Paweł MOSSAKOWSKI
Autorka hasła: Barbara Marzęcka

Paweł MOSSAKOWSKI
Autorka hasła: Barbara Marzęcka

ur. 1956

Pseud.: Marek Polakowski, Tadeusz Zygmunt.

Dramatopisarz, autor słuchowisk radiowych i scenariuszy filmowych, krytyk filmowy, poeta.

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzony 29 listopada 1956 w Warszawie; syn Mirosława Mossakowskiego, neurologa, i Bibiany z Kamińskich, chirurga dziecięcego. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. N. Żmichowskiej w Warszawie; w 1975 zdał maturę. Następnie studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim (UW); magisterium uzyskał w 1981. Debiutował w 1977 wierszem pt. Na tym filmie francuskim…, opublikowanym na łamach miesięcznika „Nowy Wyraz” (nr 5). Od stycznia 1980 do czerwca 1984 był zatrudniony jako asystent w Instytucie Socjologii Kultury UW. Współpracował z podziemną prasą literacką, m.in. w 1983 ogłaszał wiersze na łamach pism „Czas Przyszły” i „Vacat” (podp. pseud. Tadeusz Zygmunt), a także w paryskich „Zeszytach Literackich”, gdzie po raz pierwszy opublikował utwór dramatyczny Gdzie diabeł mówi do widzenia (nr 3; podp. pseud. Marek Polakowski). W 1984 wyjechał za granicę i do 1985 przebywał w Anglii oraz Francji, gdzie podejmował różne prace zarobkowe, m.in. pracował jako kucharz, kelner i malarz pokojowy. Po powrocie do Polski współpracował z Programem II Polskiego Radia jako autor słuchowisk, a od 1988 z Telewizją Polską (TVP) jako autor sztuk teatralnych. Słuchowiska i utwory dramatyczne publikował m.in. w miesięczniku „Dialog” (1986, 1991, 1994). Od 1989 współpracował jako recenzent filmowy z „Gazetą Wyborczą”, początkowo w dziale kultury, a od 1996 w dodatku „Co jest grane”. W 1990-96 pełnił funkcję kierownika literackiego Teatru Polskiego Radia. W 1993 został członkiem SPP. W 1996-98 był kierownikiem literackim firmy producenckiej Canal Plus Film, a w 1998-2003 jej dyrektorem programowym; w następnych latach współpracował nadal z tą firmą jako producent. W 2000 był nominowany do Polskiej Nagrody Filmowej, Orzeł, w kategorii najlepszy producent. W 2007-12 występował w programach z cyklu Tygodnik Kulturalny, nadawanych przez kanał TVP Kultura. W 2013 otworzył własną firmę konsultingową FILMOSS. Został członkiem Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej. Mieszka w Izabelinie pod Warszawą.

