Tadeusz LINKNER
Autorka hasła: Marlena Sęczek

Tadeusz LINKNER
Autorka hasła: Marlena Sęczek

ur. 1949

Pseud.: Paweł Łąkorski; Paweł Łąkowski; Paweł Łącki; Jan Stecki.

Historyk literatury, krytyk literacki

Zob. też TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzony 29 stycznia 1949 w Chojnicach (województwo pomorskie); syn Pawła Linknera i Małgorzaty z Kordów, nauczycieli. W 1962 ukończył szkołę podstawową we wsi Odry, gdzie pracowali jego rodzice i rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym w Kościerzynie. Po zdaniu matury w 1967 studiował filologię polską w Studium Nauczycielskim w Bydgoszczy. Następnie pracował jako nauczyciel w szkołach podstawowych w województwie pomorskim, najpierw w Będzimirowicach (1969-70), potem w Tropiszewie (1970-73). W 1970 rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Gdańskim (UG); dyplom magistra uzyskał w 1974. Jako polonista pracował następnie w Technikum Budowlanym w Kościerzynie (1973-77), Liceum Ogólnokształcącym w Ozorkowie (1977-82) oraz w Zespole Szkół Budowlanych w Kościerzynie (1982-83). W 1982 obronił na UG rozprawę doktorską pt. Dramaty bałtyckie Tadeusza Micińskiego (promotor prof. Jan Tuczyński) i tam rozpoczął pracę jako adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej (IFP). W badaniach naukowych zajął się głównie literaturą Młodej Polski i mitologią słowiańską w literaturze oraz literaturą regionalną Kaszub i Kociewia. W tym czasie publikował artykuły i recenzje książek m.in. w: „Nautologii” (1978, 1980, 1982, 1985, 1987, 1989, 1990-91), „Nurcie” (1983-89), „Okolicach” (1985-89), „Ruchu Literackim” (1986, 1988-90, 2000), „Tytule” (1991; tu podp. pseud.: Paweł Łąkorski). W 1986 otrzymał nagrodę „Nurtu” za teksty krytycznoliterackie. W 1990-92 był redaktorem naczelnym nowo powstałego pisma społeczno-kulturalnego „Gryf Kościerski”. W tym czasie sprawował także funkcję radnego miasta Kościerzyna w kadencji 1990-95 i radnego dwóch kadencji Rady Powiatu Kościerskiego (1998-2002, 2002-06). W 1993 uzyskał habilitację na podstawie rozprawy pt. Mitologia słowiańska w literaturze Młodej Polski i objął stanowisko adiunkta habilitowanego, a w 1996 profesora nadzwyczajnego UG. W 1999 zainicjował Kościerskie Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej. Został członkiem jury Konkursu Literackiego im. J. Drzeżdżona, organizowanego przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Recenzje i artykuły ogłaszał w tym czasie głównie w prasie lokalnej: „Dzienniku Bałtyckim” (1992-98), „Wieczorze Wybrzeża” (1992-98), dodatku lokalnym „Gazety Wyborczej”, „Gazecie Morskiej” (1992-98), „Pomeranii” (1992-97, 1999-2000; tu m.in. podp. pseud.: Paweł Łąkorski, Paweł Łąkowski, Paweł Łącki, Jan Stecki), „Kociewskim Magazynie Regionalnym” (1998-99, 2002-03, 2005-10) „Roczniku Gdańskim” (1999, 2000, 2002, 2005), a także „Przeglądzie Artystyczno-Literackim” (1994, 1999). W 2001 współtworzył Kościerską Fundację Kultury. Został członkiem redakcji i rad naukowych pism: „Teki Gdańskie” (od 2000) „Temat” (od 2005), „Życie Kaszub” (od 2005), „Studia Słowianoznawcze” (od 2011). W 2004 otrzymał tytuł naukowy profesora, a trzy lata później objął stanowisko profesora zwyczajnego UG i kierownika Zakładu Historii Literatury Polskiej XIX wieku w IFP. W 2009 został opiekunem Koła Naukowego Doktorantów „Epicus Furor” na UG. Pełnił funkcję ekspert z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwestii mianowania i dyplomowania nauczycieli oraz rzeczoznawcy do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego w zakresie języka kaszubskiego. Przewodniczył także Kapitule Kociewskiego Pióra, jury Wojewódzkiego Konkursu w Kościerzynie, konkursu Kościerskich Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej, konkursowi im. R. Landowskiego w Tczewie i Literackiemu Konkursowi im. Drzeżdżona w Wejherowie. W 1986, 1988, 1989, 1997, 2004, 2015 otrzymywał nagrody Rektora UG. W 1998 otrzymał Nagrodę Funduszu Literatury, w 2005 nagrodę Medal Stolema, a w 2007 Nagrodę Literacką i Wydawniczą „Kociewskie Pióro”. Za zasługi na rzecz Kościerzyna został wyróżniony przez władze miasta nagrodą Angelusa (w 2011 i 2015) oraz Nagrodą Burmistrza (w 2011), a w 2015 tytułem honorowego obywatela tego miasta. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1998), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004).

