Witold HORWATH
Autorka hasła: Katarzyna Batora

Witold HORWATH
Autorka hasła: Katarzyna Batora

ur. 1957

Nazwisko pierwotne: Michalski; w 1981 przyjął nazwisko żony: Łagowski.

Prozaik, autor scenariuszy filmowych i seriali telewizyjnych.

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA

BIOGRAM

Urodzony 29 lipca 1957 w Warszawie; syn Jerzego Michalskiego, historyka, profesora w Instytucie Historii PAN, i Karyny z Wierzbickich, historyka teatru, profesor w Instytucie Sztuki PAN. W 1971-74 uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Czackiego, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym im. K. Hoffmanowej w Warszawie. Po zdaniu matury w 1976 rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1976-77 należał do studenckiej grupy literackiej „Bolid”. W 1978 po przerwaniu studiów polonistycznych przeniósł się na psychologię, którą studiował do 1982. Pierwsze wiersze opublikowane w wydawanym przez studentów psychologii niezależnym piśmie pt. „Stopień swobody” (1980-81) podpisał pseudonimem Witold Horwath, którego później stale używał w pracy literackiej. Równocześnie był akwizytorem i właścicielem firmy rzemieślniczej (1979-93). W 1980-81 należał do NZS. W 1990 debiutował jako prozaik zbiorem opowiadań pt. Inna wojna.W 1990-94 publikował felietony w tygodniku „Najwyższy Czas”. W 1991-95 był członkiem zespołu redakcyjnego pisma „Magazyn Literacki”; w piśmie tym do 1999 drukował artykuły, recenzje i fragmenty powieści. Opowiadania kryminalne zamieszczał na łamach pisma „Nowy Detektyw” (1993-97). W 1994 uzyskał dyplom Studium Scenariuszowego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi. W następnych latach współpracował z Telewizją Polską i TVN jako autor scenariuszy seriali filmowych. W 1996 został członkiem SPP.

W 1981 zawarł związek małżeński z Jolantą Łagowską (rozwód 1990); ma dwoje dzieci: Karinę Łagowską (ur. 1982) i Patryka Łagowskiego (ur. 1984). Mieszka w Warszawie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Inna wojna. [Opowiadania]. Wwa: Warsz. Klub Młodej Sztuki 1990, 71 s.
  Zawartość: „…Kiedyś tych domków musiało być więcej”; Ewka i zboczeń; Siepacz; Pola Negri i cieć; Rękawiczki; Inna wojna; Telefony.
 2. Święte wilki. [Powieść]. Wwa; Milanówek: Wydawn. Wodnika; Warsztat Specjalny 1992, 310 s. Por. poz. 3,4.
 3. Ekstradycja. [Scenariusz odcinków 2-6 serialu kryminalnego]. Autorzy: W. Wójcik, P. Trzaska, R. Brutter, W. Horwath. Reż.: W. Wójcik. TVP 1995.
  Adapt. tv poz. 2. – Ciąg dalszy zob. poz. 4.
 4. Ekstradycja 2. [Scenariusz serialu kryminalnego]. Autorzy: R. Brutter, W. Horwath, W. Wójcik. Reż.: W. Wójcik. TVP 1997.
  Adapt. tv poz. 2. – Początek zob. poz. 3.Wyd. jako dokument elektroniczny: Ekstradycja 2. Odcinki 1-9. Wwa: TVP 2012, 3 dyski optyczne (DVD).
 5. Seans. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 1997, 479 s.
  Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2013, plik w formacie EPUB, MOBI. Przekł.: niderl.: Seance. [Przeł.] K. Lesman. Breda 2001, – niem.: Séance. [Przeł.:] E. Kinsky, O. Kühl. Hamburg 2000.
 6. Ptakon. [Powieść]. Wwa: Da Capo 1998, 255 s. Wyd. 2 zmien. Wwa: [Bibl. Analiz] – Jirafa Roja 2006.
  Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta R. Siemianowski. Wwa: Da Capo 1998, plik MP3. – Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: [Bibl. Analiz] – Jirafa Roja [2006?], plik w formacie PDF, EPUB, MOBI.
 7. Afrika Corps. [Opowiadania]. Wwa: Magazyn Lit. 1999, 124 s.
  Zawartość: Ewka i zbok [poz. 1 pt. Ewka i zboczeń]; Noc w Monte Negro; Afrika Korps; Telefony [poz. 1].
 8. Ostatnia misja. [Scenariusz filmowy; współaut.:] W. Wójcik. Reż.: W. Wójcik. Ekran. 1999.
 9. Nie ma zmiłuj. [Scenariusz filmowy; współaut.:] W. Krzystek, J. Radwański. Reż.: W. Krzystek. Ekran. 2000.
 10. Klan. [Serial telewizyjny]. Scenariusz i dialogi [do 48 odcinków]. TVP 2001-2002.
  Scenariusz i dialogi do odcinków 465-485, 513-518, 522-524, 531-533, 546-548, 561-563, 579-581, 591-593, 603-605.
 11. Egzamin z życia. [Scenariusz odcinków serialu 99-100, 106)]. TVP 2005-2008.
 12. Ultra Montana. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2005, 739 s.
  Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2005, plik w formacie PDF.
 13. Wspólna chemia. [Powieść]. Wwa: [Bibl. Analiz] – Jirafa Roja 2006, 166 s.
  Wyd. jako dokument elektroniczny: ]. Wwa: [Bibl. Analiz] – Jirafa Roja [2006?], plik w formacie PDF, EPUB.
 14. Na Wspólnej. [Scenariusz odcinków serialu 861-905]. TVN 2007.
  Podp.: Witold Łagowski.
 15. Ogród Luizy. [Scenariusz filmowy]. Reż.: M. Wojtyszko. Ekran. 2008.
  Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Edipress Polska 2011, 1 dysk optyczny (DVD), Mocne Kino Pol., 14.
 16. Wydział zabójstw. [Scenariusz odcinków serialu 1-19, 21-27, 29-30, 33-35, 37-39, 44; współaut.:] P. Łagowski. TVP 2008.
 17. Panna Wina. [Powieść]. Wwa: Nowy Świat 2011, 350 s.

