Tadeusz DĄBROWSKI
Autorka hasła: Alicja Szałagan

Tadeusz DĄBROWSKI
Autorka hasła: Alicja Szałagan

ur. 1979

Poeta, krytyk literacki.

Zob. też TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzony 28 października 1979 w Elblągu; syn Tadeusza Dąbrowskiego, lekarza, i Reginy Katzor, artystki baletu. Dzieciństwo spędził w Pasłęku; tamże uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Grunwaldu i w 1998 zdał maturę. Następnie podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Gdańskim (UGd.). Debiutował jako poeta w 1997 wierszem pt. macierzyństwo, opublikowanym na łamach trójmiejskiego dwutygodnika „Topos” (nr 5/6), którego współpracownikiem został w 2000, a członkiem redakcji w 2002; nadto od 2001 redagował serię plakatów poetyckich „Toposu” (do 2011 ukazało się ich około 50). Utwory poetyckie, szkice i recenzje literackie ogłaszał później także m.in. w pismach: „Pogranicza” (1999-2004), „FA-art” (2000-03), „Kresy” (2000-04), „Lampa i Iskra Boża” (2000-05), „Odra” (od 2002), „Res Publica Nowa” (2002-05), „Twórczość” (2002-08), „Tygodnik Powszechny” (od 2003), „Zeszyty Literackie” (od 2006), „Polityka” (2008-10); wiersze (przełożone na ponad dwadzieścia języków) drukował także w prasie zagranicznej. W 2000 wchodził w skład redakcji pisma „Pimka” oraz współpracował ze studenckim miesięcznikiem „Vivat Akademia”. W 2001 otrzymał Nagrodę Rektora UGd. za działalność kulturalną. W 2003 ukończył na UGd. studia ze specjalizacją edytorską; za pracę pt. Fragment i fragmentaryczność w poezji Tadeusza Różewicza otrzymał wyróżnienie w konkursie im. Cz. Zgorzelskiego na najlepszą pracę magisterską w kraju. W 2004-05 redagował publikacje Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego. Występował też jako prezenter w programie informacyjnym Panorama, nadawanym w Programie 3 Telewizji Polskiej. Okazjonalnie uczestniczył w audycjach Polskiego Radia. Za twórczość poetycką otrzymał m.in.: dwukrotnie nagrodę „Czerwonej Róży” (2000, 2002), nominację do telewizyjnej nagrody „Pegaza” (2001), Nagrodę m. Gdańska dla Młodych Twórców (2002), „Małe Berło” nagrody Fundacji Kultury Polskiej decyzją laureata „Złotego Berła”, Tadeusza Różewicza (2006), Nagrodę Artystyczną Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (2007), nagrodę Splendor Gedanensis (2007), nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Genewie (2009), Nagrodę Literacką m.st. Warszawy (2014) oraz niemiecką Nagrodę Huberta Burdy dla poetów Europy Środkowej i Wschodniej (2008) oraz Horst-Bienek-Förderpreis, przyznawaną przez Bayerische Akademie der Schönen Künste (2014). Był stypendystą zagranicznych i krajowych instytucji: Fundacji im. S. Fleszarowej-Muskat (2000), Fundacji Rozwoju UGd. (2003), Baltic Centre for Writers and Translators (Visby, 2004, 2010), Fundacji Grazella im. A. Siemieńskiej (2004), Marszałka Województwa Pomorskiego (2005, 2008, 2013), Literarisches Colloquium Berlin (2006), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (2007, 2010), Internationales Haus der Autoren Graz (2008), Literatur Lana (Włochy, 2011), Vermont Studio Center (USA, 2011), Omi International Arts Center (USA, 2013) ), Yaddo (USA, 2015), Writer in Residence ufundowane przez Literaturhaus Zürich oraz Fundację PWG (2016). Uczestniczył w spotkaniach autorskich i festiwalach literackich w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Indiach, Niemczech, Austrii, Szwecji, Danii, Czechach, Słowenii, Rumunii, we Włoszech, na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie oraz Cyprze. W 2014 został dyrektorem artystycznym gdańskiego festiwalu Europejski Poeta Wolności.

W 2008 zawarł związek małżeński z Agnieszką Schreier, anglistką. Mieszka w Gdyni.

