Magdalena TULLI
Autorka hasła: Marlena Sęczek

Magdalena TULLI
Autorka hasła: Marlena Sęczek

ur. 1955

Imiona metrykalne: Maddalena Flavia.

Pseud.: Marek Nocny.

Prozaiczka, tłumaczka.

Zob. też TWÓRCZOŚĆOPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzona 20 października 1955 w Warszawie; córka Ludovica Tullego, Włocha, tłumacza z języka polskiego na włoski, i Renaty, socjologa. Część dzieciństwa spędziła w Mediolanie. W 1970-74 uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego im. N. Żmichowskiej w Warszawie. Po zdaniu w 1974 matury studiowała biologię na Uniwersytecie Warszawskim; magisterium w tym zakresie uzyskała w 1979. Następnie przez pół roku pracowała na Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego, kierowanej przez Zakład Biologii Antarktyki PAN. W 1983 uzyskała doktorat w Instytucie Biologii i Zoologii PAN. W 1982 była kurierką redakcji bezdebitowego „Tygodnika Mazowsze”. W 1982-86 pracowała początkowo jako salowa na bloku operacyjnym, następnie prowadziła perfuzję przy operacjach kardiochirurgicznych w II Klinice Kardiochirurgii przy ul. Spartańskiej w Warszawie. W latach 1986-91 studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. W celach zarobkowych zajmowała się tłumaczeniem książek z różnych dziedzin, głównie z języka angielskiego (przekłady podpisywała też pseudonimami). W 1995 debiutowała powieścią Sny i kamienie; w latach następnych publikowała kolejne utwory prozą. W 1997 została członkiem SPP. W 2013 za całokształt twórczości otrzymała Nagrodę Literacką im. J. Tuwima.

Ma dwóch synów. Mieszka w Warszawie.

TWÓRCZOŚĆ

1. Sny i kamienie. [Powieść]. Wwa: Open 1995, 70 s. Wyd. nast.: tamże: [wyd. 2] 1995, wyd. 3 zmien. 1996, 93 s., [wyd. 4] 1997; wyd. 5 zmien. Wwa: W.A.B. 1999, 117 s. Archipelagi, [wyd. 6] tamże 2004.
Nagroda Fundacji im. Kościelskich w Genewie w 1995.
Przekł.: ang.: Dreams and stones. [Przeł.] B. Johnston. New York 2004, – czes.: Sny a kameny. [Przeł.] P. Zavřelová. Praha 2003, – niem.: Träume und Steine. [Przeł.] B. Eberspächer. Berlin 1998, – ros.: Sny i kamni. [Przeł.] I. Adel’gejm. Moskva 2007, – szwedz.: Drömmar och stenar. [Przeł.] J. Birbrajer. Stockholm; Stehag 2008, – ukr.: Sni j kamenì. [Przeł.] V. Dmitruk. L’vív 2010, – włos.: Sogni e pietre. [Przeł.] R. Belletti. Roma 2010.
2. W czerwieni. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 1998, 156 s. Archipelagi. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 zmien. 1999, wyd. 2 [właśc. 3] zmien. 2004.
Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 1999.
Przekł.: ang.: In Red. [Przeł.] B. Johnston. New York 2000, wyd. nast.: Brooklyn, NY 2011, – chorw.: U crvenilu. [Przeł.] A. Cvitanović. Zagreb 2008, – czes.: Stehy. [Przeł.] J. Kamiňska. [Praha] 2002, – franc.: Dans le rouge. [Przeł.] L. Dyèvre. [Paris] 2001, – łotew.: Polonēze sarkanā. [Przeł.] S. Brice. Rīga 2004, – niem.: In Rot. [Przeł.] E. Kinsky. Stuttgart, München 2000, wyd. 2 tamże 2000, – słoweń.: V rdečem. [Przeł.] J. Unuk. Ljubljana 2008, – węgier.: Vörösben. [Przeł.] G. Körner. Budapest 2004.
3. Tryby. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2003, 151 s. Archipelagi.
Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2004.
Przekł.: ang.: Moving parts. [Przeł.] B. Johnstone. New York 2005, – czes.: Soukolí. [Przeł.] I. Mikešová. Praha, Litomyšl 2006, – niem.: Getriebe. [Przeł.] E. Kinsky. Frankfurt am Main 2008.
4. Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści. Współaut.: S. Kowalski. Wwa: W.A.B.; Inst. Studiów Polit. PAN 2003, 547 s.
Wybór i analiza socjolingwistyczna fragmentów tekstów opublikowanych w 2001 roku w następujących periodykach: „Głos”, „Najwyższy Czas!”, „Nasz Dziennik”, „Nasza Polska”, „Tygodnik Solidarność”.
5. Skaza. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2006, 177 s. Archipelagi. Wyd. nast. tamże 2007.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2006, pliki w formacie PDF i w formacie EPUB.
Wyróżnienie Nagrody Lit. Gdynia, Nagroda Osobna, w 2007, nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2007.
Przekł.: ang.: Flaw. [Przeł.] B. Johnston. New York 2007, – franc.: Le défaut. [Przeł.] Ch. Zaremba. Paris 2007, – hiszp.: El defecto. [Przeł.] F.J. Villaverde. Barcelona 2015, – kataloński: El defecte. [Przeł.] M. Cedro i G. Calaforra. Barcelona 2015, – litew.: Yda. Romanas. [Przeł.] V. Dekšnys. Vilnius 2013, – niem.: Dieses Mal. [Przeł.] E. Kinsky. Frankfurt am Main 2010, – słoweń.: Motnja. [Przeł.] J. Unuk. Ljubljana 2015, – włos.: Difetto. [Przeł.] R. Belletti. Roma 2012.
6. Kontroler snów. [Powieść]. Wwa: Nisza 2007, 306 s.
Podp.: Marek Nocny.
7. Włoskie szpilki. [Powieść]. Wwa: Nisza 2011, 143 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 2012; wyd. 2 [właśc. 3] uzup. i zmienione przez Autorkę. Kr.: Znak Litera Nova 2017, 192 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Znak Litera Nova 2017, plik w formatach EPUB, MOBI.
Nagroda Lit. Gdynia 2012, szczecińska Nagroda Lit. dla Autorki „Gryfia” 2012, Lit. Nagroda Europy Środkowej Angelus w 2012, nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2012.
Przekł.: litew.: Itališkos „špilkos”. Romanas. [Przeł.] B. Jonuškaitė. Vilnius 2014.
8. Awantura w lesie. [Opowiadanie dla dzieci]. Łódź: Akapit Press 2013, 37 s.
9. Szum. [Powieść]. Kr.: Zank 2014, 188 s. Znak Litera Nova.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Znak 2015, plik w formacie PDF.
Nominacja do finału Literackiej Nagrody Nike w 2015.
10. Jaka piękna iluzja. Rozmawia J. Dąbrowska. Fot. M. Grynberg. Kr.: Znak Litera Nova 2017, 261 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Znak Litera Nova 2017, plik w formatach EPUB, MOBI.
Wywiad rzeka.
11. Ten i tamtem las. [Opowieść dla dzieci]. [Łódź] Wilk i Król Ofic. Wydawn. 2017, 208 s.

