Marek KRAJEWSKI
Autorka hasła: Katarzyna Batora

Marek KRAJEWSKI
Autorka hasła: Katarzyna Batora

ur. 1966

Prozaik.

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzony 4 września 1966 we Wrocławiu; syn Edwarda Krajewskiego, konserwatora elektryka, i Cecylii z Nakoniecznych, księgowej. W 1981 podjął naukę w IX Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego we Wrocławiu. Po zdaniu matury w 1985 studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr.); w 1992 uzyskał magisterium na podstawie pracy pt. Mars w poemacie Lukrecjusza „De rerum natura”, napisanej pod opieką prof. Herberta Myśliwca. Równocześnie w 1991 pracował jako bibliotekarz w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, w 1992 jako magazynier w Wydawnictwie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, a także jako sprzedawca i ochroniarz w prywatnej firmie jubilerskiej (1991-92). W 1992-95 był bibliotekarzem w Instytucie Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej UWr., następnie w 1995-99 asystentem. W 1999 uzyskał doktorat z nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy Prozodia greckich zapożyczeń u Plauta (promotorzy: prof. H. Myśliwiec, prof. Janina Ławińska-Tyszkowska), po czym w 2000 otrzymał stanowisko adiunkta w tymże Instytucie (od 2006 starszy wykładowca). W 2001 przebywał na dwumiesięcznym Stypendium Goethe Institut w Berlinie, a w 2007 na półrocznym Stypendium Zuger Kulturstiftung Landis&Gyr w Zug (Szwajcaria). W tym czasie rozwijał także twórczość literacką i zaczął publikować cykl powieści kryminalnych o detektywie Eberhardzie Mocku z przedwojennego Breslau (obecnie Wrocław). W 2006 za cykl ten otrzymał „Paszport Polityki” oraz Nagrodę Prezydenta m. Wrocławia, w 2007 wyróżnienie specjalne „Dolnośląski klucz sukcesu”, przyznane przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska oraz nagrodę, przyznaną przez Instytut Książki oraz Stowarzyszenie Miłośników Kryminału i Powieści Sensacyjnej „Trup w szafie”, w 2008 nagrodę „Ambasador Wrocławia”, przyznaną przez wrocławską redakcję „Gazety Wyborczej”. W 2006 został członkiem Oddziału Wrocławskiego SPP. Od 2007 zajmował się wyłącznie pracą literacką, m.in. napisał dwie powieści z Mariuszem Czubajem, dziejące się współcześnie w okolicach Gdańska i powieści z nowego cyklu, którego bohaterem jest lwowski komisarz, Edward Popielski. W 2011 za „promowanie Lwowa na arenie międzynarodowej” otrzymał Złoty Herb m. Lwowa. W 2011-12 odbywał studia podyplomowe „Idee XX wieku. Szkoła Filozoficzna Tadeusza Gadacza” na Collegium Civitas w Warszawie. W 2015 otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieszka we Wrocławiu.

TWÓRCZOŚĆ

Poza pracami z zakresu filologii klasycznej opublikował:

1. Śmierć w Breslau. [Powieść]. Wr.: Wydawn. Dolnośl. 1999, 255 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 2003, wyd. 3 2006; wyd. 4 Kr.: Znak 2010.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Znak 2010, plik w formacie PDF, EPUB. – Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta M. Popczyński. Bibl. Akustyczna 2015, płyta CD w formacie mp3.
Przekł.: ang.: Death in Breslau. [Przeł.] D. Stok. London 2008, 2013, wyd. nast. (USA): London, Brooklyn [New York] 2012, 2013, – bułg.: Sm’’rt v Breslau. [Przeł.] P. Baženova. Sofiâ 2014, – chorw.: Smrt u Breslauu. [Przeł.] M. Martić. Zaprešic 2009, – czes.: Smrt w Breslau. [Przeł.] M. Przybylski. Brno 2008, – duń.: Døden i Breslau. [Przeł.] H.L. Tønnesen. København 2009, – franc.: La mort à Breslau. [Przeł.] Ch. Zaremba. Paris 2012, – grec.: To sīmádi tou skorpioū. [Przeł.:] I. Szelągiewicz-Ellenikos, G. Arvanitī. Athīna 2009, – hebr.: Šat ha-aqraqabiym. [Przeł.] B. Gerŵs. Yrwšalayim 2010, – hiszp.: Muerte en Breslau. [Przeł.] F. Otero Macías. Madrid 2008, – niem.: Tod in Breslau. [Przeł.] D. Daume. München 2002, wyd. nast tamże: 2009, 2016, – maced.: Smrt vo Breslau. [Przeł.] F. Dimevski. Skopje 2013, – ros.: Prigoršnia skorpionov, ili smert’ v Breslau. [Przeł.] L. Cyvjan. Sankt-Peterburg 2005, – słowac.: Smrt’ v Breslau. [Przeł.] T. Horváth. Bratislava 2007, – tur.: Akrabin laneti. [Przeł.] N.İ. Ateş. Istanbul 2011, – ukr.: Smert’ u Breslau. [Przeł.] B. Antonâk. Kiïv 2009, – węgier.: Halál Breslauban. [Przeł.] P. Hermann. Budapest 2010, – włos.: Morte a Breslavia. [Przeł.] V. Parisi. Torino 2007.

