Wojciech KUCZOK
Autorka hasła: Alicja Szałagan

Wojciech KUCZOK
Autorka hasła: Alicja Szałagan

ur. 1972

Prozaik, poeta, autor utworów dramatycznych i scenariuszy filmowych, krytyk filmowy.

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzony 18 października 1972 w Chorzowie. Do szkół uczęszczał w Chorzowie i Katowicach; uczył się kolejno w dwóch tamtejszych liceach (usunięty dyscyplinarnie z jednego z nich). Od 1988 uprawiał wspinaczkę wysokogórską, a zwłaszcza jaskiniową; w 1990 otrzymał kartę taternika. W tym czasie rozpoczął twórczość literacką; debiutował jako poeta wierszem dziś na podłodze znalazłem głowę, opublikowanym w tomie Kacze pióro. I Ogólnopolski Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży (Katowice 1991), a jako prozaik w 1992 opowiadaniem pt. Droga do baru „Evil Horse”, wydrukowanym na łamach „Nowej Fantastyki” (nr 11). W 1993 zdał eksternistycznie maturę w Liceum im. Stefana Batorego w Chorzowie, a następnie podjął studia kulturoznawcze na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (UŚl.) w Katowicach. W tymże roku założył z kolegami z UŚl., Bartłomiejem Majzelem, Maciejem Meleckim i Grzegorzem Olszańskim, grupę poetycką Na Dziko; ogłaszał wiersze we dodatku literackim grupy o tej samej nazwie, który ukazywał się wraz z kwartalnikiem „Opcje” (do 1997). Utwory poetyckie, prozę i recenzje filmowe drukował nadto m.in. w pismach „FA-art” (1994-99), „Opcje” (1995-2002) i „Śląsk” (1996-2004). W 2000 uzyskał magisterium na UŚl. na podstawie pracy, będącej analizą antropotanatologiczną filmu Spirala Krzysztofa Zanussiego (za esej o tym filmie otrzymał w tymże roku nagrodę im. K. Mętraka, przyznaną na Lubuskim Lecie Filmowym w Łagowie). Współpracował m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym” (2000-06), w którym ogłaszał recenzje filmowe, „Rzeczpospolitą” (2000-05), gdzie publikował fragmenty prozy, recenzje i felietony w cyklu Media omyłek (2002) i o tematyce sportowej pt. Wymiana koszulek (2004-05), z bezpłatnym dziennikiem „Metropol” (2003-06) i tygodnikiem „Newsweek Polska”, tu drukował cykl Dziennik zdziwień (2004-06). W 2001 rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, planując napisanie rozprawy na temat twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Pracował jakiś czas w krakowskim wydawnictwie Zielona Sowa oraz pisał recenzje wewnętrzne dla wydawnictwa W.A.B. Równocześnie rozwijał twórczość prozatorską. W 2003 otrzymał stypendium w dziedzinie kultury przyznane przez zarząd województwa śląskiego. W roku następnym powrócił na Śląsk, gdzie zamieszkał początkowo w Bytomiu, a potem w Chorzowie. Nadal uprawiał wspinaczkę wysokogórską (m.in. w Alpach i Andach) i jaskiniową; w 2005 roku wraz z synem i Maciejem Pawełczykiem odkrył w Beskidach jedną z największych polskich jaskiń pseudokrasowych, którą nazwali Dująca. Był laureatem kolejnych nagród regionalnych: nagrody marszałka województwa śląskiego (2004) i Śląskiego Orła (2005) oraz ogólnopolskich: w 2004 otrzymał nagrodę Paszport „Polityki” i Nagrodę Literacką Nike za powieść Gnój. W 2007-08 publikował cykliczny felieton na temat kina w miesięczniku „Zwierciadło”. W 2009/10 przebywał na rocznym stypendium Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) w Berlinie, a następnie w 2011/12 na stypendium fundacji Literarische Colloquium Berlin (LCB) w Wannsee. W 2010-12 był kuratorem Kawiarni Literackiej na festiwalu muzyki alternatywnej Off Festival. Publikował felietony w „Przeglądzie Sportowym” (tu na temat sportu w 2012-13) i „Gazecie Wyborczej” (m.in. na temat sportu i literatury od 1914). W 2013 na gali kończącej 15. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni otrzymał wraz z Rafałem Klimarem, Markiem Pawełczykiem oraz Jarosławem Surmaczem wyróżnienie Kolosa za 2012 w kategorii eksploracja jaskiń za odkrycie i rozpoznanie Jaskini Niedźwiedziej Górnej i Jaskini Hardej. Przed wyborami prezydenckimi w 2013 i w 2015 był członkiem honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego.

Jest ojcem trojga dzieci: Stanisława (ur. 1993) i Zofii (ur. 2001) z dwu wcześniejszych związków oraz Antoniego (ur. 2015) z zawartego w 2013 małżeństwa z Agatą Passent, dziennikarką. Mieszka w Warszawie.