Przekłady utworów M. Tulli w antologiach zagranicznych: niem.: Polnische Literatur im Gespraech II. [Kraków] 1996, – tur.: Kehribar ülkesinden yeni öyküler. [Red.] N. Yüce. İstanbul 2014.

Przekłady (podpisane nazwiskiem)

1. A. Mindell: Metaumiejętności. O sztuce psychoterapii. Przeł.: T. Szejko, M. Tulli. Wwa: Nuit Magique 1996, 135 s.
2. R. De Grada: Meble XX wieku. Przeł.: M. Tulli, I. Kwiatek, M. Dudzik. Wwa: Amber 1998, 303 s. Wielka Encyklopedia Sztuki Użytkowej.
3. F. Jaeggy: Gniew niebios. [Opowiadania]. Wwa: Noir sur Blanc 1999, 94 s.
Nagroda mies. „Lit. na Świecie” w 1999.
4. I. Calvino: Długi dzień Ameriga. [Opowiadanie]. Wwa: PIW 2000, 95 s.
5. M. Proust: Utracona. [Powieść]. (W poszukiwaniu straconego czasu. T. 6). Wwa: Porozumienie Wyd.; PIW 2001, 370 s. Kanon na Koniec Wieku.
Wyd. jako dokument elektroniczny: [Wwa:] Fundacja Nowoczesna Polska [2016], plik w formacie PDF. Dostępne także on-line: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/proust-utracona.
6. F. Jaeggy: Szczęśliwe lata udręki. [Powieść]. Wwa: Noir sur Blanc 2002, 87 s.
7. F. Jaeggy: „Proleterka”. [Powieść]. Wwa: Noir sur Blanc 2003, 87 s.
8. S. Martelli: Opowieści mitologiczne. Przeł. M. Tulli. Przekł. słownika mitologicznego: A. Iwańska. Wr.: Siedmioróg 2005, 76 s.
9. R. Rushton: Czy to już miłość? [Powieść]. Łódź: Akapit Press 2008, 176 s.
10. M. De Blasi: Tamtego lata na Sycylii. [Powieść]. Wwa: Świat Książki 2010, 348 s. Wyd. 2 Wwa: Muza 2016.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Muza 2016, plik w formacie EBUB i MOBI.