TWÓRCZOŚĆ

1. Wypieki. [Wiersze]. [Posł.:] J. Baran. Gdańsk, Sopot: Wydawn. UGd. 1999, 55 s.
2. matka nadchodzi. [Wiersze i proza; arkusz poetycki]. Gdańsk: Stow. Lit. Scriptus 2000.
3. e-mail. [Wiersze]. Sopot: Tow. Przyj. Sopotu 2000, 48 s. Bibl. „Toposu”
4. Wiersze dla każdego i nie tylko. Gdańsk: GTPS [Gdańskie Tow. Przyj. Sztuki] 2000, 45 s. Bibl. Rękopisów; spotkanie 65.
5. mazurek. [Wiersze]. Kr.: Zielona Sowa 2002, 78 s. Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Studium”, 46.
6. nawroty. [Wiersze; arkusz poetycki]. Sopot 2002. Seria Plakatów Poetyckich „Toposu”.
7. Te Deum. [Wiersze]. Kr.: Wydawn. a5 2005, 59 s. Bibl. Poetycka Wydawn. a5, t. 48. Wyd. nast.: tamże 2008; wyd. łącznie z przekł. hiszp.: Te deum. [Przeł.] M. Mejía. Sevilla: La Isla de Siltolá 2016, 124 s. Siltolá Poesia, 30.
Przekł. hiszp. zob. wyżej.
8. Czarny kwadrat. [Wiersze]. Kr.: Wydawn. a5 2009, 47 s. Bibl. Poetycka Wydawn. a5, t. 62.
Nagroda Fundacji im. Kościelskich w Genewie, nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2010, nadto nagroda „Sztorm Roku” w plebiscycie czytelników dodatku „Gaz. Wybor.”, „Trójmiasto”.
Przekł.: czes.: Černý čtverec. [Przeł.] J. Červenka. [Brno] 2015, – ukr.: Čornij kwadrat. Vibranì vìršì. [Przeł.:] V. Lozins’kij, O. Kon’, O. Slivins’kij, M. Kìȃnovska. [Red.:] V. Lozins’kij. Černìvcì 2013.
9. Schwarzes Quadrat auf schwarzem Grund. Ausgewählte Gedichte. [Wybór wierszy]. Polnisch/Deutsch. [Przeł.:] A. Rudolph, M. Rinck, A. Gumz. [Posł.:] M. Krüger. Wiesbaden: Lux 2010, 137 s.
Tekst w jęz. niem. i pol.
10. Black square. [Wybór wierszy]. [Wstęp:] T. Różycki. [Posł. i przekł.] A. Lloyd-Jones. Brookline, MA: Zephyr Press 2011, 112 s. New Polish Writing.
Tekst w jęz. ang. i pol.
11. Pomiędzy. [Wiersze]. Kr.: Wydawn. a5 2013, 51 s. Bibl. Poetycka Wydawn. a5, t. 75.
12. Bezbronna kreska. [Powieść]. Stronie Śląskie; Wr.: Biuro Lit. 2016, 126 s. Proza, 40.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wr.: Biuro Lit. 2016, plik w formacie EPUB, MOBI.
13. Środek wyrazu. [Wiersze]. Kr.: Wydawn. a5 2016, 50 s. . Bibl. Poetycka Wydawn. a5, t. 91.

Wybory wierszy w przekł.: estoń.: Te Deum. Luuletusi aastaist 1998-2015. [Przeł.] H. Lindepuu. Tartu 2015, – niem.: Die Bäume spielen Wald. Gedichte. [Przeł.] R. Schmidgall. München 2014 [tom został umieszczony na liście najlepszych tomów poetyckich roku, Lyrik-Empfehlungen 2015].

Przekłady wierszy T. Dąbrowskiego w antologiach zagranicznych: bułg.: Antologiâ na novata polska poeziâ. s”st. [Przeł.] B. Dankov. Sofiâ 2006, – czes.: Antologie současné polské poezie [Oprac.:] G. Jankowicz, L. Zakopalová. Praha 2011, – hiszp.: Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea. [Przeł.:] A. Murcia, G. Beltrán, X. Farré. [Wstęp:] X. Farré. Zaragoza 2012, – ros.: Sdelano v Pol’še, vek – XX. Antologiâ. [Wybór i przekł.] A. Bazilevskij. Moskva 2009, – serb.: Stane pripravnosti. Pregled savremene polske poezje. [Oprac.:] A. Šaranac. Beograd 2010; Moj poljski pesnički XX vek . [Oprac.:] B. Rajčic. Beograd 2012; Rečnik mlade poljske poezje. Antologija poezije poljskih pesnika rođenih 1960-1990. godine. [Oprac. i wstęp:] B. Rajčić. Beograd 2013.