TWÓRCZOŚĆ

1. Opowieści samowite. [Wiersze]. Bytom: Kwartalnik Lit. „FA-art.” 1996, 55 s.
2. Opowieści słychane. [Opowiadania]. Kr.: Zielona Sowa; Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Filologii Pol. UJ 2000, 73 s. Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Studium”, t. 15.
Nagroda Pol. Tow. Wyd. Książek w 2000.
Zawartość: Opowieści słychane: Diaboł; Pieron ognisty; Zianie; Tadzik; Fetor; Impromptu; Trzydzieści trzy pytania; Mrózg. – Aneks: Winniczek.

3. Szkieleciarki. [Opowiadania]. Kr.: Zielona Sowa 2002, 75 s.
Zawartość: Szkieleciarki; Nasza patronka między różami; Malizm reagiczny; Iskra Boża; Lany Poniedziałek; O, Żenek; Cobyś widzioł; Chłopowiadanie.
4. Gnój. (Antybiografia). [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2003, 212 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 2005. Archipelagi; Wwa: W.A.B. – Grupa Wydawn. Foksal, 2016. Por. poz. 6.
Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta W. Chorąży. Wwa: Bibl. Akustyczna 2009, 1 płyta CD w formacie mp3. Kolekcja Lit. Współcz. – Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2013, plik w formacie EPUB, MOBI.
Nagroda w V Konkursie Lit. Pol. Tow. Wydawców Książek w 2003, nagroda Paszport „Polityki” w 2004, Nagroda Lit. Nike w 2004.
Przekł.: chorw.: Glib. [Przeł.] A. Cvitanović. Zagreb 2005, – czes.: Smrad. [Przeł.] B. Gregorová. Praha 2009, – duń.: Skarn. [Przeł.:] J. Preis, J.H. Monrad. Roskilde 2009, – franc.: Antibiographie. [Przeł.] L. Dyevre. [Paris] 2006, – niderl.: Beerput. [Przeł.] G. Rasch. Amsterdam 2003, – litew.: Mešlas. (Antybiografija). [Przeł.] K. Uscila. Vilnius 2005, – niem.: Dreckskerl. Eine Antibiographie. [Przeł.:] G. Leupold, D. Stroińska. Frankfurt am Main 2007, wyd. nast. tamże 2012, oraz jako dokument elektroniczny, plik w formacie PDF, – ros.: Drân’ë. [Przeł.] Û. Čajnikov. Moskva 2005, wyd. nast.: Sanki-Peterburg 2010, wyd. łącznie z poz. 7 pt. Carica pečali. Moskva 2012, – rum.: Mizeria. [Przeł.] C. Geambasu. Iaşi 2008, – serb.: Pogan. [Przeł.] M. Duškov. Beograd 2006, – słowac.: Hnoj. (Antibiografia). [Przeł.] M. Mináriková. Bratislava 2005, – słoweń.: Gnoj. [Przeł.] N. Jež. Radovljica 2009, – ukr.: Givnûk. [Przeł.] N. Čorpita. L’vìv 2007, – węgier.: Bűz. [Przeł.] G. Körner. Budapest 2007, – włos.: Melma. [Przeł.] S. De Fanti. Udine 2009.

5. [Tekst w:] Z. Janin: Widziałam swoją śmierć = I’ve seen my death. [Katalog wystawy]. [Teksty:] W. Kuczok, R. Lewandowski. Tłum.: M. Wanat, A. Zapałowski. W-wa: Galeria Foksal, MCKiS [Maz. Centrum Kultury i Sztuki]; Katow.: Galeria Sektor Górnośląskie Centrum Kultury 2003, 40 s.
6. Pręgi. Scenariusz filmowy. Reż.: M. Piekorz. Ekran. 2004.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Vision Film, 2004, 2 dyski optyczne DVD.
Scenariusz na motywach powieści „Gnój”, por. poz. 4. – Wyróżnienie za scenariusz EBU [European Broadcasting Union] w 2004, główna nagroda Złote Lwy i nagroda publiczności Złoty Klakier na XXIX Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni w 2004; film został także pol. kandydatem do Oscara. – Wypowiedź W. Kuczoka nt. powstawania filmu zob. poz. 10.

7. Widmokrąg. [Opowiadania]. Wwa: W.A.B. 2004, 170 s. Por. poz. 8.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2004, plik w formacie PDF. Wyd. nast. tamże 2012, plik w formacie EPUB, MOBI.
Zawartość: Żebry Adama (apokryf). Interludium (F.Ch. op. 28 nr 3); Cielęce tańce. Interludium (F.Ch. op. 28 nr 15); Widmokrąg. Interludium (F.Ch. op. 28 nr 4); Królowa żalu. Interludium (F.Ch. op. 28 nr 18); Doktor Haust.
Przekł.: franc.: Horizon fantôme. [Przeł.] L. Dyèvre. [Paris] 2007, – niderl.: Schimmering. [Przeł.] K. Lesman. Amsterdam 2010, – niem.: Im Kreis der Gespenster. [Przeł.] F. Griese. Frankfurt am Main 2006, – ros.: [Przeł.] Û. Čajnikov. Wyd. łącznie z poz. 4 pt. Carica pečali. Moskva 2012.
Adapt. teatr. jako część przedstawienia dyplomowego pt. Generacja: Układ tekstu i reż.: P. Łazarkiewicz. Wyst. Wwa, Akad. Teatr. 2005.

