Radosław KOBIERSKI
Autorka hasła: Barbara Marzęcka

Radosław KOBIERSKI
Autorka hasła: Barbara Marzęcka

ur. 1971

Poeta, prozaik, krytyk literacki.

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzony 31 października 1971 w Tarnowie, syn Józefa Kobierskiego, prawnika, i Reginy z Chrzanowskich, nauczycielki. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Chorzowie; w 1990 zdał maturę. Następnie studiował filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; w 1997 uzyskał magisterium. W 1994 został członkiem grupy poetyckiej Na Dziko, zrzeszającej głównie poetów z Górnego Śląska. Debiutował w 1995 jako poeta wierszem Czas pora światło przestrzeń,umieszczonym w dodatku poetyckim grupy Na Dzikodo kwartalnika kulturalnego „Opcje” (nr 4), a w 1996 jako prozaik na łamach „Arkadii” utworem pt. Widokówka z okna (nr 1). Utwory poetyckie, prozę, recenzje drukował w wielu czasopismach, m.in. „Czasie Kultury” (1996-98), „Kartkach” (1996-97), „Studium” (1996-2004, 2007), „Śląsku” (1997, 2002, 2005, 2008), „Toposie” (1998, 1999-2000, 2003, 2005-06) i „Kresach” (1997, 1999, 2001) i „Tygodniku Powszechnym” (2012-13). Mieszka w Chorzowie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Niedogony. [Wiersze]. Kr.: Studium Lit.- Artyst. przy Inst. Filologii Pol. UJ; Zielona Sowa 1997, 44 s. Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Studium”, t. 2.
 2. Rzeź winiątek. [Wiersze]. Łódź: SLKKB [Stow. Lit. im. K.K. Baczyńskiego] 1999, 46 s. Ser. Poetycka Stow. Lit. im. K.K. Baczyńskiego, 56.
 3. Południe. [Wiersze]. Kr.: Zielona Sowa; Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Filologii Pol. UJ 2000, 119 s. Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Studium”, t. 70.
 4. Wiek rębny. [Opowiadania]. Kr.: Zielona Sowa; Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Filologii Pol. UJ 2000,119 s. Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Studium”, t. 25.
  Zawartość: Ślad; Ołtarz gandawski; Wera od porodów; Wentyle; Janek; Co miałeś na myśli mówiąc deszcz?; Cień; Edek; Droga; Nić; On idzie; Babka; Zdjęcie drugiego; Tam skarb twój, gdzie trumna twoja; Taw; Rzeka; Pożegnanie karnawału; Nie wiem jak Ci to powiedzieć.
 5. W dwójkę płyną umarli. [Wiersze]. Łódź: SLKKB [Stow. Lit. im. K.K. Baczyńskiego] 2002, 46 s. Ser. Poetycka Stow. Lit. im. K.K. Baczyńskiego, 68.
 6. Harar. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2005, 248 s. Archipelagi.
 7. Lacrimosa. [Wiersze]. Kr.: Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Polonistyki; Zielona Sowa 2008, 39 s. Bibl.Pis. Lit.-Artyst. „Studium”, t. 94.
  Nominacja do Nagrody Lit. Gdynia w 2009.
 8. Ziemia Nod. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2010, 602 s. Archipelagi.
  W 2011 Nagroda Gwarancja Kultury, przyznana przez kanał TVP Kultura oraz nominacje do Nagrody Lit. Gdynia w kategorii prozy i Lit. Nagrody Europy Środkowej Angelus.
 9. Drugie ja. [Wiersze]. Pozn.: Woj. Bibl. Publiczna i Centrum Animacji Kultury 2011, 44 s. Bibl. Poezji Współcz., t. 39.
  Nominacja do Śląskiego Wawrzynu Lit. w 2012.
 10. Coming out. [Wiersze]. Pozn.: Woj. Bibl. Publiczna i Centrum Animacji Kultury 2017, 49 s. Bibl. Poezji Współcz., t. 136.
  Przekłady utworów R. Kobierskiego w antologiach zagranicznych, m.in.: serb.: Moj poljski pesnički XX vek. [Oprac.:] B. Rajčic. Beograd 2012; Rečnik mlade poljske poezje. Antologija poezije poljskih pesnika rođenih 1960-1990. godine. [Oprac.:] B. Rajčic. Beograd 2012, – słowac.: Mrtvé body. [Wybór i oprac.:] D. Pawelec [Przeł.] J. Faber. Ostrava 2006, – włos.: Racconti senza dogana. [Oprac.:] L. Lami. Roma 2003; Inattese vertigini. Antologia della poesia polacca dopo il 1989. [Oprac.:] A. Amenta, L. Costantino. [Posł.:] A. Berardinelli. Udine 2010.

