CHŁODNA 34

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„W zeszłym roku w czasie bombardowań, jedyną funkcjonującą filią Biblioteki Publicznej była żydowska. Brało tam książki około 30 osób, w tym 25 Żydów, nie zważając na niebezpieczeństwo, z jakim było powiązane przedostanie się do biblioteki. Wielki głód wiedzy i czytelnictwa młodzieży żydowskiej.” (s. 156)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.