2. Koniec świata w Breslau. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2003, 316 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2005, wyd. 3 2005, wyd. 4 2006, wyd. 5 2009, wyd. 6 2009; [wyd. 7] popraw. Kr.: Znak 2011.
Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta M. Krajewski. Wwa: Bibl. Akustyczna 2009, 1 płyta CD w formacie mp3. Wyd. nast.: Czyta J. Rabenda. Wwa: Bibl. Akustyczna; Kr.: Znak 2014, 1 płyta CD w formacie mp3.
Nagroda dla wydawnictwa W.A.B. w 2003 w konkursie na najlepszą książkę roku „O pióro Fredry” w czasie Wrocławskich Promocji Dobrych Książek, Dolnośląski Brylant Roku 2003 w kategorii „Książka roku” w 2004, „Nagroda Wielkiego Kalibru” dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej, przyznana przez Instytut Książki oraz Stowarzyszenie Miłośników Kryminału i Powieści Sensacyjnej „Trup w szafie” w 2004.
Adapt. teatr.: Koniec świata w Breslau. Wyst.: Reż.: A. Olsten. Adapt.: K. Kopka, A. Olsten. Wr., T. Współcz. im. E. Wiercińskiego 2015.
Przekł.: ang.: The end of the world in Breslau. [Przeł.:] D. Stok. London 2009, wyd. nast.: tamże 2010, Brooklyn, N.Y. 2013, toż. 2013 (reprint), – chorw.: Kraj svijeta u Breslauu. [Przeł.] M. Martić. Zaprešic 2010, – czes.: Konec světa v Breslau. [Przeł.] M. Przybylski. Brno 2009, – duń.: Kalendermordene. [Przeł.] H.L. Tønnesen. København 2009, – maced.: Kraj na svetot vo Breslau. [Przeł.] F. Dimevski. Skopje 2014, – franc.: Fin du monde à Breslau. [Przeł.] Ch. Zaremba. Paris 2011, – hiszp.: Fin del mundo en Breslau. [Przeł.] F. Otero Macías. Madrid 2008, – niderl.: De kalendermoordenaar. [Przeł.:] R. Martynowski-Depestel, G. Pauwelijn. Amsterdam 2009, – norw.: Verdens ende i Breslau. [Przeł.] A. Walseng. Bergen 2011, – litew.: Pasaulio pabaiga Breslau. [Przeł.] V. Morkunas. Vilnius 2006, – niem.: Der Kalenderblattmörder. [Przeł.] P. Schulz. München 2006, 2008, – słowac.: Koniec sveta v Breslau. [Przeł.] T. Horváth. Bratislava 2008, – ukr.: Kìnec’ svìtu v Breslau. [Przeł.] B. Antonâk. Kiïv 2007, – włos.: La fine del mondo a Breslavia. [Przeł.] V. Parisi. Torino 2008.