8. Doktor Haust. [Utwór dramatyczny]. Reż.: M. Piekorz. Praprem. Wwa, T. Studio 2005. Wyd. Wwa: Centrum Sztuki Studio im. S. I. Witkiewicza 2005, 24 s.
Adapt. opowiadania z poz. 7.
9. Opowieści przebrane. Wwa: W.A.B. 2005, 243 s. Archipelagi. Wyd. nast. Wwa: W.A.B. – Grupa Wydawn. Foksal 2016.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2005, plik w formacie PDF. Wyd. nast. Wwa: W.A.B. 2011, pliki w formacie EPUB, MOBI.
Wybór opowiadań z poz. 2, 3 (niektóre przeredagowane bądź zmien.).
Zawartość: Diaboł [poz. 2]; Cobyś widzioł … [poz. 3]; Pieron ognisty [poz. 2]; Tadzik [poz. 2]; Winniczek (apokryf) [poz. 2]; Zianie [poz. 2]; Nasza patronka między różami [poz. 3]; Malizm reagiczny [poz. 3]; Iskra Boża [poz. 3]; Chłopowiadanie [poz. 3]; Impromptu [poz. 2]; Szkieleciarki [poz. 3].

10. To piekielne kino. [Szkice filmowe]. Wwa: W.A.B. 2006, 160 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2006, pliki w formacie PDF oraz w formacie EPUB, wyd. nast. tamże 2012, plik w formacie EPUB, MOBI.
Zawartość: To piekielne kino [dot. filmów: Salò. Reż.: P.P. Pasolini; Upały. Reż.: U. Seidl; Nieodwracalny. Reż.: G. Noé]; Sztuka i mięso [dot. pornografii w kinie]; Umierając w kinie; Glosy do „Spirali” Krzysztofa Zanussiego; Chory z urodzenia [dot. filmu: Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Reż.: K. Zanussi]; Życie jako fragment. Recycling urodzenia [dot. filmu: Suplement. Reż.: K. Zanussi]; Żywoty karczemne [dot. filmów B. Tarra]; Pisz po mnie jeszcze [dot. filmu: Pillow book. Reż.: P. Greenaway]; Kwartet smaczkowy Bergmana [dot. filmu: Wiarołomni. Reż.: L. Ullmann]; Pokątne pragnienia [dot. filmu: Pianistka. Reż.: M. Haneke]; Pojedynek na minie [dot. filmu: Ziemia niczyja. Reż.: D. Tanović]; Bo kiedy jej ni ma… [dot. filmu: Wszystko albo nic. Reż.: M. Leigh]; Rozwój pięknego syna [dot. filmów M. Koszałki]; Pręgi [dot. filmu: Męska sprawa. Reż.: S. Fabicki]; Wyimki z dziennika zwątpień [dot. pracy nad filmem „Pręgi” zob. poz. 6].
Przekł. niem.: Höllisches Kino. [Przeł.:] G. Leupold, D. Stroińska. Frankfurt am Main 2008.

11. Senność. Scenariusz filmowy. Reż.: M. Piekorz. Ekran. 2008. Por. poz. 12.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Vision Film, [2009], 1 dysk optyczny DVD.
Nagroda publiczności Złoty Klakier na XXXIII Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni w 2008.

12. Senność. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2008, 256 s. Archipelagi. Wyd. 2 tamże 2009. Por. poz. 11.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2004, pliki w formacie PDF oraz w formacie EPUB. Wyd. nast. tamże 2012. – Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta M. Popczyński. Wwa: Bibl. Akustyczna 2009, 1 płyta CD w formacie mp3. Kolekcja Lit. Współcz.
Wersja powieściowa napisanego wcześniej scenariusza filmowego.
Przekł.: niem.: Lethargie. [Przeł.] R. Schmidgall. Berlin 2010, – ros.: Kak son. [Przeł.] Ju. Čajnikov. Sankt-Peterburg 2010, wyd. nast. 2011.