OPRACOWANIA (wybór)

Autor o sobie

 • Do lustra. Rozm. M. Tulli (!) „Lampa” 2006 nr 5.
 • Wywiady: Coś łakomego na temat świata. Rozm. B.N. Łopieńska. „Res Publica Nowa” 1996 nr 2, przedr. w: B. Łopieńska: Książki i ludzie. Wwa 1998; Metafora musi pracować. Rozm. G. Łęcka. „Polityka” 1998 nr 43, przedr. w: G. Łęcka: Salon literacki. Wwa 2000; Calvino, Marquez i pewna pani. Rozm.: P. Czapliński, P. Śliwiński. W tychże: Kontrapunkt. Pozn. 1999; Jestem trudna. Rozm. R. Praszyński. „Elle” 1999 nr 12; Oddać wszystko. Rozm. M. Cichy. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 222; Za plecami narratora. Rozm. M. Zaleski. „Res Publica Nowa” 1999 nr 5/6; Milimetr nad tekstem. Rozm. K. Masłoń. „Rzeczpospolita” 2001 nr 138 [dot. przekł.: M. Proust: Utracona]; Wszyscy jesteśmy ofiarami. Rozm. L. Burska. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 218; Pułapka komunikacyjna. Rozm. M. Larek. „Czas Kult.” 2009 nr 2; Ludzik mi padł, więc gram następnym. Rozm. K. Kubisiowska. „Gaz. Wybor” 2011 nr 251 dod. „Duży Format” nr 41; O fikcji i dziwnych namiętnościach. Rozm. J. Koźbiel. W tejże: Słowa i światy. Pruszków 2012; Polaku, nie pomiataj sobą. Będziesz lepszy. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2012 nr 246; Przestraszyłam się, ale tym razem nie było czego. Rozm. A. Wolny-Hamkało. „Tyg. Powsz.” 2012 nr 27 dod. „Festiwal Conrada”; Szukałam czystego tonu w podejściu do fikcji. Rozm. Ł. Kaczyński. „Polska. Dz. Łódz.” 2012 nr 107 [dot.: Włoskie szpilki]; Żadna krzywda nie jest wyjątkowa. Rozm. A. Sasinowski. „Kur. Szczec.” 2012 nr 73 [dot.: Włoskie szpilki]; Rozlazłość mi wyszła uszami. Rozm. A. Sowińska. „dwutygodnik.com” [on-line] 2013 nr 115 [dostęp 23 stycznia 2017]. Dostępny w Internecie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/4729-czytelnia-rozlazlosc-mi-wyszla-uszami.html; Same dwóje. Dzieciństwo jest trudne. Rozm. K. Kubisiowska. „Tyg. Powsz.” 2013 nr 22; Pewność jest nieodparcie śmieszna. Rozm. G. Jankowicz. W tegoż: Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami. Cz. 2. Kr. 2013; Literatury można używać jak noża. Rozm. M. Wapińska. „Dz. Gaz. Prawna” 2014 nr 248/249; Magdalena Tulli. Kwestionariusz „Książek”. Rozm. D. Subbotko. „Książki” 2014 nr 1; Przebaczyć, gdy nikt nie przeprasza. Rozm. J. Wierzejska. „Nowe Książ” 2014 nr 12; Staram się. Rozm. J. Dąbrowska. „Zesz. Lit.” 2014 nr 3; Szkoła otwierania oczu. Rozm. A. Kula. „Tyg. Powsz.” 2014 nr 40; Zbuntowana. Zamęt w sercu dziecka. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2014 nr 225 [dot.: Szum]; ]; Gdybym chciała się leczyć pisaniem książek, nie dałoby się ich czytać. Rozm. K. Kachel. „Polska” 2017 nr 97; Siedzi w nas pamięć upokorzenia. Rozm. M. Kąkiel. „Przegląd” 2017 nr 47 [dot.: Ten i tamten las]; Jak rozmawiać z koleżanką z PiS-u i nie rzucić się jej do gardła. Rozm. J. Dabrowska. „Gaz. Wybor.” 2018 nr 52 dod. „Wybor. Kobiet”.

