Nota edytorska

NOTA EDYTORSKA

Publikację elektroniczną Ułanów oparto na wydaniu:

Jarosław Marek Rymkiewicz, Dwór nad Narwią. Dramaty, wybór i wstęp Tomasz Bocheński, opracowanie edytorskie Blanka Mieszkowska, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2016, seria „Dramat Polski. Reaktywacja”.

Informacje i zasady edytorskie przyjęte w wydaniu papierowym i respektowane publikacji elektronicznej:

 

Dotychczasowe wydania 

– „Dialog” 1975, nr 2;
– Jarosław Marek Rymkiewicz, Dwie komedie, Czytelnik, Warszawa 1980.

 

Odmiany tekstu i wprowadzone zmiany 

Elektroniczny plik z dramatem Ułani został przygotowany przez Autora w grudniu 2008 roku na podstawie wydania: Dwie komedie, Czytelnik, Warszawa 1980. Autor poprawił wówczas kilka błędów korektorskich, wprowadził niewielkie zmiany w zakresie pisowni (w związku ze zmianą reguł ortograficznych) oraz układu tekstu (podział wersów).

Poniżej spis zmian słownych.

akt I, kwestia Grafa:
Warszawa 80: ta czubatka uch kokoszka
zmiana autorska: ta czubata uch kokoszka (Autorowi chodziło o przymiotnik, czubatka to rodzaj ptaka);

akt II, kwestie Ani i Frani:
Warszawa 80 (Ania i Frania mówią razem, jednocześnie): lance do boju szable w dłoń/ feldmarszale tyś nasz koń
zmiana autorska: podział na dwie kwestie, mówione osobno:

ANIA
lance do boju szable w dłoń
FRANIA
feldmarszale tyś nasz koń 

Taka sama sytuacja w przypadku kolejnych kwestii Ani i Frani:

FRANIA
lance do boju wroga bić
ANIA
a ty widzu wstydź się wstydź;

akt II, kwestia Zosi:
Warszawa 80: z takiej baby z feldmarszałka
zmiana autorska: z takiej baby z feldmarszała;

akt III, s. 262, kwestia Zosi:
Warszawa 80: że sztykami grenadierzy
zmiana autorska: że sztykami grenadiery.

 

Redakcja i korekta 

Dostosowano ortografię i interpunkcję do norm współczesnych (np. łączna pisownia nie z imiesłowami przymiotnikowymi), oczywiście z wyjątkiem miejsc, w których zmodernizowanie powodowałoby zniekształcenie autorskiego zamysłu. Poprawiono błędy literowe.

Zachowano zastosowaną przez Autora stylizację słów (np. jewropejskie) i funkcjonujący w dawnej polszczyźnie zapis z użyciem é (kobiéta), natomiast archaizm stokrótka zastąpiono współcześnie funkcjonującą nazwą stokrotka (na życzenie Autora). Wprowadzono zmiany dotyczące pisowni łącznej i rozdzielnej (np. auf wiedersehen zamiast auf-wiedersehen, z dobrawoli zamiast z dobra woli). Poprawiono pisownię słów w dotychczasowych wydaniach nieprawidłową (np. pikielhauba zamiast pikelhauba).

W niniejszej edycji zachowano autorski układ graficzny (tekst zwarty, w całości wyrównany do lewej strony, brak  nawiasów w didaskaliach), zapis didaskaliów bez interpunkcji i bez użycia wielkich liter (jak w tekście głównym)

[na podstawie noty edytorskiej przygotowanej przez Blankę Mieszkowską]