TWÓRCZOŚĆ

1. Przeciąg. [Utwór dramatyczny]. Powst. 1980-81. Druk zob. poz. 27.
2. Gdzie diabeł mówi do widzenia. [Utwór dramatyczny]. „Zesz. Lit.”, Paryż 1983 nr 3 s. 72-100. Praprem. pt. Podpis: Reż.: A. Titkow. TVP 1991. Przedr. pt. Podpis zob. poz. 27.
Tekst w „Zesz. Lit.” podp. pseud.: Marek Polakowski.
3. Tu jest tak pięknie. [Wiersze]. Grafika: A. Zwierzchowski. Wwa: MAW 1983, 66 s. Debiut.
4. Człowiek wśród mebli. [Utwór dramatyczny]. Powst. 1985. Praprem. pt. Piętno: Reż.: S. Mączyński. Wwa, T. Ateneum 1987. Druk zob. poz. 14.
II nagroda w konkursie Debiutu Dramaturgicznego im. A. Trzebińskiego ogł. przez T. Ateneum w Warszawie w 1985 (I nagrody nie przyznano). – Sztuka grana poza oficjalnym obiegiem; odbyło się sześć przedstawień (inf.: S. Mączyński. „Dialog” 1991 nr 2).
5. Happening. [Słuchowisko radiowe]. Praprem.: Reż.: M. Kulesza. Radio 1985. Druk zob. poz. 34
6. Martwa natura. [Słuchowisko radiowe]. Praprem.: radiowa: Reż.: S. Grotowska. Radio 1984; tv: Reż.: N. Koryncka. TVP 1988. Druk „Scena” 1987 nr s. 39-41. Przedr. zob. poz. 27.
7. Najważniejsze to zachować formę. [Słuchowisko radiowe]. Powst. 1985. Praprem.: Reż.: J. Kukuła. Radio 1990. Druk poz. 27.
III nagrodaw konkursie Pol. Radia na słuchowisko współcz. w 1985.
8. Gra w ślepca. [Scenariusz filmowy]. [Współaut.:] D. Wieczorkowski-Retinger. Reż.: D. Wieczorkowski-Retinger. Ekran. 1986.
9. Identyfikacja. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1986 nr 3 s. 5-28. Przedr. zob. poz. 27.
10. Jak tu cicho. [Słuchowisko radiowe]. Praprem.: Reż.: Z. Dąbrowski. Radio 1986. Druk zob. poz. 27.
11. Skrzep. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1986 nr 9 s. 25-59. Praprem. pt. Test: tv: Reż.: T. Szadkowski. TVP 1993; teatr.: Reż.: R. Caban. Radom, T. Powsz. im. J. Kochanowskiego 1994.
12. Rysa. [Utwór dramatyczny]. Powst. 1987. Praprem.: radiowa (w 7 odcinkach): Reż.: A. Jarski. Radio 1992; tv: Reż.: K. Zalewski. TVP 2002. Druk zob. poz. 14.
13. Stoliczku nakryj się. [Słuchowisko radiowe]. Praprem.: Reż.: J. Kukuła. Radio 1988. Druk zob. poz. 34.
14. Człowiek wśród mebli. [Utwory dramatyczne]. Wwa: Przedświt 1990, 101 s.
Zawartość: Człowiek wśród mebli [poz.4]; Rysa [poz.12].
15. Krótka historia literatury dla klasy wstępującej. [Słuchowisko radiowe]. Praprem.: Reż.: M. Kulesza. Radio 1991. Druk „Dialog” 1991 nr 7 s. 28-39. Przedr.: „Teatr Pol. Radia” 1995 nr 1, oraz poz. 27.
16. Ziemskie przyciąganie. [Wiersze]. Kr.: OL 1991, 46 s.
17. Aby do świtu… [Scenariusz odcinka 1-2, 4-9, 17 serialu telewizyjnego]. Reż.: R. Piwowarski. TVP 1992.
18. Siedem dni, ale nie tydzień. [Słuchowisko radiowe]. Powst 1992. Praprem. radiowa: Reż.: A. Zakrzewski. Radio 1993; teatr.: Reż.: R. Gordziński. Wr., T. Współcz. im. E. Wiercińskiego 1995. Druk Wr.: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatr.-Kulturowych 2000, 87 s.
I nagroda w konkursie Pol. Radia na słuchowisko współcz. w 1992.
19. Nic się nie zdarzyło. [Słuchowisko radiowe]. „Teatr Pol. Radia” 1995 nr 3 s. 81-102. Praprem.: Reż.: W. Modestowicz. Radio 1995.
20. Wieczory i poranki. Sztuka telewizyjna. „Dialog” 1997 nr 2 s. 25-60. Praprem.: tv: Reż.: K. Babicki. TVP 1997; radiowa: Reż.: W. Modestowicz. Radio 2002. Przedr. zob. poz. 24.
21. Johnny Enigma. [Słuchowisko radiowe]. Praprem.: Reż.: W. Modestowicz. Radio 2000. Druk zob. poz. 34.
22. Przetarg. [Sztuka telewizyjna]. „Dialog” 2000 nr 10 s. 48-77. Praprem.: tv: Reż.: K. Babicki. TVP 2000; radiowa: Reż.: J. Warenycia. Radio 2002. Przedr. zob. poz. 24.
Wyróżnienie w konkursie T. Telewizji Pol. na utwór dramatyczny w 1999.
Przekł. białorus.: Téndér. [Przeł.] A. Ìl’kevíč. W: Sučasnaâ pol’skaâ p’esa. Mìnsk 2002.
23. Tam i z powrotem [Scenariusz filmowy; współaut.:] A. i M. Świerkoccy. Reż. W. Wójcik. Ekran. 2001.
