Twórcy Atlasu / About Authors of Atlas Of The Holocaust Literature

Projekt „Warszawa — Atlas Literatury Zagłady – kolekcja cyfrowa na platformie Nowa Panorama Literatury Polskiej (NPLP.PL). Na podstawie świadectw z czasu okupacji” zrealizowano przy wsparciu finansowym Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach konkursu Dziedzictwo kulturalne i współczesna tożsamość Warszawy (2019).

 

 

 

 

 

Kierownik projektu/ Project managers: Jacek Leociak, Bartłomiej Szleszyński

Merytoryczna koncepcja treści/ Concept of content : Jacek Leociak,

Koncepcja kolekcji cyfrowej / Concept of digital collection: Bartłomiej Szleszyński

Koordynacja projektu/Project Coordination: Kajetan Mojsak

Autor haseł w module „Wydarzenia”/Authorship of entries in „Events” module: Jacek Leociak

Kwerendy i przygotowanie treści w module „Miejsca” i Osoby”/ Queries and preparation of content in „Places” and „People” modules: Aleksandra Engler-Malinowska, Aleksandra Karkowska-Rogińska, Dorota Krawczyńska, Bartłomiej Krupa, Jacek Leociak, Paweł Rams, Bartłomiej Starnawski

Koncepcja struktury, funkcjonalności i mechaniki kolekcji cyfrowej / The concept of structure, functionality and mechanics of the digital collection: Bartłomiej Szleszyński, Agnieszka Szulińska, Konrad Niciński, Paweł Rams, Kajetan Mojsak

Oprawa graficzna i przetwarzanie elementów wizualnych/Graphic design, processing of visual elements: Agnieszka Zalotyńska

Wprowadzanie treści, grafik i map do kolekcji, linkowanie/ Content, graphics & maps input, linking: Kajetan Mojsak, Paweł Rams, Bartłomiej Szleszyński, Katarzyna Jarzyńska, Renata Rokicka

Koncepcja map/ The concept of maps: Konrad Niciński, Agnieszka Zalotyńska

Stworzenie map/ Creation of maps: Agnieszka Zalotyńska

Kartograf/Cartographer: Paweł Weszpiński

Pozyskanie fotografii / Photos acqusition: Konrad Niciński, Kajetan Mojsak

Fotografie/ Photos: Żydowski Instytut Historyczny

Testy i korekty/ Tests, corrections: Agnieszka Szulińska

Prace programistyczne/ Programming: Krzysztof Goliński, Maciej Kalczyński