3. Widma w mieście Breslau. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2005, 293 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 2006, wyd. 3 2009, wyd. 4 2010, wyd. 5 2010; [wyd. 6] Kr.: Znak 2013.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2005, plik w formacie PDF. – Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta K. Krupiński. Wwa: Bibl. Akustyczna 2010, 1 płyta CD w formacie mp3. Wyd. nast.: Wwa: Bibl. Akustyczna; Kr.: Znak 2014, 1 płyta CD w formacie mp3.
Nagroda „Witryna 2005”, przyznana przez Kapitułę Nagrody Księgarzy w 2005.
Przekł.: ang.: Phantoms of Breslau. [Przeł.] D. Stok. London 2010, wyd. nast.: tamże 2011, Brooklyn, N.Y., London 2014, – chorw.: Sablasti u Breslauu. [Przeł.] M. Martić. Zaprešic 2010, – czes.: Přizraky Breslau. [Przeł.] M. Przybylski. Brno 2010, – duń.: Spøgelser i Breslau. [Przeł.] H.L. Tønnesen. København 2011, – franc.: Les fantômes de Breslau. [Przeł.] M. Carlier. Paris 2008, 2010 [wyd. miniaturowe], – hiszp.: Espectros en Breslau. [Przeł.:] A. Rubió, J. Sławomirski. Barcelona 2011, – niderl.: Spoken in Breslau. [Przeł.] K. Lesman. Amsterdam 2007, – niem.: Gespenster in Breslau. [Przeł.] P. Schulz. München 2007, wyd. nast. tamże 2009, – norw.: Gjenferdene i Breslau. [Przeł.] A. Walseng. Bergen 2010, – ros.: Prizraki Breslau. [Przeł.] S. Sokolov. Moskva 2006, – słowac.: Prízraky v Breslau. [Przeł.] T. Horváth. Bratislava 2009, – szwedz.: Vålnader i Breslau. [Przeł.] L. Mendoza Åsberg. Stockholm 2009 [wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta H. Bergqvist. Lund: Btj 2010, 1 płyta CD w standardzie Daisy], – ukr.: Prividi v mìstì Breslau. [Przeł.] B. Antonâk. L’vìv 2010.

4. Festung Breslau. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2006, 285 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 2007, wyd. 3 2009, wyd. 4 2011, wyd. 5 2011; [wyd. 6] Kr.: Znak 2014.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2006, plik w formacie PDF. Wyd. nast.: Kr.: Znak 2014, plik w formacie PDF. – Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta R. Więckiewicz. Wwa: Bibl. Akustyczna 2010, 1 płyta CD w formacie mp3; Wwa: Bibl. Akustyczna; Kr.: we współpracy z Znak 2015, 1 płyta CD w formacie mp3.
Przekł.: duń.: Fæstning Breslau. [Przeł.] H.L. Tønnesen. København 2012, – franc.: La forteresse de Breslau. [Przeł.] L. Dyèvre. Paris 2012, – niem.: Festung Breslau. [Przeł.] P. Schulz. München 2008, wyd. nast. tamże 2009 [powieść weszła na listę bestsellerów KrimiWelt-Bestenliste Mai 2008], – słowac.: Pevnost’ Breslau. [Przeł.] T. Horváth. Bratislava 2009, – włos.: Fortezza Breslavia. [Przeł.] V. Parisi. Torino 2009.
Wyd. w formie komiksu: Nieznane fakty z ostatniego śledztwa Mocka. Festung Breslau jako komiks z udziałem Marka Krajewskiego. „Sł. Pol.” 2006 nr z 25.08.

5. Dżuma w Breslau. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2007, 258 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2008, wyd. 3 2009, wyd. 4 2012, Mroczna Ser.;[wyd. 5] Kr.: Znak 2015.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2007, plik w formacie PDF. Wyd. nast.: Kr.: Znak 2015, plik w formacie PDF. – Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta M. Krajewski. Wwa: W.A.B. 2007, 1 płyta CD w formacie mp3.
Przekł.: franc.: La peste à Breslau. [Przeł.:] M. Carlier, M. Laurent. Paris 2009, 2012, – hiszp.: Peste en Breslau. [Przeł.:] J. Sławomirski, A. Rubio Rodón. Barcelona 2010, – niem.: Pest in Breslau. [Przeł.] P. Schulz. München 2009, – norw.: Pesten i Breslau. [Przeł.] A. Walseng. Bergen 2010.

