ALEJA TRZECIEGO MAJA 5 (poza gettem)

Basia Temkin-Bermanowa

ONI, VI C (styczeń 1945)

„Ostatnie wieczór spędziliśmy z dziewczętami i Tadkiem [Borzykowski], który bardzo zyskuje przy bliższym poznaniu. Pochodzi on z Radomska, był jesz[iwe] boch[er], potem wstąpił do Poalej Syjon. Prowadził w tym mieście bibliotekę, nadal ogromnie jest przywiązany do książek i wierzy, że uratował cały swój liczący do dziesięciu tysięcy księgozbiór, gdyż ukrył go na strychu w kątku, o którym nikt z lokatorów nie wie. Dom, w którym mieściła się biblioteka, znajduje się w Alejach Trzeciego Maja nr 5. Planowaliśmy sobie, że jeśli dożyjemy, razem wydobędziemy te książki, które staną się zaczątkiem nowej, ogromnej biblioteki ż[ydowskiej], bo wszystkie inne chyba poginęły.” (s. 200)

TRASY:

Trasa: Most Poniatowskiego – Aleja 3 Maja – Aleje Jerozolimskie

Bibliografia

– Basia Temkin-Bermanowa, Dziennik z podziemia, wstęp, oprac., przypisy A. Grupińska i P. Szapiro, Warszawa: ŻIH, „Twój Styl” 2000, ss. 390.