W 1973 ożenił się z Jolantą Nowak, magister politologii, z zawodu nauczycielką; ma córkę Monikę (ur. 1976). Mieszka w Kościerzynie.

TWÓRCZOŚĆ

1. Z Mare Tenebrarum na słoneczny Hel. W kręgu myśli bałtycko-pomorskiej Tadeusza Micińskiego. Gdańsk: WM 1987, 304 s.
Przeredagowana wersja pracy doktorskiej.
2. Mitologia słowiańska w literaturze Młodej Polski. Gdańsk: Wydawn. UG 1991, 254 s. Rozpr. i Monogr., 162.
Rozprawa habilitacyjna.
3. Heroiczna biografia Remusa. W zwierciadle mitu i kaszubskich wierzeń. Gdańsk: Czec 1996, 216 s. Remus.
Dot. bohatera powieści A. Majkowskiego pt. „Żëcé i przigodë Remusa”.
4. Słowiańskie bogi i demony. Z rękopisu Bronisława Trentowskiego. Gdańsk: Marpress 1998, 158 s. Wyd. 2 popraw. i uzup. tamże 2007.
Zawartość: Wstęp. – W mitycznym kręgu; Jasła wiary słowiańskiej; Kosmogonia słowiańska; Królestwo niebieskie; Królestwo wodne; Królestwo piekielne; Bohaterzy; Bazyliszek, upiory i czarownice; Święty rok Słowian; Ze słowiańskich obrzędów; Imiona, cyfry, dnie i miesiące; Ptaki, zwierzęta i zioła.
5. W misji Słowa. Twardowski – Pasierb – Damrot – Św. Wojciech. Tydzień Kultury Chrześcijanskiej w Kościerzynie 1994-1998. Pelplin: Bernardinum 1998, 371 s.
Przeredagowane odczyty wygłoszone w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Kościerzynie w 1994-1998.
Zawartość: Poezja Jana Twardowskiego; „Każdy nowy dzień zaczyna się głęboką nocą”, czyli nieco refleksji o poezji ks. Janusza St. Pasierba; Śląski poeta na Kaszubach, czyli kościerski epizod w biografii ks. Konstantego Damrota; Święty Wojciech w naszej literaturze. Rekonesans; Zamiast zakończenia [dot. tematu rodziny w poezji J. Twardowskiego i J.S. Pasierba].
6. „Miłość jest światłem moich wierszy”. O poezji Małgorzaty Hillar. Tczew: Kociewski Kantor Edytorski 2000, 224 s.
Zawartość: Wstęp. – Cokolwiek biografii; Codzienna swojskość „Glinianego dzbanka”; Od erotyków do poezji macierzyńskiej; Jej osobny świat; Tragedia zmartwychwstania. – Zamiast zakończenia.
7. Zanim skończyło się maskaradą. Ze studiów nad twórczością Tadeusza Micińskiego. Gdańsk: Wydawn. UG 2003, 416 s.
Zawartość: Wstęp. – Komponenty twórczej ewolucji w „Dębach Czarnobylskich”. – Literacka próba refolkloryzacji Zachodniego Pomorza. – Anamnetyczna wyprawa w zapomnienie. – Noc pierwsza i noc ostatnia. – Maskarada z eleuzyńskiego misterium. – Zakończenie.
8. W unii słowa. Heyke, Damrot, Karwatowa, Majkowski, Wyszyński. Pelplin: Bernardinum 2004, 368 s.
Zawartość: Wstęp. – Kaszubska epopeja ks. dr. Leona Heykego; Także o myśli religijnej ks. Konstantego Damrota; Zapomniana pisarka z Kociewia i Kaszub; Pisarz na wojnie; Kardynała Stefana Wyszyńskiego więzienne impresje.
9. Śląski poeta na Kaszubach. Ks. Konstanty Damrot (1870-1884). Pelplin: Bernardinum 2011, 387 s.
10. Z literatury Młodokaszubów. Aleksander Majkowski. Studia i szkice. Pelplin: Wydawn. Bernardinum 2013, 511 s.
Zawartość: Zamiast wprowadzenia. – Młodokaszubi w Młodej Polsce to bon mot; „Pielgrzymka Wejherowska” z końca wieku XIX; „Pielgrzymki…” Reymonta i Majkowskiego; Wieś kaszubska w „Jak w Koscérznie koscelnygo obrele abo pięć kawalerów a jedno brutka”; Kaszubska wieś w poemacie [Hieronima] Derdowskiego i epopei Majkowskiego; O kościerskiej wsi pod pruskim zaborem; Tak mówiono w okolicach Kościerzyny w połowie XIX wieku; Rodzina u Derdowskiego i Majkowskiego; Literackie zainteresowanie Słowińcami; Ballada i kaszubskie obrazki; Baśń Wdzydz; Cokolwiek o Kaszubach wedle „Życia i przygód Remusa”; Sobótkowe „ścinanie kani”; Kaszubska puszcza; Kulinaria; Mit celtycki w kaszubskiej powieści; Pisarz na wojnie [zob. poz. 8]; Niemcy z wojennych przeżyć i literackiej fikcji; Próba historyczno-mitycznego dramatu; Od poematu do dramatu. – Gwoli zakończenia: czyli kaszubskie „lektury obowiązkowe” w szkołach (postulaty). – Aneks [zawierający mało znane lub niepublikowane utwory A. Majkowskiego].
11. W romantycznym kręgu słowiańskich wierzeń. Trentowski, Mickiewicz, Słowacki, Budzyński, Kraszewski. Gdańsk: Wydawn. UG 2014, 327 s.
12. Publicystyka Stanisława Przybyszewskiego w Wolnym Mieście Gdańsku. Gdańsk: Wydawn. UG 2015, 390 s.
13. Z lirycznej i epickiej twórczości Leona Heykego. Bolszewo: Bibl. Publiczna Gminy Wejherowo im. A. Labudy; Wejherowo: Gmina Wejherowo 2015, 183 s. Biblioteczka Gm. Wejherowo, 29.
14. (Za)poznawanie Żeromskiego. [Monografia]. Gdańsk: Wydawn. UGdańskiego, 2017, 315 s.