13. Moje projekcje. Lekcje i pragnienia widza kinowego. [Szkice filmowe]. Wwa: W.A.B. 2009, 165 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2010, pliki w formacie PDF oraz w formacie EPUB, MOBI.
14. Spiski. Przygody tatrzańskie. Wwa: W.A.B. 2010, 274 s. Archipelagi. Wyd. nast. tamże 2011. Por. poz. 16.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2010, pliki w formacie PDF oraz w formacie EPUB, MOBI.
Zawartość: Krytyk cnót się nie boi; Melancholik w drodze; Wszystko spływa; Nieszczęściarz; Technologie przerażenia; Cierpiące zło; Łojcowie; Reżyserując śmierć; Pisarz w kryzysie; Uciekinierzy; Zdechlaki polskie; Hufce świętego Cenzurego; Oko voyeura; Kochankowie niewymowni; Gej polski; Coś pozytywnego; Paradygmat misia; Akcja górska; Śmierć harnasia; Nieoglądalność.

15. Poza światłem. Wwa: W.A.B. 2012, 148 s. Terra Incognita.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2012, plik w formacie MOBI, EPUB.
Zapiski z podróży, m.in. alpinistycznych wypraw jaskiniowych.

16. Spiski. [Utwór dramatyczny]. Adaptacja sceniczna: W. Kuczok. Praprem.: Reż.: J.J. Płoński, J. Staniek. Łódź, T. Powsz., Mała Scena 2012. Por. poz. 14.
17. Obscenariusz. [Opowiadania]. Wwa: W.A.B. 2013, 326 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2013, plik w formacie EPUB, MOBI.
Zawartość: Przyjdź do mnie; Bachantka na panterze; Zur Goldenen Gaas; Ostatnie błogosławieństwo Ernsta Unckla; Woolworth geschlossen; Klapki (z zielonymi motylkami); Udręka i ekfraza; Momenty.

18. Zbliżenia. Scenariusz filmowy. [Współaut. i reż.:] M. Piekorz. Ekran. 2014.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Kino Świat, [2015], 1 dysk optyczny DVD.
19. Proszę mnie nie budzić. [Powieść]. Wwa: W.A.B. – Grupa Wydawn. Foksal 2016, 156 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2016, plik w formacie EPUB, MOBI.
20. Czarna. [Powieść]. Wwa: Wydawn. Od deski do deski 2017, 233 s. Seria na F/aktach.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Wydawn. Od deski do deski 2017, plik w formacie EPUB, MOBI.

Wybór opowiadań w przekł. niem.: Im Kreis der Gespenster. [Przeł.] F. Kriese. Frankfurt am Main 2006.

Przekłady utworów W. Kuczoka w antologiach zagranicznych: bułg.: Lûbimi polski avtori i tvorbi. Izbrani studentski prevodi = Ulubieni polscy autorzy i dzieła. Wybrane tłumaczenia studenckie. [Red.: M. Grigorova]. Veliko T”rnovo 2014, – chorw.: Orkestru iza lepa. [Oprac.:] I. V. Bolt, D. Nowacki. Zagreb 2001, – czes.: Mrtvé body. [Wybór, oprac., komentarze:] D. Pawelec. [Przeł.] J. Faber. Ostrava 2006, – jap.: Poketto-no naka-no Tōō bungaku. [Przeł.:] M. Iijima, M. Kohara. Jokohama 2006, – niem.: Landschaften und Luftinsein. München 2000, – orm.: Muasir polak nesr antologiyasi. Baku 2009 [inf. autora], – ros.: Inostrannaâ literatura. [Wybór:] K. Starosel’skaâ. Moskva 2006; Kurortnye Romany. Sbornik. [Przeł.] M. Alekseeva. Moskva 2010; …o lûbvi : 10 romantičeskih istorij. [Red.:] A. Bolecka. [Przeł.:] Û. Čajnikov, D. Kogan. Belgorod; Har’kov 2012, – słowac.: Mřtve body. Antológia poézie za Sliezska 1994-2003. [Przeł.] K. Chmel. Bratislava 2004, – szwedz.: Polen berättar. [Red.:] I. Grönberg, S. Ingvarsson. Stockholm 2005, – turec.: Kehribar ülkesinden yeni öyküler. [Oprac.:] N. Yüce. İstanbul 2014.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2010.
 • Wywiady: Przez zgrozę. Rozm. O. Wojtkiewicz. „Studium” 2001 nr 1; Cierpienie mężczyzny. Rozm. K. Kubisiowska. „Gaz. Wybor.” 2003 nr 128 [dot.: Gnój]; Moją Magdalenką jest nahaj. O swojej powieści „Gnój”. Rozm. K. Masłoń. „Rzeczpospolita” 2003 nr 143, przedr. w: K. Masłoń: Miłość nie jest nam dana. Wwa 2005; Nie tylko o „Gnoju”. Rozm. A. Nęcka. „Śląsk”2003 nr 11; Piekło w remoncie. Rozm. Ł. Stec. „Kultura” 2003 nr 12/1; Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. B. Pietkiewicz. „Polityka” 2004 nr 3; Matki Boskie i Geszefciarze. Rozm. Ł. Stec. „Pogranicza” 2004 nr 4; Pisać dotkliwie. Rozm. K. Kubisiowska. „Rzeczpospolita” 2004 nr 290; Pisanie przynosiło ulgę. Rozm. M. Radziwon. „Gaz. Wybor.” 2004 nr 215; Polska skołtuniała. Rozm. E. Likowska. „Przegląd” 2004 nr 25; Żebym nic nie musiał. Rozm. P.T. Felis. „Gaz. Wybor.” 2004 nr 238; Nie jedną bitwę pod Grunwaldem przyszło mi śledzić. Rozm. G. Olszański. „Arte” 2005 nr 2; Woda mnie przeraża. Rozm.: A. Drotkiewicz, A. Dziewit. „Lampa” 2006 nr 6; Literapeuci. Wywiad z Radosławem Kobierskim i Wojciechem Kuczokiem. Rozm. Ł. Stec. „Tekstualia” 2006 nr 1; Polską krytykę zżera zawiść. Wojciech Kuczok wyjaśnia, jak napisać dobrą powieść i polemizuje z recenzentami. Rozm. M. Wapińska. „Dziennik” 2008 nr 243; Marzy mi się thriller erotyczny. Rozm. M. Nowicka. „Arterie” 2009 nr 1; Mam Polskę w discmanie. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 276 [dot. m.in.: Spiski]; Misiołaki i prawieludki. Rozm. M. Robert. „Lampa” 2010 nr 12 [dot. m.in.: Spiski]; Grafomania jest jak onanizm. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2011 nr 271; Lubię książki dotkliwe. I o winach. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2011 nr 141; Pisarz w jaskini. Rozm. M. Barański. „Gaz. Olszt.” 2011 nr 246; W nieprzytomności. Rozm. P. Łaszewska. „Bliza” 2015 nr 2; Futbol przybliża mnie często do ludzi, z którymi trudno byłoby mi się dogadać. W: T. Malinowski: Rozmowy nieoczywiste. Tor. 2016; O wałęsaniu się między książkami. Rozm. K. Bereta. „Śląsk” 2016 nr 1; Pisanie w czasach parszywej postprawdy. Rozm.: M. Kostrzewa i M. Libich. „Odra” 2017 nr 12; Wojciech Kuczok: pisanie jest jak szukanie szczelin. Rozm. A. Czupryn. „Polska Metropolia Warszawska” 2017 nr 39 [dot. m.in.: Czarna]; Wszystko zależy od tego, kto ustawi mecz. Rozm. A. Szaja. „Gaz. Wybor.” 2017 nr 103 dod. „Katowice” [dot. m.in.: Czarna].

