BRACKA 25

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Opieczętowano sklep braci Jabłonowskich oraz inne chrześcijańskie sklepy pod pretekstem, że znajdują się w nich żydowskie towary.” (s. 61)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.