24. Wieczory i poranki. [Sztuki telewizyjne]. Podkowa Leśna: Aula 2002, 115 s.
Zawartość: Wieczory i poranki [poz. 20]; Przetarg [poz. 22].
25. Dom pełen miłości. Tragikomedia. Powst. 2003.
Do 2010 tekst był dostępny na stronie internetowej rozwiązanego Tow. Autorów Teatr. TAT.
26. Roszada. [Utwór dramatyczny]. Praprem.: radiowa pt. Sekstet dla dwojga: Reż.: J. Kukuła. Radio 2004; teatr.: Reż.: M. Wojtyszko, P. Algner. Łodź, T. Powsz. 2009. Druk w: Antologia współczesnej polskiej komedii. Łodź 2010.
Pierwotna wersja pt. „Sekstet dla dwojga” była dostępna na stronie internetowej rozwiązanego Tow. Autorów Teatr. TAT. – III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Komediopisarskim, zorganizowanym przez T. Powsz. w Łodzi w 2008, nagroda Opus Film przyznana przez Muzeum Sztuki w Łodzi w 2008.
27. Przeciąg. [Utwory dramatyczne i słuchowiska]. Wwa: Ezop Ag. Edytorska 2006, 231 s. Pol. Dramaturgia Współcz.
Zawartość: Zamiast wstępu. – Przeciąg [poz. 1]; Podpis [poz. 2 pt. Gdzie diabeł mówi do widzenia]; Najważniejsze to zachować formę [poz. 7]; Jak tu cicho [poz. 10]; Identyfikacja [poz. 9]; Martwa natura [poz. 6]; Krótka historia literatury dla klasy wstępującej [poz. 15]. – Nota o autorze.
28. Pseudonim Anoda. [Widowisko telewizyjne]. Praprem.: Reż.: M. Malec. TVP 2008.
Pierwotny tytuł: Okno. – Dot. J. Rodowicza.
29. Ciało lotne. [Powieść]. Wwa: Prószyński Media 2010, 414 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Prószyński Media 2012, plik w formacie EPUB, MOBI.
30. Śniadanie do łóżka. [Nowela filmowa]. Powst. ok. 2010.
Adapt. film. : Scenariusz: H. Węsierska, K. Lang. Reż.: K. Lang. Ekran. 2010.
31. Nierozłączni. [Słuchowisko radiowe]. Praprem.: Reż.: J. Kukuła. Radio 2011. Druk zob. poz. 34.
32. Spowiedź. [Słuchowisko radiowe]. Praprem.: Reż.: W. Modestowicz. Radio 2015. Druk zob. poz. 34.
33. Po drugiej stronie ściany. [Powieść]. Wwa: Prószyński Media 2015, 424 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Prószyński Media 2015, plik w formacie EPUB, MOBI.
34. Na ucho. [Słuchowiska radiowe]. Wwa: A. Marszałek 2016, 132 s. Słuchowiska Polskiego Radia
Zawartość: Happening [poz. 5]; Stoliczku nakryj się [poz. 13]; Johnny Enigma [poz. 21]; Nierozłączni [poz. 31]; Spowiedź [poz. 32].
Słuchowiska radiowe zob. poz. 5, 6, 7, 10, 13, 15, 18, 19, 21, 27, 32, 34 oraz m.in. : Kąt odbicia. Reż.: A. Zakrzewski. Radio 1982 [I nagroda w konkursie otwartym Pol. Radia na słuchowisko współcz. w 1981]. – Walka z cieniem. Reż.: J. Kukuła. Radio 1989 [wyróżnienie w konkursie Pol. Radia na słuchowisko w 1986]. – Etykietki. Reż.: J. Kukuła. Radio 1990 [wyróżnienie w konkursie „BBC World Service” w 1988]. –– Krótka historia. Radio 1992 [I nagroda w konkursie Pol. Radia w 1992]. – Huśtawka. [Słuchowisko radiowe w 8 odcinkach:] Co robi Wicuś; Niesforny dziadek; Na dnie upokorzenia; Jak się wzbogacić; Obsuwa; Światełko w mroku; Niepewność; Happy end. Reż.: A. Zakrzewski. Radio 1993. – Wirówka. Reż.: J. Warenycia. Radio 1996. – Przejście podziemne. Reż.: W. Modestowicz. Radio 1998. [II nagroda w konkursie ZAiKSu i Pol. Radia na słuchowisko współcz. w 1998]. – Nic się nie zdarzyło. Radio 2008. – Amerykański wspólnik, czyli Komedia romantyczna. Reż.: J. Kukuła. Radio 2012. – Bliźniak. Reż.: W. Modestowicz. Radio 2015.
Adaptacja
1. S. Bratkowski: Trzynasty. Adapt. radiowa: P. Mossakowski. Reż.: H. Rozen. Radio 1990.
2. M. Hłasko: W dzień śmierci jego. Adapt. radiowa: P. Mossakowski. Reż.: J. Warenycia. Radio 1992.
3. Nigdy nie mów nigdy. [Scenariusz; współaut.:] J. Niemczuk, I. Siemieniuk. Reż.: W. Pacyna. Ekran. 2009.
Wyd. jako dokument audiowizualny: Wwa: Nowy Świat 2010, Wwa: Edipresse 2011, dysk optyczny DVD.
Adapt. film. powieści J. Niemczuka „Headhunter”.

