O Słowniku tłumaczy

Pilotażowa kolekcja haseł w ramach prac przygotowawczych wokół cyfrowego słownika biobibliograficznego polskich tłumaczy literatury. Koordynator inicjatywy: dr hab. Ewa Kołodziejczyk.