CEGLANA 11

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Na Ceglanej jest fabryka Ulricha, co zadecydowało, że ulica ta zostanie wyłączona z getta.” (s. 147)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.