BODUENA 5

Adam Czerniaków

JA, I

„Grzebałem trupy na skwerku koło Węgierkiewiczowej.” [Chodzi o cukiernię Lardellego przy Boduena 5 z wnętrzem zaprojektowanym przez Jerzego Stanisława Węgierkiewicza] [29.IX.1939] (s. 38)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.