O zespole

Aby skontaktować się z zespołem w sprawie Nowej Panoramy Literatury Polskiej, prosimy pisać na następujący adres:  nplp@ibl.waw.pl

Bartłomiej Szleszyński (kierownik) – dr, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, zajmuje się literaturą i kulturą II połowy XIX wieku (z szerokim uwzględnieniem jej recepcji w kulturze najnowszej oraz wątków kolonialnych), a także narracjami wizualnymi (m.in. komiksem) i audiowizualnymi. Te interesują go ze względu na sposób budowania rzeczywistości przedstawionej oraz na nowe formy odbioru (przeżywania) tekstów kultury. Autor książki Przymierzanie kontusza. Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz – najwybitniejsi twórcy XIX wiecznego nurtu sarmackiego, współredaktor tomów Przerabianie XIX wieku  oraz Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, współwydawca Uwag o dawnej Polsce Henryka Rzewuskiego, autor licznych artykułów dotyczących dziewiętnastowiecznej literatury, kultury i krytyki literackiej.

Konrad Niciński –  dr, asystent w Zakładzie Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziału Polonistyki i Instytutu Historii Sztuki UW. W pracy badawczej zajmuje się historią kultury XX wieku, w szczególności interesuje go problematyka dialogu kultur w Europie Środkowej i tematyka warszawska. Kierownik organizacyjny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich PAN.

Agnieszka Kochańska – mgr filologii polskiej (specjalizacja edytorska), absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Doktorantka w Instytucie Języka Polskiego PAN. Zainteresowania badawcze: język gier wideo, socjolingwistyka, leksykografia elektroniczna.

Paweł Ryżko – mgr, absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Przez 5 lat współpracował z grupą Twożywo. Jest autorem okładki albumu Franka Zappy „Hammersmith Odeon” wydanego z okazji 70. rocznicy urodzin artysty. W roku 2012 otrzymał stypendium ministra kultury „Młoda Polska”. Jego twórczość opiera się głównie na plakacie, typografii, muralu i szablonie, stylistycznie nawiązując do tradycji konstruktywizmu. Prace Pawła Ryżki były pokazywane w ramach wielu wystaw zbiorowych i nagradzane na konkursach graficznych.

Paweł Rams – absolwent filologii polskiej oraz Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwent Szkoły Nauk Społecznych PAN, doktorant w Instytucie Badań Literackich PAN. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikował m.in. w „Pamiętniku”, „interaliach” oraz licznych książkach zbiorowych. Pod kierunkiem prof. Michała Głowińskiego przygotowuje rozprawę doktorską o recepcji myśli Stanisława Brzozowskiego w Polsce w latach 1944-1989. Zainteresowania badawcze: historia literatury i kultury XX wieku, współczesna powieść gejowska, humanistyka cyfrowa. Związany z Ośrodkiem Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN.