Wiadro do pojenia koni ułańskich wodą z rzeki

Eksponowane wiadro służyło do nabierania wody z rzeki Niemen i zostało odnalezione w chałupie Anny Sterculi. Muzeum w swoich zasobach posiada bogatą kolekcję wiader służących do pobierania wód z prawie wszystkich rzek ojczystych, w tym Odry i Nysy Łużyckiej. Brakującym elementem kolekcji jest wiadro do pobierania wody z rzeki Drwęca. Apelujemy do zwiedzających, by powodowani uczuciami patriotycznymi, dostarczyli drwęckie wiadro, jeśli są w jego posiadaniu.

Bibliografia