Quo Vadis w ofercie wydawców z Florencji: Salani, Nerbini
Katarzyna Biernacka-Licznar

Powieść Quo vadis wzbudziła zainteresowanie także wśród wydawnictw florenckich. Do utworu Sienkiewicza jako pierwsze sięgnęło założone w roku 1862 we Florencji wydawnictwo Salani[1], które od lat osiemdziesiątych XIX wieku próbowało konkurować z obecnymi już wcześniej na florenckim rynku domami wydawniczymi (Sansoni, Olschki, Bemporad). Adriano Salani od początku działalności wydawniczej starał się dostarczać różnym grupom czytelniczym rozmaite utwory literackie. W swoich działaniach opierał się na doświadczeniach konkurencji, proponując odbiorcom liczne powieści, przede wszystkim francuskie, nieustannie poszukiwał również przestrzeni, w której mógłby się specjalizować. Z tego powodu podjął decyzję o publikowaniu literatury dla kobiet, co stało się możliwe za sprawą m.in. Caroliny Invernizio. Począwszy od roku 1880, zdecydował się także publikować utwory o tematyce religijnej, a w chwili gdy do wydawnictwa dołączył jego syn Ettore, podjął decyzję o utworzeniu odrębnego sektora: specjalizującego się w literaturze dla dzieci i młodzieży.

Salani publikował dzieła, które miały zaspokoić potencjalne potrzeby czytelników i ich zainteresowania. Duże korzyści materialne przyniosło mu piśmiennictwo popularne. Skutecznie starał się zabiegać o czytelników zarówno wśród sfer inteligenckich, jak i mas ludowych. Quo vadis nakładem Salaniego ukazało się po raz pierwszy w roku 1900. Przekład powierzono literatowi i tłumaczowi Titowi Zucconiemu[2], który miał szerokie zainteresowania historycznoliterackie, a do tego bogatą wiedzę na temat starożytności. W roku 1900 przełożył dla Salaniego także inne utwory Sienkiewicza, m.in. nowelę Anna (Hania), Per il pane (Za chlebem), La vedova (Na marne). Badania przeprowadzone w projekcie wykazały, że Zucconi posiłkował się przy opracowaniu włoskiej wersji Quo vadis przekładem angielskim autorstwa Curtina.

Przekład Zucconiego ukazał się wydawnictwie Salani wielokrotnie w latach 1900–1938, zazwyczaj liczył ponad sześćset stron, niektóre wydania były ilustrowane m.in. przez Carla Jouasa i Carla Chiostriego. Wydawnictwo Salani opublikowało także skrócone wersje przekładu Zucconiego, m.in. w latach 1916 i 1927. Jego wersja stała się również podstawą do opracowania innych wydań, które ukazały się w wydawnictwie w latach 1950 i 1952. Za ich powstanie odpowiadała aktywna tłumaczka i adaptatorka Rita Banti, współpracująca z wydawnictwem Salani w latach 1950–1976. Do Quo vadis florencki wydawca powrócił po raz ostatni w roku 1973, publikując adaptację dla młodzieży autorstwa Maria Sgarbossy.

W latach pięćdziesiątych zainteresowanie przekładem Zucconiego wykazały nowo powstałe, małe wydawnictwa mediolańskie. W roku 1954 nakładem wydawnictwa Edizioni dell’Aquilone ukazała się adaptacja dla młodzieży, opracowana na podstawie tłumaczenia Zucconiego przez Alfi a Coccię. Również mediolańskie wydawnictwo Cavallotti zdecydowało się na publikację adaptacji dla młodzieży, opracowanej na podstawie przekładu Zucconiego przez Linę Ottino Foglino. Co ciekawe, praca Ottino Foglino, która ukazała się w roku 1952, doczekała się następnie skróconych, anonimowych wersji, które były wielokrotnie opublikowane przez mediolańskie wydawnictwa AMZ i BRI. W roku 1955 do przekładu Zucconiego sięgnął także Pino Foresti, który opracował dla wydawnictwa Fratelli Fabbri z Mediolanu liczącą sto pięćdziesiąt stron adaptację dla młodzieży.

Przekład Zucconiego, inaczej niż tłumaczenie Verdinois i anonimowe wydanie Baldini & Castoldi, nie został zapomniany, zaczął być ponownie wznawiany, począwszy od roku 1984, w mediolańskim wydawnictwie Mondadori, tym samym, które w 1953 opublikowało przekład Quo vadis w wykonaniu Marii Czubek-Grassi i Eridana Bazzarellego.

Do utworu Henryka Sienkiewicza sięgnęło także inne wydawnictwo florenckie, Nerbini, założone w roku 1897 przez Giuseppe Nerbiniego[3], które specjalizowało się w publikowaniu utworów o tematyce polityczno-społecznej, a także utworów literatury obcej dla dorosłych, wśród których przeważali autorzy publikujący na przełomie stuleci.