Ogólne

 • K. DUNIN: Dlaczego Wojciech Kuczok powinien napisać powieść. „Studium” 2001 nr 1.
 • A. KOPIŃSKI: Przeciw „temu” światu. O prozie Wojciecha Kuczoka. „Fronda” 2004 nr 32.
 • A. WIECH: O romansach Wojciecha Kuczoka. W: Romans współczesny. Katow. 2004.
 • R. BEDNARCZYK: Taniec Erosa z Kostuchą. „Śląsk” 2007 nr 10.
 • D. KULESZA: Polska proza po „Gnoju”. Kuczok, Czerwiński, Sieniewicz i inni. W: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji. Tor. 2007, przedr. w tegoż: Z historią literatury w tle. Białystok 2011.
 • T. MIZERKIEWICZ: „Niebezpieczne związki” intymności erotycznej, pornografii i komizmu w prozie współczesnej. W tegoż: Nić śmiesznego. Pozn. 2007 [m.in. dot. prozy Wojciecha Kuczoka].
 • A. BEHMKE: Siedliska traumy i irracjonalizmu. Refleksje o czasoprzestrzeni w twórczości Wojciecha Kuczoka. W: Literatura i przestrzeń. Katow. 2008.
 • Ż. NALEWAJK: Groteska i makabra. O motywie przemiany w prozie Wojciecha Kuczoka na przykładzie „Malizmu reagicznego” oraz „Szkieleciarek” W: Polska literatura najnowsza – poza kanonem. Łódź 2008.
 • D. NOWACKI: Kto im dał skrzydła. Katow. 2011, passim.
 • S. BURKOT: Wojciecha Kuczoka „zabawy przyjemne i pożyteczne”. W tegoż: W poszukiwaniu tożsamości. Kr. 2015.

Opowieści samowite

 • M. KISIEl: Poeta prywatnej banalności. „Śląsk” 1996 nr 9, przedr. w tegoż: Świadectwa, znaki. Katow. 1998.
 • R. KOBIERSKI: Niefikcje niezmyślone. „Studium” 1996 nr 2.
 • K. MALISZEWSKI: Powiększa się. Tam. To. „Opcje” 1996 nr 4, przedr. poszerz. w tegoż: Zwierzę na J. Wr. 2001 [dot. też: Opowieści słychane].