Ogólne

 • M. ZALESKI: Magdalena Tulli. [Przeł.:] R. Stapf, E. Kinsky. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur [1999], 31 s. Wyd. nast. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2001 [tekst w jęz. niem; tu także fragm. tekstów Magdaleny Tulli].
 • J. ARLT: Aktywa i pasywa. Świat Magdaleny Tulli. W: Literatura w kręgu wartości. Bydg. 2003.
 • P. WIERZBICKI: Mikrokosmos z zadrą. „Gaz. Wybor.” 2005 nr 24.
 • A. WĘGRZYNIAK: W trybach Magdaleny Tulli. „FA-art” 2006 nr 1/2.
 • J. ZIMNA: Fikcje egzystencji. „Czas Kult.” 2009 nr 2.
 • K. LENKOWSKA: Tryby, ściegi i skazy Magdaleny Tulli. „Fraza” 2010 nr 1.
 • E. WIEGANDTOWA: Postmodernistyczne alegorie Magdaleny Tulli. W tejże: Niepokoje literatury. Pozn. 2010, przedr. w: Nowe dwudziestolecie. Pozn. 2011.
 • M. CUBER: Metonimie i pseudonimy. Metonimia jako struktura wyobraźni. O prozie Magdaleny Tulli. W tejże: Matonimie Zagłady. Katow. 2013.
 • M. CZEMARMAZOWICZ: Paradoksy reprezentacji a problem czasu. Na podstawie utworów Magdaleny Tulli i Zbigniewa Kruszyńskiego. W: Sekundy i epoki. Wwa 2013.
 • M. KOSZOWY: Obecne nierzeczywiste. Apofatyczna reprezentacja jako agon na przykładzie prozy Magdaleny Tulli. „Pam. Lit.” 2013 z. 1.
 • A. NĘCKA: Magdalena Tulli. W tejże: Emigracje intymne. Katow. 2013.
 • K. SZKARADNIK: W obliczu pustki. Magdaleny Tulli poszukiwania transcendencji. „FA-art” 2013 nr 4.
 • M. ZALESKI: Niczym mydło w grze w scrabble. „Teksty Drugie” 2013 nr 6.
 • E. DUTKA: Historyjki czy historie? Parabole czy alegorie? O prozie Magdaleny Tulli. W: Skład osobowy. Cz. 1. Katow. 2014.
 • A. GRZEMSKA: Rekonstrukcje przestrzeni, rekonstrukcje pamięci: Kulmowa, Katz, Tulli. W: Monady. Polsko-niemiecko-żydowskie po(st)graniczne narracje miejskie. Budapeszt 2015.
 • M. WĘGIEL-WNUK: Proza moralitetem podszyta. O modalności utworów Magdaleny Tulli. „Śl. Stud. Polonist.” 2015 nr 1.
 • M. RUSEK: Niewysłuchany krzyk. Infantylizm à rebours w powieściach Magdaleny Tulli. W: Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze. Kr. 2016.
 • A. TIPPNER: Sensing the meaning, working towards the facts. Drugie pokolenie a pamięć o Zagładzie w tekstach Bożeny Keff, Magdaleny Tulli i Agaty Tuszyńskiej. Przeł. K. Adamczak. „Teksty Drugie” 2016 nr 1.
 • L. BUGAJSKI: Świat Magdaleny Tulli. „Wprost” 2017 nr 44.

Sny i kamienie

 • L. BUGAJSKI: Myślenie o Warszawie. „Wiad. Kult.” 1995 nr 24.
 • L. BURSKA: Narodziny miasta. „Gaz. Wybor.” 1995 nr 63 dod. „Gaz. o Książ.” nr 3.
 • K. DUNIN: Czy kontemplując Warszawę można osiągnąć satori? „Życie Warsz.” 1995 nr 68 dod. „Ex Libris”.
 • J. GONDOWICZ: Pamiętnik z powstania Warszawy. „Nowe Książ.” 1995 nr 5.
 • A. GÓRNICKA-BORATYŃSKA: Miasto nieprywatne. „Polityka” 1995 nr 2 dod. „Kultura”.
 • P. GRUSZCZYŃSKI: Metropolis. „Res Publica Nowa” 1995 nr 10.
 • T. KOMENDANT: Dziurawe niebo. „Gaz. Wybor.” 1995 nr 2 dod. „Gaz. o Książ.”.
 • D. NOWACKI: Jest takie miasto. „Twórczość” 1995 nr 6, przedr. w tegoż: Zawód czytelnik. Kr. 1999.
 • M. ORSKI. „Arkusz” 1995 nr 12, przedr. pt. Magdalena Tulli: mitologie miejskiego molocha. W tegoż: Autokreacje i mitologie. Wr. 1997.
 • M. RUSINEK: Porzucić pragnienie doskonałości. „Dekada Lit.” 1995 nr 4.
 • A. TATARKIEWICZ: Między drzewem a kamieniem. „Sycyna” 1995 nr 14.
 • K. VARGA: Kamienne sny. „Nowy Nurt” 1995 nr 9.
 • A. WIEDEMANN: Uwaga: poemat! „NaGłos” 1995 nr 21.
 • W. WOROSZYLSKI: Taka jednak przygoda. „Więź” 1995 nr 5.
 • M. ZALESKI: Kometa Magdaleny Tulli. „Tyg. Powsz.” 1995 nr 10.
 • A. MORAWIEC: Miasto jest snem. „Fraza” 1996 nr 11/12.
 • Ł. TOMCZYK: Objawienie. „Opcje” 1996 nr 2.
 • A. UBERTOWSKA: Sen i nożyce ogrodnika. „Tytuł” 1996 nr 1/2.
 • D. NOWACKI: Raz lepiej, raz gorzej. W tegoż: Zawód: czytelnik. Kr. 1999.
 • T. MIZERKIEWICZ: Dezautomatyzacja skojarzeń kulturowych i wolność literatury – „Sny i kamienie” Magdaleny Tulli. W tegoż: Stylizacje mityczne w prozie polskiej po 1968 roku. Pozn. 2001.
 • E. SŁAWKOWA: Magdaleny Tulli ćwiczenia z semantyki, czyli o nazywaniu świata w „Snach i kamieniach”. „Jęz. Artyst.” 2003 t. 12.
 • A. SOBIESKA: „Sny i kamienie” Magdaleny Tulli – medytacja nad dialektyką zmiany i trwania. W: Czytane na nowo. Izabelin 2004.
 • J. ARMATOWSKA: Konstrukcja i destrukcja w prozie Magdaleny Tulli (na przykładzie „Snów i kamieni”). W: Nowe dwudziestolecie. Pozn. 2011.
 • M. KOSZOWY: Dekonstrukcja dialektyki. „Sny i kamienie” Magdaleny Tulli (wobec realizmu socjalistycznego). „Teksty Drugie” 2013 nr 3.
 • A. MORAWIEC: „Sny i kamienie” Magdaleny Tulli – płaszczyzny odczytań. W: Literatura polska 1990-2000. T. 2. Kr. 2002, przedr. w tegoż: Polityczne, prywatne, metafizyczne. Tor. 2014.
 • M. GRUDA: Odbiorca przewidywany w powieści „Sny i kamienie” Magdaleny Tulli w oryginale i przekładzie Jany Unuk na język słoweński. „Przekłady Lit. Słow.” 2015 t. 6 cz. 1.
 • A. SZÓSTAK: Poza granicami słowa. O przestrzeni języka jako metafizycznej przestrzeni mitu miasta w „Snach i kamieniach” Magdaleny Tulli. W: Literatura i granice. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Katow. 2017.