Rozprawy, artykuły i szkice w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.: Od tragedii Winety do dramatów bałtyckich Tadeusza Micińskiego. „Gdań. Zesz. Hum.” 1976 wyd. 1977 nr 23 s. 75-91. – Weneta – między historią a mitem. „Nautologia” 1982 nr 1/4 s. 60-69. – Gdy jeden drugiemu mógł być Przewodnikiem. W kręgu koneksji i twórczych poszukiwań Mariusza Zaruskiego. „Nautologia” 1985 nr 4 s. 22-31. – Baśń. „Okolice” 1986 nr 3-6 s. 73-79. – Gotycyzm i gotycka powieść. „Okolice” 1986 nr 7-9 s. 52-60. – Kluczem słowa do świata poezji [M. Obarskiego]. „Okolice” 1986 nr 7-9 s. 32-46. – Nie tylko o „Pieśniach Osjana”. „Okolice” 1986 nr 10-12 s. 60-69. – Ewolucja bohatera „dramatów bałtyckich” Tadeusza Micińskiego. „Zesz. Nauk. Wydz. Hum. UG. Pr. Hist.-lit.” 1987 nr 12/13 s. 155-164. – Legenda. „Okolice” 1987 nr 5 s. 89-97. – Lucyferyczna kreacja bohatera „Nocy” Tadeusza Micińskiego. „Gdań. Zesz. Hum.” 1983 wyd. 1987 nr 30 s. 49-73. – Rzeźbiąc w „żywych kamieniach” słów. „Zesz. Nauk. Wydz. Hum. UG. Pr. Hist.-lit.” 1987 nr 14 s. 89-101 [dot. W. Berent: Żywe kamienie]. – Twoja pamięć rzeka ciemna. „Okolice” 1987 nr 7-8 s. 25-33 [dot. twórczości T. Chudego]. – Eleuzyńskie misteria. „Okolice” 1988 nr 5-6 s. 98-107. – W kręgu rozważań o literackiej przestrzeni. „Okolice” 1988 nr 1 s. 72-80. – Poprzedniczka „Starej baśni”. „Ruch Lit.” 1990 z. 1 s. 35-47 [dot. W. Budzyński: Lechia w IX wieku]. – Szkic bibliografii Jana Kasprowicza. Wybrane zagadnienia. „Rocz. Kasprowiczowski” 1990 s. 196-222. – Aleksandra Majkowskiego młodopolskie peregrynacje i twórcze fascynacje. W: Życie i twórczość Aleksandra Majkowskiego. Wejherowo 1997 s. 69-105. – Jeszcze w rękopisie, a już znany, czyli historia pewnego plagiatu. „Ruch Filoz.” 1998 nr 1 s. 65-81, przedr. pt. Prawda po latach odkryta. W: Szkice literackie i językoznawcze. Słupsk 1999 s. 83-96 [dot. plagiatu dokonanego przez J. Szyca z wypisów B. Trentowskiego do „Słownika języka polskiego” J. Orgelbranda (1861)]. – Mickiewicz – Trentowski. Dyskusje o mitologiach (1-2). „PAL. Prz. Artyst.-Lit.” 1998 nr 1/2; 3 s. 22-36; 23-32. – Bronisław Trentowski o mitologii słowiańskiej w polemice z Mickiewiczem. W: Mickiewiczologia. Tradycje i potrzeby. Słupsk 1999 s. 101-136. – „Dobrogost i Miłosława” [L. Heykego] jako balladowy poemat i jego gdańsko-morskie treści. „Rocz. Gdań.” 1999 z. 2 s. 69-86. – Mickiewicz o pierwotnej religii Słowian w wykładach paryskich. W: Mickiewicz interdyscyplinarny. Słupsk 1999 s. 185-202. – Religia Słowian i Mickiewicz. „PAL Prz. Artyst.