6. Aleja samobójców. [Powieść; współaut.:] M. Czubaj. Wwa: W.A.B. 2008, 282 s. Mroczna Ser. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2009. Lato z Kryminałem, 4,wyd. 3 2011, [wyd. 4] Wwa: W.A.B. – Grupa Wydawn. Foksal 2015. Mroczna Ser., [wyd. 5 kieszonkowe] tamże 2015. Nowa Fala Pol. Kryminału, 16.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2008, wyd. nast.: 2010, 2015 pliki w formacie PDF, MOBI, EPUB. – Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czytają: M. Krajewski, M. Czubaj. Wwa: Bibl. Akustyczna 2008, 1 płyta CD w formacie mp3.
7. Róże cmentarne. [Powieść; współaut.:] M. Czubaj. Wwa: W.A.B. 2008, 316 s. Mroczna Ser. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2010. Lato z Kryminałem, 3, wyd. 3 2011, [wyd. 4] Wwa: W.A.B.- Grupa Wydawn. Foksal 2015. Mroczna Ser.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2009; Wwa: W.A.B.- Grupa Wydawn. Foksal 2015, pliki w formacie PDF. – Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta J. Rabenda. Wwa: Bibl. Akustyczna 2010, 1 płyta CD w formacie mp3, plik w formacie EPUB, MOBI.
8. Głowa Minotaura. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2009, 347 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 2009. Mroczna Ser., wyd. 3 2011, [wyd. 4] Wwa: W.A.B. – Grupa Wydawn. Foksal 2015. Mroczna Ser., [wyd. 5 kieszonkowe] tamże 2015. Nowa Fala Pol. Kryminału, 15; [wyd. 6] Kr.: Znak 2016.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2009, Wwa: W.A.B.- Grupa Wydawn. Foksal 2015, pliki w formacie PDF; Kr.: Znak 2016, plik w formacie PDF. – Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta M. Popczyński. Wwa: W.A.B.; Bibl. Akustyczna 2009, 1 płyta CD w formacie mp3. Wyd. nast. 2012.
Przekł.: ang.: The Minotaur’s head. [Przeł.] D. Stok. London 2012, 2013; Brooklyn, NY 2014, – grec.: To kephali tou Minotaurou. [Przeł.] A. Khatzegiannide. Athīna 2010, – niem.: Finsternis in Breslau. [Przeł.] P. Schulz. München 2012, – ros.: Golova Minotavra. [Przeł.] S. Podražanskij. Moskva 2012, – ukr.: Golova Mìnotavra. [Przeł.] B. Antonâk. L’viv 2009, 2013.

9. Erynie. [Powieść]. Kr.: Znak 2010, 271 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Znak 2010, plik w formacie PDF, EPUB.
Przekł.: ukr.: Eriniï. [Przeł.] B. Antonâk. Kiïv 2010, L’viv 2013.

10. Liczby Charona. [Powieść]. Kr.: Znak 2011, 301 s.
Nagroda Złota Zakładka w kategorii „najlepsza intryga” przyznana w 2011 przez blogerów literackich.
Przekł. ukr.: Čisla Harona. [Przeł.] B. Antonâk. L’viv 2011.

11. Rzeki Hadesu. [Powieść]. Kr.: Znak 2012, 275 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Znak 2012, plik w formacie EPUB, MOBI.
12. W otchłani mroku. [Powieść]. Kr.: Znak 2013, 317 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Znak 2013, plik w formacie EPUB, MOBI.
Nagroda Śląski Wawrzyn Literacki w 2013.

13. Władca liczb. [Powieść]. Kr.: Znak 2014, 315 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Znak 2014, plik w formacie PDF. – Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta Sz. Bobrowski. Kr.: Znak 2015, płyta CD w formacie mp3.
14. Arena szczurów. [Powieść]. Kr.: Znak 2015, 299 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Znak 2015, plik w formacie PDF.
15. Umarli mają głos. Prawdziwe historie. [Współaut.:] J. Kawecki. Kr.: Znak 2015, 298 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Znak 2015, plik w formacie PDF, EPUB, MOBI. – Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta D. Bereski. Kr.: Znak 2015, płyta CD w formacie mp3.
Opowiadania reportażowe zawierające opisy 12 spraw kryminalnych, napisane wspólnie z J. Kaweckim, patologiem i biegłym sądowym.

16. Mock. [Powieść]. Kr.: Znak 2016, 392 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Znak 2016, plik w formacie PDF, EPUB, MOBI.
Adapt. t v pt. Mock: Adapt.: K. Kopka. Reż.: Ł. Palkowski. TVP 2018.

17. Mock. Ludzkie zoo. [Powieść]. Kr.: Znak 2017, 394 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Znak 2017, plik w formacie EPUB, MOBI. Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta K. Gosztyła. Kr.: Znak 2017, plik w formacie mp3.