W czerwieni

 • A. CZACHOWSKA: W potrzasku. „Res Publica Nowa” 1998 nr 12.
 • D. NOWACKI: W rekwizytorni. „Kresy” 1998 nr 4, przedr. w tegoż: Zawód: czytelnik. Kr. 1999.
 • M. ORSKI: W dekoracjach. „Nowe Książ.” 1998 nr 12, przedr. pt. Symboliczna makieta Magdaleny Tulli. W tegoż: Lustratorzy wyobraźni, rewidenci fikcji. Wwa 2003.
 • E. SAWICKA: Kapitał i śmierć. „Rzeczpospolita” 1998 nr 267.
 • J. SOBOLEWSKA: Obosieczny stereotyp. „Tyg. Powsz.” 1998 nr 42.
 • K. UNIŁOWSKI: Fastrygi i ściegi. „FA-art” 1998 nr 4.
 • M. ZALESKI: Szamanka. „Gaz. Wybor.” 1998 nr 229.
 • J. BŁOŃSKI: Słowa i upiory. „Tyg. Powsz.” 1999 nr 5, przedr. pt: „W czerwieni” Magdaleny Tulli. W tegoż: Wszystko co literackie. Kr. 2001.
 • P. CZAPLIŃSKI, P. ŚLIWIŃSKI: Magia Sophia. O powieści Magdaleny Tulli „W czerwieni”. W tychże: Kontrapunkt. Pozn. 1999.
 • A. KOSIŃSKA: Nim się domknie melodia i dopełni los… „Dekada Lit.” 1999 nr 7/8.
 • M. MIZURO: Fraszka, igraszka, zabawka blaszana. „Odra” 1999 nr 2.
 • J. ORSKA: Grubymi nićmi szyte… „Arkusz” 1999 nr 3.
 • K. SZUMLEWICZ: Ściegi historii. „Twórczość” 1999 nr 9.
 • K. BUDROWSKA: Niełatwo jest opuścić ściegi. Intertekstualne relacje w powieści „W czerwieni” Magdaleny Tulli. W: Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. T. 8. Z języka i kultury pogranicza. Białystok 2002.
 • J. MUELLER: W żalu nie utulleni (powieść lingwistyczna jako „mechanizm wzruszeń”). W tejże: Stratygrafie. Wr. 2010.
 • D. GREEN. „The Quaterly Conversation” [on-line] 2011 nr 26 [dostęp 9 października 2013]. Dostępny w Internecie: http://quarterlyconversation.com/in-red-by-magdalena-tulli, przekł. pol.: Kraina wiecznych ściegów. „Forum” 2012 nr 1.
 • D. DOBROWOLSKA: Postmodernistyczna powieść historyczna. Przemiany gatunku (powieści: O. Tokarczuk, M. Tulli, E. Rylskiego). W tejże: My o przeszłości, przeszłość o nas. Tor. 2013.
 • M.G. LEVINE: „In red” by Magdalena Tulli. „Translation Review”, Richardson, TX 2013 nr 1.
 • K. DZIKA-JUREK: Jedwabna czerwień. Kolor i materiał w powieści „W czerwieni” Magdaleny Tulli. W: Proza polska XX wieku. T. 3. Katow. 2014.