-Lit.” 1999 nr 3 s. 34-48. – Można to traktować anegdotycznie, ale coś w tym jest. W: Pieniądz w literaturze i teatrze. Sopot 2000 s. 263-273. – Na przekór czasu odpomniana. „Topos” 2000 nr 2 s. 125-132 [dot. M. Hillar]. – Literatura kaszubska w perspektywie historyka literatury, czyli teraz o literackiej roli bóstw i demonów u Derdowskiego, Majkowskiego, Heykego i Drzeżdżona. W: Badania kaszuboznawcze w XX wieku. Gdańsk 2001 s. 75-100. – Mityczne zaślubiny Wandy z Wisłą w „Legendzie” Stanisława Wyspiańskiego. W: Wyspiański. Siedlce 2001 s. 275-306. – Alkohole młodopolskiego cygana. W: Używki w literaturze. Od Młodej Polski do współczesności. Pelplin 2002 s. 13-31. – Mitologia słowiańska w „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego. W: Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja. Słupsk 2002 s. 151-184. – „Słowiańskie bogi i demony” z lasu wedle Bronisława Trentowskiego. W: Las w kulturze polskiej. II. Pozn. 2002 s. 585-595. – Zainteresowania Młodej Polski epopeją a „Chłopi” Reymonta. „Słupskie Pr. Filol. Ser. Filol. Pol.” 2002 nr 1 s. 87-109. – Prozatorska twórczość Romana Landowskiego. W: O literaturze Kociewia. Tczew; Pelplin 2003 s. 151-170. – Z literackiej mitologii i demonologii Kaszubów. W: Życie dawnych Pomorzan. II. Bytów; Słupsk 2003 s. 93-110. – Fantasy Andrzeja Sapkowskiego i słowiańska mitologia. W: Tradycja i nowatorstwo w kulturach i literaturach słowiańskich. Szczec. 2004 s. 41-51. – Inferno wojny i bolszewickiego zła w zbiorze opowiadań Eugeniusza Małaczewskiego „Koń na wzgórzu”. „Słupskie Pr. Filol. Ser. Filol. Pol.” 2004 nr 3 s. 139-155. – Mit puszczy w powieściach J.I. Kraszewskiego. W: Las w kulturze polskiej. III. Pozn. 2004 s. 139-154. – Święty Wojciech w naszej literaturze. Rekonesansu ciąg dalszy. W: Nauka społeczna Kościoła, tradycja i kultura a Unia Europejska. Pelplin 2004 s. 127-148. – Micińskiego zawiązki myśli twórczej w „Pierwszej miłości”. W: Pejzaże kultury. Wr. 2005 s. 330-340. – Po „Zbiorze pieśni światowych…” Floriana Ceynowy – rekonesans, „Nasze Pomor.” 2004 wyd. 2005 nr 6 s. 227-247. – Czy ku literackiej legendzie się ma? „Nasze Pomor.” 2006 nr 8 s. 243-253 [dot. J. Drzeżdżona]. – Lęk bohatera „Berlińskiej impresji” Tadeusza Micińskiego. W: Przestrzenie lęku. Słupsk 2006 s. 45-57. – Świat dziecięcych przeżyć Mieczysława w „Królu Duchu” Słowackiego. W: Wyobraźnia Juliusza Słowackiego. Bydg. 2006 s. 145-170. – Tadeusz Miciński o życiu domowym i rodzinnym Mickiewicza… „Pr. Polonist.” Ser. 61: 2006 t. 2 s. 51-73. – Tatrzańskie noce Micińskiego. W: Poezja i astronomia. Tor. 2006 s. 443-458. – Św. Wojciech w naszej literaturze. Podsumowanie rekonesansu. „Teki Gdań.” 2006/2007 t. 8/9 (Suplement) s. 129-137. – Emigracja do kraju ojców. Z biografii Cezarego Baryki. W: Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Pelplin 2007 s. 55-65. – „Ostatnia przetrwa moja gra łowiecka”. Poetyka