Przekłady

1. B. Stein: Bartłomieja Steina renesansowe opisanie Wrocławia = Die beschreibung der stadt Breslau der Renaissancezeit durch Bartholomaeus Stein. Oprac. i red. nauk.: R. Żerelik. Oprac. red. B. Płonka-Syroka. Przekł.: M. Krajewski [z jęz. łac.], R. Sachs [z jęz. niem. i na jęz. niem. wstęp i przyp.]. Wr.: Arboretum 1995, 127 s., [11] s. il.
Tekst pol., niem. i łac.
2. S. Kobierzycki: Historia Władysława, królewicza polskiego i szwedzkiego. Wyd.: J. Byliński i W. Kaczorowski. Tłum. [z jęz. łac.] M. Krajewski. Wr.: Wydawn. UWr. 2005, 460 s.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2008, 2009.
 • Strona internetowa: www.marek-krajewski.pl [dostęp 20 lipca 2016, 6 listopada 2017].
 • Wywiady: Pory roku w Breslau. Rozm. J. Strzałka. „Tyg. Powsz.” 2004 nr 52; Zbrodnie na wielkich równinach. Z M. Krajewskim i A. Marininą rozm. K. Janowska. „Polityka” 2005 nr 48; Chcę wejść w stare fotografie. Rozm. J. Szczerba. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 195; Humanista w mieście zła. Rozm. S. Łubieński. „Sukces” 2006 nr 4; Miasto grzechu Breslau. Rozm. M. Czubaj. „Polityka” 2006 nr 3; Po piętnastej. Rozm. S. Łubieński. „Lampa” 2006 nr 2; Filolog – „kryminalista”. Rozm. J. Młynarski. Powst. 2008 [on-line] [dostęp 13 września 2013]. Dostępny w Internecie: http://polishexpress.polacy.co.uk/art,marek_krajewski_filolog_8222kryminalista8221,822.html; Nie stąpam po cudzych śladach. Rozm. K. Uczkiewicz. „Pamięć i Przyszłość” 2008 nr 2, przedr. w: K. Uczkiewicz, Ł. Medeksza: Ziemie Zachodnie. Zrób to sam. Wywiady opublikowane w kwartalniku „Pamięć i Przyszłość” w latach 2008-2013. Wr. [2015] [dot. gł. cyklu książek o Breslau]; Poprawki w mundurze esesmana. Rozm. W. Orliński. „Gaz. Wybor.” 2008 nr 46 dod. „Wysokie Obcasy” nr 8; To miasto wołało do mnie w innym języku. Rozm.: J. Borowczyk, M. Larek. „Czas Kult.” 2009 nr 1; Defensywny pesymista. Rozm. M. Łuszczyna. „Bluszcz” 2010 nr 6 [dot. gł. Erynie]; Ja, skromny autor kryminałów. Rozm. B. Kęczkowska. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 114; Morderstwa tylko we Lwowie. Rozm. J. Antczak. „Pol. Gaz. Wroc.” 2010 nr z 21.05 [dot. m.in.: Erynie]; Lwów nadał nam charakter. Rozm. M. Kuźmiński. „Tyg. Powsz.” 2011 nr 6; Po co detektywowi łacina. Rozm. P. Stachnik. „Dz. Pol.” 2011 nr z 20.06; To nie jest jazda figurowa na lodzie. Rozm. M.I. Niemczyńska. „Gaz. Wybor.” 2012 nr 133 dod. „Kraków”; Chcesz pokoju, gotuj się do wojny. Rozm. J. Gajda-Zadworna. „Uważam Rze” 2012 nr 25; Dwa chwyty. Rozm. A. Franaszek. „Tyg. Powsz.” 2012 nr 40; Kryminał jako sposób życia. W moich powieściach zbrodnia musi zawsze zostać ukarana. Rozm. A.J. Dudek. „Polska. Metropolia Warsz.” 2012 nr 54 dod. „Kocham czytać”; Piekielna Odra, Popielski w AK i gwałt po liftingu. Rozm. J. Antczak. „Pol. Gaz. Wroc.” 2012 nr z 4.05 [dot. gł.: Rzeki Hadesu]; To nie jest jazda figurowa na lodzie. Rozm. M.I. Niemczyńska. „Gaz. Wybor.” 2012 nr 133 dod. „Kraków”; Groza literackiego serialu. Rozm. J. Gajda-Zadworna. „wSieci” 2013 nr 39; Stoję w obronie Cycerona. Rozm. A.J. Dudek. „Polska. Metropolia Warsz.” 2013 nr 73 dod. „Kocham czytać”; Wrocław jako Sin City. Rozm. A. Saraczyńska. „Gaz. Wybor.”, Wr. 2013 nr z 12.09 [dot. gł.: W otchłani mroku]; Wrocławskie zbrodnie przy ulicy Stalina. Rozm. J. Antczak. „Pol. Gaz. Wroc.” 2013 nr z 13.09 [dot. gł.: W otchłani mroku]; Autorzy, autorytety i autokompromitacja. Rozm. M. Kube. „Rzeczpospolita” 2014 nr 243; Eberhard Mock powróci za rok. Rozm. S. Arlak. „Polska. Metropolia Warsz.” 2014 nr 78 dod. „Polska Café”; Liczby i szczegóły tworzą świat. Rozm. J. Gajda-Zadworna. „wSieci” 2014 nr 41; Rzymskie kamienie mówią do mnie po łacinie. Rozm. A. Osmólska-Mętrak. „Italica Wratislaviensia” 2014 nr 5; Z Wrocławia do Breslau. Rozm.: M. Cieślik, M. Płociński. „Rzeczpospolita” 2014 nr 184 [dot. miast w literaturze pol.]; Jestem wiarygodny. Rozm. C. Nazarewicz. „Wprost” 2015 nr 15 [dot. też: Umarli mają głos]; Książęta pomorscy z sierpem w herbie. Rozm. K. Cieślik. „Rzeczpospolita” 2015 nr 219 dod. „Plus Minus” [na marginesie książki „Arena szczurów”]; W najnowszym kryminale będzie tylko brutalna, naga przemoc. Rozm. R. Migdał. „Polska. Metropolia Warsz.” 2015 nr 45 [dot. gł.: Umarli mają głos]; Masoni, CIA i Stalin. Rozm. J. Cieślak. „Rzeczpospolita” 2016 nr 221 [dot.: Mock]; Nasyciłem Mocka swoimi fobiami i przemyśleniami. Rozm. R. Migdał. „Polska. Metropolia Warsz.” 2016 nr 78; Niepokojąca woń przypalonej marchwi. Rozm. A. Kublik. „Gaz. Wybor.” 2016 nr 224 [dot. m.in. powieści Mock]; Opisać seks językiem matematyki. Rozm. M. Brylowska. „Bliza” 2016 nr 1; Breslau, dzika Afryka i wyprawa na samo dno piekła. Rozm. R. Migdał. „Polska. Metropolia Warsz.” 2017 nr 69 [dot. gł.: Mock. Ludzkie zoo].