Tryby

 • J. ARLT: Hotel, powiedzmy, Universum. „Rzeczpospolita” 2003 nr 81.
 • A. BŁAŻYŃSKA: Czy Tulli jest trendy? „Opcje” 2003 nr 4/5.
 • L. BURSKA: Tryby smutku. „Res Publica Nowa” 2003 nr 6.
 • M. CUBER: Salto mortale. „Twórczość” 2003 nr 10.
 • J. GONDOWICZ: Lust zu fabulieren. „Nowe Książ.” 2003 nr 6.
 • M. MIZURO: Śmieszne ruchy. „FA-art” 2003 nr 1/2.
 • D. NOWACKI: Opowiadać nadal. „Studium” 2003 nr 3/4.
 • M. ORSKI: W „jałowych piaskach” historyjek. „Odra” 2003 nr 12, przedr. w tegoż: Rozbite zwierciadło. Wr. 2006.
 • R. OSTASZEWSKI: Koniec w środku. „Dekada Lit.” 2003 nr 5/6.
 • I. POPRAWA: Świat, którego nie ma komu zbawić? „Tyg. Powsz.” 2003 nr 24.
 • E. SZYBOWICZ: W trybach literatury. „FA-art” 2003 nr 1/2.
 • M. WITKOWSKI: Narrator wyszedł z domu o wpół do dziesiątej. „Akcent” 2003 nr 3.
 • M. ZALESKI: W trybach języka. „Polityka” 2003 nr 15.
 • W. GIEDRYS: Tulli nie schodzi z tonu. „Ilustrator” 2004 nr 1.
 • A. SZCZEBLEWSKA: Matrioszka. „Topos” 2004 nr 3/4.
 • J. ARLT: Świat w świecie – przestrzeń lustrzana w „Trybach” Magdaleny Tulli. „Fraza” 2005 nr 1/2.
 • H. GOSK: Dyskurs zamiast opowieści (Zbigniew Kruszyński „Na lądach i morzach”, „Szkice historyczne”, Magdalena Tulli „Tryby”). W tejże: Zamiast końca historii. Wwa 2005.
 • K. KROWIRANDA: „Słowami da się wprawić w ruch wszystko”. O podmiocie i innych elementach świata przedstawionego w „Trybach” Magdaleny Tulli. W: Podmiot i tekst w literaturze XX wieku. Wwa 2006.

Zamiast procesu

 • K. GOTTESMAN: Powietrze potrzebne wszystkim. „Rzeczpospolita” 2003 nr 281.
 • J.R. NOWAK: Antypolonizm tropicieli antysemityzmu. „Niedziela” 2003 nr 49.
 • W. STARNAWSKI: Nieudolnie i dowolnie. „Głos” 2003 nr 45.
 • I. STEFAŃCZYK: Apel do bezsilnego trybunału. „Pogranicza” 2003 nr 6.
 • B. UMIŃSKA. „Przegląd” 2003 nr 48.
 • I. BOBROWSKI: Dyskursy medialne a wspólnota fatyczna. „Zesz. Prasozn.” 2004 nr 1/2.
 • J. DUNIN: Mowa nienawiści. „Nowe Książ.” 2004 nr 2.
 • M. GŁOWIŃSKI: Zawsze to samo. „Prz. Polit.” 2004 nr 65.
 • M. KRÓL: Mowa nienawiści. „Res Publica Nowa” 2004 nr 2.
 • A. OSĘKA: Mowa strachu i złości. „Gaz. Wybor.” 2004 nr 8.
 • J. WOLEŃSKI: Prawość n-tej świeżości i jej pochodne. „Bez Dogmatu” 2004 nr 61.
 • G. ZARZYCKA: Przeciwko mowie nienawiści w dyskursie publicznym. „Etnolingwistyka” 2006 [vol.] 18.