Opowieści słychane

 • D. NOWACKI: Ty mnie nie traktuj… „FA-art” 1999 nr 3.
 • A. PLUSZKA: Historie cne do cna. „Opcje”1999 nr 5.
 • M. LENGREN: Miłość i mdłość. „Twórczość” 2000 nr 8.
 • K. MALISZEWSKI: Wewnętrzne szaleństwo. „Res Publica Nowa” 2000 nr 10, przedr. poszerz. pt. Powiększa się. Tam. To w tegoż: Zwierzę na J. Wr. 2001 [dot. tez: Opowieści samowite].
 • Ż. NALEWAJK. „Pracownia”2000 nr 22.
 • M. WITKOWSKI: Pamiętnik z okresu dojrzewania. „Kresy” 2000 nr 4.
 • K. UNIŁOWSKi: Opowieści Kuczoka. „Śląsk” 2000 nr 2, przedr. rozszerz. pt. Opowieści studyjne. W tegoż: Koloniści i koczownicy. Kr. 2002.
 • K. BORYSEWICZ: Nowa proza Kuczoka. „Akcent” 2001 nr 3.
 • A. GOŹDZIKOWSKI. „Nowy Wiek” 2001/2002 nr 7/8.

Szkieleciarki

 • J. CEMBROWSKA: Ach, te pomysły… „FA-art” 2002 nr 1.
 • P. CZAPLIŃSKI: Galernicy normalności. „Res Publica Nowa” 2002 nr 10, przedr. w tegoż: Efekt bierności. Kr. 2004.
 • T. DĄBROWSKI: „Kto wybiera śmierć, nie przestanie żyć…”. „Tyg. Powsz” 2002 nr 33.
 • A. GŁOWACKA: Historie dziwaków. „Opcje” 2002 nr 3.
 • M. KAMIEŃCZYK: Przyzwoite dojrzewanie. „Śląsk” 2002 nr 10.
 • M. LIMAN. „Pogranicza” 2002 nr 2.
 • T. MIZERKIEWICZ: Kuczociarki. „Nowe Książ.” 2002 nr 6.
 • M. ORSKI: Wielki Brat Narrator. „Prz. Powsz.”2002 nr 6.
 • B. ŚNIECIKOWSKA: Gra w słowa (i sensy). „Tygiel Kult.” 2002 nr 10/12.
 • K. UNIŁOWSKI: Jak bezpiecznie oglądać telewizję? „Twórczość” 2002 nr 11/12, przedr. w tegoż: Kup pan książkę. Katow 2008.
 • M. CISŁO: Malista reagiczny. „Odra” 2003 nr 1.
 • R. KOBIERSKI: Życie wynajęte. „Nowa Okolica Poetów”2003 nr 1.
 • A. WIŚNIEWSKA: Odźwierny dobrej śmierci. (W „Szkieleciarkach” Wojciecha Kuczoka). „Twórczość”2004 nr 12.

Gnój

 • M. CUBER: Wyprawa do limbo. „Res Publica Nowa”2003 nr 6.
 • P. LEKSZYCKI: Kuczoka zniewalająca satyra na rzekomą „normalność”. „Studium” 2003 nr 3/4.
 • M. MIZIURO: Niech sobie boli. „Odra”2003 nr 11.
 • A. MORAWIEC: Powieść antyedukacyjna albo „Gnój”. „Dekada Lit.” 2003 nr 7/8.
 • D. NOWACKI: W poszukiwaniu parszywego czasu. „Rzeczpospolita” 2003 nr 132.
 • M. ORSKI: Męczarnie wychowanka Kuczoka. „Nowe Książ.” 2003 nr 9.
 • R. OSTASZEWSKI: Zgnojone związki. „Gaz. Wybor.” 2003 nr 128.
 • A. SASINOWSKI: Raport z szamba. „Pogranicza”2003 nr 4.
 • M. SENDECKI: Cały ten gnój. „Przekrój”2003 nr 21.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Normalni, wydrążeni, źli. „Tyg. Powsz.” 2003 nr 32.
 • W. WENCEL: Biedny stary Kuczok. „Nowe Państ.” 2003 nr 7.
 • M. ZALESKI: Straszny romans. „Polityka” 2003 nr 23.
 • A. CZACHOWSKA: Gnój w Gnoju. „Twórczość” 2004 nr 1.
 • A. CZYŻAK: Z gnojem, w gnoju. „Polonistyka” 2004 nr 4.
 • A. NAWARECKI: Kłopot z tytułem. W: Śląski Wawrzyn Literacki. Katow. 2004.
 • K. UNIŁOWSKI: Martwy tato i wzlot artysty. „FA-art” 2004 nr 1, przedr. w tegoż: Kup pan książkę. Katow 2008.
 • M. JENTYS: Antybiografia Wojciecha Kuczoka. W tejże: Nić Ariadny. Tor. 2005.
 • J. CZECHOWSKA: Tożsamość jednostkowa. „Tygiel Kult.” 2006 nr 4/6.
 • A. NĘCKA: Maltretowanie i przemoc: Wariacje na Barthelme’owski temat. W tejże: Granice przyzwoitości. Katow. 2006.
 • A. NOWAKOWSKA: Frazeologia w powieści Wojciecha Kuczoka „Gnój”. „Rozpr. Komis. Jęz. Wroc. Tow. Nauk.” 2006 [t.] 33.
 • J.Z. BRUDNICKI: Historie śląskie. W tegoż: Ćwiczenia z wolności. Tor. 2007.
 • E. SŁAWKOWSKA: Nie tylko (śląska) opowieść: z zagadnień struktury i stylu tekstu „Gnoju” Wojciecha Kuczoka. „Jęz. Artyst.” 2007 t. 13.
 • M. URBANOWSKI: Podróże do kresów. W tegoż: Dezerterzy i żołnierze. Kr. 2007 [dot. m.in.: Gnój].
 • C. ZALEWSKI: Aspekty przemocy w literaturze najnowszej. II. Wszędobylstwo bólu. Sadyzm w „Gnoju” Wojciecha Kuczoka. W: Ćwiczenia z rozpaczy. Kr. 2011.
 • A. SZÓSTAK: Arkadia á rebour w „Ślicznotka doktora Jozefa” Zyty Rudzkiej, „Rzeczach nienasyconych” Andrzeja Czcibora-Piotrowskiego i „Gnoju” Wojciecha Kuczoka. W tejże: Między mitem a rzeczywistością. Zielona Góra 2012.
 • Zob. też Wywiady.

