O Dekadach Henryka Sienkiewicza

Kolekcja Dekady Sienkiewicza powstała w ramach projektu  Dekady Henryka Sienkiewicza – kolekcja cyfrowa na platformie Nowa Panorama Literatury Polskiej (numer umowy 8 /S/IK/2016) finansowanego przez Instytut Książki.

Kolekcja wykorzystuje materiał z wydanej przez wydawnictwo PIW książki Henryk Sienkiewicz: kalendarz życia i twórczości (autor Julian Krzyżanowski; uzup. i oprac. Maria Bokszczanin, Warszawa 2012).