Ogólne

 • Z. MIŁOSZEWSKI: Breslau grzechu. „Newsweek Polska” 2005 nr 32.
 • M. NAHACZ: Gdzie mieszka Szatan? „Lampa” 2005 nr 10.
 • K. MASŁOŃ: Czy Eberhard Mock był nazistą. „Rzeczpospolita” 2007 nr 293.
 • A. KOŁODYŃSKA: Mock nad Tamizą. „Gaz. Wybor.” 2008 nr 121 dod. „Wrocław”.
 • B. KRUPA: Poetyka powieści Marka Krajewskiego. „Pozn. Studia Polonist. Ser. Lit.” 2008 T. 14/15.
 • M. EBERHARTER: Obcość w literaturze i obcość w przekładzie. Na podstawie tłumaczeń najnowszej literatury polskiej na niemiecki. W: Obcość kulturowa jako wyzwanie dla tłumacza. Kr. 2009 [dot. też: D. Masłowska: Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną].
 • H.-P. KUNISCH: Ślad komisarza Mocka. Polska w Niemczech. „Forum” 2009 nr 16.
 • J. ZIMNA: Filologia zbrodni. Dwóch bohaterów Marka Krajewskiego. „Czas Kult.” 2009 nr 1.
 • W. BROWARNY: Dyskretny urok mieszczańskiego demonizmu. (Powieści Marka Krajewskiego). „Studia Filmoznawcze” 2010 t. 31.
 • M. CIELECKI: Na tropie Nieznanego. „Prz. Powsz.” 2010 nr 7/8 [dot. też H. Mankella].
 • E. MIKULSKA-FRINDO: Rezeption der Romane von Marek Krajewski in deutschsprächigen Ländern. „Philologica Wratislaviensia. Acta et studia” 2010 nr 3.
 • E. SZYBOWICZ, B. WARKOCKI: Mock w mieście potworów. „Krytyka Polit.” 2010 nr 20/21, polem. B. DARSKA: W uścisku idei? O wybranych problemach zaangażowania w literaturze i krytyce literackiej. W: Współczesne dylematy filozofii kultury. Olsztyn 2010.
 • B. WEŻGOWIEC: „O mieście, którego nie ma”, czyli Wrocław w kryminalnych powieściach Marka Krajewskiego. „Zesz. Nauk. Tow. Doktorantów UJ. Nauki Humanist. 2010 nr 1.
 • A. OSMÓLSKA-MĘTRAK: Na trasie Breslau-Breslavia. O włoskich przekładach prozy Marka Krajewskiego. W: Między egzotyką a swojskością. Tor. 2011.
 • K. AUGUSTYN: Wrocław – tło czy bohater cyklu Marka Krajewskiego? „Acta Univ. Wratisl. Pr. Lit.” 2012 nr 52.
 • Ł. PLATA: Czarny Wrocław. W: Rozkład jazdy. Wr. 2012 [dot. cyklu książek o Breslau].
 • M. MEDECKA: Zakazane/zapomniane pogranicza kultur w powieści kryminalnej i apokryfie rodzinnym. „Zesz. Nauk. KUL” 2013 nr 4 [dot. też powieści S. Chwina].
 • J. PETROWICZ: Grüss Gott, Mock. O niemczyźnie w powieściach Marka Krajewskiego. [on-line] [dostęp 26 sierpnia 2013]. Dostępny w Internecie: http://www.e-znaczenia.pl/?=867.
 • B. BEDNAREK: Antyk, ciało i rozkosze podniebienia w bestsellerowych powieściach Marka Krajewskiego. W: Śledztwo w sprawie gatunków. Kr. 2014.
 • P. PIETRZYK: „Na tropie Józefa Baki”. Barokowe inspiracje w powieści detektywistycznej Marka Krajewskiego. „Pr. Literaturoznawcze” 2014 t. 2.
 • Ł. ORBITOWSKI: Genialni mordercy Marka Krajewskiego. „Tyg. Powsz.” 2015 nr 21 dod. „Copernicus Festival”.
 • W.D. BRYLLA: Polski kryminał retro. Między innowacją, naśladownictwem a literackim kiczem. „Zesz. Nauk. Uniw. Zielonogórskiego. Ser. Scripta Humana” 2016 T. 5 [dot. też K.T. Lewandowskiego i Z. Wojtysia].
 • M. JUREWICZ-NOWAK: Asocjacje kulturowe i literackie w powieściach kryminalnych jako wyzwanie dla przekładu. „Zesz. Nauk. Uniw. Zielonogórskiego. Ser. Scripta Humana” 2016 T. 5 [dot. też W. Haasa].
 • M. RUSZKOWSKI: Zdania inicjalne w powieściach Marka Krajewskiego. „Stylistyka”, Opole 2016 T. 25.

Śmierć w Breslau

 • M. MIZURO: Filolog klasyczny na tropie. „FA-art” 1999 nr 4.
 • S. STANUCH. „Trybuna” 2000 nr 112 dod. „Aneks”.
 • M. ORZEŁ; J. TYSZKIEWICZ. „Rocz. Wroc.” 2001 R. 7.

Koniec świata w Breslau

Widma w mieście Breslau

 • P. HUNIEWICZ: Breslau po raz trzeci. „Polityka” 2005 nr 28.
 • J. STRZAŁKA: Pozbawiam złudzeń, Eberhard Mock. „Tyg. Powsz.” 2005 nr 44 dod. „Książ. w Tyg.”.

Festung Breslau

 • Z. MIŁOSZEWSKI: Mock wrzeszczy „Heil Hitler”. „Newsweek Polska” 2006 nr 33.
 • B. STASZCZYSZYN: Odchodząc z Breslau. „Tyg. Powsz.” 2006 nr 38.
 • P. URBANIAK: W imię sprawiedliwości. „Nowe Książ.” 2006 nr 11.
 • M. WOLSKI: Umarłe miasta. Martwi bohaterowie. „Gaz. Pol.” 2006 nr 40 [dot. też: M. Ławrynowicz: Korytarz].
 • A. ZAWADA: Czytając „Festung Breslau”. „Prz. Polit.” 2006 nr 79/80.

Dżuma w Breslau

 • M. SIEDLACZEK- MIKODA: Mściciel znów w akcji. „Opcje” 2007 nr 4.
 • J. SZCZERBA: Eberhardt Mock nr 005. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 242.
 • P. URBANIAK: Marketingowy majstersztyk. „Nowe Książ.” 2008 nr 2.

Aleja samobójców

 • M. MICHALSKA: Zbrodnia dobra na sen. „Dziennik” 2008 nr 15 dod. „Kultura”.
 • M. SPYCHALSKI: Niedopracowany kryminał według starego przepisu. „Dziennik” 2008 nr 13.
 • J. SZCZERBA: Krajewski na obcym boisku. „Gaz. Wybor.” 2008 nr 18.
 • R. OSTASZEWSKI: Skalp w upale. „Polityka” 2009 nr 32.
 • J. ZIMNA: Kryminałoznawcy. O dyptyku napisanym przez tandem. „Czas Kult.” 2009 nr 3 [dot. też: Róże cmentarne].

Róże cmentarne

 • A. KOŁODYŃSKA: Lato z mordercą. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 47.
 • J. ZIMNA: Kryminałoznawcy. O dyptyku napisanym przez tandem. „Czas Kult.” 2009 nr 3 [dot. też: Aleja samobójców].