Skaza

 • Ł. BADULA: Pętla światozmyślania. „FA-art” 2006 nr 1/2.
 • G. BORKOWSKA: Idiomy Zagłady. „Res Publica Nowa” 2006 nr 2.
 • M. CUBER: Niepełne zbawienie. „Nowe Książ.” 2006 nr 4.
 • B. DARSKA: Co zrobisz, gdy cię uszyję? „Dekada Lit.” 2006 nr 1/2.
 • A. JARZYNA: Na peryferiach – „historyjki”. „Topos” 2006 nr 3.
 • K. KROWIRANDA: Kilka skaz „Skazy” Magdaleny Tulli. „Tekstualia” 2006 nr 2.
 • M. LAREK: Skrócona tragedia. „Czas Kult.” 2006 nr 5/6.
 • A. MADALIŃSKI: Jak zwykle, ale pięknie. „Tyg. Powsz.” 2006 nr 5 dod. „Książ. w Tyg.”.
 • M. PIETRZAK: Skaza tekstowa. „Studium” 2006 nr 3/4.
 • I. POPRAWA: Taki świat, jakie opowieści. „Odra” 2006 nr 5.
 • M. SUCHAŃSKA: Eksperymenty Magdaleny Tulli. „Polonistyka” 2006 nr 6.
 • R. WÓJS: Pułapka porządku, pułapka wolności. „Kresy” 2006 nr 4.
 • P. URBANIAK: Traktat o zwyczajności. „Twórczość” 2006 nr 6.
 • M. ZALESKI: Złowróżbna łatwość stwarzania świata. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 26.
 • M. ŁUKASIEWICZ: Tramwaj zwany niepokojem. „Znak” 2007 nr 9.
 • M. ORSKI: Historia, która staje się groteską. „Kwart. Artyst.” 2007 nr 1, przedr. w wersji zmien. w tegoż: Opowieści dla dorosłych i opowiastki dla niedorosłych. Wr. 2010.
 • M. RADZIWON: Zmyślenie jako prawda nieunikniona. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 131.
 • A. ZIENIEWICZ: Przedmiot (w) opowieści. Relacja jako stwarzanie wydarzeń w prozie współczesnej (na przykładzie powieści Magdaleny Tulli). W: NarRacje po końcu (wielkich) narRacji. Wwa 2007.
 • B. PRZYMUSZAŁA: Pusta pustka? O zanieczyszczonej polskiej pamięci w „Skazie” Magdaleny Tulli. „Akcent” 2008 nr 4.
 • K. DOBLER: Es wird unruhig im Welttheater. „Die Zeit”, Hamburg 2010 nr 24.
 • K. DZIKA-JUREK: „Setka szarych palt”. (Nie)świadomość Zagłady w powieści „Skaza” Magdaleny Tulli. „Teksty Drugie” 2013 nr 5.
 • M. ZALESKI: Katastrofa jako metafora, czyli historia afektywna. W: Katastrofizm polski w XIX i XX wieku. Pozn. 2014.
 • J. SKOLICKA: Na marginesach „Skazy” Magdaleny Tulli i „Tworek” Marka Bieńczyka. Chwyty performatywne, wątki teatralne. „Arterie” 2016 nr 2.
 • K. WITCZAK: „Z obcych ust, na cudzą odpowiedzialność”. Dwie kultury w prozie Magdaleny Tulli. W: Kultury obcości. Bydgoszcz 2016.

Włoskie szpilki

 • G. WYSOCKI. „dwutygodnik.com” [on-line] 2011 nr z XI [dostęp 23 stycznia 2017]. Dostępny w Internecie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/2862-magdalena-tulli-wloskie-szpilki.html.
 • B. DARSKA: Matka i córka, dziewczynka i kobieta. „Twórczość” 2012 nr 1.
 • A. GRZEMSKA: Stan ciągłej gotowości. „Pogranicza” 2012 nr 2.
 • A. MADALIŃSKI: Dokręcanie śruby. „Tyg. Powsz.” 2012 nr 10.
 • M. MIZURO. „Opowiadanie” 2012 nr 0.
 • A. MORAWIEC: Infekcja. „Nowe Książ.” 2012 nr 2.
 • D. NOWACKI: Wyzwolenie, ukojenie. Książki finalistów. „Tyg. Powsz.” 2012 nr 43 dod. „Lit. Nagroda Europy Środkowej Angelus”.
 • M. ORSKI: Bohaterka „tej historii”. „Prz. Powsz.” 2012 nr 11.
 • C. ROSIŃSKI: Formy obcości. „Odra” 2012 nr 10.
 • E. SMUTEK: Lepszy leksykon niż szpilki. „Nowa Dekada Krak.” 2012 nr 3/4.
 • T. SOBOLEWSKI: Nie ma zmyślonych opowieści. „Gaz. Wybor.” 2012 nr 216.
 • M. WĘGIEL-WNUK: Klucz do opowieści. „FA-art” 2012 nr 1/2.
 • Z. ZALESKA: Życie na minusie. „Zesz. Lit.” 2012 nr 1.
 • M. CUBER: Żydzi i pieniądze. Krótka historia motywu. Opowieści z krypty (M. Tulli „Włoskie szpilki”). W tejże: Metonimie Zagłady. Katow. 2013.
 • A. CZYŻAK: Biografie polsko-żydowskie i żydowsko-polskie. Rekonesans ponawiany [dot. też.: P. Paziński: Pensjonat]; E. WIEGANDT: „To” Magdaleny Tulli. „Pozn. Stud. Polonist. Ser. Lit.” 2013 [T.] 22.
 • A. HORUBAŁA: Włoskie szpilki, żydowskie buciki. Wielka literatura zrodzona z rozpaczy. „Do Rzeczy” 2013 nr 1.
 • M. KOPCZYK: Magdalena Tulli i inni (o „Włoskich szpilkach”). W tegoż: Obecność innego. Bielsko-Biała 2013.
 • M. MIPS: Teraźniejszość naznaczona (post)traumą (na przykładzie „Włoskich szpilek” Magdaleny Tulli i „Rodzinnej historii lęku” Agaty Tuszyńskiej”). W: Sekundy i epoki. Wwa 2013.
 • A. NĘCKA: „Co nie jest biografią – nie jest w ogóle”. Przykłady z prozy polskiej po 2000 roku. Magdalena Tulli. W tejże: Emigracje intymne. Katow. 2013.
 • M. TENGOWSKA: Poparzone, zatopione, lęk. Holokaust a relacja matka – córka we „Włoskich szpilkach” Magdaleny Tulli. W: Polacy-Żydzi. Kontakty kulturowe i literackie. Kr. 2014.
 • S. BĄK: Od włoskich szpilek do polskiej tożsamości. Lektura, która prowokuje dyskusję. W: Twórcze praktyki polonistyczne. Kr. 2015.
 • B. PRZYMUSZAŁA: Włoskie szpilki a Szum Magdaleny Tulli. Re-lektura emocji. W: Kultura afektu – afekty w kulturze. Wwa 2015 [dot. też: Szum].
 • K. WITCZAK: „Z obcych ust, na cudzą odpowiedzialność”. Dwie kultury w prozie Magdaleny Tulli. W: Kultury obcości. Bydgoszcz 2016.
 • D. ŻYGADŁO-CZOPNIK: Dorastanie naznaczone traumą historii. Kilka refleksji nad powieściami Jiříego Kratochvila „Uprostřed nocí zpěv” i Magdaleny Tulli „Włoskie szpilki”. „Miscellanea Posttotalitariana Wratisl.” 2017 [T.] 6.
 • B. ŻYNIS: Mam prawo być tym, czym jestem. Konieczności i wybory w kształtowaniu tożsamości we „Włoskich szpilkach” i w „Szumie” Magdaleny Tulli. W: Tożsamość, kultura, nowoczesność. [T. 1]. Bydgoszcz 2017.
 • Zob. też Wywiady.