lasu w powieści Józefa Weyssenhoffa „Soból i panna”. W: Las w kulturze polskiej. V. Pozn. 2007 s. 287-300. – Psychomachia podmiotu lirycznego w cyklu Leona Heykego „Spiéw miłosny”. W: Leon Heyke – Świętopełk literatury kaszubskiej. Gdańsk; Wejherowo 2007 s. 23-40. – Aleksandra Majkowskiego Pielgrzymka Wejherowska z „końca wieku” XIX. W: Kalwaria Wejherowska. Wejherowo; Słupsk 2008 s. 73-83. – Franciszek Walczowski o słowiańskiej mitologii, nie tylko z korespondencji. „Temat” 2008 nr 11/13 s. 132-140. – Filmowe sekwencje z kanadyjskich Kaszub. W: Dziedzictwo i turystyka w Europie XXI wieku. Gdynia; Lubieszynek 2009 s. 108-118. – Filozoficzna i mityczna baśń Jana Gwalberta Pawlikowskiego „Trygław”. W: Religie i wierzenia w literaturze polskiego modernizmu. T. 2. Tor. 2009 s. 99-118. – Miciński o psychodramie Mickiewicza. W: Album gdańskie. Gdańsk 2009 s. 266-283. – O Przedwiośniu raz jeszcze. W: Modernizm. Zapowiedzi, krystalizacje, kontynuacje. Bydg. 2009 s. 451-469. – Stanisława Lacka odczytanie słowiańskiej myśli Wyspiańskiego w „Legendzie”. W: Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej. Pozn. 2009 s. 283-298. – Z dawnych wierzeń w scenicznych utworach Jana Karnowskiego. „Nasze Pomor.” 2009 nr 11. –- Z poetyckiego pokłosia dziewięćsetnej rocznicy. „ Język, szkoła, religia” 2009 s. 233-246 [dot. rocznicy śmierci św. Wojciecha]. – From the past, about the present. The Janusz Stanisław Pasierb’s vision of the polish transformation. W: Europe and the world in the face of integration and disintegration processes. Tor. 2010 s. 295-312. – O dwóch słowiańskich boginiach w Młodej Polsce. W: Lingua Terra Cognita. I. Gdańsk 2010 s. 389-402 [dot.: Żywia i Marzanna]. – Opowieść Wacława Berenta o Puszczy. W: Las w kulturze polskiej. VII. Pozn. 2010 s. 171-183. – Zamiast wstępu. W: Konstanty Bączkowski: Gawańdi kociewskie Kubi z Pińczina. Pelplin 2010 s. 5-20. – Wiara słowiańska B. Trentowskiego dla wiedzy o naszym romantyzmie. W: Teka rozmaitości z wieku XIX. Gdańsk 2011 s. 107-116. – Inwolucja słowiańskich wierzeń w „kronikach historycznych” Kraszewskiego. W: Kraszewski i wiek XIX. Białystok 2014 s. 501-519. – Na kaszubski Rok Mrongowiusza i polski Rok Kolberga. „Kościerskie Zesz. Muzealne” 2015 z. 9 s. 116-125. – Wojenne reportaże Micińskiego z roku 1917. „Acta Univ. Wr. Prace Literackie” 2015 nr 55 s. 153-167. – Wypracowania pisane po polsku pod pruskim zaborem na Kaszubach. W: Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 2. Gdańsk 2015 s. 390-410. – Aspiracje i dokonania biblioteki w Bolszewie. W: 80 lat książki w Gminie Wejherowo. Bolszewo 2016 s. 47-55. – Młodopolskiej poetki opisanie Kaszub. W: Kanon i obrzeża realizmu. Lubl. 2016 s. 27-44 [dot.: M. Kulikowskiej]. – Od kaszubskich do słowiańskich wierzeń w balladowej epopei Heykego. „Kościerskie Zesz. Muzealne” 2016 z. 10 s. 141-165. – Profesor Gerard Labuda o kaszubskiej mitologii i demonologii. „Kościerskie Zesz. Muzealne” 2016 z. 10 s. 167-174. – Kazimierz Jasnoch. Malarz Kaszubów z Czerska. „Kościerskie Zesz. Muzeal.” 