Próbki krwi z pól bitewnych

Próbki krwi z pól bitewnych

 

Od prawej: krew europejska, krew przedstawicieli narodów niemieckojęzycznych, krew bolszewicka, polska krew.

 

Piotr Olkusz zauważył w „Dialogu”:

 

W tym muzeum nowej narracji historycznej były nawet Próbki krwi z pól bitewnych: polska krew (biało-czerwona), krew bolszewicka (czerwona), niemiecka (najbardziej bura z burych) i krew europejska – we wszystkich kolorach tęczy.

 

Piotr Olkusz, O czym śpiewa ortolan?, „Dialog” nr 7-8/2018.