OPRACOWANIA (wybór)

Ank. 2013, 2014.
Wywiady: Światło ze strony. Rozm. M. Mońka. „Gaz. Wybor.” 2005 nr 227, dod. „Katowice” [dot.: Harar]; Literapeuci. Radosław Kobierski, Wojciech Kuczok. Rozm. Ł. Stec. „Tekstualia” 2006 nr 1.
Ostateczna ucieczka. Rozm. M. Robert. „Topos” 2006 nr 1/2; Śmietnik historii. Rozm. A. Nęcka. „artPapier” 2010 nr 166; Tarnów, czyli ziemia Nod. [Rozm. Red.] „TEMI” 2010 nr 49 [dot.: Ziemia Nod]; Uparty pisarz strzela sobie książką w piętę. Rozm. B. Mońka. „Gaz. Wybor.” 2011 nr 15 dod. „Katowice” [dot.: Ziemia Nod]; Moja cisza jest pełna wrzasku. Rozm. R. Rutkowski. „Arterie” 2012 nr 2 [dot. wiersza: In vitro z tomu Drugie ja (poz. 9)].

Ogólne
K. MALISZEWSKI: Elegia na śmierć realnego. W tegoż: Zwierzę na J. Wr. 2001.
P. LEKSZYCKI: Czarny koń – Kobierski. (O książkach poetyckich Radosława Kobierskiego). „Studium” 2002 nr 1.
A. JARZYNA: Radosław Kobierski: idą za nami, mówią w swoim imieniu. „Kresy” 2009 nr 4.
J. TOMCZYK: Fotografia, czyli dialog zamknięty w obrazie. Klisze pamięci w poezji R. Kobierskiego. „Mêlée” 2009 nr 1, toż „Kwart. Filozof.-Kult.” 2009 nr 5.
M. JURZYSTA: „Bądź, a klęknę” Bóg w poezji Romana Honeta, Bartłomieja Mazjla i Radosława Kobierskiego. „Tekstualia” 2011 nr 2.
M. JURZYSTA: Śmierć w kilku odsłonach. Tanatos w poezji Radosława Kobierskiego. „Ogrody Nauk i Sztuk” 2011 nr 1.
D. NOWACKI: Trójskok. O prozie Radosława Kobierskiego. „Opcje” 2011 nr 3.
D. PAWELEC: Bałkany a sprawa polska. „Mitrovica” Radosława Kobierskiego. „Pozn. Studia Polonist. Ser. Lit.” 2012.
M. CUBER: Gry o Zagładę. O poezji i prozie R. Kobierskiego i A. Kłos. W tejże: Metonimie Zagłady. Katow. 2013.
M. MARCHAJ: Wyjście awaryjne. Obecność śmierci samobójczej w wyobraźni poetyckiej Radosława Kobierskiego; F. MATERKOWSKI: Od wyzwolonej do ośmielonej wyobraźni, czyli o poetyce imaginatywistów polskich [dot. m.in. R.Kobierskiego]. W: Wyobraźnia poetycka XXI wieku. Kr. 2014.
M. PEROŃ: Świat w rozkładzie. O nurcie „ośmielonej wyobraźni” roczników 70. (Roman Honet, Bartłomiej Majzel, Radosław Kobierski). W: Literatura na progu XXI wieku. Olsztyn 2014.

Niedogony
P.W. LORKOWSKI: Cela pełna luster. „Studium” 1998 nr 10.
K. MALISZWSKI. „Odra” 1999 nr 4.
G. OLSZAŃSKI: Niedogony-Winiątek. Krótki przewodnik (nie) praktyczny w formie. „Studium” 1999 nr 3/4 [dot. też: Rzeź winiątek].