Pręgi

 • M. CHYB: Detdisykacja. „Kino” 2004 nr 10.

Widmokrąg

 • M. CUBER: Love parade. „Nowe Książ.”2004 nr 11.
 • A. GŁOWACKA: Patologia miłości. „Opcje” 2004 nr 4.
 • K. MASŁOŃ: Celny kontrapunkt. „Rzeczpospolita” 2004 nr 229.
 • A. NĘCKA: Miłość nie jedno ma imię. „Śląsk” 2004 nr 11.
 • D. NOWACKI. „Gaz. Wybor.” 2004 nr 233.
 • Ł. STEC: Codzienność zza zasłony. „Pogranicza” 2004 nr 4.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Mistrz i znaki zapytania. „Tyg. Powsz.”2004 nr 47.
 • S. ŚNIEG: Zbyt mało cukru. „Lampa” 2004 nr 8.
 • K. UNIŁOWSKI: Jeszcze więcej przyjemności. „Dekada Lit.”2004 nr 4, przedr. w tegoż: Kup pan książkę. Katow 2008.
 • P. MACKIEWICZ: Zza drzwi izolatki. „Twórczość” 2005 nr 4.
 • M. ORSKI: Patologiczny nadmiar bytu. „Odra” 2005 nr 4.
 • A. SIEMIŃSKA: Zagadka ostateczna. „Studium” 2004/2005 nr 6/1.
 • L. SZARUGA: Etot dom. „Novaă Polša”, Wwa 2005 nr 1.

Doktor Haust

 • P. GRUSZCZYŃSKi: Dziś wieczór udajemy. „Tyg. Powsz.” 2005 nr 5.
 • J. ZIMNA: Podmiot jako symptom. „Tekstualia” 2006 nr 3 s. 157-171 [dot. też: N. Goerke: Księga Pasztetów; J. Pilch: Pod Mocnym Aniołem].

Opowieści przebrane

 • P. CZAPLIŃSKI: Normalsi i odmieńcy. „Gaz. Wybor.”2005 nr 271.
 • A. DROTKIEWICZ: Życie nie żyje, kobieta tak. „Lampa” 2005 nr 12.
 • A. SZCZEBLEWSKA: Przybieranie opowieści. „Tekstualia” 2005/2006 nr 3.

To piekielne kino

 • B. HOLLENDER: To piekielnie ekscytujące kino. „Rzeczpospolita” 2006 nr 289.
 • T. SOBOLEWSKI: Kuczok w lustrze kina. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 295.
 • J. KNIEĆ: Zachęta do piekielnego występku. „Czas Kult.” 2007 nr 1/2.
 • T. RUTKOWSKA: Pisarze idą do kina. „Nowe Książ.” 2007 nr 4 [dot. też: F. Netz: Poza kadrem].

Senność

 • A. PIOTROWSKA: … pół metra nad ziemią. „Tyg. Powsz.” 2008 nr 43.
 • J. SZCZERBA: Banały, które dodają otuchy trzydziestolatkom. „Gaz. Wybor.” 2008 nr 244.
 • K. ŚWIREK. „Kino” 2008 nr 10.

Senność.