Awantura w lesie

 • M. STRĘKOWSKA-ZAREMBA: Mała-wielka awantura… „Nowe Książ.” 2013 nr 7.

Szum

 • D. NOWACKI: Wstęp do przebaczenia. „Gaz. Wybor.” 2014 nr 227.
 • M. HEYDEL: Byliśmy nieprzyjaciółmi. „dwutygodnik.com” [on-line] 2014 nr 143 [dostęp 23 stycznia 2017]. Dostępny w Internecie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/5479-bylismy-nieprzyjaciolmi.html.
 • S. ŁUPAK: Dziewczynka, esesman i lis. „Newsweek Polska” 2014 nr 39.
 • T. MIZERKIEWICZ: Głos w słuchawce. „Nowe Książ.” 2014 nr 12.
 • A. RZONCA: Powrót lisa. „Znak” 2014 nr 11.
 • K. SZKARADNIK: Gdy nikt nie u-Tulli. „FA-art” 2014 nr 4.
 • M. SZYMAŃSKI: Przezroczystość. „Tyg. Powsz.” 2014 nr 43 dod. „Książ. Tyg.” nr 9, przedr. w tegoż: Przebicia. Wwa 2015.
 • A. ARNO: Śluzy. „Zesz. Lit.” 2015 nr 1.
 • J. BURNATOWSKI: Dziewczynka, która zgromadziła ból świata. „Twórczość” 2015 nr 1.
 • B. PRZYMUSZAŁA: Włoskie szpilki a Szum Magdaleny Tulli. Re-lektura emocji. W: Kultura afektu – afekty w kulturze. Wwa 2015 [dot. też: Włoskie szpilki].
 • C. ROSIŃSKI: Lekcja wybaczania. „Odra” 2015 nr 1.
 • E. SZYBOWICZ: Dziewczynka łamie krzesło. „Gaz. Wybor.” 2015 nr 211.
 • M. TOMCZOK: O pochodzeniu języka. „Śląsk” 2015 nr 1.
 • E. WALCZAK: Dziewczynka z lisem. „Elewator” 2015 nr 1.
 • A. ZATORA: Proza dysonansu. „Arterie”, Łódź 2015 nr 1.
 • A. GRZEMSKA: Uwikłanie. O relacji matka-córka a autobiografiach kobiet. W: Autobiografie (po)graniczne. Kr. 2016.
 • B. ŻYNIS: Mam prawo być tym, czym jestem. Konieczności i wybory w kształtowaniu tożsamości we „Włoskich szpilkach” i w „Szumie” Magdaleny Tulli. W: Tożsamość, kultura, nowoczesność. [T. 1]. Bydgoszcz 2017.
 • Zob. też Wywiady.

Jaka piękna iluzja

 • K. KUBISIOWSKA: Taka piękna samotność. „Tyg. Powsz.” 2017 nr 44.
 • M. KĄKIEL: Bez iluzji. „Nowe Książ.” 2018 nr 1.
 • M. MIŁKOWSKI: Wiele można. „Zesz. Lit.” 2017 nr 4.

Ten i tamtem las

 • M. KĄKIEL: Ten i tamten, my i oni. „Nowe Książ.” 2017 nr 11.
 • Zob. też Wywiady.

M. Proust: Utracona

 • Utracona (Przekłady poz. 5): W. SADKOWSKI: Szacowność pod lupą. „Lit. na Świecie” 2001 nr 4.