Prace redakcyjne

1. Jesienne spotkania poetyckie 7×7. Antologia poezji studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego. Red.: T. Dąbrowski, B. Kossakowski. Gdańsk : Akademickie Centrum Kultury UGd., SPP 2001, 68 s.
Tytuł okł.: Antologia 7×7.
2. Wieczór charytatywny. Impreza poetycko-muzyczna. Red.: T. Dąbrowski i A. Majewski. Gdańsk : MKT Plama 2001, [28] s.
3. Poza słowa. Antologia wierszy 1976-2006. Wstęp, wybór i red.: T. Dąbrowski. Posł.: M. Stala. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2006, 621 s. Terytoria Poezji, 1.
Tytuł Książki Wiosny 2006 przyznany przez Jury Pozn. Przeglądu Nowości Wydawn. oraz Najpiękniejszej Książki Roku 2006 w konkursie Pol. Tow. Wydawców Książek.
4. Wiersze wysłane. Pomysł, red. i fot.: T. Dąbrowski. Sopot : Tow. Przyj. Sopotu 2008, teka (30 k. tabl. luzem).
Pocztówki poetyckie z okazji piętnastolecia dwumies. lit. „Topos”.
5. Z. Ginczanka: Wniebowstąpienie ziemi. Wybór i posł.: T. Dąbrowski. Wr.: Biuro Lit. 2013, 77 s. 44, Poezja Pol. od Nowa, 12.
6. Henryk Cześnik i poeci. Wybór wierszy i red.: T. Dąbrowski. Koncepcja publikacji: J. Limon. Polish translations by T. Dąbrowski and Sz. Żuchowski. Gdańsk: Gdański T. Szekspirowski; Fundacja Theatrum Gedanense, 2016, 62 s.
Przekł. ang.: Henryk Cześnik and his poets. Gdańsk 2016 [tekst częściowo niem.]
 

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2011.
 • Wywiady: Wypełnianie bolesnych luk… Rozm. M. Piotrowski. „Studium” 2002 nr 1; „Słowami wyprowadzić poza słowa”. Rozm. P. Macierzyński. „Ha!art” 2004 nr 18; Śmierć i „młody poeta”. Rozm. M. Piotrowski. „Migotania, Przejaśnienia” 2005 nr 2; Dobrym wierszem nie można skrzywdzić. Rozm. M. Baran. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 83 dod. „Trójmiasto”; Czytelnik – największą nagrodą dla pisarza. Rozm. M. Lebda. „Kraków” 2009 nr 10/11; Spotkanie w milczeniu. Rozm. A. Sinkowski. „Wyspa” 2009 nr 3; Stała Enzensbergera. Rozm. A. Kozłowska. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 262 dod. „Wysokie Obcasy” nr 44; Wiersz powinien pytać o sens. Rozm. M.I. Niemczyńska. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 233 dod. „Nagroda Kościelskich”; Dobry wiersz to pęknięta skorupka. Rozm. J. Kurkiewicz. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 164; Wierzę w potencjał ciała. Rozm. A. Kozłowska. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 12; Nieustanny ostry dyżur. Rozm. M. Szarejko. „Bluszcz” 2011 nr 7; Sztuka jest zamachem na myślenie. Rozm. A. Ready. „Archipelag” 2011 nr 4; Poeta w czasach dyktatury kliknięć. Rozm. A. Kozłowska. „Gaz. Wybor.” 2013 nr 219 dod. „Duży Format” nr 38; Ginczanka pozostanie dyskretna. Rozm. A. Araszkiewicz. „Czas Kult.” 2014 nr 1; Módl się albo przeczytaj wiersz. Poeta, niegroźny świr. Rozm. M. Górlikowski. „Gaz. Wybor.” 2015 nr 61; Miłość w czasach facebooka. Rozm. A. Kozłowska. „Gaz. Wybor.” 2016 nr z 19 VI dod. „Trójmiasto” [dot.: Bezbronna kreska].

