O Nowej Panoramie Literatury Polskiej

Nowa Panorama Literatury Polskiej to platforma służąca prezentacji wyników badań naukowych w środowisku cyfrowym. Wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na szeroki i darmowy dostęp do treści na wysokim poziomie merytorycznym stanowiąc znak przemian współczesnej humanistyki pod wpływem mediów cyfrowych

Nowa Panorama Literatury Polskiej to projekt realizowany w ramach Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN łączący nowe formy prezentacji wyników badań z jakością treści właściwą dla instytucji naukowej o długoletniej tradycji badawczej i najwyższej ocenie parametrycznej. Kontynuuje on tradycje Panoramy Literatury Polskiej, modernizując sposoby narracji wizualnej oraz modyfikując koncepcję formalną: z encyklopedii na syntezę rozproszoną.

W Nowej Panoramie Literatury Polskiej umieszczane będą zarówno treści publikowane wcześniej w formie drukowanej, odpowiednio przetworzone i dostosowane do medium cyfrowego, jak i materiały naukowe powstałe specjalnie na jej potrzeby.

Wszystkie treści powstają pod fachowym nadzorem merytorycznym i są przed publikacją recenzowane wedle standardów właściwych dla publikacji naukowych. Szczegółowe informacje o ewentualnych źródłach wcześniejszych publikacji, ich redaktorach naukowych oraz instytucjach współpracujących z IBL PAN przy ich tworzeniu znajdują się na stronach poszczególnych kolekcji.

Materiały ułożone są w kolekcje, tworzące spójne i kompletne całości narracyjne – proponujemy zacząć przygodę z NPLP od podróży po kolekcjach i zawartych w nich treściach – zarówno artykułach, jak i materiałach wizualnych.

Dla tych, którzy woleliby wyszukać materiały na konkretny temat zaprojektowaliśmy mechanizm przeszukiwania treści (w prawym górnym rogu), do korzystania z którego również zachęcamy.

Kontakt: bartlomiej.szleszynski lub konrad.nicinski lub agnieszka.kochanska lub pawel.rams plus @ibl.waw.pl