„Śmierć białej pończochy”

 

Marian Pankowski

ŚMIERĆ BIAŁEJ POŃCZOCHY

 

© Copyright for the text by Danielle Martinet-Pankowski 2023

Opracowanie edytorskie dramatu: Blanka Mieszkowska

Na podstawie wydania:
Marian Pankowski, Królestwo. Dramaty, wybór i wstęp Tomasz Chomiszczak, opracowanie edytorskie Blanka Mieszkowska, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2015, seria „Dramat Polski. Reaktywacja”.