DANIŁOWICZOWSKA 3

Adam Czerniaków

JA, I

„Byłem na Danił[owiczowskiej] 3, wezwał mnie Kluge. Polecił w imieniu Richtera zamknąć bożnicę, synagogi, mykwy.” [5.I.1940] (s. 58)

ONI, II D

„Szeryńśki został wezwany przez Kripo (Kriminalpolizei) na Daniłowiczowskiej na 8 rano. Oświadczono nam: „er kommt nicht wieder” [on nie wróci]. Telefonowałem do Brandta. Oświadczył to samo. Zgodził się, bym jutro z rana o 8-ej odwiedził go w tej sprawie. Również Auerswald, do którego w tej sprawie skierowałem Firsta, oświadczył, że go nie wypuszczą. Jutro ma interweniować.” (s. 271)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.