DŁUGA 24

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„[Na] Archiwum Głównym [Akt Dawnych] przy Długiej 26 [właściwie 24] napis: „Eintritt für deutsche Soldaten verboten.” (s. 43)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.