OPRACOWANIA (wybór)

Ank. 2008, 2009.
Autor o sobie: W. Łagowski: Święte pasożyty. „Mag. Lit.” 1993 nr 1 [dot.: Święte wilki].
Wywiady: Pisanie – sztuka nieczysta. Rozm. A. Ziemny. „Życie Warsz.” 1993 nr 138; Dynamit sztuki lekkiej. Rozm. K. Witkowski. „Mag. Lit.” 1997 nr 3/4 [dot. gł.: Seans]; Najważniejsza jest fabuła. Rozm. Ł. Gołębiewski. „Rzeczpospolita” 1997 nr 235 dod. „Książki” nr 14 [dot. gł.: Seans]; Pokoleniowy romans. Rozm. M. Huzarska-Szumiec. „Przekrój” 1997 nr 48 [dot. gł.: Seans]; Literatura inteligentnych licealistów. Rozm. T. Stawiszyński. „Życie” 2000 nr 31; Robię się jak paw.

LP XX w. (K. Witkowski).

Ogólne
A. HERMAN: Demony Witolda Horwatha. „Mag. Lit.” 1995 nr 12/13.
Witold Horwath. [Wstęp:] Ł. Gołębiewski. [Przeł.] A. Kutter. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2001, 22 s. [zawiera też fragm. twórczości W. Horwatha].
M. KRASKA: Na tropie szakala. Gry i konwencje political fiction. Gdańsk 2003, passim.

Inna wojna
R. BUGAJCZYK: Codzienna wojna. „Trybuna” 1991 nr 117.
J. BOLEK: Wojna seksu. „Enigma” 1992 nr 16/17.

Święte wilki
M.A. KOWALSKI: Samo nie rośnie. „Nowy Świat” 1992 nr 294.
P. BRATKOWSKI: Następcy kapitana Żbika. „Gaz. Wybor.” 1993 nr 12 dod. „Weekend”.
M. ADAMIEC: Jak napisać książkę? O tym, jak ocalała III Rzeczpospolita i jak nisko upadła polska powieść sensacyjna. W tegoż: Bez namaszczenia. Lubl. 1995.
Zob. też Autor o sobie.

Ekstradycja
W. KOT: Pedigree pal. „Wprost” 1995 nr 35.
M. MANIEWSKI: Ekstradycja po polsku. „Film” 1995 nr 11.
A. PIERZCHAŁA: Mocni faceci i Matki Polki. „Życie Warsz.” 1995 nr 326.
J. SZCZERBA: Komisarz Halski. Po latach posuchy mamy wreszcie dobry polski serial telewizyjny. „Gaz. Wybor.” 1995 nr 183.
M. ZAKRZEWSKA: Bez gumy do żucia. „Wiad. Kult.” 1995 nr 40.

Ekstradycja 2
W. KOT: Wizja totalna. „Wprost” 1997 nr 12.
K. ZABAWSKA: Co pan na to, komisarzu Halski? („Ekstradycja 2” wreszcie na małym ekranie). „Antena” 1997 nr 36.

Seans
P. ADAMCZEWSKI: Seans z modliszką. (Autor telewizyjnej „Ekstradycji” napisał powieść o pokoleniu stanu wojennego). „Polityka” 1997 nr 38.
L. BUGAJSKI: Ambitna drugorzędność. „Wiad. Kult.” 1997 nr 44.
T. CICHOŃ: Miłość fatalna. „Życie” 1997 nr 221.
T. JASTRUN: Hamburgery i poezja. „Rzeczpospolita” 1997 dod. „Książki” nr 17.
K. KOŹNIEWSKI: Zły sens. „Trybuna” 1997 nr 252.
K. LISOWSKI: Bardzo długi miłosny seans. „Nowe Książ.” 1997 nr 11, przedr. „List Oceaniczny” 1998 nr 52.
M. PIASECKI: Seans bez końca. „Gaz. Wybor.” 1997 nr 210.
J. WAKAR: Historia niszczącego uczucia. „Życie Warsz.” 1997 nr 219.
J. GONDOWICZ: On ją! „Tyg. Powsz.” 1998 nr 1.
J. KOŹBIEL: Na granicy życia i śmierci. „Więź” 1998 nr 5 [dot. wizerunku kobiet, m.in. w powieści W. Horwatha].
J. TOMCZUK: Zagadać los. „Res Publica Nowa” 1998 nr 4.
M. LECIŃSKI: Nostalgicy z wyboru. O przedstawieniach PRL-u w „Seansie” Witolda Horwatha i w „Jak zostałem pisarzem” Andrzeja Stasiuka. W: Literatura polska. 1990-2000. T. 2. Kr. 2002.
Zob. też Wywiady.

Ptakon
T. CICHOŃ: Żaneta, siostra Mileny. „Życie” 1998 nr z 22 X dod. „Życie z Książkami”.
Ł.GOŁĘBIEWSKI: Jednym tchem; K. MASŁOŃ: Tego się nie da wybaczyć. „Rzeczpospolita” 1998 nr 276.
K. WITKOWSKI. „Mag. Lit.” 1998 nr 4.
R. OSTASZEWSKI: Niby sensacja, niby psychologia. „Nowe Książ.” 1999 nr 2.

Afrika Corps
K. MĄKOSA: Temat do książek. „Nowe Książ.” 1999 nr 9.
M. NOWAK: Afrika Korps delicti. „Gaz. Wybor.” 1999 nr z 24 VI dod. „Magazyn” nr 25.
J. WAKAR: Bez oddechu. „Życie” 1999 nr z 14 VII dod. „Życie z Książkami”.

Ostatnia misja
E. MODRZEJEWSKA: Chandler po polsku. „Film” 1999 nr 4.
J. SZCZERBA: Wielka wsypa. „Gaz. Wybor.” 2000 nr 71.
C. WIŚNIEWSKI: Nie pierwsza, nie ostatnia. „Film” 2000 nr 3.
K.J. ZARĘBSKI: Sobczak idzie do Europy. „Kino” 2000 nr 3.

Nie ma zmiłuj
B. HOLLENDER: Doraźny obrazek. „Rzeczpospolita” 2000 nr 221.
W. KOT: Dramat wolnorynkowy. „Wprost” 2000 nr 37.
K. RUDZIŃSKI: Wolni najmici. „Kino” 2000 nr 9.
B. ŻURAWIECKI: Sodoma w składzie win. „Film” 2000 nr 9.

Ultra Montana
M.A. KOWALSKI: Realna kraina baśni. „Najwyższy Czas!” 2006 nr 6.
K. UNIŁOWSKI: Za Górami Magellana. „FA-art” 2006 nr 3, przedr. w tegoż: Za Górami Magellana. W tegoż: Kup pan książkę. Katow. 2008.

Wspólna chemia
M.A. KOWALSKI: Tabloidowi ludzie. „Najwyższy Czas!” 2006 nr 46.

Panna Wina
E. CZARNOWSKA-WOŹNIAK: Życie jest nowelą? „Expr. Bydg.” 2011 nr 29.
Ł. GOŁĘBIEWSKI. „Mag. Lit. Książki” 2011 nr 3.