CHŁODNA 2 – CHŁODNA 8 [TRASA]

Henryk Makower

JA, I

„Zaraz pierwszego dnia tej całej zawieruchy, tzn. 15 października, włożyłem przed wieczorem opaskę i poszedłem razem z Emą do Loni z Chłodnej 2 na Chłodną 8.” (s. 10)

Bibliografia

– Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.