2017 z. 11 s. 171-179.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. E. Salgari: Władca Ognia. [Powieść dla młodzieży]. Tłum. K. Sedlaczek. Oprac. lit.: T. Linkner. Gdańsk: WM 1988, 223 s. Wyd. 2 Gdynia: Małgorzata Marchlewska. Wydawn.; Pelplin: Bernardinum 2001.
2. E. Salgari: Dramat na Oceanie Spokojnym. [Powieść dla młodzieży]. Tłum. J. Birkenmajer. Oprac. lit.: T. Linkner. Gdańsk: WM 1991, 197 s. Przygoda.
3. H. Poświatowska: Pomiędzy miłość i śmierć…. [Wiersze]. Wybór i posł.: T. Linkner. Gdynia: Przedsiębiorstwo Dystrybucji Książek MAG 1994, 136 s. Wyd. 2 pt. „Na krawędzi mijania”. Gdynia: Małgorzata Marchlewska. Wydawn. 1999, 140 s.
4. Anegdoty sławnych ludzi. Zebrał, oprac. i posł. opatrzył T. Linkner. Gdańsk: Marpress 1995, 189 s. Wyd. 2 tamże 2000.
5. Szkice literackie i językoznawcze. Pod red. D. Podlawskiej i T. Linknera. Słupsk: Wydawn. Uczelniane WSP 1999, 257 s. WSP w Słupsku.
6. „Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego. Powieść regionalna czy arcydzieło europejskie. Referaty z sesji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku 27-28 V 1998 r. Pod red. T. Linknera. Słupsk: Wydawn. Uczelniane WSP 1999, 187 s. WSP w Słupsku.
7. A. Majkowski: Pamiętnik z wojny europejskiej roku 1914. Z rkpsu odczytał i oprac., wstępem i przyp. opatrzył T. Linkner. Wejherowo: MPiMKP [Muzeum Piśmiennictwa i Muz. Kasz.-Pomor.]; Pelplin: Bernardinum 2000, 503 s. Bibl. Kasz.
8. Kaszubi wobec innych. Ku integracji europejskiej. Referaty z sesji naukowej zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Oddział w Kościerzynie, Starostwo Powiatowe i władze miasta Kościerzyny, 30 listopada 2002 r. Pod red. T. Linknera. Pelplin: Bernardinum 2002, 155 s.
9. Używki w literaturze. Od Młodej Polski do współczesności. T. 2. Pod red. T. Linknera. Pelplin: Bernardinum 2002, 352 s.
10. O literaturze Kociewia. Biesiady Literackie Czarna Woda 1993-2000. Pod red. T. Linknera. Tczew: Kociewski Kantor Edytorski; Pelplin: Bernardinum 2003, 384 s.
11. Nauka społeczna Kościoła, tradycja i kultura a Unia Europejska. Pod red. T. Linknera i A. Modrzejewskiego. Pelplin: Bernardinum 2004, 184 s. [Stow. „Kultura Kociewia” w Starogardzie Gdańskim].
12. „Jan z Zapyziału” i inne opowiadania. (Antologia prozy współczesnej). Wybór, układ i wstęp: T. Linkner. Wejherowo: Muzeum Piśmiennictwa i Muz. Kasz.-Pomor. 2005, 236 s.
