O zespole

Kontakt z zespołem:  bartlomiej.szleszynski lub konrad.nicinski lub agnieszka.kochanska lub pawel.rams plus @ibl.waw.pl

Bartłomiej Szleszyński (kierownik) – dr hab., profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, zajmuje się literaturą i kulturą II połowy XIX wieku (z szerokim uwzględnieniem jej recepcji w kulturze najnowszej oraz wątków kolonialnych), a także narracjami wizualnymi (m.in. komiksem) i audiowizualnymi. Te interesują go ze względu na sposób budowania rzeczywistości przedstawionej oraz na nowe formy odbioru (przeżywania) tekstów kultury. Autor książki Przymierzanie kontusza. Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz – najwybitniejsi twórcy XIX wiecznego nurtu sarmackiego, współredaktor tomów Przerabianie XIX wieku  oraz Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, współwydawca Uwag o dawnej Polsce Henryka Rzewuskiego, autor licznych artykułów dotyczących dziewiętnastowiecznej literatury, kultury i krytyki literackiej.

Konrad Niciński –  dr, asystent w Zakładzie Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziału Polonistyki i Instytutu Historii Sztuki UW. W pracy badawczej zajmuje się historią kultury XX wieku, w szczególności interesuje go problematyka dialogu kultur w Europie Środkowej i tematyka warszawska. Kierownik organizacyjny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich PAN.

Agnieszka Szulińska – (Kochańska, ur. 1989) mgr filologii polskiej (specjalizacja: edytorstwo naukowe), absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przygotowuje pracę doktorską o naukowych edycjach cyfrowych polskich tekstów literackich m.in. na przykładzie cyfrowych projektów korespondencji Skamandrytów i wczesnych powieści Elizy Orzeszkowej. Członkini zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej i Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN. Poza edytorstwem naukowym jej zainteresowania badawcze zawierają: testowanie narzędzi i platform używanych w komunikacji naukowej (szczególnie w dyscyplinach humanistycznych i nauk społecznych) oraz gry wideo. Ważne linki: https://linktr.ee/agnieszkaszulinska

Paweł Rams – dr, absolwent filologii polskiej oraz Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwent Szkoły Nauk Społecznych PAN, doktorant w Instytucie Badań Literackich PAN. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikował m.in. w „Pamiętniku”, „interaliach” oraz licznych książkach zbiorowych. Pod kierunkiem prof. Michała Głowińskiego przygotowuje rozprawę doktorską o recepcji myśli Stanisława Brzozowskiego w Polsce w latach 1944-1989. Zainteresowania badawcze: historia literatury i kultury XX wieku, współczesna powieść gejowska, humanistyka cyfrowa. Związany z Ośrodkiem Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN.

Kajetan Mojsak 

Agnieszka Zalotyńska

Anna Maria Mędrzecka

 

Pracowali z nami:

 

Paweł Ryżko

Kornelia Sobczak