Głowa Minotaura

 • M. MICHALSKA: Kanibal w Breslau. „Dziennik” 2009 nr 107 dod. „Kultura”.
 • J. SZCZERBA: Lwowski lifting komisarza Mocka. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 110.
 • T. BOMBRYCH: Inny Krajewski? „Czas. Kult.” 2010 nr 3.

Erynie

 • B. KANIEWSKA: Metafizyka zła powszedniego. „Nowe Książ.” 2010 nr 8.
 • P. KĘPIŃSKI: Potwór ze Lwowa. „Newsweek Pol.” 2010 nr 19.
 • P. KOFTA: Łysy bliźniak. „Dz. Gaz. Prawna” 2010 nr 98 dod. „Kultura”.
 • J. PETROWICZ: Spe sublata. „Pogranicza” 2010 nr 3 [dot. motywów antycznych].
 • M. PIEKARSKA: Łyssy, pulicaj ze Lwowa. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 110.
 • M. WRÓBEL: Lwów prosto z powieści. „Wprost” 2010 nr 22.
 • R. ZIORA: Zbrodnia, kara i perwersja. „Śląsk” 2010 nr 9.
 • K. KOTYŃSKA, P. JAROSZ: Dwuksiążkowy obraz Lwowa = Two–book image. [Przeł.] T. Bieroń. „Herito” 2011 nr 4 [dot. też: P. Âcenko: L’vìv’ska saga].
 • J. UGLIK: Z mordercą w tle. „Tygiel Kult.” 2011 nr 10/12.
 • Zob. też Wywiady.

Liczby Charona

 • J. DEMIAŃCZUK: Pulicaj ze Lwowa. „Dz.-Gaz. Prawna” 2011 nr 102 dod. „Kultura”.
 • R. OSTASZEWSKI: Matematyka zbrodni. „Polityka” 2011 nr 20.
 • J. PETROWICZ: Sumy Krajewskiego. „Nowe Książ.” 2011 nr 8.
 • M. PIEKARSKA: Słabości Popielskiego. „Gaz. Wybor.”, Wr. 2011 nr 115.
 • J. ŚWIETLIKOWSKI: „W moim umyśle są tylko liczby i trupy”. Powst. 2011[on-line] [dostęp 2 września 2013]. Dostępny w Internecie: zbrodniawbibliotece.pl.
 • M. WÓJCIK: Kryminał to ciężki kawałek chleba. „Gaz. Wybor.” 2011 nr 132 dod. „Kraków”.

Rzeki Hadesu

 • J. PETROWICZ: Zgubne skutki chuci. „Nowe Książ.” 2012 nr 9.
 • M. WRÓBEL: Czy Popielski i Mock utoną we Flegetonie? „Pol. Gaz. Wroc.” 2012 nr z 28.05.
 • J. UGLIK: Ale jest zbrodnia. „Tygiel Kult.” 2013 nr 1/6.
 • Zob. też Wywiady.

W otchłani mroku

 • P. GORLIŃSKI-KUCIK: Coraz gęstszy mrok. „FA-art” 2013 nr 4.
 • R. OSTASZEWSKI: Gwałty i filozofia. „Polityka” 2013 nr 37.
 • J. SZCZERBA: Zmęczenie dobrego materiału. „Gaz. Wybor.” 2013 nr 205.
 • S. BAUMAN: Śmierć i filozofia. „Nowe Książ.” 2014 nr 4.
 • D. NOWACKI: Metonimie gwałtu. „Opcje” 2014 nr 1/2.
 • Zob. też Wywiady.

Władca liczb

Arena szczurów

Umarli mają głos

 • M. CIEŚLIK: Chirurgiczna precyzja. „Wprost” 2015 nr 21.
 • R. OSTASZEWSKI: Przy ciasteczkach o zbrodniach. „Polityka” 2015 nr 20.
 • Zob. też Wywiady.

Mock

 • Z. PIETRASIK: Powrót do Breslau. „Polityka” 2016 nr 38.
 • J. PETROWICZ: Mock w Hali Stulecia. „Nowe Książ.” 2017 nr 1.
 • Rec. adapt. tv: Mock opuszcza karty powieści i wkracza na ekrany tv. Powst. 2017 [on-line] [dostęp 31 października 2017]. Dostępny w Internecie: https://www.wroclaw.pl/mock-marka-krajewskiego-w-teatrze-telewizji [przedpremierowy artykuł o realizacji spektaklu].
 • Zob. też Wywiady.

Mock. Ludzkie zoo

 • Zob. Wywiady.