ZAiKS w 2013]. Reż.: J. Kukuła. Radio 2014. – Następna stacja. Reż.: J. Kukuła. Radio 2015. – Niebieskie migdały. Reż.: J. Kukuła. Radio 2016 [III nagroda w konk. zorganizowanym przez Program 2 Pol. Radia i Stow. Autorów ZAiKS w 2016].

Przekłady i adaptacje

1. J. Radiczkow: My wróbelki. [Opowiadania]. Wwa: NK 1982, 193 s.
2. S. Stratijew: Ragazza. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. „Scena” 1982 nr 11 s. 43-48.
3. M. Minkow: Księga carów. (Sztuka w 2 aktach). „Dialog” 1983 nr 4 s. 26-70. Wyst.: Reż.: A. Piszczatowski. Radio 1994.
4. J. Radiczkow: Koszyki. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1984 nr 3 s. 43-76.
5. L. Stojanow: Cholera; Srebrne wesele pułkownika Matowa. [Opowiadania]. Przeł.: L. Bardijewska i H. Madany. Wwa: KiW 1984, 276 s. Kolekcja Lit. Bułg.
W tłum. L. Bardijewskiej: Srebrne wesele pułkownika Matowa.
6. L. Milewa: Ziemia jest taka ogromna. [Wiersze dla dzieci]. Przeł.: L. Bardijewska, W. Medyńska, A. Czcibor-Piotrowski. Wwa: NK 1986, 55 s.
7. S. Canew: Ostatnia noc Sokratesa. (Komedia ludowa). „Dialog” 1988 nr 2 s. 62-91. Wyst.: teatr.: Reż.: Z. Mamont. Szczec., T. Pol. 1988; radiowe: Reż.: W. Modestowicz. Radio 1993.
8. R. Moskowa: Chłopiec i wiatr. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Wyst.: Reż.: D. Pawłow. Łódź, T. Pinokio 1988.
9. C. Peszew: Trzy złote lewki i inne bajki o mieszkańcach Welenu i Łosiny. Wwa: NK 1988, 64 s.
10. A. Tomow: Elegia dla ptaków. [Powieść]. Wwa: PIW 1989, 182 s. KIK, Klub Interesującej Książki.
11. C. Peszew: Szable i miecze. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Tłum. i adapt.: L. Bardijewska. Wyst.: radiowe: Reż.: A. Jarski. Radio 1991; tv: Reż.: W. Pawlak. TVP 1992.
12. S. Stratijew: Po drugiej stronie. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1994 nr 10 s. 72-81. Wyst.: Radio 1995.
13. J. Radiczkow: Dobrotliwe węże. [Słuchowisko]. Wyst.: Reż.: A. Piszczatowski. Radio 1996. Druk: „Dialog” 1997 nr 2 s. 91-102.
14. Złota kolekcja bajek. 75 opowieści o miłości, przyjaźni i odwadze. Przeł.: L. Bardijewska i K. Ciążyńska. Wwa: Egmont 1999, 303 s.
15. Maleństwo i jego nowa niania. [Opowiadanie dla dzieci]. Wwa: Egmont 2001, [32] s. Kubuś Puchatek. Wyd. nast. tamże 2011. Kubuś i Przyjaciele. Przedr. zob. poz. 28.
Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta A. Dymna. Wwa: Egmont 2011, 1 płyta CD w formacie mp3.
16. Trudny poranek Królika. Wwa: Egmont 2002, [32] s. Kolekcja Kubusia Puchatka. Wyd. 2 tamże 2004. Przedr. zob. poz. 29.
17. Najmilsze dni w roku z Kubusiem Puchatkiem. [Opowiadania]. Wwa: Egmont Polska 2003, 191 s. Ze Skarbczyka Walta Disneya.
18. K. Weidner Zoehfeld: Puchatkowe dzwoneczki. [Opowiadanie dla dzieci]. Wwa: Egmont Polska 2003, 32 s. Kolekcja Kubusia Puchatka. Wyd. nast. tamże 2006. Naklejkowe Szaleństwo, 70. Przedr. zob. poz. 30.
19. A. Hest: Całus na dobranoc. [Opowiadanie dla dzieci]. Wwa: Egmont Polska 2004, [32] s.
20. A. Hest: Czy źle się czujesz, Sam? [Opowiadanie dla dzieci]. Wwa: Egmont Polska 2004, [32] s.
21. K. Holabird: Angelina balerina. [Opowiadanie dla dzieci]. Wwa: Egmont Polska 2004, [26] s.
22. K. Holabird: Angelina na scenie. [Opowiadanie dla dzieci]. Wwa: Egmont Polska 2004, 25 s.
23. K. Holabird: Angelina w wesołym miasteczku. [Opowiadanie dla dzieci]. Wwa: Egmont Polska 2004, [26] s.
24. K. Holabird: Urodziny Angeliny. [Opowiadanie dla dzieci]. Wwa: Egmont Polska 2004, 25 s.
25. D. King-Smith: Arystoteles. [Opowiadanie]. Wwa: Egmont Polska 2004, 75 s.
26. Puchatku, cierpliwości! [Opowiadanie]. Wwa: Egmont Polska 2005, 32 s. Wyd. nast. tamże 2011. Przedr. zob. poz. 29.
Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta A. Barciś. Wwa: Egmont 2011, 1 płyta CD w formacie mp3. Od Słuchania do Czytania.
27. H.Ch. Andersen: Królowa Śniegu. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Wyst.: Reż.: I. Raykow. Białystok, Białost. T. Lalek 2010.
28. Po co komu leżakowanie; Maleństwo i jego nowa niania. [Opowiadania]. Wwa: Egmont Polska 2010, 62 s. Kubuś Puchatek. Zob. poz. 15.
29. Puchatku, cierpliwości!; Trudny poranek Królika. [Opowiadania]. Wwa: Egmont Polska 2010, 63 s. Kubuś Puchatek. Wyd. osob. zob. poz. 16, 26.
30. Bajki o Kubusiu. [Opowiadania]. Wwa: Egmont Polska 2011, 160 s. Ser. Bajeczna.
Tu w tłum. L. Bardijewskiej: Puchatek spieszy z pomocą; Puchatkowy pamiętnik; Puchatkowe dzwoneczki (poz. 18).
31. L.F. Baum: Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Przeł. i adapt.: L. Bardijewska. Wyst.: Reż.: P. Nosálek. Bielsko-Biała, T. Lalek Banialuka im. J. Zitzmana 2011.
32. N. Wood: Czy umiesz gwizdać, Johanno? [Utwór dramatyczny dla dzieci]. „Nowe Szt. dla Dzieci i Młodzieży” 2012 z. 34 s. 161-211.

