BAGNO 2

Henryk Makower

JA, II A

„Bagno 2, duży dom, na którego podwórku były niegdyś hale targowe, teraz jest schronisko dla wysiedleńców.” (s. 177)

Bibliografia

– Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.