Autorzy kolekcji

Autorzy treści: Monika Woźniak, Katarzyna Biernacka-Licznar, Jan Rybicki Koncepcja struktury, funkcjonalności i mechaniki kolekcji cyfrowej: Bartłomiej Szleszyński, Kinga Kamińska, Agnieszka Zalotyńska Oprawa graficzna i przetwarzanie elementów wizualnych: Agnieszka Zalotyńska Wprowadzanie treści, grafik i map do kolekcji: Kinga Kamińska, Bartłomiej Szleszyński Stworzenie mapy: Agnieszka Zalotyńska Testy i korekty: Agnieszka Kuniczuk