OPRACOWANIA (wybór)

Ank. 2009, 2010, 2014.
Wywiady: Samoistna przyjemność. Rozm. B. Henkel. „Radar” 1986 nr 46; Zapis: rzeczywistość. Rozm. K. Sokulska. „Gaz. Dolnośl.” 1995 nr 71 [dot.: Siedem dni ale nie tydzień].

Ogólne
J. SIERADZKI: Dramaturgia chwilowa. „Dialog” 1990 nr 11.

Człowiek wśród mebli.
P. BRATKOWSKI: Bohaterowie uwikłani. „Życie Warsz.” 1991 nr 98.
G. LUTEREK: Meble i stereotypy. „Czas Kult.” 1991 nr 34/35.

Identyfikacja
J. SIERADZKI: New Polish plays. „Identification” by P.M. „The Theatre in Poland” 1987 nr 4/6.

Skrzep
P. RADZISZEWSKI: Wkroczył już na scenę. „Sztand. Młodych” 1987 nr 81.
J. SIERADZKI: „The blood clot” by P.M. „The Theatre in Poland” 1987 nr 9/10.
M. OBŁAMSKI: “Test” P.M. „Antena” 1993 nr 15.

Ziemskie przyciąganie
I. SMOLKA: Liryka prawdy. „Gaz. Wybor.” 1991 nr 206.
M. ZABŁOCKI. „Mag. Lit.” 1992 nr 3.

Siedem dni, ale nie tydzień
T. KAPŁON: A to Polak właśnie. „Wiad. Kult.” 1995 nr 31 [dot. praprem. teatr.].
S. STANIK: Polacy tacy, siacy i owacy. „Głos” 2000 nr 46.
J. KISIELIŃSKI. „Nowe Książ.” 2001 nr 3.
Zob. też Wywiady.

Wieczory i poranki
M. CYTOWSKA: Współczesne dylematy w wersji P.M. „Życie” 2002 nr 180.
T. ŁADA: Ból powszedni. „Życie Warsz.” 2002 nr 172.
M. ZIELIŃSKA: Co się stało z naszą klasą. „Nowe Książ.” 2002 nr 11.

Przetarg
K. BABICKI: Polityka, biznes, miłość; M. PIWOWAR: Bolesne konfrontacje. „Rzeczpospolita” 2000 nr 251.
D. PIEKARSKA: Wracamy do teatru telewizji. „Gaz. Lubuska” 2000 nr 268.

Przeciąg
A. GOGOŁKIEWICZ: Jeszcze lepiej słuchać i oglądać. „Przegląd” 2006 nr 43.
A. GÓRSKI: Patos sprzed lat. „Życie Warsz.” 2006 nr 264.
J.R. KOWALCZYK: Między zapisem rzeczywistości a poetycką metaforą. „Rzeczpospolita” 2007 nr 5.
A. SCHILLER: Podłe lata osiemdziesiąte. „Nowe Książ.” 2007 nr 8.
K. ZALEWSKA: Inteligenci i ubecy. „Dialog” 2007 nr 4.

Roszada
M. WASILEWSKA: Tylko pusty śmiech. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 98 dod. „Łódź”.

Pseudonim Anoda
P. KWIATEK: Studium nienawiści czystej. „Gaz. Pol.” 2008 nr 27.