13. Wspólnie z Europą. Referaty z sesji naukowej zorganizowanej w Kościerzynie 4 maja 2004. Pod red. T. Linknera. Pelplin: Bernardinum 2005, 49 s.
14. M. Hillar: Utwory zebrane. Oprac. i posł. opatrzył T. Linkner. Starogard Gdański: Stow. Inst. Kociewski 2006, 280 s.
15. M. Szukiewicz: Wspomnienia. Oprac. i wstępem opatrzył T. Linkner. Gdańsk: Wydawn. UG 2007, 207 s.
16. Literackich Biesiad księga wtóra. Czarna Woda 2001-2010. Pod red. T. Linknera. Pelplin: Bernardinum 2011, 408 s.
17. Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. Pod red. S. Karpowicz-Słowikowskiej i T. Linknera. Gdańsk: Wydawn. UG 2011, 480 s.
18. Znane zapomniane. Z literatury polskiej XIX i XX wieku. Pod red. K. Eremus i T. Linknera. Gdańsk; Sopot: Wydawn. UG 2011, 218 s.
19. Całe miasto dysze oburzeniem… Skandal w literaturze XIX i XX wieku. Pod red. K. Eremus i T. Linknera. Gdańsk: Wydawn. UG 2012, 220 s.
20. Do ostatniego lokaja… W kręgu rodziny i znajomych. Pod red. K. Eremus i T. Linknera. Gdańsk, Sopot: Wydawn. UG 2013, 184 s.
21. Konfrontacje literackie i językowe. Red.: T. Linkner, E. Mendala-Kwoczek, B. Pestka-Grzybowska. Pozn.: Wydawn. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2013, 199 s.
22. „Wszystko lubię to, co pani…”. Literackie portrety amantów i studentów. Pod red. K. Eremus i T. Linknera. Gdańsk: Wydawn. UG 2013, 221 s.
23. W. Janta-Połczyński: Święty Eustachy. Powieść myśliwska. Wspomnienia z życia leśnika z ostatnich lat panowania niemieckiego na Kaszubach. Oprac. i wstępem opatrzył T. Linkner. Pelplin: Bernardinum 2015, 174 s.
24. Paląca ciekawość istoty myślącej. Nauczycielki, guwernantki… i nie tylko. Pod red. T. Linknera i K. Eremus. Gdańsk: Wydawn. UG 2015, 275 s.
25. „Daję przecież cyrograf na duszę”. Mroczne sprawki w literaturze XIX i XX wieku. Pod red. T. Linknera, K. Eremus i E. Kamoli. Gdańsk: Wydawn. UG 2016, 236 s.
26. Młoda Polska w najnowszych badaniach. Pod red. E. Jakiela i T. Linknera. Gdańsk, Sopot: Wydawn. UG 2016, 441 s.
27. Palenie cygar, muzyka, przejażdżki… Czas wolny w literaturze XIX i XX wieku. Pod red. T. Linknera, K. Eremus i E. Kamoli. Gdańsk: Wydawn. UG 2016, 319 s.
28. Z juweniliów Tadeusza Micińskiego. Gdańsk: Wydawn. UG 2016, 327 s.
Zawiera opracowanie krytyczne młodzieńczych utworów T. Micińskiego: Pierwsza miłość; Rubens: Szekspir malarstwa; Berlińska impresja; Przemówienie na wieczorze inauguracyjnym zjednoczenia (młodzieży postępowej w Krakowie); Praca o Adamie Mickiewiczu; Hymn szczęścia; Wiersze.
29. „Podwójny bankrut z ciebie, materialny i moralny”. Smutne oblicze codzienności w literaturze XIX i XX wieku. Pod red.: K. Eremus, E. Kamoli, T. Linknera. Gdańsk: Wydawn. UG 2016 200 s.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2011, 2013.

