Swojski bigos

Widzowie spektaklu Piotra Cieplaka raczyli się w antrakcie pysznym bigosem wydawanym w bufecie Teatru Narodowego (w cenie biletu). Inspiracją do zorganizowania tej kulinarnej atrakcji był fragment z utworu Jarosława Marka Rymkiewicza, w którym Ciotunia grana przez Annę Seniuk obiecywała tytułowym ułanom: „Zaraz swojski bigos podam”.

Bibliografia