DŁUGA 27

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Uniknięto wielkiego niebezpieczeństwa przy Długiej 27. Do domu uchodźców wszedł Niemiec – pijany, zranił się na schodach. Zapłacono mu 400 zł, wieczorem przyszedł na kolację. Przyszedł Żyd Abram wraz z dwoma Polakami i dwoma policjantami. Doniósł, że znajduje się tu waluta. Szukali, nie znaleźli. A tymczasem tamci rabowali. Po odejściu policjantów chrześcijanie wrócili po rzeczy. Zostali pobici przez sąsiadów z tej kamienicy. Tamci się poskarżyli. Zabrali Żydów bez palt, w szlafrokach, a potem ukarali za chodzenie po ulicy bez opaski.” (t. 29: s. 80-81)

ONI, III

„Do Warszawy [Tobiasz Józef] Perkal przybył już z początkiem wojny wraz z tysiącami ludzi, którzy zbiegli z „Reichu”. Został kierownikiem punktu uciekinierów młodzieży chalucowej przy Długiej 27, który stał na porządnym poziomie. Potem został z ramienia „Zarządu zabezpieczonych domów” komisarzem domu. Działał czynnie w ziomkostwie kaliskim. Perkal został wywieziony do Treblinki podczas pierwszej akcji likwidacyjnej warszawskich Żydów.” (t. 29a: s. 251)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 29a Pisma Emanuela Ringelbluma z bunkra, oprac. E. Bergman, T. Epsztein, M. Siek, Warszawa 2018.