Przekłady słuchowisk zob. poz. 3 oraz m.in.: E. Manow: Gałązka migdałowca. Radio 1985. – M. Wenkowa: Dobre słowo. Radio 1990. – N. Paruszew: Wielkolud i chłopiec. Tłum. i adapt.: L. Bardijewska. Reż.: D. Bałazy. Radio 1993. – S. Canew: Druga śmierć Joanny d’Arc. Reż.: W. Modestowicz. Radio 1994. – K. Topalow: Kawa dla dwojga. Reż.: A. Zakrzewski. Radio 1994. – S. Stratijew: Puste pokoje. Radio 2001. – P. Mioč: Ararat Express. Radio 2005.

Praca redakcyjna

1. Szukamy polskiego Szekspira. Wybór sztuk laureatów konkursu. Oprac.: L. Bardijewska. Wwa: Ypsylon 1999, 391 s.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2010, 2012, 2014.
 • Strona internetowa: www.lilianabardijewska.com.
 • Wywiad: Sztuka dialogu. Rozm. D. Koman. „Guliwer” 2002 nr 2.

Zielony wędrowiec

 • D. KOMAN. „Mag. Lit. Książ.” 2001 nr 4.
 • H. LEBECKA: Za rok Bolonia. „Nowe Książ.” 2001 nr 10.
 • A. TYSZKA: Kolorowe wędrowanie. „Guliwer” 2001 nr 3.

Bractwo Srebrnej Łyżeczki

 • Z. BESZCZYŃSKA: Tajemnicze ścieżki. „Nowe Książ.” 2004 nr 3.

Moje – nie moje

 • Z. OŻÓG-WINIARSKA: Tajemnicze jajo… O nowej książce L. Bardijewskiej. „Guliwer” 2004 nr 4.

Dom ośmiu tajemnic

 • G. LESZCZYŃSKI: Zakorzenienie. „Nowe Książ.” 2006 nr 9.

Za 8 [ósmą] górą i inne sztuki dla dzieci i młodzieży

 • H. BALTYN: Za ósmą górą. „Nowe Książ.” 2008 nr 5.
 • M. LEGENDŹ: Zaglądanie za ósmą górę. „Animator” 2008 nr 2-3.

Niezwykła wędrówka Ślimaka Lazura

 • D. ŚWIERCZYŃSKA-JELONEK: Wyobraźcie sobie… „Nowe Książ.” 2008 nr 8.

Każdy może zostać … czarodziejem!

 • D. ŚWIERCZYŃSKA-JELONEK: Literatura z wyobraźnią. „Nowe Książ.” 2009 nr 8 [dot. też: H. Bardijewski: Wyprawa do kraju księcia Marginała].

Moja Ciotka Sroka

 • O. GOGOLIN: Książka pełna humoru. „Guliwer” 2009 nr 3.

Gwiazdka z nieba

 • D. KOMAN: Opowiadając bajki. „Nowe Książ.” 2013 nr 2.

O czym szumią muszle

 • D. KOMAN: Omar i inni. „Nowe Książ.” 2015 nr 1.

Kot Karima i obrazki

 • E. RĄBKOWSKA: Karim ma kota. „Nowe Książ.” 2016 nr 6.