BARSKA 28/30

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Dużo firm jak ‘Wedel’ i inne, usunęło wywieszki: „Żydzi niepożądani”. Charakterystyczne, że na firmie żydowskiej ‘Plutos’ znajdował się napis: ‘Żydzi niepożądani’. Znam firmę, która zmuszała zredukowanych robotników żydowskich do przychodzenia nadal do pracy, gdyż nie opanowała wszystkich tajników produkcji i grożono Galejami w razie nieprzyjścia do fabryki.” (s. 140)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.