Nakładem Nerbiniego w roku 1906 ukazał się utwór Sienkiewicza zatytułowany Quo vadis? Nuova, integrale traduzione (nowy, pełny przekład) w przekładzie Clary Collini z ilustracjami Giuseppe Rossiego. Tłumaczenie opatrzone jej nazwiskiem zostało wznowione jeszcze w latach 1907, 1908, 1910. Od roku 1914 wydawca ogłaszał „anonimowe” przekłady Quo vadis (choć w rzeczywistości była to cały czas wersja Collini) z ilustracjami Tancrediego Scarpellego i Giuseppe Rossiego (w latach 1920, 1927, 1933, 1934), a od roku 1944 tylko z ilustracjami Scarpellego (1947, 1954, 1985). O samej tłumaczce wiemy niewiele, poza tym, że dla wydawnictwa Nerbini przetłumaczyła z języka angielskiego utwór Don chisciottino: Avventure romantiche per giovinetti. Warto przypomnieć, że jej tłumaczenie to skrócona kompilacja dwóch przekładów: Ferdinanda Bideriego i Tita Zucconiego (por. rozdział I).

W latach 1928 i 1929 ukazała się jeszcze w Nerbinim w serii Collana romanzi popolari skrócona wersja powieści (licząca sześćdziesiąt cztery strony), zatytułowana Quo vadis? Romanzo storico di Sienkiewicz, w opracowaniu Franca Bello (Franz De Bearny[4]).

Przypisy

  1. Wydawnictwo Adriano Salani Editore zostało założone we Florencji w roku 1862 przez Adriana Salaniego. Początkowo działało jako drukarnia, następnie jako wydawnictwo, które w pierwszej fazie działalności specjalizowało się w publikacjach niezgodnych z polityką zjednoczonego kraju. Z tego powodu druk niektórych utworów został wstrzymany przez władze państwowe. W latach osiemdziesiątych XIX wieku odnotowujemy wzrost działalności wydawnictwa, spowodowany pozytywnymi trendami w gospodarce włoskiej. Po śmierci Adriana Salaniego (1904) zarządzanie wydawnictwem przejął jego syn Ettore, a następnie wnuk Mario Salani. Od roku 1937 wydawnictwo przeżywało trudności finansowe, które były następstwem zamknięcia drukarni. W roku 1987 wydawnictwo Salani zostało zakupione przez Maria Spagnola, który zarządzał już wtedy wydawnictwem Longanesi. W latach osiemdziesiątych wydawnictwo specjalizowało się w publikowaniu utworów w dwóch seriach: I CricetiGl’Istrici. Prawdziwy sukces finansowy zawdzięczało zaś publikacji serii o Harrym Poterze. W roku 1999 zarządzanie wydawnictwem przejął Luigi Spagnol. W 2005 utworzono grupę wydawniczą, w skład której weszły następujące wydawnictwa: Corbaccio, Garzanti, Guanda, Longanesi, Nord, Ponte alle Grazie, Salani, TEA, Vallardi i ProLibro (por. Gigli Marchetti 2011; F. Bacchetti, hasło: «Salani, casa editrice», TESEO 2003).
  2. Tito Zucconi (1837–1924) — literat, tłumacz, wykładowca, uczestnik walk o wyzwolenie Włoch. W roku 1859 podjął studia prawnicze w Sienie, które ukończył w roku 1862. Po zjednoczeniu Włoch rozpoczął pracę jako nauczyciel. Jego najbardziej znanym uczniem był Gabriele D’Annunzio, którego nauczał literatury i języka francuskiego w liceum klasycznym w Prato. Pod koniec XIX wieku zajął się opracowywaniem przekładów literackich (por. Nave 2005: 24–26; opac.sbn.it, dostęp: 6.02.2020).
  3. Giuseppe Nerbini oficjalnie założył swoje wydawnictwo w roku 1897, choć pierwsze publikacje wydał kilka lat wcześniej. Nerbini był wydawcą dziennika „Avanti” włoskiej partii Partito Socialista Italiano, chętnie publikował utwory dotyczące tematyki polityczno-społecznej, które ukazywały się w seriach, jak np. Biblioteca educativa sociale, Letture moderne sociali, Saggi di filosofi a sociale. Nerbini bardzo zabiegał o to, aby w jego wydawnictwie ukazywały się przekłady zagranicznych powieści, m.in. pisarzy rosyjskich i francuskich (takich jak Lew Tołstoj, Eugène Sue, Fiodor Dostojewski, Émile Zola, Victor Hugo), oraz ilustrowane arcydzieła literatury włoskiej (publikowane w seriach). Od początku swojej działalności do roku 1910 Nerbini wydał łącznie 323 publikacje, co oznaczało w praktyce 25–30 tytułów rocznie. Dla dzieci i młodzieży stworzył osobny dział, w którym ukazywały się przede wszystkim książki ilustrowane. W okresie I wojny światowej rozwój wydawnictwa uległ spowolnieniu. Razem ze swoim synem Mariem Nerbini był zwolennikiem rodzącego się w latach dwudziestych faszyzmu. Począwszy od lat trzydziestych, wydawnictwo zdecydowało się rozbudować dział czasopism i komiksów. Było ono też pierwszą włoską oficyną wydawniczą, w której w roku 1932 ukazał się komiks o Myszce Miki Topolino (w roku 1935 prawa do wydawania komiksu uzyskało wydawnictwo Mondadori). Od roku 1934 wydawnictwem zarządzał Mario Nerbini. W roku 1953 wydawnictwo ogłosiło upadłość. W latach sześćdziesiątych byli współpracownicy Nerbiniego podjęli trud wznowienia działalności wydawnictwa Nerbini (por. Tortorelli 1989: 63–125; Nerbini, Treccani.it, http://www.treccani.it/enciclopedia/nerbini, dostęp: 6.02.2020).
  4. Nazwisko przywołuję za: Preisner 1949: 189.