Rzeź winiątek
G. OLSZAŃSKI: Niedogony-Winiątek. Krótki przewodnik (nie) praktyczny w formie. „Studium” 1999 nr 3/4 [dot też: Niedogony].
W. BRZOSKA: Miłość do śmierci. „Śląsk” 2000 nr 2.

Południe
T. JAMROZIŃSKI: Na progu, na granicy – pośrodku. „Opcje” 2004 nr 4.
A. KAŁUŻA: Czarny, rodzaju nijakiego. „Nowe Książ.” 2005 nr 3.
B. MYTYCH-FORAJTER: W samo południe. „FA-art” 2005 nr 1.
R. WIŚNIEWSKI: W samo południe. Fading away. „Odra” 2005 nr 3.

Wiek rębny
K. GAJEWSKI: Żądza na ciele. „Polityka” 2000 nr 35.
K. MALISZEWSKI. „Gaz. Wybor.” 2000 nr 223.
M. KAMIEŃCZYK: Jak wam to powiedzieć. „Śląsk” 2001 nr 6.
R. OSTASZEWSKI: Głos kaprawego pokolenia. „Twórczość” 2001 nr 7.

W dwójkę płyną umarli
M. SOLECKI: Omnipotencja śmierci, czyli „W dwójkę płyną umarli”. „Topos” 2002 nr 6.
A. KAŁUŻA: Romans ze śmiercią. „Studium” 2002/2003 nr 6/1.

Harar
S. BURYŁA: Spojrzenie wstecz. „Nowe Ksiaż.” 2005 nr 10.
M. CUBER: Zadra dzieciństwa. „Polityka” 2005 nr 29.
M. CZARKOWSKA: Ogarnąć mrok. „Tekstualia” 2005 nr 2.
B. DARSKA: Zawsze pomiędzy. „Dekada Lit.” 2005 nr 5.
D. NOWACKI: Zdechlak został ocalony. „Gaz. Wybor.” 2005 nr 160.
W. RUSINEK: Powrót z Hararu. „FA-art” 2005 nr 4.
B. TASZCZYSZYN: Piękno dziecięcej traumy, „Tyg. Powsz.” 2005 nr 40.
D. WEPS: W sidłach neurozy. „Opcje” 2005 nr 3.
R. WIŚNIEWSKI: Dziennik światła. „Studium” 2005 nr 4/5.
K. MALISZEWSKI: Księga przebudzenia. „Odra” 2006 nr 3.
M. MORYŃ: Z ciemności do światła. „Śląsk” 2006 nr 3.
M. ROBERT: Wspomnienia melancholika. „Topos” 2006 nr 1/2.
Zob. też Wywiady.

Lacrimosa
M. ORLIŃSKI: Pytanie, które powraca coraz częściej. W tegoż: Płynne przejścia. Mikołów 2011.
B. SOKOŁOWSKA: W zmienionej formie. „Nowa Okolica Poetów” 2011 nr 1.
A. WIECH: Cielesność bywa rzeczą bolesną. Wokół „Lacrimosy” Radosława Kobierskiego i „baw się” Romana Honeta. W: Doświadczając. Szkice o twórczości (anty)modernistycznej. Katow. 2014.

Ziemia Nod
D. NOWACKI: Los zapisany w księdze. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 267.
A. NĘCKA: Błądzić jest rzeczą ludzką. „Nowe Książ.” 2011 nr 1, przedr. w tejże: Co ważne i ważniejsze. Notatki o prozie polskiej XXI wieku.
M. SEDLACZEK-MIKODA: Koszmar minionego wieku. „Śląsk” 2011 nr 7.
J. WAJS: Mapa (końca) świata. „Cwisz[y]n” 2010 nr 4.
Zob. też Wywiady.

Drugie ja
M. OLSZEWSKI: Słowopalenie. „Wyspa” 2012 nr 2.
T. RADZIEWICZ, J. SAJKOWSKI: Rozmowa przeprowadzona w oparciu o lekturę „Drugiego ja” Radosława Kobierskiego [on-line] [dostep 2 lipca 2014]. Dostępny w Internecie.
Zob. też Wywiady