 

Ogólne

 • J. MODERSKI: „wiara, nadzieja, miłość i … (po)nowoczesność”. „Ha!art” 2003 nr 1.
 • I. GRZESZCZAK: „Romantyczność” Tadeusza. Dąbrowskiego manifestem najmłodszego pokolenia. „Pro Arte” 2004 nr 19.
 • J. KLEJNOCKI: Franciszkanizm kontra tragizm. „Lampa” 2005 nr 12.
 • M. WIĄCEK: W poszukiwaniu signifié – o twórczości Tadeusza Dąbrowskiego. „Autograf” 2005 nr 4.
 • M. BARAN: Poezja to nie jest gra. „Tyg. Powsz.” 2006 nr 274 dod. „Książ. w Tyg.”.
 • M. RABIZO-BIREK: Wyobraźnia religijna w najnowszej poezji polskiej. „Tygiel Kult.” 2006 nr 1/3.
 • M. RABIZO-BIREK: Romantyzm postmodernistyczny? Poezja Tadeusza Dąbrowskiego. „Kresy” 2007 nr 4, przedr. w: Nowa poezja polska. Kr. 2009.
 • L. SZARUGA: Uravneniâ prekrasnoj poezii. „Novaâ Pol’ša” 2009 nr 10.
 • P. MICHAŁOWSKI: Trzy piętra tożsamości. „Polonistyka” 2009 nr 11.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Asystent Boga? „Tyg. Powsz.” 2009 nr 40.
 • T. SOBIERAJ, J. SIWMIR: Tadeusz Dąbrowski, czyli filozofia dla ubogich. „Gaz. Kult.” 2010 nr 7.
 • J. SIWMIR, T. SOBIERAJ: Tadeusz Dąbrowski i manowce filozofii. „Myśl Pol.” 2010 nr 45/46.
 • Ks. W. FELSKI: Tropy sacrum w dziele poetyckim Tadeusza Dąbrowskiego. W: Sacrum na nowo poszukiwane. Lubl. 2015.
 • D. SZCZUKOWSKI: Przepisywanie Różewicza. Przypadek Tadeusza Dąbrowskiego; D. KRASZEWSKI: Wiersz-szyba. Propozycja czytania liryki Tadeusza Dąbrowskiego. W: Nowa poezja polska wobec tradycji. Wwa 2015.
 • T. TOMASIK: „Milcz/ jak grób, jak Bóg, jak bruk”. Tadeusz Dąbrowski, czyli poeta w wieku sekularyzacji. „Topos” 2016 nr 1.
 • D. KRASZEWSKI: „Tylko mówisz – milczysz”. Wiersz-światlocień. „Przestrzenie Teorii” 2016 nr 25.

 

Wypieki

 • K. MALISZEWSKI: Copywriterzy i dwudziestolatkowie. „Kur. Czytelniczy” 1999 nr 60.
 • A. NAGÓRSKA: Chleb niepowszedni. „Akant” 1999 nr 11.
 • Cz. SOBKOWIAK: „Sam wyszedłem, aby wszystko sprawdzić”. „Autograf” 1999 nr 6.
 • D. SOŚNICKI. „Pro Arte” 1999 nr 12.
 • J. SZAKET: Rumieńce Batmana. „FA-art” 1999 nr 3.
 • A. KRAWCZYK: Płonące rumieńcem. „Topos” 2000 nr 2.
 • G. TOMICKI: Otwarte okno, zimny parapet, wszystko śpi. „Studium” 2000 nr 2/3.
 • D. KUCZYŃSKA-PARTYKA: Obezwładniające pragnienie ciągłości. O wierszu „Łąka” Tadeusza Dąbrowskiego. W: Sztuka interpretacji. Poezja polska XX i XXI wieku. Gdańsk 2014.

 

e-mail

 • M. CYRANOWICZ: Zwyczajne e-maile. „Studium” 2000 nr 5/6.
 • J. JAKUBOWSKI: Kameralny internauta. „Topos” 2000 nr 5/6.
 • A. PLUSZKA: Ludzie listy piszą, czyli bałagan w papierach. „FA-art” 2000 nr 1/2.
 • E. BIELA: Pilotem włączana poezja. „Akant” 2001 nr 3.

 

mazurek

 • K. MALISZEWSKI: Z „niczym” do „wszystkiego”. „Topos” 2002 nr 6, przedr. w tegoż: Rozproszone głosy. Wwa 2006.
 • A. PAWLAK: „By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek”. „Autograf” 2002 nr 4.
 • P. PILARSKI: Dąbrowski na sprzedaż. „Pracownia” 2002 nr 2/3.
 • I. STOKFISZEWSKI: Pół roku w amoku. „Ha!art” 2002 nr 9/10.
 • A. ŚWIEŚCIAK: Mazurek Dąbrowskiego. [5.3]. „FA-art” 2002 nr 3.
 • D. KIEŁCZEWSKI: Mazurek Dąbrowskiego. „Kartki” 2003 nr 30.
 • S. KUŹNICKI: Jeszcze Polska nie zginęła… „Akant” 2003 nr 7, toż: „Tygiel Kult.” 2003 nr 7/9, „Odra” 2003 nr 11.
 • J. MADEJSKI: Tekstylny. „Pogranicza” 2003 nr 2.
 • A. NOWACZEWSKI: Kręgosłup Tadeusza Dąbrowskiego. „Fronda” 2003 nr 29.
 • K. HOFFMAN: O „mazurku” Tadeusza Dąbrowskiego. „Pro Arte” 2004 nr 19.

