CHŁODNA 2 – OGRODOWA 33 [TRASA]

Henryk Makower

JA, I

„15 października 1940 nadano przez głośniki rozporządzenie burmistrza – stadthauptmanna – Leista o utworzeniu dzielnicy żydowskiej w Warszawie. Wszyscy Żydzi, pod grozą wielkich kar, mieli się przenieść do tej dzielnicy do dnia 15 listopada, wszyscy zaś aryjczycy – wyprowadzić stamtąd. Wolno zamieniać mieszkania. Zabierać meble i wszystkie rzeczy. Początek ulicy Chłodnej, gdzie mieszkała Emma, wypadał z getta. […] Zapakowaliśmy 2 walizy i worek z pościelą, a następnie przenieśliśmy te rzeczy na Ogrodową 33, do kuzyna, Michała Kaleckiego.” (s. 8)

 

Bibliografia

– Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.