ANNOPOL (poza Warszawą)

Adam Czerniaków

ONI, I

„Z Annopola wyrzucono z baraków wszystkich Żydów. Zwalono mi na głowę 4 wysiedlone miasteczka, szpital, domy sierot, Annopol i luzem wariatów. W głowie się mąci.” [15.XI. 1939] (s. 47)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.