 

Te Deum

 • P. GOŁOBURDA: Odczucia, których nie miał Świetlicki. „Lampa” 2005 nr 10.
 • R. KOBIERSKI: Nieobecność. Glosa na marginesie „Te Deum” Tadeusza Dąbrowskiego. „Topos” 2005 nr 5/6.
 • Z. KRÓL: Na końcu języka. „Tyg. Powsz.” 2005 nr 50 dod. „Książ. w Tyg.”.
 • P.W. LORKOWSKI: Te Deum de profundis. „Studium” 2005 nr 6/2006 nr 1.
 • J. MADEJSKI: „Dojrzewanie do siebie”. „Pogranicza” 2005 nr 6.
 • K. MALISZEWSKI: Modlitwy i erotyki. „Ozon” 2005 nr 25.
 • A. NOWACZEWSKI: Tadeusz vs Dąbrowski. „Fraza” 2005 nr 4.
 • T. NYCZEK: Czytane na trawie… albo co wygrywa stara płyta słońca. „Przekrój” 2005 nr 42.
 • L. SZARUGA: Świat poetycki. (XXIX). „Zesz. Lit.” 2005 nr 4.
 • T. CIEŚLAK-SOKOŁOWSKI, P. SOBOLCZYK: Nocne krytyków czaty. „Tygiel Kult.” 2006 nr 1/3.
 • W. KUDYBA: Lekkość, uwieranie. „Twórczość” 2006 nr 11.
 • K. MALISZEWSKI: Bóg, kobieta i reszta. „Odra” 2006 nr 4, przedr. pt. Chłopczyk od Koheleta w tegoż: Po debiucie. Wr. 2008.
 • M. PIOTROWSKI: Grzeczni chłopcy idą do nieba, niegrzeczni – do klubu go-go… „Migotania, przejaśnienia” 2006 nr 1.
 • R. RŻANY: Życie z wiersza. „Twórczość” 2006 nr 2.
 • A. SZYMAŃSKA: Czarny kwadrat na czarnym tle. „Prz. Powsz.” 2006 nr 10.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Przeciw próżności. „Nowe Książ.” 2006 nr 2, przedr. w tegoż: Świat na brudno. Wwa 2007.
 • A. ŚWIEŚCIAK: Poeta w niedojrzałość zapędzony. „Res Publica Nowa” 2006 nr 1.
 • M.WIĘCEK: Odyseja metafizyczna Tadeusza Dąbrowskiego. „Autograf” 2006 nr 2.
 • M. ORLIŃSKI: Białe noce. W tegoż: Płynne przejścia. Mikołów 2011.

 

Czarny kwadrat

 • J. BOROWIEC: Gdzieś między. „Dwutygodnik” 2009 nr 5.
 • J. DRZEWUCKI: Mówić milcząc. „Twórczość” 2009 nr 12.
 • K. FIOŁEK: Ukryty pod kopią Malewicza. „Lampa” 2009 nr 11.
 • A. JARZYNA: Z bezsilności, z nadmiaru (słów), z braku (ciał). „Topos” 2009 nr 6.
 • P.W. LORKOWSKI: Przejścia, prześwity. „Fraza” 2009 nr 3/4.
 • P. MICHAŁOWSKI: Czarno na białym o czarnym na czarnym. „Pogranicza” 2009 nr 3.
 • Ł. SAWICKI: Kiedy jest poezja? „Strony” 2009 nr 3.
 • P. SOBOLCZYK: Trzydziestolatek w czarnej kropce. „Kresy” 2009 nr 3.
 • L. SZARUGA: Równania piękniejsze niż poezja. „Forum Akad.” 2009 nr 10.
 • L. SZARUGA: Świat poetycki (XLV). „Zesz. Lit.” 2009 nr 4.
 • A. SZYMAŃSKA: Przerwa między lekcjami. „Prz. Powsz.” 2009 nr 10.
 • M. ANTONIUK: Kłopoty z prześwitem. „Dekada Lit.” 2010 nr 1/2.
 • J. JAKUBOWSKI: Czarny kwadrat, czyli kapitulacja? „Odra” 2010 nr 2.