 • M. CUBER: Obudzić się, by zasnąć. „Nowe Książ.” 2008 nr 11.
 • A. FRANASZEK: Tkwimy w korku. „Tyg. Powsz.” 2008 nr 43.
 • M. HAŁAŚ: Kuczoka dialogi z Pięknisiem. „Gaz. Pol.” 2008 nr 2.
 • M. MAŁKOWSKA: Znój, gnój, miłość i słowotok. „Rzeczpospolita” 2008 nr z 3 IX.
 • D. NOWACKI: Papierowy śpiochy. „Gaz. Wybor.” 2008 nr 211.
 • M. PABISEK: Lektura na złą noc. „FA-art” 2008 nr 2/3.
 • M. SIEDLACZEK-MIKODA: Kłopot z „Sennością”. „Śląsk” 2008 nr 11.
 • J.Z. BRUDNICKI: Senność, czyli samotność. „Trybuna” 2009 nr 25.
 • P. CZAPLIŃSKI: Sny rodzinne. O powieści Wojciecha Kuczoka i prozie efektu rodzinnego. „Kresy” 2009nr 1/2.
 • A. NĘCKA: Bezsen(sow)ność istnienia. „Twórczość” 2009 nr 1.
 • M. MAJDA-GOŹDZIK: „Senność” jako proza „zgnojonego” efektu rodzimego.: W: Rodzina w języku i kulturze. Piotrków Trybunalski 2010.
 • P. SOBOLCZYK: Homoseksualność i polityka liberalnej inkluzji: „Senność” Wojciecha Kuczoka. „Literaturoznawstwo: historia, teoria, metodologia, krytyka” 2012/2013 nr 67.

Moje projekcje

 • Ks. A. LUTER: Kino według Wojciecha Kuczoka. „Kino”2009 nr 12.
 • Ł. MACIEJOWSKI: Milczenie wampirów. „Tyg. Powsz.” 2009 nr 29 dod. „Książ. w Tyg.”.
 • T. RUTKOWSKA: Kuczoka kino osobiste. „Nowe Książ.” 2009 nr 11.
 • T. SOBOLEWSKI: Moje projekcje. Lęki i pragnienia widza kinowego. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 153 dod. „Duży Format” nr z 2 VII. – P. URBANIAK: Gawędy o filmach. „Twórczość” 2010 nr 4.

Spiski

 • M. BARTYS: A to polska właśnie. „Notes Wydawn.” 2010 nr 12.
 • J. HNIDIUK: „Spiski”, czyli o tatrzańskich przygodach cepra Kuczoka z samiućkiego Śląska. „Wyspa” 2011 nr 2.
 • D. NOWACKI: Tatrzański Bildungsroman. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 273.
 • G. NOWULA: Kuczok pod Giewontem. „Rzeczpospolita” 2010 nr 283.
 • A. NĘCKA: W sidłach namiętności. „Twórczość” 2011 nr 3.
 • J. PETROWICZ: Bacioki, misiołak i bimbały. „Pogranicza” 2011.
 • W. RUSINEK: Giewont z papier maché. „FA-art” 2011 nr 1/2.
 • M. SENDECKI: Kuczok się budzi. „Przekrój” 2011 nr 48.
 • W. TURANT: Jak przygoda to w … Bukowinie. „Śląsk” 2011 nr 5.
 • J. WIERZEJSKA: „Zapachniało życiem”. „Nowe Książ.” 2011 nr 4.
 • Zob. też Wywiady.

Poza światłem

 • D. NOWACKI: Jaskinie i myśl pożywna. „Opcje” 2012 nr 4.
 • M. KRUPA: Gest Neila Armstronga. „Tyg. Podhalański” 2013 nr 11.
 • J. MARCZYŃSKI: Część prawdy o autorze, który lubi pisać na czczo. „Rzeczpospolita” 2013 nr 279.
 • M. ROBERT: Flâneur pod ziemią. „Nowe Książ.” 2013 nr 2.

Spiski.

Obscenariusz

 • M. BOCZKOWSKA: Eros ledwo zipie. „Twórczość” 2014 nr 3.
 • T. MIZERKIEWICZ: Bez odrobiny przyzwoitości. „Nowe Książ.” 2014 nr 4.

Proszę mnie nie budzić

 • P. KĘPIŃSKI: Kuczok w stanie nieważkości. „Twórczość” 2017 nr 11.
 • M. KUBE: Co Zanussi kręci w głowie Kuczoka. „Rzeczpospolita” 2016 nr 234.
 • C. ROSIŃSKI: Pochwała naiwności, by tak rzec. „Nowe Książ.” 2017 nr 1.

Czarna

 • P. ADAMCZYK: Ewolucja zdrady. „Nowe Książ.” 2017 nr 10.
 • M. KUBE: Seks i przemoc nie omijają Podlasia. „Rzeczpospolita” 2017 nr 147.
 • J. KURKIEWICZ: Zbrodnia to niesłychana… „Gaz. Wyborcza” 2017 nr 116.
 • D. NOWICKI: Złoty środek między naturalizmem a obleśnością, czyli Zrozumieć niezrozumiałe. „Elewator” 2017 nr 3.