Z Mare Tenebrarum na słoneczny Hel

 • M. OBARSKI: Inferno zła. „Pis. Lit.-Artyst.” 1989 nr 3.

Heroiczna biografia Remusa

 • E. PRYCZKOWSKI: „Remus” w świetle mitologii. „Tytuł” 1996 nr 4.
 • T. LIPSKI: Słoneczna melodia kaszubskich mgieł. „Sycyna” 1997 nr 1.
 • Z. ZIELONKA: Największa przygoda kaszubskiej literatury. „Pomerania” 1997 nr 1.

W misji Słowa

 • E. JAKIEL. „PAL Prz. Artyst.-Lit.” 1998 nr 12.

Zanim skończyło się maskaradą

 • E. JAKIEL. „Rocz. Gdań.” 2004 z. 1/2.
 • E. GÓRECKA: Wokół Micińskiego. „Temat” 2005 vol. 3/5.
 • P. SOBOLCZYK. „Ruch Lit.” 2006 z. 1.

Śląski poeta na Kaszubach

 • Z. ZIELONKA: Konstanty Damrot jakiego nie znamy. Pruski urzędnik i polski konspirator. „Śląsk” 2013 nr 1.

Publicystyka Stanisława Przybyszewskiego w Wolnym Mieście Gdańsku

 • H. RATUSZNA: Przybyszewski w Wolnym Mieście Gdańsku. „Litteraria Copernicana”2016 nr 4.