Ułańskie onuce – systematyka

Od lewej: Onuce Fiołek Polski, Onuce Rumianek Polski, Onuce Polskie Pąki Białych Róż, Onuce Macierzanka Polska, Onuce Rozmaryn Polski.

 

Można się domyślać, że zawartość „roślinnej” gabloty ma związek z zamiłowaniem Piotra Cieplaka do ogrodnictwa. Owocem tej pasji jest amatorski ogród botaniczny, w którym rośnie ponad trzysta gatunków drzew i krzewów. Reżyser jest zdania, że kontakt z naturą pozwala mu bardziej odpowiedzialnie zabierać głos w teatrze. Podczas pracy w ogrodzie rodzą się refleksje o świecie i o jego przemijalności, o okrucieństwie i pięknie.

Bibliografia