 

Schwarzes Quadrat auf schwarzem Grund

 • A. KAMINSKI: Reparatur am Bilderrahmen. „Berliner Zeitung” 2010 nr z 26 VIII.
 • V. SIELAFF: Unsere Zeit. „Der Tagesspiegel”, Berlin 2010 nr z 16 VI.
 • D. von TÖRNE: Schwarzes Quadrat auf schwarzem Grund. „Die Welt”, Berlin 2010 nr z 12 VI.
 • B. TRÖGER: Sterben müsste man, um es perfekt zu machen. „Der Freitag“, Berlin 2011 nr 13.

 

Black square

 • P. GWIAZDA: Back to the beginning. „The Times Literary Supplement”, Londyn 2012 nr 5701.

 

Pomiędzy

 • K. FRANCUZIK „dwutygodnik.com” [on-line] 2013 nr 114 [dostęp: 27 sierpnia 2013]. Dostępny w Internecie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/4588-tadeusz-dabrowski-pomiedzy.html – P. PRÓCHNIAK: Szron wyobraźni. „Twórczość” 2013 nr 10.
 • P. PRÓCHNIAK: Śmiertelnie serio, na wskroś ironicznie. „Gaz. Wybor.” 2013 nr 199.
 • Ł. RUDZIŃSKI: Poetyckie wędrówki Tadeusza Dąbrowskiego [on-line] „trójmiasto.pl” 2013 [dostęp: 27 sierpnia 2013]. Dostępny w Internecie: http://kultura.trojmiasto.pl/Poetyckie-wedrowki-Tadeusza-Dabrowskiego-n69585.html.
 • R. RŻANY: Dystans. „Nowe Książ.” 2013 nr 9.
 • D. SZYMANOWSKI: Zawsze pomiędzy. „Wyspa” 2013 nr 3.
 • J. ZALESIŃSKI: Poeta patrzy na ponowoczesność. „Polska. Dz. Bałt.” 2013 nr 171.
 • M. Urbanowski: Laudacja. „Nowa Dekada Krak.” 2015 nr 1/2.

 

Bezbronna kreska

 • M. KUBE: Tadeusz Dąbrowski: Romansowe gry poety. „Rzeczpospolita” 2016 nr z 26 IX.
 • Z. PIETRASIK: Dwie kolacje w Nowym Jorku. „Polityka” 2016 nr 4.
 • M. BOCZKOWSKA: Konstrukcja ze spermy i kresek. „Twórczość” 2017 nr 3.
 • T. MIZERKIEWICZ: Poeta na froncie prozy miłosnej. „Nowe Książ.” 2017 nr 1.
 • Zob. też Wywiady.

 

Środek wyrazu

 • D. KRASZEWSKI: Mam to na końcu języka. „Fraza” 2016 nr 4.
 • J. BECZEK: Środki do wyrazu. „Nowe Książ.” 2017 nr 2.
 • L. SZARUGA. „Kwart. Artyst.” 2017 nr 2.
 • TENŻE: Świat poetycki. [Cz.] 68. „Zesz. Lit.” 2017 nr 1.

 

Poza słowa

 • Sz. BABUCHOWSKI: Księga poezji najnowszej. „Gość Niedzielny” 2006 nr 25.
 • J. ŁUKASIEWICZ: Tożsamość poezji. „Odra” 2006 nr 10.
 • K. PILITOWSKA: Współczesny podręcznik poezji. „Pogranicza” 2006 nr 10.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Walka o treść. „Res Publica Nowa” 2006 nr 4.
 • A. ŚWIEŚCIAK: Aneks z antologią w tle. „Opcje” 2006 nr 4.
 • K.E. ZDANOWICZ: Bitwa o poezję? „Nowe Książ.” 2006 nr 10.
 • K. BARTCZAK: W samym sercu kontekstów. „Twórczość” 2007 nr 2.
 • M. CAŁBECKI: Antologia jako metafora; A. NOWACZEWSKI: Kazimierz Wyka rozdaje karty. „Topos” 2007 nr 1/2.
 • A. KULA: Tramwaj pełen poetów. „Studium” 2007 nr 2.
 • E. WINIECKA: Tramwaj zwany antologią. „Czas Kult.” 2007 nr ½.

 

Z. Ginczanka: Wniebowstąpienie ziemi

 • Zob. Wywiady.